Bokreferenser ingående i bokserie

Förteckningen på denna sida visar alla Bokreferenser sorterade efter dess Bokserietillhörighet.
Klicka på en understruken bokserie för att komma till listan över alla referenser med den serien. Referenserna är sedan sorterade i volyms- eller titelordning. För att se komplett information om referensen klicka på den understrukna titeln.

AoH
ASG
ASJ
ASJ runt
Bildhäfte
BJ
Broschyr
BV
Colour serie
CvR
Del 1 - 4
Departement materiel
EK-Special
Ekomuseum
Empire State Railway Museum
Examensarbete
FJT rapport
Fleischmann
Från GUTABYGD
Gamla Båstad
Gamla Östersund
Gbg traf
GHJ
Gislavedsboken
Godstrafikbyrån
Handbok
Historic serie
Historien om Sverige
Hobby
Illustrated encyclopedia
Information
JHR
Jmv
Jubileumsskrift
Jvg Insp
JvgDv
Järnvägar!
Järnvägsnytts skriftserie
Järnvägssärtryck
Järnvägsteknik
Kalmar Nations skriftserie
Karta
Katalog
L Q
L&V
Lifeline
Lima
Locomotiv-musik
Meddelande
Meddelande från postmuseum
Medlemsblad
MfAGJ
Minnesskrift
Model RR books
MRR book
Märklin
NBVJ
Norrk Kulturhist Publ
NTSC
Nynäståget
Nytryck
Ohs Bruks Jvgm
OKBv skriftserie
Op3
Orbis
PC Best Buy
Program
Rapport
RB
Reproduktion
Roligt att veta
Roslagsexpressen
SJ
SJ Stab
SJF
SJH
SJK arkeologresor
SJK folder
SJK forskning
SJK skriftserie
SJK småbaneavd
SJK småskrifter
SJK tidskrift
SkLJvm, nytryck
Skrifter
Skriftserie
Skriftserie GOTLANDICA
SL
Smalspårigt
SMoK
Småskrifter
Småskriftserie
småskriftsserie
SOS
Specialhandbok
Specialkatalog
Specialnummer
Spårstumpen
SS linjebeskrivningar
SSJF
SSS
SSS Katalog
Sth traf
Str
Svenska industrilok
Särtryck
Särtryck koppar
Tdt
TGOJ
Tidskrift
Tidtabell
TNF bok
Today's Railways
ToH
ToS
Transport-Journalen
TV
Utgåva
Utredning
Vallentuna kultunämnd
WFJ-skrift
VFÖJ
VHS
VJF skrift
Volume 1
volume 67
VoV
Vägledning
YH
Ångtrycket specialnummer
Årsbok
Årsskrift
ÅW
ÖSJ
ÖSkJ
ÖSlJ
ÖSlJ-skrift
Övriga
INDEX

HOME

AoH

TOP
 
INDEX

Järnvägshobby - 1.   AoH 1. Jangö, Jan. Ref nr 190.
UPP
Järnvägshobby - 2.   AoH 2. Jangö, Jan. Ref nr 304.
UPP
Järnvägshobby - 3.   AoH 3. Jangö, Jan. Ref nr 179.
UPP
Järnvägshobby - 4.   AoH 4. Jangö, Jan. Ref nr 180.
UPP
Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 1. Brandt, Krister. Ref nr 189.
UPP
Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 2. Brandt, Krister. Ref nr 188.
UPP
Modelltåg 92 - Byggtipsblandning.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 3. Brandt, Krister. Ref nr 187.
UPP
Modelltåg 93 - Nya byggtips.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 4. Brandt, Krister. Ref nr 186.
UPP
Modelltåg 94 - Stort & smått.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 5. Brandt, Krister. Ref nr 185.
UPP
Modelltåg 95 - Exempelsamling.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 6. Brandt, Krister. Ref nr 184.
UPP
Modelltåg 96 - Inspirationsbok.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 7. Brandt, Krister. Ref nr 183.
UPP
Modelltåg 97 - Uppgraderingar.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 8. Brandt, Krister. Ref nr 182.
UPP
Modelltåg 98 - Projekt.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 9. Brandt, Krister. Ref nr 181.
UPP
Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins.   Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 10. Brandt, Krister. Ref nr 298.
UPP
Allt om Hobby nr 6 1996.   30 års jubileum. AoH. Stenbom, Freddy, m.fl. Ref nr 94.
UPP
Bilar på räls.   AoH. Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. Ref nr 74.
UPP
De smalaste spåren.   En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. AoH. ÖSlJ Styrelse. Ref nr 263.
UPP
Hobby 25.   Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. AoH. Stenbom, Freddy. Ref nr 370.
UPP
Lok och Järnvägar 1.   Jädraås - Tallås Järnväg. AoH. Sandhammar, Bengt. Ref nr 91.
UPP
Mest om Hobby.   Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. AoH. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Ref nr 369.
UPP
Små Järnvägar.   AoH. Jangö, Jan & Holmgren, Bo. Ref nr 178.
UPP
TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar.   A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. AoH. Jangö, Jan. Ref nr 566.
UPP
Veteraner och Modeller.   Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. AoH. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Ref nr 368.
UPP

ASG

TOP
 
INDEX

ASG femtio år.   ASG transport - spedition - lagring. ASG. Olson, Björn. Ref nr 574.
UPP

ASJ

TOP
 
INDEX

The New Underground Railway Coaches for Stockholm.   ASJ. Ref nr 107.
UPP

ASJ runt

TOP
 
INDEX

ASJ runt. ASJ växer fram.   del 1. ASJ runt 1. ASJ. Ref nr 807.
UPP
ASJ runt. Hur samarbetar vi?.   del 2. ASJ runt 2. ASJ. Ref nr 808.
UPP

Bildhäfte

TOP
 
INDEX

Krylbo förr ... järnvägen.   Bildhäfte nr 2. Krylbo Fotoklubb. Ref nr 549.
UPP
Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder.   Bildhäfte. Ref nr 639.
UPP

BJ

TOP
 
INDEX

Bergslagernas Järnvägar 1879-1979.   BJ. Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. Ref nr 69.
UPP

Broschyr

TOP
 
INDEX

1 kl manövervagn Litt UA7R.   Broschyr. SJ. Ref nr 819.
UPP
3-spårstunnel förbi Riddarholmen.   Broschyr. Östra Regionen. Ref nr 438.
UPP
ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel.   Broschyr. Ref nr 816.
UPP
Kershaw railroad maintenance machinery.   Broschyr. Kershaw. Ref nr 443.
UPP
SRS Euroc.   Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. Broschyr. SRS. Ref nr 421.
UPP

BV

TOP
 
INDEX

Västkustbanan - under 90-talet.   Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. BV 4. Banverket Västra och Södra Regionen. Ref nr 499.
UPP
Det kapillära bannätet.   Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. BV. Banverket Planeringsavdelningen. Ref nr 106.
UPP
Grödingebanan.   BV. Lindahl, Jan. Ref nr 666.
UPP
Helsingborg - Kävlinge via Landskrona.   Västkustbanan - Ny sträckning. BV. Banverket Västra och Södra Regionen. Ref nr 169.
UPP
Järnvägskarta.   BV. Banverket. Ref nr 556.
UPP
Mälarbanan.   En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. BV. Banverket och MIAB. Ref nr 234.
UPP
Rallaren nr 10 1996.   Banverkets personaltidning. BV. Johansson, Roger , m.fl. Ref nr 95.
UPP
Svealandsbanan.   Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. BV. Banverket Östra Regionen. Ref nr 235.
UPP
Sveriges Järnvägars Historia.   BV. Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. Ref nr 321.
UPP
Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg.   Information om det fortsatta utredningsarbetet. BV. Banverket Östra Regionen. Ref nr 238.
UPP
Tre förslag till nytt dubbelspår Norrköping - Gistad.   Södra Stambanan. BV. Östra regionen. Ref nr 261.
UPP
Tunnelbygget genom Hallandsås.   BV. Skanska. Ref nr 694.
UPP
Vägen av stål.   En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. BV. SJ. Ref nr 96.
UPP
Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun.   BV. Banverket Södra Regionen. Ref nr 237.
UPP
Västkustbanan.   För nära och fjärran förbindelser. BV. Banverket Västra och Södra Regionen. Ref nr 236.
UPP
Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge.   Alternativ och utredningsförslag. BV. Banverket Södra Regionen. Ref nr 494.
UPP
Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås.   ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. BV. Banverket Södra Regionen. Ref nr 501.
UPP

Colour serie

TOP
 
INDEX

The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour.   Colour serie 34. Nock, O.S. Ref nr 761.
UPP

CvR

TOP
 
INDEX

The Shimmer of Steel.   An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. CvR 2. Moore, Dennis. Ref nr 670.
UPP

Del 1 - 4

TOP
 
INDEX

Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926.   del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
UPP

Departement materiel

TOP
 
INDEX

Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967.   Departement materiel tome XIX. Vandenberghen, Ir. J. Ref nr 428.
UPP

EK-Special

TOP
 
INDEX

DB Fahrzeug Lexikon.   Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. EK-Special 30. Eisenbahnkurier. Ref nr 391.
UPP

Ekomuseum

TOP
 
INDEX

Järn bryter bygd.   Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Ekomuseum. Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Ref nr 268.
UPP

Empire State Railway Museum

TOP
 
INDEX

Guide to Tourist Railroads and Museum 2000.   Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
UPP

Examensarbete

TOP
 
INDEX

Nya Nyköpingsbanan.   Studie av alternativa linjer. Examensarbete 1992:6. Fröidh, Oskar. Ref nr 246.
UPP

FJT rapport

TOP
 
INDEX

Järnvägsdriften, automatisering rationalisering.   Framtida möjligheter. FJT rapport 1993. Tekniska rådet. Ref nr 426.
UPP

Fleischmann

TOP
 
INDEX

Fleischmann H0 Katalog '70.   Fleischmann 70. Fleischmann. Ref nr 506.
UPP
Fleischmann H0 spårschema M3.   Fleischmann M3. Fleischmann. Ref nr 505.
UPP
Fleischmann H0 spårschema.   Fleischmann. Fleischmann. Ref nr 507.
UPP

Från GUTABYGD

TOP
 
INDEX

Den gotländska järnvägsepoken.   Särtryck. Från GUTABYGD 1982. Ronander, Ulf. Ref nr 532.
UPP

Gamla Båstad

TOP
 
INDEX

Järnvägen i Båstad 100 år.   Gamla Båstad 2. Andersson, Torsten, m.fl. Ref nr 529.
UPP

Gamla Östersund

TOP
 
INDEX

Då järnvägen kom till Östersund.   Gamla Östersund. Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Ref nr 531.
UPP

Gbg traf

TOP
 
INDEX

Göteborgs Trafikalmanacka 2002.   100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Gbg traf 2002. Hammarson, Per. Ref nr 716.
UPP

