Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Historik innehållsförteckning (Content history)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Järnvägens förhistoria och tillkomst (prehistory) Järnvägens förhistoria och tillkomst (prehistory)
Stationer, håll - och lastplatser längs SGGJ (stations) Stationer, håll - och lastplatser längs SGGJ (stations)
Ekonomi / Sala Vagnaktiebolag (economy) Ekonomi / Sala Vagnaktiebolag (economy)
Sala - Gysinge - Gävle nya Järnvägsaktiebolag (reconstruction) Sala - Gysinge - Gävle nya Järnvägsaktiebolag (reconstruction)
Utarrendering till SWB (leasing) Utarrendering till SWB (leasing)
Mera rationaliseringar (more rationalization) Mera rationaliseringar (more rationalization)
Trafiken (traffic) Trafiken (traffic)
Verkstad (work shop) Verkstad (work shop)
Ingen tryckluftsbroms (no airbrakes) Ingen tryckluftsbroms (no airbrakes)
Rullande materiel (rolling stock) Rullande materiel (rolling stock)
Personalen (staff) Personalen (staff)
Banans bevakning (linemans work) Banans bevakning (linemans work)
Förstatligandet (sold to Swedish State Railways) Förstatligandet (sold to Swedish State Railways)
Slutet (closed down) Slutet (closed down)
Banan rivs upp (superstructure removed) Banan rivs upp (superstructure removed)


Construction of the yard at Gysinge year 1898
 
Arbete med anläggning av bangården i Gysinge 1898. I bakgrunden syns det nyuppförda stationshuset samt trästommen till det blivande godsmagasinet. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


 


Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_historik_01..html senast uppdaterad 2005-10-25