Return to SJ main-page

Södra stambanan
The main southern line

av Rolf Sten

Malmö - Falköping (Ranten)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta Södra stambanan Snabbfakta (facts about the main sothern line) (2018-12-05) 

Tidtabell
Tidtabell 1930 Malmö - Nässjö (Timetable year 1930) (2001-10-01) 

Tidtabell
Tidtabell 1930 Nässjö - Malmö (Timetable year 1930) (2001-10-01) 
Tidtabell
Tidtabell 1930 Falköping - Malmö - Falköping (Timetable year 1930)
(2001-10-01) 
Bandelsregister
Bandelsregister / driftplatser (Railway section / Railway-based operating sites)
Södra stambanan omfattar följande bandelar & driftplatser:
448, 450, 452,453, 455, 456 (klickbara)
(2018-12-05) 
 
Nästa sida Next page

Karta utvisande Södra stambanans sträckning
Den gröna linjen på ovanstående karta visar Södra stambanans
ursprungliga sträckning.
Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historikReturn to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sj_ssb.html senast uppdaterad 2018-12-06 av Rolf Sten