GHJ

TOP
 
INDEX

Så bygger man en museijärnväg.   25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. GHJ 65. Ragnar, Martin. Ref nr 295.
UPP
Gotlandståget i Dalhem.   En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. GHJ. Ragnar, Martin. Ref nr 296.
UPP

Gislavedsboken

TOP
 
INDEX

Gislavedsboken 2001.   Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Gislavedsboken 26. Themar, Tomas. Ref nr 727.
UPP

Godstrafikbyrån

TOP
 
INDEX

Statens Järnvägars Godsvagnar.   Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl.. Ref nr 248.
UPP

Handbok

TOP
 
INDEX

Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt.   Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Lundberg, Axel. Ref nr 636.
UPP
Vagnlära.   På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Nothin, Erik. Ref nr 637.
UPP

Historic serie

TOP
 
INDEX

Gretna's railroads.   Historic serie No 2. Curry, Dr Mary G. Ref nr 250.
UPP

Historien om Sverige

TOP
 
INDEX

Historien om Sverige.   Ånga och dynamit. Historien om Sverige nr 8. Lindqvist, Herman. Ref nr 575.
UPP

Hobby

TOP
 
INDEX

Modell Hobby 1962.   Hobby 1962:1,3. Jangö, Jan, m.fl. Ref nr 511.
UPP
Modell Hobby 1963.   Hobby 1963:4. Jangö, Jan, m.fl. Ref nr 512.
UPP
Modell Hobby 1964.   med sportflyg. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10. Jangö, Jan, m.fl. Ref nr 513.
UPP
Hobby 1965.   Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1965:1,2,7. Jangö, Jan, m.fl. Ref nr 514.
UPP
Hobby 1966.   Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1966:2. Jangö, Jan, m.fl. Ref nr 515.
UPP

Illustrated encyclopedia

TOP
 
INDEX

Classic days of steam.   An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950. Illustrated encyclopedia. Garrat, Colin. Ref nr 594.
UPP
Locomotives of the world.   A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Illustrated encyclopedia. Garrat, Colin. Ref nr 595.
UPP

Information

TOP
 
INDEX

Faster trains - technology, prospects and impact.   Information nr 418. Nordqvist, Stig & Rosén, John. Ref nr 342.
UPP

JHR

TOP
 
INDEX

Bevarade Järnvägsfordon Normalspår.   JHR. Svensson, Anders. Ref nr 337.
UPP
Bevarade Järnvägsfordon Smalspår.   JHR. Svensson, Anders. Ref nr 338.
UPP
Järnvägsadresser.   Förteckning över organisationer. JHR. Svensson, Anders. Ref nr 340.
UPP
Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker.   Förteckning över skriftutgivning. JHR. Svensson, Anders. Ref nr 339.
UPP

Jmv

TOP
 
INDEX

SPÅR 1995.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
UPP
SPÅR 1996.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
UPP
SPÅR 1997.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
UPP
SPÅR 1998.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
UPP
SPÅR 1999.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
UPP
SPÅR 2000.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
UPP
SPÅR 2001.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
UPP
SPÅR 2002.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
UPP
SPÅR 1986.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
UPP
SPÅR 1987.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
UPP
SPÅR 1988.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
UPP
SPÅR 1989.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
UPP
SPÅR 1990.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
UPP
SPÅR 1991.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
UPP
SPÅR 1992.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
UPP
SPÅR 1993.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
UPP
SPÅR 1994.   Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
UPP
Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum.   Jmv. Järnvägsmusei vänner. Ref nr 67.
UPP

Jubileumsskrift

TOP
 
INDEX

Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974.   Jubileumsskrift. Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Ref nr 647.
UPP

Jvg Insp

TOP
 
INDEX

Svenska trafikplatsnamn.   Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
UPP
Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement.   Jvg Insp. Ref nr 382.
UPP

JvgDv

TOP
 
INDEX

Klart för avgång.   SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01. Ref nr 497.
UPP

Järnvägar!

TOP
 
INDEX

Järnvägar 1981 nr 1-4.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 1. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 200.
UPP
Järnvägar 1982 nr 1-4.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 2. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 201.
UPP
Järnvägar 1983 nr 1-4.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 3. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 202.
UPP
Järnvägar 1984 nr 1-4.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 4. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 203.
UPP
Järnvägar 1985 nr 1-4.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 5. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 204.
UPP
Järnvägar 1986 nr 1-6.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 6. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 205.
UPP
Järnvägar 1987 nr 1-6.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 7. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 206.
UPP
Järnvägar 1988 nr 1-6.   Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 8. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 253.
UPP

Järnvägsnytts skriftserie

TOP
 
INDEX

Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ.   Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Ref nr 177.
UPP
Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland.   Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Boström, Nils & Johansson, Kent. Ref nr 141.
UPP
15 år med järnväg som hobby.   En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Järnvägsnytts skriftserie nr 6. Lundin, Stig. Ref nr 142.
UPP

Järnvägssärtryck

TOP
 
INDEX

Järnvägssärtryck 2.   Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Järnvägssärtryck 2. Fast, Jon. Ref nr 407.
UPP

Järnvägsteknik

TOP
 
INDEX

Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m.   Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6. Ref nr 480.
UPP

Kalmar Nations skriftserie

TOP
 
INDEX

Kalmarnas.   Järnvägarna i Kalmar län. Kalmar Nations skriftserie Volym 53. Agrell, Harald. Ref nr 319.
UPP

Karta

TOP
 
INDEX

Turistkartan över Sverige Blad 1A.   Karta 01A. STF och KAK. Ref nr 799.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 1B.   Karta 01B. STF och KAK. Ref nr 800.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 2.   Utgåva 2. Karta 02. STF och KAK. Ref nr 776.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 3.   Karta 03. STF och KAK. Ref nr 777.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 3.   Utgåva 2. Karta 03. STF och KAK. Ref nr 801.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 5.   Karta 05. STF och KAK. Ref nr 779.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 6.   Karta 06. STF och KAK. Ref nr 780.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 6.   Utgåva 2. Karta 06. STF och KAK. Ref nr 802.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 7.   Karta 07. STF och KAK. Ref nr 781.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 8.   Karta 08. STF och KAK. Ref nr 782.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 8.   Utgåva 2. Karta 08. STF och KAK. Ref nr 803.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 9.   Karta 09. STF och KAK. Ref nr 783.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 9.   Utgåva 2. Karta 09. STF och KAK. Ref nr 804.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 10.   Utgåva 2. Karta 10. STF och KAK. Ref nr 784.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 11.   Utgåva 2. Karta 11. STF och KAK. Ref nr 785.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 13.   Karta 13. STF och KAK. Ref nr 787.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 14.   Karta 14. STF och KAK. Ref nr 788.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 15.   Karta 15. STF och KAK. Ref nr 789.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 16.   Karta 16. STF och KAK. Ref nr 790.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 19.   Karta 19. STF och KAK. Ref nr 793.
UPP
Turistkartan över Sverige Blad 21.   Karta 21. STF och KAK. Ref nr 795.
UPP

Katalog

TOP
 
INDEX

Industri- och Lokaljernvägar.   Katalog 1899. Koppel, Arthur. Ref nr 409.
UPP
Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov.   Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
UPP
ASJ (på tyska).   Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. Katalog 1951. ASJ. Ref nr 355.
UPP
Chr. Olsson i Falkenbarg AB.   Cisternvagnar. Katalog 1951. Chr. Olsson. Ref nr 354.
UPP
ASJ.   Våra produkter - en presentation. Katalog 1961. ASJ. Ref nr 360.
UPP
Märklin Neuheiten 1994 i skala 1.   New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Katalog 1994E. Märklin. Ref nr 703.
UPP
Märklin Neuheiten 1996.   Das C-Cleis. Katalog 1996. Märklin. Ref nr 702.
UPP
Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm.   Kort vägledning. Katalog 1. Ref nr 657.
UPP
Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda.   Katalog 2. Ref nr 658.
UPP
Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad.   Katalog nr 5, 1891. Katalog 5. Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Ref nr 136.
UPP
Bygg ett modellhus.   Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Katalog nr 1. Gylin, Peter. Ref nr 412.
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.   Järnvägsmuseal katalog. Katalog Nr 1. Unvér, Bengt E. Ref nr 814.
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.   Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Katalog Nr 2. Unvér, Bengt E. Ref nr 273.
UPP
Lokomotiv, AB Motala Verkstad.   Katalog nr 3037. Motala Verkstad. Ref nr 385.
UPP
Nydqvist & Holm AB.   Tank Locomotives. Katalog nr 51. NOHAB. Ref nr 73.
UPP
National Railway Museum, York.   Katalog. Ref nr 413.
UPP
Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping.   Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
UPP

L Q

TOP
 
INDEX

Lokomotive Quarterly.   L Q Volume 22. Farrell, Jack W. Ref nr 353.
UPP

L&V

TOP
 
INDEX

Lok & Vagnar 1.   Förändringar av den rullande materielen under 1994. L&V 1. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 328.
UPP
Lok & Vagnar 2.   Förändringar av den rullande materielen under 1995. L&V 2. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 329.
UPP
Lok & Vagnar 3.   Förändringar av den rullande materielen under 1996. L&V 3. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 330.
UPP
Lok & Vagnar 4.   Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. L&V 4. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 618.
UPP
Lok & Vagnar 5.   Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. L&V 5. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 733.
UPP

Lifeline

TOP
 
INDEX

Robert Stephenson.   An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Lifeline 8. Smith, Donald J. Ref nr 292.
UPP

Lima

TOP
 
INDEX

Lima H0 Katalog nr 153.   Lima 153. LIMA. Ref nr 176.
UPP

Locomotiv-musik

TOP
 
INDEX

Locomotiv-musik II.   Locomotiv-musik 2. Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Ref nr 498.
UPP

Meddelande

TOP
 
INDEX

Ny rullande materiel vid SJ 1911.   Meddelande nr 5. Maskinbyrån. Ref nr 433.
UPP
Ny rullande materiel vid SJ 1913.   Meddelande nr 8. Maskinbyrån. Ref nr 434.
UPP
Ny rullande materiel vid SJ 1915.   Meddelande nr 10. Maskinbyrån. Ref nr 435.
UPP
Ny rullande materiel vid SJ 1916.   Meddelande nr 13. Maskinbyrån. Ref nr 436.
UPP
Ny rullande materiel vid SJ 1918.   Meddelande nr 14. Maskinbyrån. Ref nr 437.
UPP
Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening.   Meddelande nr 20. Åsberg, Rolf. Ref nr 27.
UPP

Meddelande från postmuseum

TOP
 
INDEX

Järnvägsposten, En kampanj mot tiden.   Meddelande från postmuseum nr 39. Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Ref nr 43.
UPP

Medlemsblad

TOP
 
INDEX

Järnvägar 1980 nr 1-5 + 1981 nr I.   Medlemsblad. Palm, Torgny , m.fl. Ref nr 199.
UPP

