Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TGOJ,
Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten

Rullande materiel (Rolling stock)
Eskilstuna 1937. Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ, tre turbinånglok poserar utanför lokstallarna. Loken var tillverkade av Nydqvist & Holm i Trollhättan, NOHAB. Lok nummer 71 levererades till OFWJ 1930, lok 72 och 73 levererades 1936 till TGOJ.
Eskilstuna 1937. Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ, tre turbinånglok poserar utanför lokstallarna. Loken var tillverkade av Nydqvist & Holm i Trollhättan, NOHAB. Lok nummer 71 levererades till OFWJ 1931, lok 72 och 73 levererades 1936 till TGOJ.
   Loken var i drift fram till 1953. Alla tre loken finns bevarade. nummer 71 och 73 på järnvägsmuseet i Grängesberg, GBBJ. Lok 71 är driftdugligt. Lok nummer 72 finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Det här loket var för övrigt det 2000:de loket som tillverkades vid NOHAB. Foto: Tore Westerman
 

Det rullande materielet vid ÖKJ, FLJ och OFWJ tillhörde fram till den sista december 1930 respektive järnväg och var följdaktligen märkta med respektive bolags signatur. Från 1 januari 1931 var det tre tidigare järnvägsbolagen officiellt sammanslagna till ett järnvägsbolag, TGOJ. Allt rulllande materiel kom därför att märkas om med den nya signaturen TGOJ. Källmaterialet kommer bl a från Lars Olov Karlsson.
Den stora mängden rullande materiel gör att jag här har valt att presentera detta i tabellform. Tabellerna upptar bara dragfordon och motorvagnar.
Mängden data gör att det i tabellerna kan finnas enstaka fel. När det gäller det äldsta materielet eftersom källdata för detta är mycket bristfälligt.
Om Du som läser detta ser felaktigheter eller har kompletteringar, både text och bilder, är jag tacksam om Du hör av dig till Historiskt om Svenska Järnvägar:

Följande tabeller över TGOJ- fordon finns (Tables rolling stock)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Ångloken vid TGOJ, Steamengines at TGOJ Ångloken vid TGOJ (2008-10-22) 

Elektroloken vid TGOJ. Electric engines at TGOJ
Elektroloken vid TGOJ (2003-12-19) 

Elektriskt- dieselelektriskt- och dieseldrivna motorvagnar vid TGOJ. Electric, dieselelectric and diesel powered rail motorcoaches
Elektriskt- dieselelektriskt- och dieseldrivna motorvagnar vid TGOJ (2019-02-02) 

Motorlok & lokomotorer vid TGOJ. Motor locomotive and light rail motor tractors
Motorlok & lokomotorer vid TGOJ (2003-12-19) 


