Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Stationer, håll - och lastplatser längs SGGJ

Sala
Statens Järnvägars Sala station year 1900station, 51,6 meter över havet. En viss utökning av spåren gjordes i samband med SGGJ:s anslutning.
I Sala byggde SGGJ, 1900-1901, ett eget lokstall med plats för 6 lok. Det byggdes på entreprenad av Oskar Karlsson från Sala och kostnaden uppgick till 55 000 kr. Ett av stallspåren disponerades av järnvägens verkstad.

Ovanstående foto visar Sala station i början av 1900-talet. Foto: Samling Stig Nyberg.

Kalkbacken
Lastplats 1,7 kilometer från Sala. Här låg Strå kalkbruk som hade förbindelse med lastplatsen via ett 600 meter långt industrispår med spårvidden 600 mm.

Gudmundtorp.
Lastplats 1,9 kilometer från Sala. Ett 200 meter långs sidospår ledde till en murbruksfabrik.

Köpalla Södra
Lastplats 5,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 1956.

Köpalla Norra
Håll- och lastplats 5,9 kilometer från Sala. Tagen i drift 1941.

Saladamm
Station 7 km från Sala, 56,9 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare var Johan Rydberg. Frilastspår med plats för 28 vagnar samt lastkaj för 5 vagnar. 1961 ändrades stationens status till håll- och lastplats.
Saladamm station year 1910
Saladamm station omkring 1910. Till vänster i bild är i riktning mot Sala. Foto efter handkolorerat vykort. samling Rolf Sten

Saladamm station year 1940
Saladamm station på 1940-talet. Foto: Samling Stig Nyberg.

Armanbo
Lastplats 8,1 kilometer från Sala. Tagen i drift 1921. Vid lastplatsen fanns ett industrispår, med spårvidden 600 mm, till ett kalkbrott och kalkbruk. Lastplatsen nedlagd 1955.

Delbovägen
Hållplats 9,6 kilometer från Sala. Tagen i drift 1940 och nedlagd 1949.

Jugansbo
Station 12 km från Sala, 59,4 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Frilastspår med plats för 49 vagnar samt lastkaj för 3 vagnar. Här fanns det bland annat såg, snickeri, tegel- och kalkbruk. 1961 ändrades stationens status till håll- och lastplats.

Klasbo

Hållplats 13,4 kilometer från Sala. Tagen i drift 1940 och nedlagd 1949.

Vigelsbovägen
Hållplats 15,8 kilometer från Sala. Tagen i drift 1940 och nedlagd 1949.

Runhällen
Station 19 km från Sala, 72,2 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsinspektor blev Fritz Erik August Söderhjelm.
   Frilastspår med plats för 22 vagnar samt lastkaj för 4 vagnar. Två lastbryggor samt 30 tons vagnvåg. Till ett intilliggande mejeri fanns förbindelse via ett industrispår med spårvidden 600 mm.
  1904 anslöts privatbanan Enköping - Heby - Runhällen (EHRJ) provisoriskt till stationen. Trafiken på den banan öppnades officiellt 5 januari 1906. EHRJ anlade lokstall för 2 lok med vändskiva på 15,2 m samt en kolgivningsanordning och vattenhäst. All trafiktjänst sköttes i Runhällen av SGGJ. Trafiken på EHRJ, delen Runhällen - Heby lades ned 1 april 1952.
Runhällen station year 1937-05-16
Runhällens station, föreningsstation med Enköping - Heby - Runhällens Järnväg, EHRJ. Det är den 16 maj 1937 och fotografen åker troligen på sista vagnen i det tåg som är på väg att lämna stationen. På det vänstra spåret står ett godståg som strax kommer att få avgång mot Tärnsjö. Till höger syns en tvåaxlig Hilding Carlssonrälsbuss som även den strax kommer att få avgång men i det här fallet mot Heby och Enköping.
    Längst bort i bild vattentornet och till höger om detta skymtar EHRJ lokstall. Till höger om rälsbussen syns huset som hör till vagnvågen och till höger om detta en godsvagn framför godsmagasinet. Foto: Samling Stig Nyberg.

Kroksbo
Håll- och lastplats 22 km från Sala, 74,7 meter över havet. Tagen i drift 11 juli 1908. Frilastspår med plats för 22 vagnar. Här fanns det sågverk och torvströfabrik. 1956 ändrades driftplatsens status till hållplats.

Råsbo
Station 26,7 km från Sala, 78,2 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare blev Erik Georg Bernhard Schedin.
   1919 ändrades namnet till Råsboda samtidigt som stationen ändrade status till håll- och lastplats. Frilastspår med plats för 5 vagnar, lastkaj för 2 vagnar samt lastbrygga för träkol. Har fanns också ett industrispår till ett intilliggande grustag. Spårvidden var 600 mm. Sidospåren revs upp 1956.
Råsbo, later Råsboda station year 1920
Råsbo, senare namnändrat till Råsboda station på 1920-talet. Till vänster i bild riktning mot Hagaström. Foto: Samling Stig Nyberg.

