Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Nora - Bergslags Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil linjerna Ervalla - Otterbäcken, bispåret till Pershyttan, Bofors - Valåsen, Vikersvik - Dalkarlsberg samt Gyttorp - Bredsjö
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient NBJ Ervalla - Nora - Otterbäcken
NBJ Pershyttan, Vikersvik - Dalkarlsberg samt Bofors - Valåsen
Line gradient NBJ Gyttorp - Bredsjö
Samtliga banprofiler kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 Teturn to NBJ table of content
  Returtåg till NBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
nbj_profil..html senast uppdaterad 26 januari 2001