Ångloken vid TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar
Förklaringar till tabellen nedan:
Nr= inventarienummer (number), Namn/Littera= (Name/Class), Axelf=Axelföljd, Tillv/nr= Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till TGOJ= År då loket kom till TGOJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta = Före detta ägare (former owner), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning=(comment), t= till (to).
Fairbairn= W Fairbairn & Sons Manchester, Man W= Manning Wardle England, SS= Sharp Stewart Manchester England, NOHAB= Nydqvist & Holm Trollhättan. GBBJ = Grängesbergsbanornas Järnvägsförening. 
TGOJ engine No 57 class S3
1936 levererades de sista tankloken till TGOJ. Det var två lok tillverkade av Motala verkstad vilka fick nummer 57-58. Loken littrerades S3 i likhet med de lok som Motala levererat till OFWJ 1915 - 1930. Se S3 51-55 i tabellen nedan. Bilden visar lok 57 vid leveransen till TGOJ. Foto: Stig Nyberg.
   Ett antal begagnade ånglok inköptes också. Dessa fick numren 59-60, 64-79, 89-90 samt 91. Mer data om dessa finns i tabellen nedan.
   Den sista nyleveransen av ånglok till TGOJ skedde 1942 då Falun levererade två godstågslok. Dessa littrerades Gb och fick numren 95 och 96.
Nr Namn Axelf Tillv/nr År Till TGOJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - År sl, Slopad
7 Y 1C1 T Man W 410 1872 1931 FLJ 7 † 1936
8 B B1-2 SS 2597 1876 1931 OFWJ 8 sl 1934 1956 t Jvm
 10 B  B1-2 SS 2599 1876  1931 OFWJ 10  † 1932  
11 B B1-2 SS 2600 1876 1931 OFWJ 11 † 1933
13 B B1-2 SS 2602 1876 1931 OFWJ 13 † 1932
15 B B1-2 SS 2604 1876 1931 OFWJ 15 † 1936
16 K C-2 SS 3983 1894 1931 OFWJ 16 † 1956
17 K C-2 SS 3984 1894 1931 OFWJ 17 † 1943
18 K C-2 SS 3985 1894 1931 OFWJ 18 † 1946
19 K C-2 SS 4067 1895 1931 OFWJ 19 † 1936
20 K C-2 SS 4068 1895 1931 OFWJ 20 † 1955
21 K C-2 SS 4155 1896 1931 OFWJ 21 † 1956
22 K C-2 SS 4156 1896 1931 OFWJ 22 † 1937
23 K C-2 SS 4407 1898 1931 OFWJ 23 † 1956
24 K C-2 SS 4408 1898 1931 OFWJ 24 † 1949
25 K C-2 SS 4720 1901 1931 OFWJ 25 † 1938
26 K C-2 SS 4721 1901 1931 OFWJ 26 † 1948
27 K C-2 SS 4722 1901 1931 OFWJ 27 † 1955
28 K3 C-2 Nohab 817 1907 1931 OFWJ 28 † 1960
29 K3 C-2 Nohab 908 1909 1931 OFWJ 29 † 1960
30 K3 C-2 Nohab 909 1909 1931 fd OFWJ 30 † 1960
31 D C ST SS 4373 1898 1931 fd OFWJ 31 sl 1936 1936 t SSA Ängelholm, † 55
32 D C ST SS 4665 1901 1931 fd OFWJ 32 † 1964
33 D C ST SS 4666 1901 1931 fd OFWJ 33 † 1964
34 D C ST SS 4667 1901 1931 fd OFWJ 34 † 1964
35 K3b C-2 Nohab 456 1897 1931 fd ÖKJ 16 † 1938
36 A 1B-2 Nohab 397 1894 1931 fd ÖKJ 14 † 1941
37 C3 2B-3 Nohab 888 1908 1931 fd ÖKJ 9 † 1960
38 C3 2B-3 Nohab 889 1908 1931 fd ÖKJ 10 † 1960
41 M D-3 Nohab 711 1903 1931 fd OFWJ 41 † 1954
42 M D-3 Nohab 712 1903 1931 fd OFWJ 42 † 1954
43 M D-3 Nohab 713 1903 1931 fd OFWJ 43 †19 54
44 M D-3 Falun 43 1905 1931 fd OFWJ 44 † 1947
45 M D-3 Falun 44 1905 1931 fd OFWJ 45 † 1947
46 M3 D-3 Nohab 1011 1913 1931 fd OFWJ 46 1957 t SJ E12 1932, sl 73, † 76
47 M3 D-3 Nohab 1012 1913 1931 fd OFWJ 47 1957 t SJ E12 1933, sl 73, † 76
48 M3 D-3 Nohab 1104 1917 1931 fd OFWJ 48 1957 t SJ E12 1934, sl 73, † 76
49 M3 D-3 Nohab 1105 1917 1931 fd OFWJ 49 1957 t E12 1935, sl 73, 1976 t Jvm dep mf SWB, 79
såld f skrotn, 1981som museilok t GBBJ
50 M3 D-3 Nohab 1760 1925 1931 fd OFWJ 50 1957 SJ E12 1936, sl 73, † 76
51 S3 1B2 T Motala 543 1915 1931 fd OFWJ 51 † *
52 S3 1B2 T Motala 544 1915 1931 fd OFWJ 52 † *
53 S3 1B2 T Motala 612 1917 1931 fd OFWJ 53 † *
54 S3 1B2 T Motala 613 1917 1931 fd OFWJ 54 † 64
55 S3 1B2 T Motala 745 1930 1931 fd OFWJ 55 † 65
56 S3 1B2 T Motala 746 1930 1931 fd OFWJ 56 † 64
57 S3 1B2 T Motala 827 1936 1936 † 64
58 S3 1B2 T Motala 828 1936 1936 † 64
