Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


HTJ, Hörby - Tollarps Järnväg

Av Rolf Sten


 

Under ombyggnad!Hörby station and railway-hotell aroud 1925
Hörby järnvägsstation och järnvägshotell någon gång i slutet av 1920-talet. Bortåt i bild är i riktning mot Tollarp. Hitåt i bild är i riktning mot Eslöv respektive Höör. Tåget på bilden är ett så kallat blandat tåg, bestående av både person- och godsvagnar. Loket är något av Gärds Härads Järnvägs ånglok. Foto: Samling Rolf Sten.

Den 31 juli1885 erhölls koncession för en järnväg mellan Hörby station (Höör - Hörby Järnväg, HHyJ) och Tollarps station på Gärds Härads Järnväg (GJ). Koncessionen överläts till Hörby - Tollarps Järnvägsaktiebolag vHörby-Tollarp Järnväg, Frosta härads järnvägilket hade bildats samma dag som koncessionen beviljades.
Järnvägen skulle ha spårvidden 1435 mm, skulle bli 25,36 kilometer lång och var kostnadsberäknad till 631 000 kronor.
Entreprenör för banbygget var ingenjören C. Jehander och banan öppnades för allmän trafik den 16 november 1886.
Trafiken på den nya banan sköttes av HHyJ.
På grund av bland annat dålig ekonomi blev man tvungen att sälja järnvägen på exekutiv auktion den 27 april 1893. Köpare blev R G Hamilton och W G von Schwerin vilka tillfälligtvis drev företaget vidare. Trafikeringen av banan överläts nu till GJ. 31 december 1897 övergick järnvägen till det nybildade Frosta härads järnvägsaktiebolag.
Året därpå övertogs järnvägen av
Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Return to page top
 
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
htj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 20 december 2001