Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Göteborg - Borås Järnväg, GBJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil Göteborg - Borås Järnväg, BAJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.  De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Banprofil Göteborg - Borås Järnväg, BAJ

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
gbj_profil..html senast uppdaterad 2006-04-03