59 S3a 1C1 T Nohab 876 1908 1936 fd SJ Sa 940 1957 åter SJ S 940, sl 73, † 79
60 S3a 1C1 T Nohab 878 1908 1936 fd SJ Sa 942 † 66
61 M3b D-3 Nohab 1851 1929 1931 fd OFWJ 61 museilok GBBJ
62 M3b D-3 Nohab 1852 1929 1931 fd OFWJ 62 † 75
63 M3b D-3 Nohab 1853 1929 1931 fd OFWJ 63 † 75
64 G3 D-3 LH 1610 1918 1937 fd SJ Ga2 1409 1957 åter SJ G2 1409, sl 73, † 74
65 G3 D-3 LH 1627 1918 1937 fd SJ Ga2 1426 1957 åter SJ G2 1426, sl 73, † 74
66 G3 D-3 LH 1618 1918 1937 fd SJ Ga2 1417 1957 åter SJ G2 1417, sl 73, † 74
67 G3 D-3 LH 1621 1918 1937 fd SJ Ga2 1420 1957 åter SJ G2 1420, sl 73, † 74
68 G3 D-3 LH 1609 1918 1938 fd SJ Ga2 1408 1957 åter SJ G2 1408, sl 73, † 74
69 G3 D-3 LH 1612 1918 1938 fd SJ Ga2 1411 1957 åter SJ G2 1411, sl 73, † 74
70 G3 D-3 LH 1622 1918 1938 fd SJ Ga2 1421 1957 åter SJ G2 1421, sl 73, † 74
71 M3t 1D-2 Nohab 1872 1931 1931 fd OFWJ 71 turbinlok ,museilok GBBJ
72 M3t 1D-2 Nohab 2000 1936 1936 turbinlok 1982 t Jvm
73 M3t 1D-2 Nohab 2001 1936 1936 turbinlok museilok GBBJ
81 N D T Falun 174 1913 1931 fd OFWJ 37 sl 1953 † *
82 N D T Motala 232 1900 1931 fd OFWJ 38 fd SJ N 575, sl 60, † *
83 N D T Motala 236 1900 1931 fd OFWJ 39 fd SJ N 579, † *
84 N D T Falun 227 1916 1931 fd ÖKJ 7 † 1964
85 N D T Falun 228 1917 1931 fd ÖKJ 8 † 1964
86 N D T Motala 261 1901 1931 fd ÖKJ 151 fd SJ N 636, † 64
87 N D T Falun 173 1913 1931 fd FLJ 1 † *
88 N D T Falun 234 1900 1931 fd FLJ 111 fd SJ N 577, 1943 SNJ 8, † 66
89 Na D1 T NorskMI 302? 1922 1936 fd LKAB 12 † 1955
90 Na D1 T NorskMI 303? 1922 1937 fd LKAB 13 † 1965
91 S3 lB2 T Motala 703 1923 1938 fd LLTJ 15 sl 63, museilok Trelleborg,
95 Gb D-3 Falun 491 1942 1942 museilok GBBJ
96 Gb D-3 Falun 492 1942 1942 † 1975
101 M3a D1 T Nol1ab 1793 1927 1931 fd FLJ 101 Museilok
102 M3a D1 T Nohab 1794 1927 1931 fd FLJ 102 sl 1975
103 M3a D1 T Nohab 1873 1930 1931 fd FLJ 103 sl 1975
104 M3a D1 T Nohab 1874 1930 1931 fd FLJ 104 sl 1975
113 U C T ss 4106 1895 1931 fd FLJ 13 † 1936
116 U C T Falun 39 1904 1931 fd OFWJ 35 † *
117 U C T Falun 40 1904 1931 fd OFWJ 36 † 1964
118 U C T Falun 36 1904 1931 fd FLJ 18 † 1964
119 U C T Falun 37 1904 1931 fd FLJ 19 † 1964
120 U C T Falun 38 1904 1931 fd FLJ 20 † 1964
121 U C T Falun 57 1906 1931 fd FLJ 21 † *
122 U C T Falun 58 1906 1931 fd FLJ 22 sl 1952 1952 t Oxelösund III, † 59
123 U C T Falun 59 1906 1931 fd FLJ 23 † 1964
124 U C T Falun 60 1906 1931 fd FLJ 24 † 1964
125 Y3a 1C T Nohab 892 1908 1931 fd FLJ 25 sl 1966 bevarad hos NBVJ
126 Y3a lC T Nohab 893 1908 1931 fd FLJ 26 † 1966
127 Y3 lC1 T Motala 459 1911 1931 fd FLJ 27 1957 t SJ S13 1937, sl 70, † 75
128 Y3 1C1 T Motala 460 1911 1931 fd FLJ 28 1957 t SJ S13 1941, sl 70, † 79
129 Y3 1C1 T Motala 485 1912 1931 fd FLJ 29 1957 t SJ S13 1939, sl 70, † 72
130 Y3 1C1 T Motala 486 1912 1931 fd FLJ 30 1957 t SJ S13 1944, sl 70, † 72
131 Y3 1C1 T Motala 517 1914 1931 fd FLJ 31 1957 t SJ S13 1940, sl 70, † 78
132 Y3 1C1 T Motala 518 1914 1931 fd FLJ 32 1957 t SJ S13 1942, sl 70, † 75
133 Y3 1C1 T Motala 673 1921 1931 fd FLJ 33 1957 t SJ S13 1943, sl 70, † 75
134 Y3 1C1 T Motala 674 1921 1931 fd FLJ 34 1957t SJ S13 1938, sl 70, † 75


* Jöran Johansson besökte Eskilstuna den 13 mars 1965  och på skrotgården i Vilsta fanns då: S3 52 hytten utbränd, men i övrigt orörd, S3 55 under skrotning, U 121 orörd.
Vid lokstationen stod loken: S3 51, S3 53. N 81, N 82, N 83, N 87, U 116, Y3a 126.
Det är sannolikt att dessa lok skrotades under 1965 - 1966

Tack till Jöran för denna information.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Train back to table of content
  Returtåg till TGOJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
tgoj_rullande..html senast uppdaterad 2019-02-02