return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

  Södra stambanan The main southern line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1930 Nässjö - Malmö
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Södra stambanan
Tidtabell 1930 Nässjö - Malmö

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to Södrastambanan table of content
  Returtåg till Södra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_ssb__tidtab_n-m.html senast uppdaterad 1 oktober 2001