MfAGJ

TOP
 
INDEX

Jernvägsnytt.   Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1. Johansson, Kent. Ref nr 710.
UPP

Minnesskrift

TOP
 
INDEX

Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar, NVHJ 1924 - 1944.   I anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Minnesskrift 1879 - 1944. Åkerman, Helge. Ref nr 759.
UPP
NSVJ 1893 - 1918.   Minnesskrift 1893 - 1918. NSVJ Styrelse. Ref nr 641.
UPP
NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944.   Minnesskrift 1924 - 1944. Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. Ref nr 640.
UPP
NVHJ 1879 - 1944.   Minnesskrift 1944. Åkerman, Helge. Ref nr 642.
UPP
HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986.   Minnesskrift. Holmgren, Yngve. Ref nr 660.
UPP

Model RR books

TOP
 
INDEX

Basic Model Railroading.   Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
UPP

MRR book

TOP
 
INDEX

Model Railroading.   Experts show you how to build and operate a pike. MRR book no 138. von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl. Ref nr 171.
UPP
New ideas in Railroad Modeling.   MRR book no 159. Mourning, Jim & Rolofson, Bob. Ref nr 172.
UPP

Märklin

TOP
 
INDEX

Märklin H0 Katalog 1970 SV.   Märklin 70 sv. Märklin. Ref nr 508.
UPP

NBVJ

TOP
 
INDEX

Jernvägsbladet Förstlingen 1995.   Medlemsskrift. NBVJ 95:1-4. Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. Ref nr 489.
UPP
Jernvägsbladet Förstlingen 1996.   Medlemsskrift. NBVJ 96:1-4. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Ref nr 490.
UPP
Jernvägsbladet Förstlingen 1997.   Medlemsskrift. NBVJ 97:1-4. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Ref nr 491.
UPP
Jernvägsbladet Förstlingen 1998.   Medlemsskrift. NBVJ 98:1-4. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Ref nr 492.
UPP
Jernvägsbladet Förstlingen 1999.   Medlemsskrift. NBVJ 99:1-4. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Ref nr 493.
UPP

Norrk Kulturhist Publ

TOP
 
INDEX

Johannisborg.   Föreningen Gamla Norrköping. Norrk Kulturhist Publ nr 1. von Schmalensee, Kurt. Ref nr 257.
UPP

NTSC

TOP
 
INDEX

Great trains ride again.   Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
UPP
Railroading in America.   Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
UPP
Route of the Southwest Chief.   Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
UPP

Nynäståget

TOP
 
INDEX

Nynäståget 1994.   Medlemsskrift. Nynäståget 2. Sjöberg, Jonas, m.fl. Ref nr 704.
UPP
Nynäståget SNJ 90 år.   Stort Jubileumsnummer. Nynäståget 3-4. Sjöberg, Jonas, m.fl. Ref nr 333.
UPP

Nytryck

TOP
 
INDEX

Sång om Lagerlundaolyckan.   Nytryck 1875. Ref nr 224.
UPP
Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station.   Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
UPP
Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå.   Nytryck 1983. Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Ref nr 222.
UPP

Ohs Bruks Jvgm

TOP
 
INDEX

Rälsbiten 20 år.   Medlemsblad. Ohs Bruks Jvgm 90:130. Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Ref nr 495.
UPP
Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder.   Medlemsblad. Ohs Bruks Jvgm 90:146. Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Ref nr 496.
UPP

OKBv skriftserie

TOP
 
INDEX

Österströms Järnväg.   En trävarubana i Norrland. OKBv skriftserie 2. Sundström, Erik. Ref nr 285.
UPP
Mellan Härnösand och Sollefteå.   En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. OKBv skriftserie 3. Sten, Rolf. Ref nr 283.
UPP
100 år på räls, Långsele - Sollefteå.   Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. OKBv skriftserie. Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. Ref nr 336.
UPP

Op3

TOP
 
INDEX

Eisenbahnen und raumordnung in Schweden.   Op3 408. Arbeitsgruppe 6B5. Ref nr 517.
UPP

Orbis

TOP
 
INDEX

Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1.   Orbis 1. Mihnoss, E G. Ref nr 371.
UPP

PC Best Buy

TOP
 
INDEX

Railroad Tycoon II.   Strategy PC CD ROM. PC Best Buy 67. K.E.Media. Ref nr 688.
UPP

Program

TOP
 
INDEX

Östgötabanan.   Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Program målsättning. Lundmark, Nils. Ref nr 823.
UPP
Östgötabanan.   Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Program plan. Lundmark, Nils. Ref nr 767.
UPP

Rapport

TOP
 
INDEX

Dellenbanan.   Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Rapport 1998:18. Gustafson, Gunvor. Ref nr 616.
UPP

RB

TOP
 
INDEX

Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan.   gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
UPP

Reproduktion

TOP
 
INDEX

En spårvägsresa 1921.   reproduktion. Hultman, Einar. Ref nr 752.
UPP
KVBJ 1874-1924.   Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion. Ref nr 562.
UPP

Roligt att veta

TOP
 
INDEX

I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860.   Roligt att veta - så levde man förr. Roligt att veta. Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. Ref nr 654.
UPP

Roslagsexpressen

TOP
 
INDEX

Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland.   Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (färg). Thoweman, John. Ref nr 359.
UPP
Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland.   Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (s/v). Thoweman, John. Ref nr 709.
UPP

SJ

TOP
 
INDEX

Lok och tendrar vid Sveriges Statsbanor 1891.   SJ 1891. Killander, K. Ref nr 398.
UPP
Statens Järnvägars Lokomotiv 1927.   Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. SJ 1927. Maskinbyrån. Ref nr 399.
UPP
SJ 1942.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1942. SJ. Ref nr 552.
UPP
SJ 1943.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. SJ. Ref nr 553.
UPP
SJ 1944.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. SJ. Ref nr 554.
UPP
SJ 1945.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1945. SJ. Ref nr 439.
UPP
SJ 1946.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1946. SJ. Ref nr 440.
UPP
SJ 1947.   En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1947. SJ. Ref nr 441.
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950.   SJ 1950:8. Ref nr 669.
UPP
Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958.   SJ 1958:3. Ref nr 306.
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1).   Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
UPP
Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2).   Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
UPP
SJ modellhall.   SJ 656108. Åberg, Nils. Ref nr 659.
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906.   Historik. SJ SJ 50:1. Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. Ref nr 314.
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906.   Bana och byggnader. SJ SJ 50:2. Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. Ref nr 678.
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906.   Transportmateriel och verkstäder. SJ SJ 50:3. Welin, Gustaf , m.fl. Ref nr 735.
UPP
Statens Järnvägar 1856-1906.   Förvaltning och personal. SJ SJ 50:4. Welin, Gustaf , m.fl. Ref nr 736.
UPP
Maskiner och Redskap.   SJ. Banavdelningen. Ref nr 131.
UPP
Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890.   SJ. Ref nr 130.
UPP
Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok.   Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
UPP
Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956.   Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. SJ. Upmark, Erik , m.fl. Ref nr 656.
UPP
The Swedish state railway electrification.   SJ. Ref nr 344.
UPP
Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000?.   SJ. Furbäck, Bengt , m.fl. Ref nr 687.
UPP

SJ Stab

TOP
 
INDEX

Längs spåret Stockholm - Göteborg.   SJ Stab 1. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Ref nr 192.
UPP
Längs spåret Stockholm - Sundsvall.   SJ Stab 2. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Ref nr 282.
UPP
Längs spåret Stockholm - Malmö.   SJ Stab 3. Neppenström, Mona. Ref nr 140.
UPP

SJF

TOP
 
INDEX

Säkerhetsordning (säo).   SJF 010 utgåva 12. Administrativa avdelningen. Ref nr 149.
UPP
Säkerhetsordning, kompletteringar (säok).   Kompletterande föreskrifter och anvisningar. SJF 010. Administrativa avdelningen. Ref nr 150.
UPP
Handhavande av motorvagn litt Y3.   SJF 333.5 utgåva 2. Tågdriftavdelningen. Ref nr 252.
UPP
Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri.   SJF 489.8. Buffers. Ref nr 518.
UPP
Normalsektion för fria rummet.   SJF 510. Banavdelningen. Ref nr 447.
UPP

SJH

TOP
 
INDEX

SJ Godsvagnar, normalspåriga.   Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. SJH 636. Driftavdelningen. Ref nr 445.
UPP

SJK arkeologresor

TOP
 
INDEX

SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1906. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 394.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1907. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 395.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1908. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 396.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1916. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 400.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1917. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 401.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1918. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 402.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1919. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 403.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1920. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 404.
UPP
SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921.   Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1921. Jannesson sammanställning, Åke. Ref nr 397.
UPP

SJK folder

TOP
 
INDEX

SJK Arkeologfolder.   SJK folder A - Ö, AA -. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 305.
UPP
SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar.   NÖJ. SJK folder AU. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 418.
UPP
SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå.   SJ. SJK folder BH. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 419.
UPP
SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg.   KYJ - med lokförteckning. SJK folder BM. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 420.
UPP
SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen.   SRJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder F. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 414.
UPP
SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970.   SLJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder G. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 415.
UPP
Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ.   SJK folder K2, nr 1. Jannesson, Åke. Ref nr 111.
UPP
Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ.   SJK folder L2, nr 2. Jannesson, Åke. Ref nr 112.
UPP
Lok och vagnar (Q2) vid UEJ.   SJK folder Q2, nr 3. Jannesson, Åke. Ref nr 118.
UPP
Lok och vagnar (R2) vid DHJ.   SJK folder R2, nr 4. Jannesson, Åke. Ref nr 113.
UPP
SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982.   Värtabanan - med lok & vagnförteckning. SJK folder S3. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 416.
UPP
Lok och vagnar (V2) vid LRJ.   SJK folder V2, nr 5. Jannesson, Åke. Ref nr 114.
UPP
Lok och vagnar (Y2) vid ULJ.   SJK folder Y2, nr 6. Jannesson, Åke. Ref nr 115.
UPP
SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby.   SJ. SJK folder Z. Jannesson, Åke, m.fl. Ref nr 417.
UPP
Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ.   SJK folder Å2, nr 7. Jannesson, Åke. Ref nr 116.
UPP
Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ.   SJK folder Ö2, nr 8. Jannesson, Åke. Ref nr 117.
UPP

SJK forskning

TOP
 
INDEX

Bandelsregistret.   Reviderad Febr 1998. SJK forskning nr 11. Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. Ref nr 104.
UPP

