Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Göteborg - Borås Järnväg, GBJ

Av Rolf Sten

Previous page

Föregående sida   Nästa sida Next page


Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Långenäs station year 1915
Lokaltåg med något av loken 20-21 vid Långenäs hållplats omkring 1915. Foto: Samling Stig Nyberg.

Göteborg - Borås, 72 km
I Göteborg utgå tågen från Bergslagernas järnvägars station och köra å statsbanans spår 5 km. till grenstationen Almedal, där Göteborg - Borås järnväg vidtager. Banan genomlöper en trakt av Västergötland, som är bekant för sin vackra och omväxlande natur med starkt kuperad och sjörik terräng. Från Almedal stiger linjen med ståtlig utsikt över Fässbergsdalen till Mölndal, stad med ett stort antal industriella anläggningar, såsom oljeslagerier, spinnerier, pappersbruk m.m. På tre broar över Mölndalsströmmen går linjen vidare utmed Stensjön förbi Gunnebo egendom, anlagd på 1780-talet av den bekante John Hall d. ä., vidare förbi Pixbo hållplats vid Rådasjön, inbäddad i vacker lövskog, till Mölnlycke med väverier, färgerier, Vendelbergs folkhögskola m. m. Mellan Långenäs hållplats och Landvetters station passeras sjön Gröen med vacker utsikt mellan fyra tunnlar om resp. 56, 51, 160 och 332 m.

Between the tunnels at Landvetter year 1924
Mellan tunnlarna vid Landvetter omkring 1925. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Hindås, beläget i skogsmarken nära Nedsjöarna, är bekant som sport- och turistplats. Från att ursprungligen hava varit en av banans obetydligaste stationer har Hindås numera blivit den station, som är känd ej blott inom den närmaste trakten utan över hela landet. Upprinnelsen till denna framgång daterar sig från år 1904, då Göteborgs idrottsförbund dit förlade sin vintersport. Det utmärkta klimatet blev känt, och det dröjde icke länge, förrän Hindås stora turisthotell blev verklighet. Göteborgarna vilja också gärna bygga och bo i den härliga skogstrakten. Ett villasamhälle är under god start, kyrkan, Tyringe helpension för flickor, en kuranstalt för nervsjuka m.fl. anläggningar visa den utveckling som platsen undergått.

Om söndagarna går »Hindåsexpressen» från Göteborg till Hindås och åter, medförande ett stort antal resande, mest ungdom. Biljettpriset för den 35 km. långa färden var före kriget 1 kr. tur och retur, nu 1 kr. 50 öre.

Hindås station year 1924
Persontåg på Hindås station omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Vid Rävlanda lämnas det 20 km. breda skogsbältet, och järnvägen löper ut på den stora och bördiga Bollebygden med Bollebygds station. De breda, djupa dalgångar, som genomskära denna bygd, förläna den en egendomlig prägel. Höga, skogklädda bergssidor sammantränga småningom dalen fram mot Viaredsjön, vid vilken Hultafors station är belägen.

Hultafors year 1924
Hultafors omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Högt på det intill liggande berget befinner sig Hultafors bekanta sanatorium, förut turisthotell, 250 m. ö. h. och anlagt år 1898. Linjen längs Viaredsjön ligger vackert med växlande utsikt. Vid Sjömarkens station har järnvägen anlagt en folkpark med 500 m. lång badstrand, idrottsplats och restaurant. Härifrån sänker sig banan, övergår Viskan å två broar och når därefter Borås nedre station, föreningsstation med Borås - Herrljunga och Varberg - Borås järnvägar. Borås är vackert beläget med höga, skogklädda omgivningar. Staden har kallats »Sveriges Manchester» och är huvudorten för den västgötska vävnadsindustrien.

GBJ line approaching Borås Nedre station year 1903
GBJ infart till Borås 1903. Broarna över Viskan. Fabrikskomplexet närmast i bild är Borås Wäfveri AB. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
gbj_beskrivning..html senast uppdaterad 2006-04-03