Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Nora Bergslags Järnväg

 

Av Rolf Sten  

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Historik NBsJ, NBJ, Nora Bergslags Järnväg (history) Historik NBsJ, NBJ, Nora Bergslags Järnväg (history) (2001-01-26) 
Översiktskarta  NBJ ( Key map.NBJ) Översiktskarta  NBJ ( Key map.NBJ) (2001-01-26)
Karta NBJ delen (section) Ervalla - Nora - Otterbäcken Karta NBJ delen (section) Ervalla - Nora - Otterbäcken (2001-01-26)
Karta NBJ delen (section) Nora - Bredsjö Karta NBJ delen (section) Nora - Bredsjö (2001-01-26) 
Tidtabeller från 1917 (Timetables) Tidtabeller från 1917 (Timetables) (2001-01-26) 

Tidtabell från 1930 Ervalla - Nora - Strömtorp - Otterbäcken och åter (2004-02-27)
Tidtabell från 1930 Ervalla - Nora - Strömtorp - Otterbäcken och åter (2004-02-27) 

Tidtabell från 1930. Vikersvik - Dalkarlsberg och åter, Nora - Gyttorp - Bredsjö och åter
Tidtabell från 1930
Vikersvik - Dalkarlsberg och åter, Nora - Gyttorp - Bredsjö och åter
(2004-02-27) 
Banprofiler (line gradients) Banprofiler (line gradients) (2001-01-26)  
Banprofiler (line gradients) Beskrivning av NBJ järnvägslinjer linjer med omgivningar
(NBJ Lines description including surroundings) (2001-01-26)  
NBJ föregångare Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ 
NBJ föregångare Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ NBJ föregångare Nora - Ervalla Järnväg, NEJ
NBJ föregångare Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ NBJ föregångare Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ 
Nora Bergslags Veteran-Järnvägs hemsida Nora Bergslags Veteran-Järnvägs hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Det här materialet är ganska omfattande och det kan därför innehålla
en och annan felaktighet. Jag är därför tacksam för kompletteringar och rättelser. Jag har även brist på bilder och tar därför gärna emot sådana för publicering i materialet. Hör av Dig till:

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.
Nora Bergslags Järnväg 125 år samt NBVJ medlemstidning "Förstlingen".
 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
nbj_inneh.html senast uppdaterad 27 februari 2004