SJK skriftserie

TOP
 
INDEX

Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg.   Utgåva 1. SJK skriftserie nr 1. Mörling, Staffan. Ref nr 708.
UPP
Ånglok tillverkade i Sverige.   SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Sundström, Erik. Ref nr 8.
UPP
Säröbanan.   GSJ. SJK skriftserie nr 3. Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. Ref nr 543.
UPP
Laxå-Röfors Järnväg.   SJK skriftserie nr 4. Ljungqvist, Torbjörn. Ref nr 563.
UPP
Gruvgården - Fors Järnväg.   SJK skriftserie nr 5. Andren, Ernst & Sundström Erik. Ref nr 612.
UPP
Dannemora - Hargs Järnväg.   En social och teknisk studie av en bruksbana. SJK skriftserie nr 6. Liljendahl, Lennart. Ref nr 707.
UPP
SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969.   SJK skriftserie nr 7. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 706.
UPP
Historik över den rullande materielen 1872-1944.   Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. SJK skriftserie nr 8. Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. Ref nr 78.
UPP
SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971.   SJK skriftserie nr 9. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 19.
UPP
SJ ånglok litt A.   En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. SJK skriftserie nr 10. Diehl, Ulf. Ref nr 662.
UPP
SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972.   SJK skriftserie nr 11. Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. Ref nr 25.
UPP
SJ diesellok litt Z66.   En beskrivning av diesellok Z66. SJK skriftserie nr 12. Ljunggren, Malte. Ref nr 271.
UPP
Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar.   SJK skriftserie nr 13. Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 7.
UPP
SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973.   SJK skriftserie nr 14. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 705.
UPP
Svenska Industrimotorlok I.   SJK skriftserie nr 15. Fjeld, Ulf. Ref nr 158.
UPP
SJ ånglok litt Sb.   En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. SJK skriftserie nr 16. Diehl, Ulf. Ref nr 256.
UPP
GDG ellok litt O.   SJK skriftserie nr 17. Lundvall, Börje. Ref nr 89.
UPP
SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976.   SJK skriftserie nr 18. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 210.
UPP
Järnvägsmuséer 1976.   SJK skriftserie nr 19. Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. Ref nr 17.
UPP
De sista svenska ångloken.   En bildkrönika. SJK skriftserie nr 20. Diehl, Ulf. Ref nr 611.
UPP
Järnvägsförstatligandet.   Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. SJK skriftserie nr 21. Alvfors, Karl-Gösta. Ref nr 267.
UPP
Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg.   Utgåva 2. SJK skriftserie nr 22. Mörling, Staffan. Ref nr 159.
UPP
Lödöse - Lilla Edets Järnväg.   En historik för åren 1906-1976. SJK skriftserie nr 23. Forsaeus, Svante. Ref nr 160.
UPP
Ostkustbanan 1927-1977.   SJK skriftserie nr 24. Palén, Kjell. Ref nr 48.
UPP
Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur.   75558,2 meter järnvägshistoria. SJK skriftserie nr 25. Marklund, Göran & Marklund, Hans. Ref nr 98.
UPP
SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979.   SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 20.
UPP
Tjänstevagnar.   med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967-1977. SJK skriftserie nr 27. Koponen, Lars & Rönn, Göran. Ref nr 356.
UPP
Svenska Småbanor.   Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. SJK skriftserie nr 28. Gyllenberg, Bo, m.fl. Ref nr 164.
UPP
Ett sekel järnväg i Ånge.   SJK skriftserie nr 29. Hardin, Bertil. Ref nr 90.
UPP
Wessman - Barkens Järnväg.   SJK skriftserie nr 30. Håkansson, Nils Göte. Ref nr 40.
UPP
Järnvägsdata 1.   SJK skriftserie nr 31. Nordling, Kjell. Ref nr 665.
UPP
Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg.   SJK skriftserie nr 32. Persson, E Bertil. Ref nr 312.
UPP
SPM1982 Svenska Personvagnar 1982.   SJK skriftserie nr 33. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 24.
UPP
SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982.   SJK skriftserie nr 34. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 21.
UPP
SJK 25 år 1958-1983.   Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK skriftserie nr 35. SJK. Ref nr 565.
UPP
Södra Bangården i Stockholm 1860-1983.   En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. SJK skriftserie nr 36. Karlsson, Nils. Ref nr 384.
UPP
Vägen från gruva och Bruk.   Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. SJK skriftserie nr 37. Welander, Lennart. Ref nr 99.
UPP
Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar.   SJK skriftserie nr 38. Hällqvist, Arne. Ref nr 54.
UPP
Siljansbanan, Borlänge - Rättvik.   SJK skriftserie nr 39. Lind, Lars Olof. Ref nr 42.
UPP
Lelångenbanan.   SJK skriftserie nr 40. Forsaeus, Svante. Ref nr 555.
UPP
SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985.   SJK skriftserie nr 41. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 22.
UPP
Svartälvsbanan.   Statens Enskilda Järnväg. SJK skriftserie nr 42. Sundström, Erik. Ref nr 610.
UPP
Uppsala - Enköpings Järnväg.   SJK skriftserie nr 43. Rundblad, Per. Ref nr 227.
UPP
Nässjö - Knutpunkt på höglandet.   SJK skriftserie nr 44. Lind, Lars Olof, m.fl. Ref nr 87.
UPP
Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988.   SJK skriftserie nr 45. Thulin, Bertil. Ref nr 39.
UPP
Nynäsbanan.   SJK skriftserie nr 46. Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. Ref nr 86.
UPP
Stationshus 1855-1895.   A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. SJK skriftserie nr 47. Linde, Gunilla. Ref nr 80.
UPP
SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988.   SJK skriftserie nr 48. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 23.
UPP
SPM1989 Svenska Personvagnar 1989.   SJK skriftserie nr 49. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 9.
UPP
Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping.   SJK skriftserie nr 50. Thulin, Bertil. Ref nr 663.
UPP
Rullande materiel vid NKlJ.   SJK skriftserie nr 51. Löf, Peter. Ref nr 137.
UPP
Från Österby anhalt till Gimo station.   Järnvägsliv i ord och bilder. SJK skriftserie nr 52. Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. Ref nr 519.
UPP
SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991.   SJK skriftserie nr 53. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 191.
UPP
Nossebrobanan.   Ett 75 årsjubileum. SJK skriftserie nr 54. Thulin, Bertirl. Ref nr 685.
UPP
Enköping - Heby - Runhällens Järnväg.   SJK skriftserie nr 55. Rundblad, Per. Ref nr 226.
UPP
Skogen tar tåget.   Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. SJK skriftserie nr 56. Welander, Lennart. Ref nr 165.
UPP
Järnvägsdata 2.   Utgåva 2. SJK skriftserie nr 57. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Ref nr 3.
UPP
Saltsjöbanan.   SJK skriftserie nr 58. Landgren, Kenneth. Ref nr 286.
UPP
Banvakt 17.   SJK skriftserie nr 59. Wååg, Nils Erik. Ref nr 542.
UPP
Sveriges Lokstationer.   Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. SJK skriftserie nr 60. Ljunggren, Malte. Ref nr 388.
UPP
SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994.   SJK skriftserie nr 61. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 2.
UPP
Göteborg - Borås Jernväg.   SJK skriftserie nr 62. Thulin, Bertil, m.fl. Ref nr 352.
UPP
Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards.   SJK skriftserie nr 63. Ragnar, Martin. Ref nr 44.
UPP
Fryksdalsbanan.   SJK skriftserie nr 65. Forsaeus, Svante. Ref nr 684.
UPP
SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997.   SJK skriftserie nr 66. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 26.
UPP
Svenska Ellok.   En bok om det svenska ellokets historia. SJK skriftserie nr 67. Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. Ref nr 393.
UPP
Järnvägsdata 3.   Utgåva 3. SJK skriftserie nr 68. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Ref nr 11.
UPP
SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999.   Daterat 2001-01-01. SJK skriftserie nr 69a. Nilsson, Lennart. Ref nr 619.
UPP
SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999.   SJK skriftserie nr 69. Nilsson, Lennart. Ref nr 247.
UPP
Skelleftebanan.   och Bolidens järnvägar. SJK skriftserie nr 70. Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. Ref nr 551.
UPP
SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000.   SJK skriftserie nr 71. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 550.
UPP
Ångturbinlok.   SJK skriftserie nr 72. Forsberg, Bernt. Ref nr 624.
UPP
Kalmar - Berga Järnväg.   SJK skriftserie nr 73. Edman, Björn. Ref nr 686.
UPP
Järnvägen till Ronehamn.   Spekulationer från början till slut. SJK skriftserie nr 74. Ragnar, Martin & Hardings, Eje. Ref nr 738.
UPP
100 år på spår - Kalmar.   Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. SJK skriftserie nr 75. Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). Ref nr 737.
UPP
Svenska Elmotorvagnar.   Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. SJK skriftserie nr 76. Nordin, Tore. Ref nr 770.
UPP
SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003.   SJK skriftserie nr 77. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 766.
UPP

SJK småbaneavd

TOP
 
INDEX

Bjurström Lokomotorer.   AB Slipmaterial, Västervik. SJK småbaneavd. Freding, Mats. Ref nr 448.
UPP
Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB.   Åren 1932 - 1953. SJK småbaneavd. Ericson, Jan. Ref nr 739.
UPP

SJK småskrifter

TOP
 
INDEX

Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås.   SJK småskrifter nr 1. Nilsson, Ulf. Ref nr 576.
UPP
Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens.   Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. SJK småskrifter nr 2. Lundin, Stig. Ref nr 577.
UPP
Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947.   SJK småskrifter nr 3. Diehl, Ulf. Ref nr 578.
UPP
ASEA:s tidning.   Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. SJK småskrifter nr 4. Diehl, Ulf. Ref nr 579.
UPP
Ångpannor av lokomotivtyp.   Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. SJK småskrifter nr 5. Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. Ref nr 580.
UPP
Industrilok tillverkade 1954 - 1964 av Oskarshamns Varv.   SJK småskrifter nr 6. Göl, Lars-Erik. Ref nr 581.
UPP
Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971.   SJK småskrifter nr 7. Nilsson, Ulf. Ref nr 582.
UPP
Ellok tillverkade av ASEA.   SJK småskrifter nr 8. Nilsson, Ulf. Ref nr 10.
UPP
Museilok i Sverige.   SJK småskrifter nr 9. Nilsson, Ulf. Ref nr 583.
UPP

SJK tidskrift

TOP
 
INDEX

Tåg nr 1 , 1966.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1966:1. Hultgren, Kurt , m.fl. Ref nr 93.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1979.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10. Ref nr 457.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1983.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10. Ref nr 458.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1984.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10. Ref nr 459.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1985.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10. Ref nr 460.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1986.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10. Ref nr 461.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1987.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10. Ref nr 462.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1988.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10. Ref nr 463.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1989.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10. Ref nr 464.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1990.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10. Ref nr 465.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1991.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10. Ref nr 466.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1992.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10. Ref nr 467.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1993.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10. Ref nr 468.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1994.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10. Ref nr 469.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1995.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10. Ref nr 470.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1996.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10. Ref nr 471.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1997.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10. Ref nr 472.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1998.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10. Ref nr 473.
UPP
Tåg nr 1 - 10, 1999.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10. Ref nr 474.
UPP
Tåg nr 1 - 12, 2000.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12. Ref nr 601.
UPP
Tåg nr 1 - 12, 2001.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12. Ref nr 690.
UPP
Tåg nr 1 - 12, 2002.   Medlemsskrift. SJK tidskrift 2002:1-12. Lindahl, Jan, m.fl. Ref nr 741.
UPP

