Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Göteborg - Borås Järnväg, GBJ

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, GBJ (Facts GBJ )

Snabbfakta, GBJ (Facts GBJ ) (2006-04-03) 

Karta  GBJ( map GBJ )

Karta  GBJ( map GBJ ) (2006-04-03) 
Tidtabell GBJ från 1930 (Timetable GBJ) Tidtabell 1930 Göteborg - Borås - Alvesta (Timetable GBJ)
Tidtabell GBJ från 1930 (Timetable GBJ) Tidtabell 1930 Alvesta - Borås - Göteborg (Timetable GBJ)
Beskrivning av GBJ linje (description of GBJ line) Beskrivning av GBJ linje (description of GBJ line) (2006-04-03) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2006-04-03) 

The line Almedal - Mölndak övre year 1924

GBJ persontåg vid stigningen i närheten av Mölndal omkring 1924. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2006-04-03