Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Nora - Bergslags Järnväg

Av Rolf Sten

 Karta (Key Map ) Översiktskarta Nora Bergslags Järnväg
 Nedanstående karta visar de bansträckningar som ingick i
Nora - Bergslags Järnväg, grön färg.
Lila färg = Ursprungligen Vikern - Möckelns Järnväg senare Bredsjö - Degerfors Järnväg. Nedlagd 1907 i och med att sträckan Striberg - Bredsjö, efter ombyggnad till normalspår, togs i bruk.
Röd färg= efter 1907 kallat för Dalkarlsbergs Järnväg. Den enda återstående bandelen med spårvidd 802 mm. Nedlagd 1953  

Karta (Key Map ) Översiktskarta Nora Bergslags Järnväg
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Return to page top

 Returtåg till NBJ. Return to NBJ table of content
  Returtåg till "NBJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
nbj_karta_overs.html senast uppdaterad 26 januari 2001