SkLJvm, nytryck

TOP
 
INDEX

VGJ vagnslista för år 1944.   med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
UPP

Skrifter

TOP
 
INDEX

Eskilstuna Museer.   Årsbok 1979 - 1980. Skrifter 1980. Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Ref nr 762.
UPP

Skriftserie

TOP
 
INDEX

På Värmländsk räls.   Järnvägar i Värmland under 150 år. Skriftserie 15. Forsaeus, Svante, m.fl. Ref nr 523.
UPP
Norra Bohusbanan 80 år 1903 - 1983.   Skriftserie 1. Wikström, Karl-Axel. Ref nr 661.
UPP
SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990.   Mini SLM -90. Skriftserie 1. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Ref nr 573.
UPP
Järnvägarna i Åseda 1902-2002.   En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Skriftserie 5. Magnusson, Thorsten. Ref nr 714.
UPP

Skriftserie GOTLANDICA

TOP
 
INDEX

Gotlands Järnvägar.   Skriftserie GOTLANDICA nr 15. Kvarnstedt, John. Ref nr 194.
UPP

SL

TOP
 
INDEX

Renare, modernare och tryggare tunnelbana.   Några av våra satsningar under 90-talet. SL. SL. Ref nr 504.
UPP
Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen.   SL. SL. Ref nr 503.
UPP

Smalspårigt

TOP
 
INDEX

Smalspårigt 1988 - 1989.   Medlemsskrift. Smalspårigt 38, 41. Dahlström, Björn, m.fl. Ref nr 475.
UPP
Smalspårigt 1993.   Medlemsskrift. Smalspårigt 52, 53, 55. Dahlström, Björn, m.fl. Ref nr 483.
UPP
Smalspårigt 1996.   Medlemsskrift. Smalspårigt 60-61. Dahlström, Björn, m.fl. Ref nr 233.
UPP
Smalspårigt 1999.   Medlemsskrift. Smalspårigt 69. Tholin, Göran, m.fl. Ref nr 620.
UPP
Smalspårigt 2001.   Medlemsskrift. Smalspårigt 75. Tholin, Göran, m.fl. Ref nr 621.
UPP
Smalspårigt 2002.   Medlemsskrift. Smalspårigt 79. Frelin, Jan , m.fl. Ref nr 818.
UPP

SMoK

TOP
 
INDEX

Paprikatågen.   SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. SMoK B 3. Hällqvist, Arne. Ref nr 334.
UPP
Svenska Motorvagnar i Danmark.   Svenska Motorvagnsklubben. SMoK B10. Forss, Erik. Ref nr 41.
UPP
Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048.   SMoK Klippark 1. Eklund, B. Ref nr 509.
UPP
Motorvagnsåret 1990.   SMoK. Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. Ref nr 28.
UPP

Småskrifter

TOP
 
INDEX

Kristianstadsbanans lokstall i Åhus.   Småskrifter 24. Holmgren, Yngve. Ref nr 810.
UPP
Hamnloken i Åhus.   Småskrifter 36. Holmgren, Yngve. Ref nr 809.
UPP

Småskriftserie

TOP
 
INDEX

Ett stycke kanalhistoria.   Småskriftserie nr 1. Lundström, Sven. Ref nr 721.
UPP

småskriftsserie

TOP
 
INDEX

Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning.   en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 39. Hellström, Malte. Ref nr 760.
UPP
Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning.   en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 40. Hellström, Malte. Ref nr 758.
UPP

SOS

TOP
 
INDEX

Sveriges Järnvägar 1984.   SOS. Byström, Jan & Eckardt, Sven. Ref nr 343.
UPP

Specialhandbok

TOP
 
INDEX

Post och järnvägar i Östergötland.   Specialhandbok 21. Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Ref nr 522.
UPP

Specialkatalog

TOP
 
INDEX

Sala Maskinfabriks AB Katalog.   Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
UPP

Specialnummer

TOP
 
INDEX

En järnväg på Österlen.   Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Specialnummer. Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. Ref nr 313.
UPP

Spårstumpen

TOP
 
INDEX

Slite Roma Järnväg 100 år.   Spårstumpen nr 80. Spårstumpen 2002:2. Svensson, Anders. Ref nr 743.
UPP

SS linjebeskrivningar

TOP
 
INDEX

Linje 0 och andra udda linjer.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 00. Persson, Bruse L F. Ref nr 607.
UPP
Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 01. Lissenko, Claes G. Ref nr 533.
UPP
Linje 2 Fredhäll - Karlaplan.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 02. Lissenko, Claes G. Ref nr 723.
UPP
Linje 3 Haga - Hornstull.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 03. Lissenko, Claes G. Ref nr 534.
UPP
Linje 4 Ringlinjen.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 04. Persson, Bruse L F. Ref nr 535.
UPP
Linje 5 Karlberg - Östra stationen.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 05. Lissenko, Claes G. Ref nr 605.
UPP
Linje 6 Roslagstull - Sofia.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 06. Wigg, Torbjörn. Ref nr 536.
UPP
Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 07. Svensson, Magnus & Frick, Jan. Ref nr 123.
UPP
Linje 8 Slussen - Skarpnäck.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 08. Lange, Thomas. Ref nr 537.
UPP
Linje 9 Danvikstull - Karlberg.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 09. Forsberg, Anders & Walther, Hans. Ref nr 627.
UPP
Linje 10 Hornstull - Värtan.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 10. Persson, Bruse L F. Ref nr 602.
UPP
Linje 11 Tegelbacken - Ängby och Mariebergsgatan - Karlaplan.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 11. Walther, Hans. Ref nr 606.
UPP
Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 12. Sarmento, Petrus J. Ref nr 629.
UPP
Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 13. Walther, Hans. Ref nr 538.
UPP
Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 14. Forsberg, Anders & Lange, Thomas. Ref nr 628.
UPP
Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 15. Julin, Sten-Axel. Ref nr 630.
UPP
Linje 16 Slussen - Mälarhöjden.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 16. Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. Ref nr 631.
UPP
Linje 17 Slussen - Fruängen.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 17. Lilja, Sören S. Ref nr 632.
UPP
Linje 18 Slussen - Gröndal.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 18. Johansson, Måns. Ref nr 539.
UPP
Linje 19 Slussen - Örby.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 19. Svensson, Magnus. Ref nr 540.
UPP
Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken.   Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. SS linjebeskrivningar 20. Sarmento, Petrus J. Ref nr 604.
UPP
Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 21. Sarmento, Petrus J. Ref nr 633.
UPP
Linje 22 Norrmalmstorg - Utställningen.   Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 22. Persson, Bruse L F. Ref nr 603.
UPP

SSJF

TOP
 
INDEX

Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1.   Värnamo - Strömsnäsbruk. SSJF del 1. Rosén, Bengt. Ref nr 422.
UPP
Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2.   Strömsnäsbruk - Kärreberga. SSJF del 2. Rosén, Bengt. Ref nr 423.
UPP

SSS

TOP
 
INDEX

Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993).   Medlemsskrift. SSS 93:1-6. Ref nr 481.
UPP
Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994).   Medlemsskrift. SSS 94:1-5. Ref nr 482.
UPP
På skena och gata.   Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. SSS. Forsell, Lennart & Ödén, Peter. Ref nr 386.
UPP
Spårvagnar under 90 år i Norrköping.   SSS. Forsström, Willy. Ref nr 13.
UPP
Stockholmskartan 1966.   SSS. AB Stockholms spårvägar. Ref nr 289.
UPP

SSS Katalog

TOP
 
INDEX

Museispårvägen i Malmköping.   Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. SSS Katalog. Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. Ref nr 634.
UPP

Sth traf

TOP
 
INDEX

Stockholms Trafikalmanacka 2002.   Sth traf 2002. Ericsson, Lars. Ref nr 717.
UPP

Str

TOP
 
INDEX

Förteckning över lok och vagnar, m.m.   Str 77/48. Maskintekniska byrån. Ref nr 351.
UPP
Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar.   Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
UPP

Svenska industrilok

TOP
 
INDEX

Industrilok ( 1) i Närke.   Svenska industrilok 1. Freding, Mats , m.fl. Ref nr 585.
UPP
Industrilok ( 2) i Södermanland.   Svenska industrilok 2. Freding, Mats , m.fl. Ref nr 586.
UPP
Industrilok ( 3) på Öland och Gotland.   Svenska industrilok 3. Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Ref nr 587.
UPP
Industrilok ( 4) i Västergötland.   Svenska industrilok 4. Freding, Mats. Ref nr 588.
UPP
Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland.   Svenska industrilok 5. Freding, Mats. Ref nr 572.
UPP
Industrilok ( 6) i Östergötland.   Svenska industrilok 6. Gyllenberg, Bo. Ref nr 209.
UPP
Industrilok ( 7) i Uppland.   Svenska industrilok 7. Freding, Mats. Ref nr 591.
UPP
Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland.   Svenska industrilok 8. Freding, Mats. Ref nr 571.
UPP
Industrilok ( 9) i Skåne - Malmöhus län.   Svenska industrilok 9. Priedits, Janus. Ref nr 378.
UPP
Industrilok (10) i Skåne - Kristianstads län.   Svenska industrilok 10. Priedits, Janus. Ref nr 379.
UPP

Särtryck

TOP
 
INDEX

Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966.   Särtryck. Ahlberg, Henrik. Ref nr 335.
UPP

Särtryck koppar

TOP
 
INDEX

Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966.   Särtryck koppar. Ahlberg, Henrik. Ref nr 805.
UPP

Tdt

TOP
 
INDEX

Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23.   För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
UPP

TGOJ

TOP
 
INDEX

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar.   TGOJ 1927 - 1990. TGOJ Del 2. Wannedal, Ernst. Ref nr 6.
UPP

Tidskrift

TOP
 
INDEX

Classic Trains.   From the editors of Trains Magazine. Tidskrift 1999. Keefe, Kevin P. Ref nr 361.
UPP

Tidtabell

TOP
 
INDEX

En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle.   Resan till Kinnekulle. Tidtabell. Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. Ref nr 820.
UPP

TNF bok

TOP
 
INDEX

Stockholmska mötesplatser.   På spårvagnarnas tid. TNF bok 1. Eriksson, Johan. Ref nr 713.
UPP
Trådbussen i Sverige del 1.   TNF bok 2. Stolt, Leif. Ref nr 712.
UPP
Från havre till el.   När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. TNF bok 3. Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. Ref nr 768.
UPP
Trådbussen i Sverige del 2.   TNF bok 4. Stolt, Leif. Ref nr 718.
UPP
Flygfoto Stockholm.   TNF bok 5. Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. Ref nr 769.
UPP
Spårvägen i Helsingborg.   - en pärla vid sundet. TNF bok 6. Andersson, Ingvar. Ref nr 751.
UPP

