Aktie Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ÖSJ, Östra Skånes Järnvägar

Av Rolf Sten 

Innehållsförteckning (Table of Content)

Gärds Härads Järnvägar, GJ, GHJ
Hästveda - Karpalunds Järnväg, HKJ
Hörby - Tollarps Järnväg, HTJ
Eslöv - Hörby - Järnväg, EHJ
Höör - Hörby Järnväg, HHyJ
Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ, historik

Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 585, 588, 589, 590, 591, 594.
Vad hände efter 1926? Snabbfakta (facts about ÖSJ) (2021-06-15)
Karta  (Map.) (2020-12-20)
Tidtabeller ÖSJ 1930.  Hästveda - Kristianstad - Brösarp - Ystad och åter. Tollarp - Everöd - Åhus och åter. - Kristianstad - Eslöv - Kristianstad  (Timetables ÖSJ) (2021-06-15)

Banprofiler (line gradients)


Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.  Bearbetad och färglagd av Rolf Sten
 

 

Till sidans början. To page top

Nästa sida    

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Allmän Svensk Järnvägsstatistik. -
Järnvägsmuseet. Riksarkivet Arninge/Göteborg. SJK. Svenska Järnvägsklubben, Järnvägsdata 1999 & 2009. SJK, Ulf Diehl m fl, Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar.
Lars Olov Karlsson, Ånglok vid Sveriges normalspåriga enskilda järnvägar.
.

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
osj_inneh.htm senast uppdaterad 2021-10-30