Råsboda.
Grusgrop 27,5 kilometer från Sala. Ett 400 meter långt sidospår ledde till grusgropen.
 

Tärnsjö
Station 35,4 km från Sala, 70,8 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsinspektor blev Johan Axel Frimanson.
   Frilastspår med plats för 56 vagnar, lastkaj för 5 vagnar samt lastbrygga för timmer och träkol. Lokstall för ett lok. Här fanns bland annat sågverk, snickeri- och cementrörsfabrik. Till ett intilliggande mejeri fanns ett industrispår med spårvidden 600 mm.
Tärnsjö station year 1930
Tretågsmöte vid Tärnsjö station någon gång i början av 1930-talet. Till höger står ett persontåg n3 3 draget av lok nummer 4, berett att avgå mot Sala.
   Till vänster om detta står persontåg nummer 2 och väntar på avgång mot Gysinge och Gävle. Sista vagnen är en av personboggivagnarna som ombyggdes till motorvagn men återställdes som personvagn 1928.
   Längst till vänster står godståg nummer 21, och kanske man väntar på att de båda persontågen ska lämna Tärnsjö så man kan börja dagens växling. Loket som drar tåget är något av SGGJ 1-3 eller 5. Foto: Samling Stig Nyberg.

Norafallet
Hållplats 38,9 kilometer från Sala. Tagen i drift 1940

Skärsjö
Håll- och lastplats 40 km från Sala, 62,2 meter över havet. Frilastspår med plats för 15 vagnar. Även här fanns det sågverk och torvströfabrik. Ett 208 meter långt sidospår ledde till torvströfabriken och ett intilliggande grustag. 1931 ändade driftplatsen status till hållplats.

Skärsjöby
Hållplats 41,2 kilometer från Sala. Tagen i drift 1931.

Kerstinbo
Station 45 km från Sala, 56,5 meter över havet. Tagen i drift 28 december 1900. Förste stationsmästare blev Johan Alfred Johansson.
   Frilastspår med plats för 17 vagnar, lastkaj för 2 vagnar samt lastbrygga för timmer och träkol. 1960 ändrades stationens status till håll- och lastplats.
Kerstinbo station year 1920
Kerstinbo station i slutet av 1920-talet. Man väntar ankommande tåg från Tärnsjö vilket framgår av T-semaforen som är ställd till "kör" för tåg som kommer från höger. Till vänster bakom häcken skymtar byggnaden som innehöll toaletterna. Foto: Samling Stig Nyberg.

Skvaterbo
Lastplats 48 km från Sala, 55 meter över havet. Frilastspår med lastbrygga för träkol och plats för 7 vagnar. Lastplatsen nedlades 1923.

Gysinge
Station 52,6 km från Sala, 55,4 meter över havet. Tagen i drift 22 december 1900. Förste stationsinspektor blev Karl Albin Ferdinand Lundquister.
   Lastkaj med plats för 5 vagnar, två lastbryggor varav en för träkol samt en 30 tons vagnvåg. Bispår till Gysinge Bruk. Lokstall för ett lok, vändskiva på 15 meter samt en vattenhäst. Stationshuset eldhärjades i mitten på 1930-talet varefter ett nytt modernt stationshus uppfördes.
   Här fanns det som tidigare nämnts flera stora industrier. Ett 900 meter långt sidospår ledde till Gysinge bruk, sulfitfabrik och sågverk.
1901 brann sulfitfabriken ned varefter man beslutade att den inte skulle återuppbyggas. Det här blev ett dråpslag för SGGJ godstrafik eftersom man hade räknat med ett lastat godståg per dag från sulfitfabriken.
   På den nedbrunna fabrikens plats uppfördes ett stålverk. Det var här som F A Kjellin tog fram en ny metod för att framställa stål med hjälp av elektricitet. "Gysinge Electro-Steel" kom snabbt att bli en världsprodukt. Produktionen pågick i Gysinge fram till 1926. Stålverket fraktade en hel del gods via SGGJ men några stora volymer blev det aldrig.
   Till det omtalade sidospåret anslöt även en linbana från en torvströfabrik. Ett omfattande smalspårigt, 600 mm, spårsystem från intilliggande torvmossar anslöt också till sidospåret.
Gysinge first station 1920
Gysinge första station på omkring 1920. Stationshuset eldhärjades i mitten av 1930-talet och ersattes med ett nytt, se bilden nedan. Foto: Samling Stig Nyberg.

The new station at Gysinge 1940
Gysinge nya station på 1940-talet. Foto: Samling Stig Nyberg.

Smedsäng
Station 58 km från Sala, 54,6 meter över havet. Tagen i drift 22 december 1900.
Lastkaj med plats för 2 vagnar. 1910 ändrades stationens status till håll- och lastplats för att 1956 "degraderas" till lastplats. 1956 revs sidospåren upp.