Today's Railways

TOP
 
INDEX

Today's Railways.   Today's Railways 71. Fox, Peter , m.fl. Ref nr 674.
UPP

ToH

TOP
 
INDEX

Teknik och Hobby 1980.   ToH 80. Jangö, Jan. Ref nr 323.
UPP
Teknik och Hobby 1981.   ToH 81. Jangö, Jan. Ref nr 324.
UPP
Teknik och Hobby 1982.   ToH 82. Jangö, Jan. Ref nr 325.
UPP
Teknik och Hobby 1983.   ToH 83. Jangö, Jan. Ref nr 326.
UPP
Teknik och Hobby 1984.   ToH 84. Jangö, Jan. Ref nr 327.
UPP
Teknik och Hobby 1986.   ToH 86. Jangö, Jan. Ref nr 170.
UPP
Teknik och Hobby 1987.   ToH 87. Jangö, Jan. Ref nr 625.
UPP
Teknik och Hobby 1988.   ToH 88. Jangö, Jan. Ref nr 626.
UPP

ToS

TOP
 
INDEX

Tåg och Spår 1963-1966.   ToS 1-7. Unvér, Bengt E. Ref nr 229.
UPP
Tåg och Spår 1997-2000.   ToS 104-120. Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. Ref nr 231.
UPP
Tåg och Spår 2001-.   ToS 121-. Rudström, Bengt-Åke. Ref nr 689.
UPP
Tåg och Spår 1971-1979.   ToS 23-54. Unvér, Bengt E. Ref nr 38.
UPP
Tåg och Spår 1980-1985.   ToS 55-72. Unvér, Bengt E. Ref nr 37.
UPP
Tåg och Spår 1986-1990.   ToS 73-86. Unvér, Bengt E. Ref nr 36.
UPP
Tåg och Spår 1967-1970.   ToS 8-22. Unvér, Bengt E. Ref nr 230.
UPP
Tåg och Spår 1991-1996.   ToS 87-103. Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. Ref nr 228.
UPP

Transport-Journalen

TOP
 
INDEX

Transport Journalen.   Tema: Teknik och vagnar. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1. Stipich, Daniel, m.fl. Ref nr 584.
UPP

TV

TOP
 
INDEX

Teknikens Värld.   med Hobby. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18. Melander, Rune, m.fl. Ref nr 510.
UPP

Utgåva

TOP
 
INDEX

Svenska modelltåg skala 1:87 (H0).   Utgåva 1. Heikefelt, Jan-Erik. Ref nr 272.
UPP
Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001.   Utgåva 2. Heikefelt, Jan-Erik. Ref nr 677.
UPP

Utredning

TOP
 
INDEX

Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg.   Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Utredning 2000:29. Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Ref nr 617.
UPP
Östersjöbanesystemet.   Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
UPP
Östersjöbanesystemet.   Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
UPP
Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865.   På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Utredning. Bodstedt, Ivan A. Ref nr 638.
UPP

Vallentuna kultunämnd

TOP
 
INDEX

Två tegelbruk i Vallentuna.   Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Vallentuna kultunämnd nr 11. Berg, Svante. Ref nr 241.
UPP

WFJ-skrift

TOP
 
INDEX

Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985.   WFJ-skrift nr 3. Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Ref nr 143.
UPP
DONJ - En beskrivning av den rullande materielen.   WFJ-skrift nr 5. Svensson, Jan-Olov. Ref nr 100.
UPP
Från Wadstena till Vadstena.   En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. WFJ-skrift. Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. Ref nr 4.
UPP

VFÖJ

TOP
 
INDEX

Gurklisten 2000.   Medlemsskrift. VFÖJ 2000:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 597.
UPP
Gurklisten 2001.   Medlemsskrift. VFÖJ 2001:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 691.
UPP
Gurklisten 2002.   Medlemsskrift. VFÖJ 2002:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 744.
UPP
Gurklisten 1993.   Medlemsskrift. VFÖJ 93:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 484.
UPP
Gurklisten 1994.   Medlemsskrift. VFÖJ 94:1-3. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 485.
UPP
Gurklisten 1997.   Medlemsskrift. VFÖJ 97:2-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 486.
UPP
Gurklisten 1998.   Medlemsskrift. VFÖJ 98:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 487.
UPP
Gurklisten 1999.   Medlemsskrift. VFÖJ 99:1-4. Brimalm, Christer, m.fl. Ref nr 488.
UPP

VHS

TOP
 
INDEX

Traffic goes Underground.   Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min. Ref nr 453.
UPP
Valdemarsviksbanan.   En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. VHS 26 min. Johansson, Sture. Ref nr 643.
UPP
SJ 125 år.   En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. VHS 32 min. Kronberg, Bo & Brink, Jan. Ref nr 724.
UPP
Banarbete på Blekinge Kustbana.   En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
UPP
Vikbolandsbanan.   90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
UPP
Östgötabanor 1950-1958.   Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
UPP
SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978.   En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
UPP
DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik.   En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
UPP
Von London nach Paris: Der Eurostar.   Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
UPP
TGOJ Diesellok T66.   Följ loken från tillverkning i Kanada till trafik i Norden. VHS 55 min. Gustafsson, Lars-Erik, m.fl. Ref nr 747.
UPP
Spårvägen i Norrköping.   Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
UPP
Järnvägar i 1940-talets Skåne.   Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min. Ref nr 725.
UPP

VJF skrift

TOP
 
INDEX

Slutet på en smalspårig epok.   Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. VJF skrift nr 8. Svensson, Jan-Olov. Ref nr 345.
UPP

Volume 1

TOP
 
INDEX

Classic Trains.   The golden years of railroading. Volume 1 number 2. McGonigol, Robert S, m.fl. Ref nr 569.
UPP

volume 67

TOP
 
INDEX

Model Railroader.   November 2000. volume 67 number 11. Sperandeo, Andy, m.fl. Ref nr 568.
UPP

VoV

TOP
 
INDEX

Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.   VoV. Banans driftschef. Ref nr 14.
UPP

Vägledning

TOP
 
INDEX

Surahammars bruksmuseum.   Vägledning. Vägledning. Nisser, Marie. Ref nr 811.
UPP

YH

TOP
 
INDEX

Ångloken vid Sveriges Statsbanor.   YH del 1. Holmgren, Yngve. Ref nr 430.
UPP
Decauville-ånglok i Sverige.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 166.
UPP
GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898.   Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 668.
UPP
HNJ-Ånglok.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 667.
UPP
Skånska Privatbanors Ånglok.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 50.
UPP
Svenska 1067-banornas ånglok.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 49.
UPP
TGOJ Ånglok.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 609.
UPP
Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 275.
UPP
Östgöta Ånglok spårvidd 891.   YH. Holmgren, Yngve. Ref nr 274.
UPP

Ångtrycket specialnummer

TOP
 
INDEX

KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv.   hundra år efter det första öppnandet. Ångtrycket specialnummer. Sandin, Gunnar. Ref nr 544.
UPP

Årsbok

TOP
 
INDEX

Sveriges första brandbil.   Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Årsbok 1979 - 1980. Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Ref nr 635.
UPP
Kring Lund C.   Årsbok nr 81. Sandin, Gunnar. Ref nr 500.
UPP
Skogsbanan i Böda.   Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Årsbok. Lantz, Sune. Ref nr 651.
UPP

Årsskrift

TOP
 
INDEX

Skärstadsboken.   Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Årsskrift 10. Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Ref nr 221.
UPP
Karlskoga Bergslag förr och nu 1968.   Årsskrift 1968. Sundström, Erik W , m.fl. Ref nr 812.
UPP
100 Jahre Fahrzeugmodelle im Verkehrsmuseum Nürnberg.   Bildkatalog mit Beschreibung von ausgewählten Modellen im 1:10. Årsskrift 1982. Plochmann, Peter. Ref nr 262.
UPP
Stationshuset Lund C.   Årsskrift 49. Sanderberg, Martin. Ref nr 649.
UPP

ÅW

TOP
 
INDEX

Ångwhisslan 1975.   Notiser om järnvägar m.m. ÅW 1312-1313. Persson, Tom, m.fl. Ref nr 598.
UPP
Ångwhisslan 1999.   Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2249-2250. Nilsson, Göran. Ref nr 599.
UPP
Ångwhisslan 2000.   Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2251-2272. Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ref nr 600.
UPP
Ångwhisslan 2001.   Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2273-2294. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ref nr 692.
UPP
Ångwhisslan 2002.   Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2295-2316. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. Ref nr 740.
UPP

ÖSJ

TOP
 
INDEX

ÖSJ-bladet 1983.   Medlemsblad. ÖSJ 11:3, 13:1. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. Ref nr 478.
UPP
Kristianstad - Karlskrona 100 år.   ÖSJ 17 Special. Holmgren, Yngve, m.fl. Ref nr 332.
UPP
ÖSJ-bladet 1994.   Medlemsblad. ÖSJ 22:3-4. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. Ref nr 479.
UPP
ÖSJ-bladet 2000.   Medlemsblad. ÖSJ 28:1-4. Lavesson, Göran, m.fl. Ref nr 596.
UPP
ÖSJ-bladet 2001.   Medlemsblad. ÖSJ 29:1-4. Lavesson, Göran, m.fl. Ref nr 693.
UPP
ÖSJ-bladet 2002.   Medlemsblad. ÖSJ 30:1-. Håkansson, Gunnar, m.fl. Ref nr 742.
UPP
ÖSJ-bladet 1977.   Medlemsblad. ÖSJ 5:2-4. Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. Ref nr 476.
UPP
ÖSJ-bladet 1978.   Medlemsblad. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. Ref nr 477.
UPP
Lennarts Järnvägsbilder.   Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. ÖSJ L27. Petersson, Lennart. Ref nr 676.
UPP
Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990.   ÖSJ. Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. Ref nr 249.
UPP
CÅJ 100 år.   Christianstad - Åhus Jernväg. ÖSJ. Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. Ref nr 144.
UPP
Kristianstads Järnvägsmuseum.   Till invigningen av museet. ÖSJ. Holmgren, Yngve. Ref nr 242.
UPP
Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer.   Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. ÖSJ. Lundberg, John. Ref nr 16.
UPP

ÖSkJ

TOP
 
INDEX

Simrisbanan på senare år.   ÖSkJ. Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. Ref nr 541.
UPP

ÖSlJ

TOP
 
INDEX

Järnvägen i Mariefred 100 år, 1895-1965-1995, NrSlJ - SJ - ÖSlJ.   ÖSlJ 2:a upplagan. Welander, Lennart. Ref nr 278.
UPP
Järnvägen i Mariefred, NrSlJ - SJ - ÖSlJ.   ÖSlJ. Welander, Lennart. Ref nr 277.
UPP
Läggesta.   Knutpunkt från vikingatid till nutid. Järnvägen i Läggesta NrSlJ-SJ-ÖSlJ. ÖSlJ. Welander, Lennart. Ref nr 290.
UPP
Ånglok vid ÖSlJ.   Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. ÖSlJ. Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. Ref nr 270.
UPP
ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren.   1959-1979. ÖSlJ. Almqvist, Dan. Ref nr 157.
UPP

ÖSlJ-skrift

TOP
 
INDEX

Anneberg - Ormaryds Järnväg.   En svensk enskild liten järnvägs historia. ÖSlJ-skrift nr 1. Welander, Lennart & Gustafsson, Willy. Ref nr 152.
UPP
Stafsjö Järnväg - Nunnebanan.   Kolmårdens egen järnväg. ÖSlJ-skrift nr 2. Welander, Lennart. Ref nr 153.
UPP
Nättrabybanan.   Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. ÖSlJ-skrift nr 3. Welander, Lennart. Ref nr 154.
UPP
Munkedals Järnväg.   En bohusländsk järnvägs historia. ÖSlJ-skrift nr 4. Welander, Lennart. Ref nr 151.
UPP
Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana.   Decauvillens historia. ÖSlJ-skrift nr 5. Welander, Lennart. Ref nr 155.
UPP
Kosta Järnväg.   Linjen Lessebo - Målerås, Hummels Jvg-sbyrå och Kostasystemet. ÖSlJ-skrift nr 6. Welander, Lennart. Ref nr 156.
UPP
Jönköping - Gripenbergs Järnväg.   ÖSlJ-skrift nr 7. Welander, Lennart. Ref nr 381.
UPP

Övriga

TOP
 
INDEX

Järnvägsliggaren.   Kommunikationsdepartementets register. 1-3. Ref nr 698.
UPP
Sveriges Järnvägar.   Reproduktion av ÖSkJ 1978. 1. Olofsson, Carl. Ref nr 315.
UPP
Listerbanan 1914 - 1956.   En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. ABF. Forsberg, Åke. Ref nr 680.
UPP
Banestetik.   Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. BV. Kjessel, Bo. Ref nr 681.
UPP
Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor.   del 1. Dahlen, Harald. Ref nr 245.
UPP
The Cable Cars of San Francisco.   Of Cables and Grips. First Edition. Callwell, Robert & Rice, Walter. Ref nr 615.
UPP
British Locomotive Catalogue 1825-1923.   London and North Western Railway and its constituent companies. Volume 2B. Baxter, Bertram & Baxter, David. Ref nr 46.
UPP
10 år med NBvJ - 1978-1988.   Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders. Ref nr 163.
UPP
50 år vid Roslagsbanan 1898 - 1948.   Avdelning 2 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. Kjellvald, Henry. Ref nr 652.
UPP
A traveller's guide to the Festiniog Railway.   Ref nr 765.
UPP
Adtranz i Skandinavien.   Järnvägsteknik i världsklass. Adtranz. Ref nr 260.
UPP
AGEVE 50 år 1933-1983.   En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl. Ref nr 431.
UPP
Alberts ofullbordade.   En liten bok om Bohusbanan. Görling, Thomas. Ref nr 545.
UPP
Amberley Museum Guidebook.   Amberley Museum. Ref nr 240.
UPP
Anten-Gräfsnäs Järnväg.   Berättelsen om en museibana. Styrelsen. Ref nr 528.
UPP
Arboga Årsbok 1995.   Arboga - Flygets dag. Brorson, Jan. Ref nr 34.
UPP
Arlandabanan.   A train service for the 21st century. A-Train. Ref nr 525.
UPP
Banedata '94.   Data om jernbanene i Norge. Bjerke, Thor, m.fl. Ref nr 303.
UPP
Bilistens miniatyratlas över Sverige.   17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Thordeman, Bror. Ref nr 696.
UPP
BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939.   Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 380.
UPP
Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla.   I går - I dag - I framtiden. Svensson, Sven-Eric. Ref nr 664.
UPP
Boken om tåg.   Ellis, C Hamilton. Ref nr 446.
UPP
Citytunneln.   Kartor. Citytunnelprojektet. Ref nr 711.
UPP
Dampf Lokomotiven.   Temming, Rolf L. Ref nr 125.
UPP
Danske lokomotiver og motorvogne 1997.   Lauritsen, Tom. Ref nr 255.
UPP
Das Bw Arnstadt, Band 4.   Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Ref nr 30.
UPP
Decauville.   Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Sanderberg, Martin W. Ref nr 318.
UPP
Dellenbanan.   Världens nordligaste järnväg. Dellenbanans vänner. Ref nr 302.
UPP
Den fasta förbindelsen över Öresund.   Design och konstruktion. Öresundskonsortiet. Ref nr 425.
UPP
Den vite, den röe och lillablå.   Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Ref nr 82.
UPP
Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona.   Svanstein, Hans. Ref nr 145.
UPP
Det var en gång en järnväg.   Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Informationsavdelningen, Skogcell. Ref nr 648.
UPP
Deutsches Dampflokomotiv Museum.   Museumsführer. Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Ref nr 276.
UPP
Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget.   Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
UPP
DONJ Under 100 år 1897-1997.   Sten, Rolf. Ref nr 102.
UPP
Efter Hundra År.   Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Ref nr 53.
UPP
Eisenbahn für morgen schon heute.   Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Temming, Rolf L. Ref nr 127.
UPP
Ekensholmsbanan.   Bergslagen på spåren. Westling, Folke. Ref nr 757.
UPP
EKOmuseum Bergslagen Guidebok.   Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. Ref nr 103.
UPP
Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg.   Statens Järnvägar. Ref nr 217.
UPP
Elektrolok i Norge.   Aspengren, Nils Carl. Ref nr 750.
UPP
En bildberättelse om Ölands Järnväg.   ÖJ. Johannesson, Ove. Ref nr 646.
UPP
En bok om Lok.   Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 47.
UPP
En presentation av ÖSlJ.   Museibanan i Mariefred. ÖSlJ. Ref nr 279.
UPP
En återblick de första 20 åren, JÅÅJ.   En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Kihlberg, Hans E. Ref nr 300.
UPP
Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde.   Stegemann, Georg. Ref nr 132.
UPP
Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde.   Koschinski, Konrad. Ref nr 133.
UPP
Everyday English for Railwaymen.   with a small railway dictionary. Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T. Ref nr 730.
UPP
Fest på Spår.   Menyer ur järnvägens historia. Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn. Ref nr 322.
UPP
Feuerlose Lokomotiven.   Geschichte, Funktion und Einsatz der Dampfspeicherloks. Pokschewinski, Karl. Ref nr 715.
UPP
Finspong through the centuries.   An industrial saga without end. Malmberg, Arne. Ref nr 301.
UPP
Flygtåget Oslo-Gardermoen.   ADtranz. Ref nr 524.
UPP
Forsmo - Hotingbanan.   Tåget genom sagornas ådal. Landgren, Kenneth. Ref nr 653.
UPP
Fra Hvide Mölle til Scandia.   Christiansen, Asger. Ref nr 232.
UPP
Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873.   En bolagskrönika. Forsaeus, Svante. Ref nr 212.
UPP
Från Alvesta till Ösjöbol.   Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Melchert, Daniel. Ref nr 349.
UPP
Från ASJA till SAAB.   Historien om en flygindustri. Peterson, Gert. Ref nr 516.
UPP
Från Söder till Östermalm.   Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 120.
UPP
Från Västerhavet till Östersjön.   Resehandbok över BJ, SWB, GDJ och SDJ. Åsbrink, Gustav. Ref nr 251.
UPP
Från Ånghästen till Uddeholmaren.   Bilder från NKlJ. Ref nr 139.
UPP
Föreningen Bödabanan 10 år.   Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson. Ref nr 650.
UPP
Geschichte der eisenbahn.   Rossberg, Ralf Roman. Ref nr 347.
UPP
Getå 1918, Den stora tågolyckan.   Wegmann, Rolph. Ref nr 429.
UPP
Glimtar från det sena 1960-talet.   Juhlins samlingar, Lennart. Ref nr 72.
UPP
Great train disasters.   The world's worst railway accidents. Kichenside, Geoffrey. Ref nr 383.
UPP
Gripenbergsbanan.   Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Thulin, Olof. Ref nr 162.
UPP
Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte.   Temming, Rolf L. Ref nr 126.
UPP
Gula Faran.   Spårvägen i Norrköping 75 år. Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Ref nr 198.
UPP
Göteborg - Alfvesta.   En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Järnvägsbolagen. Ref nr 547.
UPP
Göteborg 1923.   100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
UPP
Hej Spårvagn!!!.   En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Jangö, Jan. Ref nr 219.
UPP
Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg.   Schwerin, Günter. Ref nr 83.
UPP
Hobbyboken 1963.   Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 174.
UPP
Hobbyboken 1964.   Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 175.
UPP
Hundra år med svenska Restaurangvagnar.   Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Jansson, Anders. Ref nr 108.
UPP
Hus och Museer på Valla fritidsområde.   Elfström, Gunnar. Ref nr 673.
UPP
Högfartståg.   Vision och verklighet. Hughes, Murray. Ref nr 726.
UPP
I fäders spår ...   90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Rigstam, Ulf. Ref nr 427.
UPP
Inlandsbanan.   En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl. Ref nr 521.
UPP
Internationale Tog via Öresund.   Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John. Ref nr 560.
UPP
Jenbach - Achensee.   Die Tiroler Zahnradbahn. Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter. Ref nr 31.
UPP
Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation.   Olsson, Stefan. Ref nr 138.
UPP
Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996.   Landgren, Kenneth. Ref nr 771.
UPP
Järnvägen genom 100 år.   Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck. Ref nr 134.
UPP
Järnvägen till Klintebys.   Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ragnar, Martin. Ref nr 622.
UPP
Järnvägens historia i Hästveda.   Järnvägsgruppen. Ref nr 732.
UPP
Järnvägsbyggnader i Malmöhus län.   Rapport från en inventering 1978,. Carlman, Inga Emmelin. Ref nr 299.
UPP
Järnvägsmuseum Gävle.   Katalog. SJ Information och PR. Ref nr 215.
UPP
Järnvägståg.   Historia och teknik. Day, John R. Ref nr 287.
UPP
Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910.   Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke. Ref nr 390.
UPP
Kalmar Järnväg 100 år.   Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Ref nr 214.
UPP
Kockums järnvägsfordon genom tiderna.   Kockums Industrier AB. Ref nr 85.
UPP
Les "141 R" Méditerranée.   Rasserie, André. Ref nr 71.
UPP
Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ.   1877 - 1977 - 2077. Eriksson, Leif & Källgård, Börje. Ref nr 331.
UPP
Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp.   Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl. Ref nr 728.
UPP
Liverpool to Manchester.   into the second century. Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R. Ref nr 291.
UPP
Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg.   Olsson, Stefan. Ref nr 548.
UPP
Lokdata.   Pärm med loktyper. Ref nr 365.
UPP
Luleå Malmhamn.   Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars. Ref nr 101.
UPP
Malmö - Genarps Järnväg 1894-1948.   Åstedt, Björn. Ref nr 29.
UPP
Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989.   Sillabanan 100år. Olsson, Håkan. Ref nr 207.
UPP
Malmö Centralstation.   Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar. Ref nr 559.
UPP
Min modelljärnväg.   Handbok för mj-byggare. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 269.
UPP
Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International.   Mannix. Ref nr 444.
UPP
Moderna Lok.   80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Hollingsworth, Brian. Ref nr 731.