Hedesunda
Station 65 km från Sala, 55,1 meter över havet. Tagen i drift 22 december 1900. Förste stationsinspektor blev Axel Bylander.
   Frilastspår med plats för 20 vagnar, lastkaj för 6 vagnar samt lastbrygga för timmer. Kol- och vattengivningsanordning för ångloken. Det intilliggande mejeriet var anslutet till stationen via ett industrispår med spårvidd 600 mm.
Hedesunda station year 1901
Hedesunda station utsmyckad i samband med banans invigning 29 juni 1901. Längst fram på perrongen, till höger, står den förste stationsinspektorn vid Hedesunda, Axel Bylander född 1866. Till vänster om honom syns hans familj. Till höger i bild är i riktning mot Sala. Foto: Samling Stig Nyberg.

Åsberg
Håll- och lastplats 72 km från Sala, 79,7 meter över havet. Frilastspår med plats för 10 vagnar och tillhörande lastbrygga för träkol. Ett industrispår med spårvidden 600 mm ledde till ett intilliggande sågverk. 1931 ändrades driftplatsens status till lastplats. 1935 lades lastplatsen ned.
   Det var även i Åsberg som en av banans mer spektakulära olyckor inträffade.
Det var den 10 september 1904 som tåg nummer 2 draget av lok 3 och vagnarna Nn 161,139,,110123,148, G29, 30, F32, BCo1, C8, CD6 samt F34 ankom till Åsberg söderifrån.
   Efter avslutad handväxling av vagnar strax före tåg 2:s ankomst glömde man bort att lägga tillbaka växeln till huvudspåret. Det ankommande tåg körde in på sidospåret och krockade med de vagnar som stod där. Loket och några vagnar spårade ur och de materiella skadorna blev ganska omfattande. Lyckligtvis blev inga människor skadade i någon större omfattning.
Accident at Åsberg station year 1904

Accident at Åsberg station year 1904
Två bilder från olyckan i Åsberg 12 september 1904. Tåg nummer 2 med lok nummer 3 som dragkraft körde in i vagnar som stod på sidospåret. Detta på grund av en fellagd växel. Foton: Övre bilden Samling Stig Nyberg. Nedre bilden efter gammalt vykort, samling Rolf Sten.

Främlingshem
Station 77,7 km från Sala, 71,1 meter över havet. Tagen i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare blev Carl Gustaf Holmström.
   Frilastspår med plats för 50 vagnar, två lastbryggor varav en för träkol samt en lastkaj för 3 vagnar. Här fanns även ett sågverk.
   1949 ändrades stationens status till håll- och lastplats. 1956 ändrades den till hållplats och 1963 revs sidospåren upp.

Rörberg
Station 87 km från Sala, 68,9 meter över havet. Togs i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare blev Erik Axel Sundgren.
   Frilastspår med plats för 18 vagnar, lastkaj för 3 vagnar samt två lastbryggor varav den ena för träkol. 1956 ändrades stationens status till hållplats och sidospåren revs upp. Året efter lades den ned.

Överhärde (ursprunglig stavning Öfverhärde)
Hållplats, 90,8 km från Sala och 56,7 meter över havet. Togs i drift 15 maj 1901 och lades ned 1955.

Mackmyra
Station 93,1 km från Sala, 47,0 meter över havet. Togs i drift 22 december 1900. Lastkaj med plats för 3 vagnar samt ett 430 meter långt sidospår till Sulfitfabriken.
Mackmyra station year 1910
Mackmyra station 1910. I fonden syns Mackmyra sulfitfabrik. Foto efter gammalt vykort, samling Rolf Sten.

Mackmyra station year 1917
Mackmyra station 1917. På bilden syns dåvarande stationsmästare Johan Rydberg född 1867. Till vänster i bild är i riktning mot Hagaström och Gävle. Foto: Samling Stig Nyberg.

Sveden
Station 95,6 km från Sala, 45,3 meter över havet. Togs i drift 22 december 1900. Förste stationsmästare blev Per Torkel Jancke.
   Namnändrades till Södra Valbo årsskiftet 1949-50. Lastkaj med plats för 8 vagnar. 200 meter långs sidospår till grustag och betongfabrik.

Åbyfors
Lastplats 97 km från Sala, 37,9 meter över havet. Driftplatsens status ändrades till håll- och lastplats 1944. Frilastspår med plats för 10 vagnar samt 320 meter långs sidospår till tegelbruket. Åbyfors lades ned 1955

Hagaström
Station 99,6 km från Sala, 33,5 meter över havet. Stationen anlades av Gävle Dala Järnväg, GDJ inför tillkomsten av SGGJ och driften sköttes helt av GDJ. Stationen öppnades för trafik 22 december 1900. GDJ:s förste stationsmästare blev Per Derus Englund.
   SGGJ anlade själva ett lokstall för tre lok med tillhörande vändskiva. Lokstallet brann ned den 2/2 1908 men återuppbyggdes omedelbart.
Hagaströn station, junction with Gävle - Dala Järnväg
Hagaström nybyggda station och bangård omkring 1903. Närmast stationen står ett GDJ-tåg och väntar på avgång mot Sandviken. Vid bangårdens bortre ände vek SGGJ-linjen mot Sala av i en vid vänsterkurva. Foto: Samling Stig Nyberg.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_historik_03_stationer..html senast uppdaterad 2008-11-03