UPP
Mordet på Orientexpressen.   Detektivroman. Christie, Agatha. Ref nr 699.
UPP
Motala Diesel-turbine Locomotive.   Reprinted from Diesel Railway traction. Motala Verkstad. Ref nr 773.
UPP
Motorvagnar.   AB Hässleholms Verkstäder. Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar. Ref nr 76.
UPP
Mälarbanan - då och nu.   En bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid. Wållström, Lennart, m.fl. Ref nr 526.
UPP
Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild.   Ohlsson, N.G. Ref nr 264.
UPP
Möja Jernväg.   Ohlsson, N.G. Ref nr 266.
UPP
Mölle, Lilla Europa ... tåg går.   Konstnärsgården. Höglund, Ebbe. Ref nr 701.
UPP
NBJ 125 år - Nora Bergslags Järnväg.   En minnesskrift. Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven. Ref nr 51.
UPP
Nordens Järnvägar 1981.   Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank. Ref nr 45.
UPP
Nordisk Historisk Sporveisatlas.   Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 122.
UPP
Nordisk Sporveisatlas.   Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 121.
UPP
Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år.   Lundholm, Kjell. Ref nr 32.
UPP
Norske lok og motorvogner 1978.   Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut. Ref nr 211.
UPP
Nunnebanan 1901-1939.   En cykel- och vandringsled. Pettersson, Conny. Ref nr 259.
UPP
Nynäsbanan (3:e utgåvan).   Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J. Ref nr 746.
UPP
När tåget gick till Tollarp.   Gärds Härads Järnväg och Östra Skånes Järnvägar. Wååg, Nils Erik , Jönsson, Sigvard & Holmgren, Yngve. Ref nr 623.
UPP
Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974.   "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Adell, Sara-Lisa. Ref nr 75.
UPP
Perler på et spor.   En reise i Jerbanens kulturminner. Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Ref nr 774.
UPP
Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964.   Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Holst, Lennart, m.fl. Ref nr 173.
UPP
Portrait of Bluebell Steam.   The Bluebell Railway in colour. Welch, Michael S. Ref nr 284.
UPP
Program till Järnvägsmuseets dag 2003.   en resa till järnvägens barndom. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 763.
UPP
Program vid TÖJ medaljutdelning och middag.   med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
UPP
På meterspår under midnattssol.   Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. Ref nr 77.
UPP
På väg till Öresund.   Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Svedab. Ref nr 424.
UPP
Railways.   Loxton, Howard. Ref nr 197.
UPP
Rocket 150.   150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Ref nr 644.
UPP
Roslagsbanan 100 år.   AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Ref nr 81.
UPP
Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949.   Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
UPP
Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878.   E, S. Ref nr 408.
UPP
Runt Anten.   Andersson, Mats. Ref nr 146.
UPP
Rälsbussar.   Hällqvist, Arne. Ref nr 193.
UPP
Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel.   En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ljungqvist, Torbjörn. Ref nr 389.
UPP
SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige.   Ref nr 167.
UPP
Sensationelle einblicke Lokomotiven.   Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Johnstone, Michael. Ref nr 346.
UPP
SJ 125 år.   Med SJ mot framtiden. Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel. Ref nr 432.
UPP
SJ Notvikens verkstäder 75 år.   Fredriksson, Karin, m.fl. Ref nr 527.
UPP
Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903.   Historik och minnen. Malke, Alfred. Ref nr 341.
UPP
Skara - Lundsbrunns Järnvägar.   Ett levande järnvägsmuseum. Landin, Ingemar. Ref nr 294.
UPP
Skendöd i Roslagen.   Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Svallhammar, Stig. Ref nr 722.
UPP
Skånsk Järnväg.   Årsbok 1989/90. Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 52.
UPP
Småländska Järnvägar.   Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Ref nr 147.
UPP
Spectacular Railroad Photography.   A full color guide to weather and lighting conditions. Ingbretsen, Roger M. Ref nr 362.
UPP
Spår av ett sekel.   En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Karlsson, Lars Olov. Ref nr 320.
UPP
Spår i historien.   Banmuseet i Ängelholm. Månsson, Krister. Ref nr 557.
UPP
Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona.   Ulvesjö, Åke. Ref nr 225.
UPP
Spårvägen i Malmö.   Carlén, Börje. Ref nr 220.
UPP
Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond.   Unvér, Bengt E. Ref nr 697.
UPP
Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten.   Åkesson, Gert. Ref nr 195.
UPP
Statens Järnvägar år 1948.   Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
UPP
Stations-Guide, Inter-modal travel centres.   Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Hultgren, Kurt. Ref nr 734.
UPP
Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby.   Holm, Henry. Ref nr 258.
UPP
Stocholm på spåret.   Från hästspårväg till snabbspårväg. Lange, Thomas. Ref nr 719.
UPP
Stockholm - Nynäs Järnväg.   Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Ref nr 119.
UPP
Stockholm - Saltsjön 1892-1992.   Till Saltsjön. Ref nr 68.
UPP
Stockholm en resa i tiden.   från ett sekel till ett annat. Björkum, Svante. Ref nr 520.
UPP
Stockholm Track diagrams and railway map.   Reproduktion. Ref nr 806.
UPP
Stockholms Central 100 år.   Ett sekel med Stockholms Central. Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Ref nr 218.
UPP
Stockholms hamn 1937.   Vinberg, Sal. Ref nr 105.
UPP
Stockholms Tunnelbanor 1975.   Teknisk beskrivning. Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Ref nr 109.
UPP
Storia delle ferrovie in Piemonte.   Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ballatore, Luigi. Ref nr 216.
UPP
Stråssa Grufvor.   Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Björkstedt, Karl-Axel. Ref nr 297.
UPP
Surahammars bruksmuseum.   Från järn till järnvägshjul. Turistbyrån. Ref nr 695.
UPP
Swedish Private Railways.   Steam locomotive lists ( I ). Cole, D. Ref nr 12.
UPP
Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher.   Ref nr 364.
UPP
Svenska järnvägsklubben 1958-1978.   Växjö - Hultsfred - Västervik. SJK. Ref nr 546.
UPP
Sverige på spår.   Fröidh, Oskar. Ref nr 590.
UPP
Sveriges Järnvägar.   För SJ:s anställda. Fischerström, Iwan W. Ref nr 79.
UPP
Sveriges Järnvägs Historia.   Kullander, Björn , m.fl. Ref nr 88.
UPP
Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna.   Ohlin, C Bengt. Ref nr 70.
UPP
Säfsen Järnvägsbilder.   S.V.J. och HFJ. Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Ref nr 363.
UPP
Södra Lidingöbanan.   Ankarberg, Carl-Henrik. Ref nr 196.
UPP
Södra Spårvägarne 25 år.   Styrelsen. Ref nr 530.
UPP
Taschenbuch der Eisenbahn.   2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Obermayer, Horst J. Ref nr 18.
UPP
Technical description of the Stockholm underground railway 1964.   Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans. Ref nr 110.
UPP
Teknik i praktiken från A till Ö.   Malmborg, Ewa. Ref nr 348.
UPP
The history of Railways.   Take a journey through time to discover the history of Railways. Hynson, Colin. Ref nr 293.
UPP
The Rainhill Story.   The great locomotive trial. Burton, Anthony. Ref nr 645.
UPP
The Tramways in Stockholm.   The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 608.
UPP
Tidaholms Järnväg.   1906 - 1989. Forsaeus, Svante. Ref nr 772.
UPP
Tidsmaskinen.   En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. Kullander, Björn. Ref nr 243.
UPP
Tio ASEA-decennier 1883-1983.   ASEA. Ref nr 357.
UPP
Tio år med Ohsabanan.   En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. Ref nr 161.
UPP
Transportlederna vid Delary Bruk.   Rälsbiten Special nr 1 1989. Gustavsson, Lars-Erik. Ref nr 97.
UPP
Trådbussen idag.   En internationell översikt. Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Ref nr 411.
UPP
Tunbanan.   Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Bergmer, Åke & Landin, Ingemar. Ref nr 749.
UPP
Tunnelbanan - världens längsta konstutställning.   SL. Ref nr 700.
UPP
Tvärbanan.   Om spårvägens återkomst i Stockholm. Johansson, Thomas & Peterson, Bo E. Ref nr 775.
UPP
Tåg 62.   SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. SJ. Ref nr 558.
UPP
TÅG det bästa som finns.   Hand, Victor & Edmonsson, Harold. Ref nr 124.
UPP
Tåg i tiondel.   Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 671.
UPP
Tåg med elkraft 75 år.   Från vattenkraft till dragkraft. SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB. Ref nr 502.
UPP
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987.   Kortfattad minnesskrift. Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Ref nr 213.
UPP
Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924.   Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Hagberg, B. Ref nr 35.
UPP
Uppsala - Gävle Järnvägar.   Lokomotiven och deras personal. Forsberg, Bernt. Ref nr 33.
UPP
Ur uppfinnaren John Ericssons liv.   Brügge, Bengt. Ref nr 729.
UPP
Utsjö Järnväg.   Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Bergman, Lars G. Ref nr 655.
UPP
VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911.   Welander, Lennart. Ref nr 5.
UPP
Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar.   Reproduktion. Ref nr 84.
UPP
Vandringar på rallarvägen.   Ofotenbanan. Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Ref nr 720.
UPP
Veterantog.   Skov, Olaf. Ref nr 208.
UPP
Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932.   Engström, Göran. Ref nr 387.
UPP
Woxna - Lobonäs Järnväg.   Eriksson, Gunnar. Ref nr 567.
UPP
Våra Järnvägar.   En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Alrenius, C-A. Ref nr 281.
UPP
Västergötland Göteborgs Järnvägar.   VGJ - En historik. Mannerfelt, Måns. Ref nr 358.
UPP
Västerås-modulen.   Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Dagermark, Hans. Ref nr 442.
UPP
Zeppelinare, Limpor och Mustanger.   Spårvägen i Göteborg 100 år. Hammarson, Stig. Ref nr 288.
UPP
Ånglokomotiv.   En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Fischerström, Iwan W. Ref nr 405.
UPP
Ånglokomotivet Lappen 75 år.   Möja Jernvägs lok nr 1. Ohlsson, N.G. Ref nr 265.
UPP
Årstabron.   Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
UPP
Ölands Järnvägar.   Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ref nr 15.
UPP
Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred.   De första hundra åren. Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Ref nr 350.
UPP

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson