Bokreferenser i Referensordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i signaturordning. Signaturen är en förkortning för att enkelt identifiera en referens. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över signaturer som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på den understrukna signaturen.

1 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[100Kalma] 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). SJK skriftserie nr 75. Ref nr 737.
UPP
[15år Jvg] 15 år med järnväg som hobby. En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Lundin, Stig. Järnvägsnytts skriftserie nr 6. Ref nr 142.
UPP

5 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[50årRB] 50 år vid Roslagsbanan 1898 - 1948. Avdelning 2 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. Kjellvald, Henry. Ref nr 652.
UPP

A 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[A Koppel] Industri- och Lokaljernvägar. Koppel, Arthur. Katalog 1899. Ref nr 409.
UPP
[Adtranz] Adtranz i Skandinavien. Järnvägsteknik i världsklass. Adtranz. Ref nr 260.
UPP
[AGEVE] AGEVE 50 år 1933-1983. En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl. Ref nr 431.
UPP
[AGJmf] Anten-Gräfsnäs Järnväg. Berättelsen om en museibana. Styrelsen. Ref nr 528.
UPP
[Alberts] Alberts ofullbordade. En liten bok om Bohusbanan. Görling, Thomas. Ref nr 545.
UPP
[Amberley] Amberley Museum Guidebook. Amberley Museum. Ref nr 240.
UPP
[Anten] Runt Anten. Andersson, Mats. Ref nr 146.
UPP
[AoH 96-6] Allt om Hobby nr 6 1996. 30 års jubileum. Stenbom, Freddy, m.fl. AoH. Ref nr 94.
UPP
[AOJ] Anneberg - Ormaryds Järnväg. En svensk enskild liten järnvägs historia. Welander, Lennart & Gustafsson, Willy. ÖSlJ-skrift nr 1. Ref nr 152.
UPP
[Arboga] Arboga Årsbok 1995. Arboga - Flygets dag. Brorson, Jan. Ref nr 34.
UPP
[Arlandab] Arlandabanan. A train service for the 21st century. A-Train. Ref nr 525.
UPP
[Arnstadt] Das Bw Arnstadt, Band 4. Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Ref nr 30.
UPP
[ASEA Lok] Ellok tillverkade av ASEA. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 8. Ref nr 10.
UPP
[ASEA1983] Tio ASEA-decennier 1883-1983. ASEA. Ref nr 357.
UPP
[ASEAindL] Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 1. Ref nr 576.
UPP
[ASEATidn] ASEA:s tidning. Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 4. Ref nr 579.
UPP
[ASG 50] ASG femtio år. ASG transport - spedition - lagring. Olson, Björn. ASG. Ref nr 574.
UPP
[ASJ] ASJ. Våra produkter - en presentation. ASJ. Katalog 1961. Ref nr 360.
UPP
[ASJ vagn] The New Underground Railway Coaches for Stockholm. ASJ. Ref nr 107.
UPP
[ASJ-bros] ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel. Broschyr. Ref nr 816.
UPP
[ASJ-ty59] ASJ (på tyska). Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. ASJ. Katalog 1951. Ref nr 355.
UPP
[Asjasaab] Från ASJA till SAAB. Historien om en flygindustri. Peterson, Gert. Ref nr 516.
UPP
[ASJdel1] ASJ runt. ASJ växer fram. del 1. ASJ. ASJ runt 1. Ref nr 807.
UPP
[ASJdel2] ASJ runt. Hur samarbetar vi?. del 2. ASJ. ASJ runt 2. Ref nr 808.
UPP

B 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Bandel] Bandelsregistret. Reviderad Febr 1998. Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. SJK forskning nr 11. Ref nr 104.
UPP
[Banedata] Banedata '94. Data om jernbanene i Norge. Bjerke, Thor, m.fl. Ref nr 303.
UPP
[Banestet] Banestetik. Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. Kjessel, Bo. BV. Ref nr 681.
UPP
[Banmusee] Spår i historien. Banmuseet i Ängelholm. Månsson, Krister. Ref nr 557.
UPP
[Banvakt] Banvakt 17. Wååg, Nils Erik. SJK skriftserie nr 59. Ref nr 542.
UPP
[Barndom] I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860. Roligt att veta - så levde man förr. Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. Roligt att veta. Ref nr 654.
UPP
[BasicMRR] Basic Model Railroading. Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
UPP
[BHJ] Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988. Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 45. Ref nr 39.
UPP
[Bilpåräl] Bilar på räls. Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. AoH. Ref nr 74.
UPP
[BJ] Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. BJ. Ref nr 69.
UPP
[BjurLoko] Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947. Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 3. Ref nr 578.
UPP
[Bjurströ] Bjurström Lokomotorer. AB Slipmaterial, Västervik. Freding, Mats. SJK småbaneavd. Ref nr 448.
UPP
[BKB100år] Kristianstad - Karlskrona 100 år. Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 17 Special. Ref nr 332.
UPP
[BLHJ] BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939. Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 380.
UPP
[Bluebell] Portrait of Bluebell Steam. The Bluebell Railway in colour. Welch, Michael S. Ref nr 284.
UPP
[Bohus75] Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla. I går - I dag - I framtiden. Svensson, Sven-Eric. Ref nr 664.
UPP
[Bohus80] Norra Bohusbanan 80 år 1903 - 1983. Wikström, Karl-Axel. Skriftserie 1. Ref nr 661.
UPP
[Bokomtåg] Boken om tåg. Ellis, C Hamilton. Ref nr 446.
UPP
[Brandbil] Sveriges första brandbil. Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Årsbok 1979 - 1980. Ref nr 635.
UPP
[BSJ] Siljansbanan, Borlänge - Rättvik. Lind, Lars Olof. SJK skriftserie nr 39. Ref nr 42.
UPP
[Buffers] Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri. Buffers. SJF 489.8. Ref nr 518.
UPP
[BUJ] Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping. Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 50. Ref nr 663.
UPP
[Böda10år] Föreningen Bödabanan 10 år. Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson. Ref nr 650.
UPP

C 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[CableCar] The Cable Cars of San Francisco. Of Cables and Grips. Callwell, Robert & Rice, Walter. First Edition. Ref nr 615.
UPP
[CDJvdv01] Klart för avgång. SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01. Ref nr 497.
UPP
[CDLocoll] Locomotiv-musik II. Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Locomotiv-musik 2. Ref nr 498.
UPP
[CHJ] Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990. Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ. Ref nr 249.
UPP
[ChrOlsso] Chr. Olsson i Falkenbarg AB. Cisternvagnar. Chr. Olsson. Katalog 1951. Ref nr 354.
UPP
[Citytunn] Citytunneln. Kartor. Citytunnelprojektet. Ref nr 711.
UPP
[Classic1] Classic Trains. From the editors of Trains Magazine. Keefe, Kevin P. Tidskrift 1999. Ref nr 361.
UPP
[Classic2] Classic Trains. The golden years of railroading. McGonigol, Robert S, m.fl. Volume 1 number 2. Ref nr 569.
UPP
[ClassicD] Classic days of steam. An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia. Ref nr 594.
UPP
[CÅJ100år] CÅJ 100 år. Christianstad - Åhus Jernväg. Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ. Ref nr 144.
UPP

D 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[D Museum] Deutsches Dampflokomotiv Museum. Museumsführer. Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Ref nr 276.
UPP
[Dampflok] Dampf Lokomotiven. Temming, Rolf L. Ref nr 125.
UPP
[Damploko] Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor. Dahlen, Harald. del 1. Ref nr 245.
UPP
[DBlexiko] DB Fahrzeug Lexikon. Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. Eisenbahnkurier. EK-Special 30. Ref nr 391.
UPP
[Decauvi] Decauville. Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Sanderberg, Martin W. Ref nr 318.
UPP
[Decauvil] Decauville-ånglok i Sverige. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 166.
UPP
[Delary] Transportlederna vid Delary Bruk. Rälsbiten Special nr 1 1989. Gustavsson, Lars-Erik. Ref nr 97.
UPP
[Dellen] Dellenbanan. Världens nordligaste järnväg. Dellenbanans vänner. Ref nr 302.
UPP
[Dellenba] Dellenbanan. Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Gustafson, Gunvor. Rapport 1998:18. Ref nr 616.
UPP
[Detvaren] Det var en gång en järnväg. Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Informationsavdelningen, Skogcell. Ref nr 648.
UPP
[DEVA] Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget. Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
UPP
[DHJ] Dannemora - Hargs Järnväg. En social och teknisk studie av en bruksbana. Liljendahl, Lennart. SJK skriftserie nr 6. Ref nr 707.
UPP
[Disaster] Great train disasters. The world's worst railway accidents. Kichenside, Geoffrey. Ref nr 383.
UPP
[DLM 97] Danske lokomotiver og motorvogne 1997. Lauritsen, Tom. Ref nr 255.
UPP
[DONJ] DONJ - En beskrivning av den rullande materielen. Svensson, Jan-Olov. WFJ-skrift nr 5. Ref nr 100.
UPP
[DONJ 100] DONJ Under 100 år 1897-1997. Sten, Rolf. Ref nr 102.
UPP
[Driftvär] Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996. Landgren, Kenneth. Ref nr 771.
UPP

E 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[EHRJ] Enköping - Heby - Runhällens Järnväg. Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 55. Ref nr 226.
UPP
[Eisenbah] Eisenbahn für morgen schon heute. Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Temming, Rolf L. Ref nr 127.
UPP
[Eisenban] Eisenbahnen und raumordnung in Schweden. Arbeitsgruppe 6B5. Op3 408. Ref nr 517.
UPP
[Ekenholm] Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Westling, Folke. Ref nr 757.
UPP
[EKO-muse] EKOmuseum Bergslagen Guidebok. Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. Ref nr 103.
UPP
[Eldlösa] Feuerlose Lokomotiven. Geschichte, Funktion und Einsatz der Dampfspeicherloks. Pokschewinski, Karl. Ref nr 715.
UPP
[Electrif] The Swedish state railway electrification. SJ. Ref nr 344.
UPP
[Elkr75år] Tåg med elkraft 75 år. Från vattenkraft till dragkraft. SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB. Ref nr 502.
UPP
[Ellok] Svenska Ellok. En bok om det svenska ellokets historia. Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. SJK skriftserie nr 67. Ref nr 393.
UPP
[Ellok No] Elektrolok i Norge. Aspengren, Nils Carl. Ref nr 750.
UPP
[ElSthGbg] Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg. Statens Järnvägar. Ref nr 217.
UPP
[English] Everyday English for Railwaymen. with a small railway dictionary. Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T. Ref nr 730.
UPP
[Eskilstu] Eskilstuna Museer. Årsbok 1979 - 1980. Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Skrifter 1980. Ref nr 762.
UPP

F 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Falsterb] Ett stycke kanalhistoria. Lundström, Sven. Småskriftserie nr 1. Ref nr 721.
UPP
[Fastrain] Faster trains - technology, prospects and impact. Nordqvist, Stig & Rosén, John. Information nr 418. Ref nr 342.
UPP
[Festinog] A traveller's guide to the Festiniog Railway. Ref nr 765.
UPP
[Festspår] Fest på Spår. Menyer ur järnvägens historia. Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn. Ref nr 322.
UPP
[Finspong] Finspong through the centuries. An industrial saga without end. Malmberg, Arne. Ref nr 301.
UPP
[FJT 1993] Järnvägsdriften, automatisering rationalisering. Framtida möjligheter. Tekniska rådet. FJT rapport 1993. Ref nr 426.
UPP
[Fleis-70] Fleischmann H0 Katalog '70. Fleischmann. Fleischmann 70. Ref nr 506.
UPP
[Flygfoto] Flygfoto Stockholm. Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. TNF bok 5. Ref nr 769.
UPP
[FoleMV] Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910. Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke. Ref nr 390.
UPP
[ForsmoHo] Forsmo - Hotingbanan. Tåget genom sagornas ådal. Landgren, Kenneth. Ref nr 653.
UPP
[Fria-rum] Normalsektion för fria rummet. Banavdelningen. SJF 510. Ref nr 447.
UPP
[Fryksdal] Fryksdalsbanan. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 65. Ref nr 684.
UPP
[Frykstad] Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873. En bolagskrönika. Forsaeus, Svante. Ref nr 212.
UPP
[Förstatl] Järnvägsförstatligandet. Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. Alvfors, Karl-Gösta. SJK skriftserie nr 21. Ref nr 267.
UPP

G 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Gardermo] Flygtåget Oslo-Gardermoen. ADtranz. Ref nr 524.
UPP
[Garratt] The Shimmer of Steel. An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. Moore, Dennis. CvR 2. Ref nr 670.
UPP
[Gbg 1923] Göteborg 1923. 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
UPP
[Gbg-Alfv] Göteborg - Alfvesta. En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Järnvägsbolagen. Ref nr 547.
UPP
[Gbg2002] Göteborgs Trafikalmanacka 2002. 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Hammarson, Per. Gbg traf 2002. Ref nr 716.
UPP
[GBJ] Göteborg - Borås Jernväg. Thulin, Bertil, m.fl. SJK skriftserie nr 62. Ref nr 352.
UPP
[GDG O] GDG ellok litt O. Lundvall, Börje. SJK skriftserie nr 17. Ref nr 89.
UPP
[Geschich] Geschichte der eisenbahn. Rossberg, Ralf Roman. Ref nr 347.
UPP
[Getingmi] 3-spårstunnel förbi Riddarholmen. Östra Regionen. Broschyr. Ref nr 438.
UPP
[Getå1918] Getå 1918, Den stora tågolyckan. Wegmann, Rolph. Ref nr 429.
UPP
[Gislaved] Gislavedsboken 2001. Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Themar, Tomas. Gislavedsboken 26. Ref nr 727.
UPP
[GJ] Gotlands Järnvägar. Kvarnstedt, John. Skriftserie GOTLANDICA nr 15. Ref nr 194.
UPP
[GJ1878] Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878. E, S. Ref nr 408.
UPP
[GKJ] Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg. Persson, E Bertil. SJK skriftserie nr 32. Ref nr 312.
UPP
[Glimt 60] Glimtar från det sena 1960-talet. Juhlins samlingar, Lennart. Ref nr 72.
UPP
[Gotl_jvg] Den gotländska järnvägsepoken. Särtryck. Ronander, Ulf. Från GUTABYGD 1982. Ref nr 532.
UPP
[Gotlands] Gotlandståget i Dalhem. En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. Ragnar, Martin. GHJ. Ref nr 296.
UPP
[Gr 103RB] Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan. gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
UPP
[GretnaRR] Gretna's railroads. Curry, Dr Mary G. Historic serie No 2. Ref nr 250.
UPP
[GripJv] Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Thulin, Olof. Ref nr 162.
UPP
[GrosseZü] Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte. Temming, Rolf L. Ref nr 126.
UPP
[GruvBruk] Vägen från gruva och Bruk. Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 37. Ref nr 99.
UPP
[GruvFors] Gruvgården - Fors Järnväg. Andren, Ernst & Sundström Erik. SJK skriftserie nr 5. Ref nr 612.
UPP
[Grödinge] Grödingebanan. Lindahl, Jan. BV. Ref nr 666.
UPP
[GS spårv] Den vite, den röe och lillablå. Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Ref nr 82.
UPP
[Guide_00] Guide to Tourist Railroads and Museum 2000. Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
UPP
[GulaFara] Gula Faran. Spårvägen i Norrköping 75 år. Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Ref nr 198.
UPP
[Gurkl-00] Gurklisten 2000. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2000:1-4. Ref nr 597.
UPP
[Gurkl-01] Gurklisten 2001. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2001:1-4. Ref nr 691.
UPP
[Gurkl-02] Gurklisten 2002. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2002:1-4. Ref nr 744.
UPP
[Gurkl-93] Gurklisten 1993. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 93:1-4. Ref nr 484.
UPP
[Gurkl-94] Gurklisten 1994. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 94:1-3. Ref nr 485.
UPP
[Gurkl-97] Gurklisten 1997. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 97:2-4. Ref nr 486.
UPP
[Gurkl-98] Gurklisten 1998. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 98:1-4. Ref nr 487.
UPP
[Gurkl-99] Gurklisten 1999. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 99:1-4. Ref nr 488.
UPP
[Gärdskan] GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898. Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 668.
UPP

H 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[HavreEl] Från havre till el. När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. TNF bok 3. Ref nr 768.
UPP
[HdSJ] Mellan Härnösand och Sollefteå. En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. Sten, Rolf. OKBv skriftserie 3. Ref nr 283.
UPP
[HejSpårv] Hej Spårvagn!!!. En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Jangö, Jan. Ref nr 219.
UPP
[Hist Spv] Nordisk Historisk Sporveisatlas. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 122.
UPP
[HistSv 8] Historien om Sverige. Ånga och dynamit. Lindqvist, Herman. Historien om Sverige nr 8. Ref nr 575.
UPP
[HKJ-100] HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986. Holmgren, Yngve. Minnesskrift. Ref nr 660.
UPP
[HLJ] Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ. 1877 - 1977 - 2077. Eriksson, Leif & Källgård, Börje. Ref nr 331.
UPP
[HNJ-Ångl] HNJ-Ånglok. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 667.
UPP
[Hobby 25] Hobby 25. Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 370.
UPP
[Hobby-62] Modell Hobby 1962. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1962:1,3. Ref nr 511.
UPP
[Hobby-63] Modell Hobby 1963. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1963:4. Ref nr 512.
UPP
[Hobby-64] Modell Hobby 1964. med sportflyg. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10. Ref nr 513.
UPP
[Hobby-65] Hobby 1965. Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965:1,2,7. Ref nr 514.
UPP
[Hobby-66] Hobby 1966. Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966:2. Ref nr 515.
UPP
[Hobbyb63] Hobbyboken 1963. Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 174.
UPP
[Hobbyb64] Hobbyboken 1964. Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 175.
UPP
[HRRJ] Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana. Decauvillens historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 5. Ref nr 155.
UPP
[Hultsbru] Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov. Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
UPP
[HVmotorv] Motorvagnar. AB Hässleholms Verkstäder. Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar. Ref nr 76.
UPP
[Hägglnd1] Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 40. Ref nr 758.
UPP
[hägglnd2] Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 39. Ref nr 760.
UPP
[Hästveda] Järnvägens historia i Hästveda. Järnvägsgruppen. Ref nr 732.
UPP
[Högfarts] Högfartståg. Vision och verklighet. Hughes, Murray. Ref nr 726.
UPP
[Hörbystn] Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby. Holm, Henry. Ref nr 258.
UPP

I 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Indlok-C] Industrilok ( 7) i Uppland. Freding, Mats. Svenska industrilok 7. Ref nr 591.
UPP
[Indlok-D] Industrilok ( 2) i Södermanland. Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 2. Ref nr 586.
UPP
[Indlok-E] Industrilok ( 6) i Östergötland. Gyllenberg, Bo. Svenska industrilok 6. Ref nr 209.
UPP
[Indlok-I] Industrilok ( 3) på Öland och Gotland. Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Svenska industrilok 3. Ref nr 587.
UPP
[Indlok-L] Industrilok (10) i Skåne - Kristianstads län. Priedits, Janus. Svenska industrilok 10. Ref nr 379.
UPP
[Indlok-M] Industrilok ( 9) i Skåne - Malmöhus län. Priedits, Janus. Svenska industrilok 9. Ref nr 378.
UPP
[Indlok-P] Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland. Freding, Mats. Svenska industrilok 5. Ref nr 572.
UPP
[Indlok-R] Industrilok ( 4) i Västergötland. Freding, Mats. Svenska industrilok 4. Ref nr 588.
UPP
[Indlok-T] Industrilok ( 1) i Närke. Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 1. Ref nr 585.
UPP
[Indlok-X] Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland. Freding, Mats. Svenska industrilok 8. Ref nr 571.
UPP
[Inlbanan] Inlandsbanan. En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl. Ref nr 521.
UPP

J 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Jenbach] Jenbach - Achensee. Die Tiroler Zahnradbahn. Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter. Ref nr 31.
UPP
[JGJ] Jönköping - Gripenbergs Järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 7. Ref nr 381.
UPP
[Johannis] Johannisborg. Föreningen Gamla Norrköping. von Schmalensee, Kurt. Norrk Kulturhist Publ nr 1. Ref nr 257.
UPP
[JohnEric] Ur uppfinnaren John Ericssons liv. Brügge, Bengt. Ref nr 729.
UPP
[JTJ] Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation. Olsson, Stefan. Ref nr 138.
UPP
[JvBåstad] Järnvägen i Båstad 100 år. Andersson, Torsten, m.fl. Gamla Båstad 2. Ref nr 529.
UPP
[Jvg 100] Järnvägen genom 100 år. Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck. Ref nr 134.
UPP
[Jvg 80] Järnvägar 1980 nr 1-5 + 1981 nr I. Palm, Torgny , m.fl. Medlemsblad. Ref nr 199.
UPP
[Jvg 81] Järnvägar 1981 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 1. Ref nr 200.
UPP
[Jvg 82] Järnvägar 1982 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 2. Ref nr 201.
UPP
[Jvg 83] Järnvägar 1983 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 3. Ref nr 202.
UPP
[Jvg 84] Järnvägar 1984 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 4. Ref nr 203.
UPP
[Jvg 85] Järnvägar 1985 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 5. Ref nr 204.
UPP
[Jvg 86] Järnvägar 1986 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 6. Ref nr 205.
UPP
[Jvg 87] Järnvägar 1987 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 7. Ref nr 206.
UPP
[Jvg 88] Järnvägar 1988 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 8. Ref nr 253.
UPP
[Jvg muse] Järnvägsmuseum Gävle. Katalog. SJ Information och PR. Ref nr 215.
UPP
[JvgAdres] Järnvägsadresser. Förteckning över organisationer. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 340.
UPP
[JvgbyggG] Från Alvesta till Ösjöbol. Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Melchert, Daniel. Ref nr 349.
UPP
[Jvgdata] Järnvägsdata 1. Nordling, Kjell. SJK skriftserie nr 31. Ref nr 665.
UPP
[Jvgdata2] Järnvägsdata 2. Utgåva 2. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 57. Ref nr 3.
UPP
[Jvgdata3] Järnvägsdata 3. Utgåva 3. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 68. Ref nr 11.
UPP
[JvgfordN] Bevarade Järnvägsfordon Normalspår. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 337.
UPP
[JvgfordS] Bevarade Järnvägsfordon Smalspår. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 338.
UPP
[JvgHobb1] Järnvägshobby - 1. Jangö, Jan. AoH 1. Ref nr 190.
UPP
[JvgHobb2] Järnvägshobby - 2. Jangö, Jan. AoH 2. Ref nr 304.
UPP
[JvgHobb3] Järnvägshobby - 3. Jangö, Jan. AoH 3. Ref nr 179.
UPP
[JvgHobb4] Järnvägshobby - 4. Jangö, Jan. AoH 4. Ref nr 180.
UPP
[JvgKarta] Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok. Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
UPP
[JvgLigga] Järnvägsliggaren. Kommunikationsdepartementets register. 1-3. Ref nr 698.
UPP
[Jvgm kat] Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum. Järnvägsmusei vänner. Jmv. Ref nr 67.
UPP
[JvgM-Lkp] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 2. Ref nr 273.
UPP
[JvgMfLkp] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Järnvägsmuseal katalog. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 1. Ref nr 814.
UPP
[JvgMfRyd] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
UPP
[JvgMus1] Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm. Kort vägledning. Katalog 1. Ref nr 657.
UPP
[JvgMus2] Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda. Katalog 2. Ref nr 658.
UPP
[JvgMusee] Järnvägsmuséer 1976. Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. SJK skriftserie nr 19. Ref nr 17.
UPP
[JvgNytt] Jernvägsnytt. Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. Johansson, Kent. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1. Ref nr 710.
UPP
[Jvgnät20] Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000?. Furbäck, Bengt , m.fl. SJ. Ref nr 687.
UPP
[JvgPost] Järnvägsposten, En kampanj mot tiden. Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Meddelande från postmuseum nr 39. Ref nr 43.
UPP
[Jvgskrif] Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker. Förteckning över skriftutgivning. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 339.
UPP
[Jvgtekn] Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m. Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6. Ref nr 480.
UPP
[Jvgtåg] Järnvägståg. Historia och teknik. Day, John R. Ref nr 287.
UPP
[Jvkart99] Järnvägskarta. Banverket. BV. Ref nr 556.
UPP
[JVM2003] Program till Järnvägsmuseets dag 2003. en resa till järnvägens barndom. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 763.
UPP
[JÅÅJ] En återblick de första 20 åren, JÅÅJ. En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Kihlberg, Hans E. Ref nr 300.
UPP
[Järnbryt] Järn bryter bygd. Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Ekomuseum. Ref nr 268.
UPP
[Jörn-Arv] Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur. 75558,2 meter järnvägshistoria. Marklund, Göran & Marklund, Hans. SJK skriftserie nr 25. Ref nr 98.
UPP

K 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[K2 NrSlJ] Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ. Jannesson, Åke. SJK folder K2, nr 1. Ref nr 111.
UPP
[KalmarNa] Kalmarnas. Järnvägarna i Kalmar län. Agrell, Harald. Kalmar Nations skriftserie Volym 53. Ref nr 319.
UPP
[Kap ban] Det kapillära bannätet. Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. Banverket Planeringsavdelningen. BV. Ref nr 106.
UPP
[Karlskog] Karlskoga Bergslag förr och nu 1968. Sundström, Erik W , m.fl. Årsskrift 1968. Ref nr 812.
UPP
[KBJ] Kalmar - Berga Järnväg. Edman, Björn. SJK skriftserie nr 73. Ref nr 686.
UPP
[Kershaw] Kershaw railroad maintenance machinery. Kershaw. Broschyr. Ref nr 443.
UPP
[Kinnekul] En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle. Resan till Kinnekulle. Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. Tidtabell. Ref nr 820.
UPP
[KJ] Kalmar Järnväg 100 år. Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Ref nr 214.
UPP
[Klinteby] Järnvägen till Klintebys. Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ragnar, Martin. Ref nr 622.
UPP
[KLJ] Kosta Järnväg. Linjen Lessebo - Målerås, Hummels Jvg-sbyrå och Kostasystemet. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 6. Ref nr 156.
UPP
[Kockums] Kockums järnvägsfordon genom tiderna. Kockums Industrier AB. Ref nr 85.
UPP
[Konstuts] Tunnelbanan - världens längsta konstutställning. SL. Ref nr 700.
UPP
[KringLun] Kring Lund C. Sandin, Gunnar. Årsbok nr 81. Ref nr 500.
UPP
[KRJ 100] KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv. hundra år efter det första öppnandet. Sandin, Gunnar. Ångtrycket specialnummer. Ref nr 544.
UPP
[KrJvMuse] Kristianstads Järnvägsmuseum. Till invigningen av museet. Holmgren, Yngve. ÖSJ. Ref nr 242.
UPP
[Krylbo] Krylbo förr ... järnvägen. Krylbo Fotoklubb. Bildhäfte nr 2. Ref nr 549.
UPP
[KUJ] Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Ahlberg, Henrik. Särtryck koppar. Ref nr 805.
UPP
[KURJ] Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Ahlberg, Henrik. Särtryck. Ref nr 335.
UPP
[KVBJ] KVBJ 1874-1924. Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion. Ref nr 562.
UPP

L 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[L2 MlSlJ] Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ. Jannesson, Åke. SJK folder L2, nr 2. Ref nr 112.
UPP
[Lappen75] Ånglokomotivet Lappen 75 år. Möja Jernvägs lok nr 1. Ohlsson, N.G. Ref nr 265.
UPP
[LaxåRöfo] Laxå-Röfors Järnväg. Ljungqvist, Torbjörn. SJK skriftserie nr 4. Ref nr 563.
UPP
[LBJ] Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 1. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 1. Ref nr 708.
UPP
[Lelången] Lelångenbanan. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 40. Ref nr 555.
UPP
[Lenna-30] Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (färg). Ref nr 359.
UPP
[Lenna30] Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (s/v). Ref nr 709.
UPP
[Lennarts] Lennarts Järnvägsbilder. Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. Petersson, Lennart. ÖSJ L27. Ref nr 676.
UPP
[Lima 153] Lima H0 Katalog nr 153. LIMA. Lima 153. Ref nr 176.
UPP
[Linbanan] Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp. Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl. Ref nr 728.
UPP
[Listerba] Listerbanan 1914 - 1956. En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. Forsberg, Åke. ABF. Ref nr 680.
UPP
[Liverpoo] Liverpool to Manchester. into the second century. Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R. Ref nr 291.
UPP
[Lj-mtrl] Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad. Katalog nr 5, 1891. Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Katalog 5. Ref nr 136.
UPP
[LjungLoV] Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens. Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. Lundin, Stig. SJK småskrifter nr 2. Ref nr 577.
UPP
[LkpJvgFo] Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond. Unvér, Bengt E. Ref nr 697.
UPP
[LLEJ] Lödöse - Lilla Edets Järnväg. En historik för åren 1906-1976. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 23. Ref nr 160.
UPP
[LNWR Loc] British Locomotive Catalogue 1825-1923. London and North Western Railway and its constituent companies. Baxter, Bertram & Baxter, David. Volume 2B. Ref nr 46.
UPP
[LocWorld] Locomotives of the world. A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia. Ref nr 595.
UPP
[Lok] En bok om Lok. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 47.
UPP
[LOK 92] Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde. Stegemann, Georg. Ref nr 132.
UPP
[Lok-Sala] Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB. Åren 1932 - 1953. Ericson, Jan. SJK småbaneavd. Ref nr 739.
UPP
[LOK94-95] Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde. Koschinski, Konrad. Ref nr 133.
UPP
[Lokdata] Lokdata. Pärm med loktyper. Ref nr 365.
UPP
[LokJvg1] Lok och Järnvägar 1. Jädraås - Tallås Järnväg. Sandhammar, Bengt. AoH. Ref nr 91.
UPP
[Lokomot] Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt. Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Lundberg, Axel. Handbok. Ref nr 636.
UPP
[Lokomoti] Sensationelle einblicke Lokomotiven. Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Johnstone, Michael. Ref nr 346.
UPP
[Lokritn2] Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Fast, Jon. Järnvägssärtryck 2. Ref nr 407.
UPP
[Lokstn] Sveriges Lokstationer. Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 60. Ref nr 388.
UPP
[LokstÅhu] Kristianstadsbanans lokstall i Åhus. Holmgren, Yngve. Småskrifter 24. Ref nr 810.
UPP
[LokVagn1] Lok & Vagnar 1. Förändringar av den rullande materielen under 1994. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 1. Ref nr 328.
UPP
[LokVagn2] Lok & Vagnar 2. Förändringar av den rullande materielen under 1995. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 2. Ref nr 329.
UPP
[LokVagn3] Lok & Vagnar 3. Förändringar av den rullande materielen under 1996. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 3. Ref nr 330.
UPP
[LokVagn4] Lok & Vagnar 4. Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 4. Ref nr 618.
UPP
[LokVagn5] Lok & Vagnar 5. Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 5. Ref nr 733.
UPP
[LokVaJTJ] Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg. Olsson, Stefan. Ref nr 548.
UPP
[Luleå] Luleå Malmhamn. Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars. Ref nr 101.
UPP
[Lådan] Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona. Ulvesjö, Åke. Ref nr 225.
UPP
[Långsele] 100 år på räls, Långsele - Sollefteå. Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. OKBv skriftserie. Ref nr 336.
UPP
[Läggesta] Läggesta. Knutpunkt från vikingatid till nutid. Järnvägen i Läggesta NrSlJ-SJ-ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ. Ref nr 290.
UPP

M 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[M-Jvgbyg] Järnvägsbyggnader i Malmöhus län. Rapport från en inventering 1978,. Carlman, Inga Emmelin. Ref nr 299.
UPP
[M3 HO Fl] Fleischmann H0 spårschema M3. Fleischmann. Fleischmann M3. Ref nr 505.
UPP
[Malmbana] Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år. Lundholm, Kjell. Ref nr 32.
UPP
[Malmköpi] Museispårvägen i Malmköping. Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. SSS Katalog. Ref nr 634.
UPP
[Malmö C] Malmö Centralstation. Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar. Ref nr 559.
UPP
[Mannix] Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International. Mannix. Ref nr 444.
UPP
[Mariefr1] Järnvägen i Mariefred 100 år, 1895-1965-1995, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ 2:a upplagan. Ref nr 278.
UPP
[Mariefre] Järnvägen i Mariefred, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ. Ref nr 277.
UPP
[Mest om] Mest om Hobby. Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 369.
UPP
[Meterspå] På meterspår under midnattssol. Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. Ref nr 77.
UPP
[MfSS-93] Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993). Medlemsskrift. SSS 93:1-6. Ref nr 481.
UPP
[MfSS-94] Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994). Medlemsskrift. SSS 94:1-5. Ref nr 482.
UPP
[MGJ] Malmö - Genarps Järnväg 1894-1948. Åstedt, Björn. Ref nr 29.
UPP
[MHJ] Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985. Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. WFJ-skrift nr 3. Ref nr 143.
UPP
[MiniAtla] Bilistens miniatyratlas över Sverige. 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Thordeman, Bror. Ref nr 696.
UPP
[MinSLM90] SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990. Mini SLM -90. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Skriftserie 1. Ref nr 573.
UPP
[Miramas] Les "141 R" Méditerranée. Rasserie, André. Ref nr 71.
UPP
[MJ] Munkedals Järnväg. En bohusländsk järnvägs historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 4. Ref nr 151.
UPP
[MJ-modul] Västerås-modulen. Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Dagermark, Hans. Ref nr 442.
UPP
[MLJ] Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989. Sillabanan 100år. Olsson, Håkan. Ref nr 207.
UPP
[Mod RRer] Model Railroader. November 2000. Sperandeo, Andy, m.fl. volume 67 number 11. Ref nr 568.
UPP
[Model RR] Model Railroading. Experts show you how to build and operate a pike. von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl. MRR book no 138. Ref nr 171.
UPP
[Modeller] SJ modellhall. Åberg, Nils. SJ 656108. Ref nr 659.
UPP
[Modellhu] Bygg ett modellhus. Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Gylin, Peter. Katalog nr 1. Ref nr 412.
UPP
[ModellJv] Min modelljärnväg. Handbok för mj-byggare. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 269.
UPP
[Modelltå] Svenska modelltåg skala 1:87 (H0). Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 1. Ref nr 272.
UPP
[ModernLo] Moderna Lok. 80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Hollingsworth, Brian. Ref nr 731.
UPP
[Modtåg2] Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001. Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 2. Ref nr 677.
UPP
[Modtåg90] Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 1. Ref nr 189.
UPP
[Modtåg91] Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 2. Ref nr 188.
UPP
[Modtåg92] Modelltåg 92 - Byggtipsblandning. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 3. Ref nr 187.
UPP
[Modtåg93] Modelltåg 93 - Nya byggtips. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 4. Ref nr 186.
UPP
[Modtåg94] Modelltåg 94 - Stort & smått. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 5. Ref nr 185.
UPP
[Modtåg95] Modelltåg 95 - Exempelsamling. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 6. Ref nr 184.
UPP
[Modtåg96] Modelltåg 96 - Inspirationsbok. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 7. Ref nr 183.
UPP
[Modtåg97] Modelltåg 97 - Uppgraderingar. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 8. Ref nr 182.
UPP
[Modtåg98] Modelltåg 98 - Projekt. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 9. Ref nr 181.
UPP
[Modtåg99] Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 10. Ref nr 298.
UPP
[MotalaW] Lokomotiv, AB Motala Verkstad. Motala Verkstad. Katalog nr 3037. Ref nr 385.
UPP
[MotV Lok] Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 7. Ref nr 582.
UPP
[MuseiL] Museilok i Sverige. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 9. Ref nr 583.
UPP
[MWdiesel] Motala Diesel-turbine Locomotive. Reprinted from Diesel Railway traction. Motala Verkstad. Ref nr 773.
UPP
[MYJ1874] Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974. Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Jubileumsskrift. Ref nr 647.
UPP
[Mälar_ba] Mälarbanan - då och nu. En bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid. Wållström, Lennart, m.fl. Ref nr 526.
UPP
[Mälarban] Mälarbanan. En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. Banverket och MIAB. BV. Ref nr 234.
UPP
[Märkl-70] Märklin H0 Katalog 1970 SV. Märklin. Märklin 70 sv. Ref nr 508.
UPP
[Märklin4] Märklin Neuheiten 1994 i skala 1. New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Märklin. Katalog 1994E. Ref nr 703.
UPP
[Märklin6] Märklin Neuheiten 1996. Das C-Cleis. Märklin. Katalog 1996. Ref nr 702.
UPP
[Möja Jvg] Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild. Ohlsson, N.G. Ref nr 264.
UPP
[MöjaJvg] Möja Jernväg. Ohlsson, N.G. Ref nr 266.
UPP
[Mölle] Mölle, Lilla Europa ... tåg går. Konstnärsgården. Höglund, Ebbe. Ref nr 701.
UPP

N 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[N Jvg 81] Nordens Järnvägar 1981. Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank. Ref nr 45.
UPP
[NAEJ] Nättrabybanan. Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 3. Ref nr 154.
UPP
[NBJ 125] NBJ 125 år - Nora Bergslags Järnväg. En minnesskrift. Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven. Ref nr 51.
UPP
[NBvJ] 10 år med NBvJ - 1978-1988. Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders. Ref nr 163.
UPP
[NBVJ-95] Jernvägsbladet Förstlingen 1995. Medlemsskrift. Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. NBVJ 95:1-4. Ref nr 489.
UPP
[NBVJ-96] Jernvägsbladet Förstlingen 1996. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 96:1-4. Ref nr 490.
UPP
[NBVJ-97] Jernvägsbladet Förstlingen 1997. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 97:1-4. Ref nr 491.
UPP
[NBVJ-98] Jernvägsbladet Förstlingen 1998. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 98:1-4. Ref nr 492.
UPP
[NBVJ-99] Jernvägsbladet Förstlingen 1999. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 99:1-4. Ref nr 493.
UPP
[NKA] Spårvagnar under 90 år i Norrköping. Forsström, Willy. SSS. Ref nr 13.
UPP
[NKlJ lok] Från Ånghästen till Uddeholmaren. Bilder från NKlJ. Ref nr 139.
UPP
[NKlJmtrl] Rullande materiel vid NKlJ. Löf, Peter. SJK skriftserie nr 51. Ref nr 137.
UPP
[NLM 78] Norske lok og motorvogner 1978. Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut. Ref nr 211.
UPP
[NOHAB 25] Nydqvist & Holm AB. Tank Locomotives. NOHAB. Katalog nr 51. Ref nr 73.
UPP
[NOJ] Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974. "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Adell, Sara-Lisa. Ref nr 75.
UPP
[Nossebro] Nossebrobanan. Ett 75 årsjubileum. Thulin, Bertirl. SJK skriftserie nr 54. Ref nr 685.
UPP
[Notviken] SJ Notvikens verkstäder 75 år. Fredriksson, Karin, m.fl. Ref nr 527.
UPP
[Nrk-Gist] Tre förslag till nytt dubbelspår Norrköping - Gistad. Södra Stambanan. Östra regionen. BV. Ref nr 261.
UPP
[NRM-York] National Railway Museum, York. Katalog. Ref nr 413.
UPP
[NSVJ25år] NSVJ 1893 - 1918. NSVJ Styrelse. Minnesskrift 1893 - 1918. Ref nr 641.
UPP
[Nunneban] Nunnebanan 1901-1939. En cykel- och vandringsled. Pettersson, Conny. Ref nr 259.
UPP
[NVHJ] Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar, NVHJ 1924 - 1944. I anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Åkerman, Helge. Minnesskrift 1879 - 1944. Ref nr 759.
UPP
[NVHJ65år] NVHJ 1879 - 1944. Åkerman, Helge. Minnesskrift 1944. Ref nr 642.
UPP
[Nyköping] Nya Nyköpingsbanan. Studie av alternativa linjer. Fröidh, Oskar. Examensarbete 1992:6. Ref nr 246.
UPP
[Nymtrl05] Ny rullande materiel vid SJ 1911. Maskinbyrån. Meddelande nr 5. Ref nr 433.
UPP
[Nymtrl08] Ny rullande materiel vid SJ 1913. Maskinbyrån. Meddelande nr 8. Ref nr 434.
UPP
[Nymtrl10] Ny rullande materiel vid SJ 1915. Maskinbyrån. Meddelande nr 10. Ref nr 435.
UPP
[Nymtrl13] Ny rullande materiel vid SJ 1916. Maskinbyrån. Meddelande nr 13. Ref nr 436.
UPP
[Nymtrl14] Ny rullande materiel vid SJ 1918. Maskinbyrån. Meddelande nr 14. Ref nr 437.
UPP
[Nynäsb3] Nynäsbanan (3:e utgåvan). Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J. Ref nr 746.
UPP
[Nynäsban] Nynäsbanan. Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. SJK skriftserie nr 46. Ref nr 86.
UPP
[Nynäståg] Nynäståget 1994. Medlemsskrift. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 2. Ref nr 704.
UPP
[Nürnberg] Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg. Schwerin, Günter. Ref nr 83.
UPP
[Nürnbmod] 100 Jahre Fahrzeugmodelle im Verkehrsmuseum Nürnberg. Bildkatalog mit Beschreibung von ausgewählten Modellen im 1:10. Plochmann, Peter. Årsskrift 1982. Ref nr 262.
UPP
[Nässjö] Nässjö - Knutpunkt på höglandet. Lind, Lars Olof, m.fl. SJK skriftserie nr 44. Ref nr 87.
UPP
[NÖJ&MÖJ] NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944. Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. Minnesskrift 1924 - 1944. Ref nr 640.
UPP

O 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Ohs 10år] Tio år med Ohsabanan. En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. Ref nr 161.
UPP
[Ohs-90] Rälsbiten 20 år. Medlemsblad. Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:130. Ref nr 495.
UPP
[Ohs-93] Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder. Medlemsblad. Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:146. Ref nr 496.
UPP
[OKB27-77] Ostkustbanan 1927-1977. Palén, Kjell. SJK skriftserie nr 24. Ref nr 48.
UPP
[Orbis 1] Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1. Mihnoss, E G. Orbis 1. Ref nr 371.
UPP
[Orientex] Mordet på Orientexpressen. Detektivroman. Christie, Agatha. Ref nr 699.
UPP
[OV IndL] Industrilok tillverkade 1954 - 1964 av Oskarshamns Varv. Göl, Lars-Erik. SJK småskrifter nr 6. Ref nr 581.
UPP

P 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Paprika] Paprikatågen. SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. Hällqvist, Arne. SMoK B 3. Ref nr 334.
UPP
[PerlerNo] Perler på et spor. En reise i Jerbanens kulturminner. Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Ref nr 774.
UPP
[Piemonte] Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ballatore, Luigi. Ref nr 216.
UPP
[Plansche] Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher. Ref nr 364.
UPP
[Pop Mech] Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964. Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Holst, Lennart, m.fl. Ref nr 173.
UPP
[PostÖgtl] Post och järnvägar i Östergötland. Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Specialhandbok 21. Ref nr 522.
UPP
[Priv Lok] Swedish Private Railways. Steam locomotive lists ( I ). Cole, D. Ref nr 12.
UPP
[ProgrTÖJ] Program vid TÖJ medaljutdelning och middag. med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
UPP
[Pv 1890] Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890. SJ. Ref nr 130.
UPP

Q 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Q2 UEJ] Lok och vagnar (Q2) vid UEJ. Jannesson, Åke. SJK folder Q2, nr 3. Ref nr 118.
UPP

R 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[R2_DHJ] Lok och vagnar (R2) vid DHJ. Jannesson, Åke. SJK folder R2, nr 4. Ref nr 113.
UPP
[Railway] The history of Railways. Take a journey through time to discover the history of Railways. Hynson, Colin. Ref nr 293.
UPP
[Railways] Railways. Loxton, Howard. Ref nr 197.
UPP
[Rainhill] The Rainhill Story. The great locomotive trial. Burton, Anthony. Ref nr 645.
UPP
[Rall9610] Rallaren nr 10 1996. Banverkets personaltidning. Johansson, Roger , m.fl. BV. Ref nr 95.
UPP
[Rallarvä] Vandringar på rallarvägen. Ofotenbanan. Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Ref nr 720.
UPP
[Rbs] Rälsbussar. Hällqvist, Arne. Ref nr 193.
UPP
[Redskap] Maskiner och Redskap. Banavdelningen. SJ. Ref nr 131.
UPP
[Restvagn] Hundra år med svenska Restaurangvagnar. Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Jansson, Anders. Ref nr 108.
UPP
[Robert S] Robert Stephenson. An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Smith, Donald J. Lifeline 8. Ref nr 292.
UPP
[Rocket] Rocket 150. 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Ref nr 644.
UPP
[Ronehamn] Järnvägen till Ronehamn. Spekulationer från början till slut. Ragnar, Martin & Hardings, Eje. SJK skriftserie nr 74. Ref nr 738.
UPP
[Roslb100] Roslagsbanan 100 år. AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Ref nr 81.
UPP
[RR Model] New ideas in Railroad Modeling. Mourning, Jim & Rolofson, Bob. MRR book no 159. Ref nr 172.
UPP
[RR-photo] Spectacular Railroad Photography. A full color guide to weather and lighting conditions. Ingbretsen, Roger M. Ref nr 362.
UPP
[Rälsbuss] Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar. Hällqvist, Arne. SJK skriftserie nr 38. Ref nr 54.
UPP
[Röfors] Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel. En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ljungqvist, Torbjörn. Ref nr 389.
UPP

S 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[S Lid] Södra Lidingöbanan. Ankarberg, Carl-Henrik. Ref nr 196.
UPP
[S&NJ stn] Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer. Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. Lundberg, John. ÖSJ. Ref nr 16.
UPP
[Sala AB] Sala Maskinfabriks AB Katalog. Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
UPP
[SBangård] Södra Bangården i Stockholm 1860-1983. En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. Karlsson, Nils. SJK skriftserie nr 36. Ref nr 384.
UPP
[SbBSS] Skelleftebanan. och Bolidens järnvägar. Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. SJK skriftserie nr 70. Ref nr 551.
UPP
[Scandia] Fra Hvide Mölle til Scandia. Christiansen, Asger. Ref nr 232.
UPP
[SDSKarta] SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige. Ref nr 167.
UPP
[SimrisJv] Simrisbanan på senare år. Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. ÖSkJ. Ref nr 541.
UPP
[SistaÅng] De sista svenska ångloken. En bildkrönika. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 20. Ref nr 611.
UPP
[SJ 100år] Efter Hundra År. Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Ref nr 53.
UPP
[SJ 1942] SJ 1942. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1942. Ref nr 552.
UPP
[SJ 1943] SJ 1943. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 553.
UPP
[SJ 1944] SJ 1944. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 554.
UPP
[SJ 1945] SJ 1945. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1945. Ref nr 439.
UPP
[SJ 1946] SJ 1946. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1946. Ref nr 440.
UPP
[SJ 1947] SJ 1947. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1947. Ref nr 441.
UPP
[SJ gv] SJ Godsvagnar, normalspåriga. Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. Driftavdelningen. SJH 636. Ref nr 445.
UPP
[SJ100år] Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956. Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. Upmark, Erik , m.fl. SJ. Ref nr 656.
UPP
[SJ125år] SJ 125 år. Med SJ mot framtiden. Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel. Ref nr 432.
UPP
[SJ50år1] Statens Järnvägar 1856-1906. Historik. Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. SJ SJ 50:1. Ref nr 314.
UPP
[SJ50år2] Statens Järnvägar 1856-1906. Bana och byggnader. Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. SJ SJ 50:2. Ref nr 678.
UPP
[SJ50år3] Statens Järnvägar 1856-1906. Transportmateriel och verkstäder. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:3. Ref nr 735.
UPP
[SJ50år4] Statens Järnvägar 1856-1906. Förvaltning och personal. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:4. Ref nr 736.
UPP
[SJ75årB1] Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
UPP
[SJ75årB2] Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
UPP
[SjGv] Statens Järnvägars Godsvagnar. Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl. Ref nr 248.
UPP
[SJK 20år] Svenska järnvägsklubben 1958-1978. Växjö - Hultsfred - Västervik. SJK. Ref nr 546.
UPP
[SJK 25år] SJK 25 år 1958-1983. Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK. SJK skriftserie nr 35. Ref nr 565.
UPP
[SJK Fold] SJK Arkeologfolder. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder A - Ö, AA -. Ref nr 305.
UPP
[SJKfo-F] SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen. SRJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder F. Ref nr 414.
UPP
[SJKfo-G] SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970. SLJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder G. Ref nr 415.
UPP
[SJKfo-S3] SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982. Värtabanan - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder S3. Ref nr 416.
UPP
[SJKfo-Z] SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby. SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder Z. Ref nr 417.
UPP
[SJKfo_AU] SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar. NÖJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder AU. Ref nr 418.
UPP
[SJKfo_BH] SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå. SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BH. Ref nr 419.
UPP
[SJKfo_BM] SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg. KYJ - med lokförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BM. Ref nr 420.
UPP
[SJM1906] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1906. Ref nr 394.
UPP
[SJM1907] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1907. Ref nr 395.
UPP
[SJM1908] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1908. Ref nr 396.
UPP
[SJM1916] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1916. Ref nr 400.
UPP
[SJM1917] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1917. Ref nr 401.
UPP
[SJM1918] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1918. Ref nr 402.
UPP
[SJM1919] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1919. Ref nr 403.
UPP
[SJM1920] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1920. Ref nr 404.
UPP
[SJM1921] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1921. Ref nr 397.
UPP
[Skendöd] Skendöd i Roslagen. Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Svallhammar, Stig. Ref nr 722.
UPP
[SkLJ] Skara - Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande järnvägsmuseum. Landin, Ingemar. Ref nr 294.
UPP
[Skog tåg] Skogen tar tåget. Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 56. Ref nr 165.
UPP
[SkogBöda] Skogsbanan i Böda. Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Lantz, Sune. Årsbok. Ref nr 651.
UPP
[Skogsban] Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 2. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 22. Ref nr 159.
UPP
[SKWJ] Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903. Historik och minnen. Malke, Alfred. Ref nr 341.
UPP
[SkånskJv] Skånsk Järnväg. Årsbok 1989/90. Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 52.
UPP
[SkånÅngl] Skånska Privatbanors Ånglok. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 50.
UPP
[Skärstad] Skärstadsboken. Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Årsskrift 10. Ref nr 221.
UPP
[SL-utbyg] Renare, modernare och tryggare tunnelbana. Några av våra satsningar under 90-talet. SL. SL. Ref nr 504.
UPP
[SLM 69] SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 7. Ref nr 706.
UPP
[SLM 71] SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 9. Ref nr 19.
UPP
[SLM 73] SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 14. Ref nr 705.
UPP
[SLM 76] SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 18. Ref nr 210.
UPP
[SLM 79] SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Ref nr 20.
UPP
[SLM 82] SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 34. Ref nr 21.
UPP
[SLM 85] SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 41. Ref nr 22.
UPP
[SLM 88] SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 48. Ref nr 23.
UPP
[SLM 91] SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 53. Ref nr 191.
UPP
[SLM 94] SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 61. Ref nr 2.
UPP
[SLM 97] SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 66. Ref nr 26.
UPP
[SLM2000] SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 71. Ref nr 550.
UPP
[SLM2003] SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 77. Ref nr 766.
UPP
[Slutsmal] Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. Svensson, Jan-Olov. VJF skrift nr 8. Ref nr 345.
UPP
[SmalDrag] Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ. Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Ref nr 177.
UPP
[Smalsp38] Smalspårigt 1988 - 1989. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 38, 41. Ref nr 475.
UPP
[Smalsp52] Smalspårigt 1993. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 52, 53, 55. Ref nr 483.
UPP
[Smalsp60] Smalspårigt 1996. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 60-61. Ref nr 233.
UPP
[Smalsp69] Smalspårigt 1999. Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 69. Ref nr 620.
UPP
[Smalsp75] Smalspårigt 2001. Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 75. Ref nr 621.
UPP
[Smalsp79] Smalspårigt 2002. Medlemsskrift. Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 79. Ref nr 818.
UPP
[SMOK 90] Motorvagnsåret 1990. Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. SMoK. Ref nr 28.
UPP
[SMoK SNJ] Stockholm - Nynäs Järnväg. Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Ref nr 119.
UPP
[Små Jvg] Små Järnvägar. Jangö, Jan & Holmgren, Bo. AoH. Ref nr 178.
UPP
[Smål Jvg] Småländska Järnvägar. Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Ref nr 147.
UPP
[SNCB-lok] Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967. Vandenberghen, Ir. J. Departement materiel tome XIX. Ref nr 428.
UPP
[SNJ 90år] Nynäståget SNJ 90 år. Stort Jubileumsnummer. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 3-4. Ref nr 333.
UPP
[SOSjvg48] Statens Järnvägar år 1948. Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
UPP
[SP 72] SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972. Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SJK skriftserie nr 11. Ref nr 25.
UPP
[SP 82] SPM1982 Svenska Personvagnar 1982. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 33. Ref nr 24.
UPP
[SP 89] SPM1989 Svenska Personvagnar 1989. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 49. Ref nr 9.
UPP
[SPM 99] SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69. Ref nr 247.
UPP
[SPM99sup] SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999. Daterat 2001-01-01. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69a. Ref nr 619.
UPP
[Spv-Hbg] I fäders spår ... 90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Rigstam, Ulf. Ref nr 427.
UPP
[SpvGävle] På skena och gata. Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. Forsell, Lennart & Ödén, Peter. SSS. Ref nr 386.
UPP
[Spvres21] En spårvägsresa 1921. Hultman, Einar. reproduktion. Ref nr 752.
UPP
[Spår 86] SPÅR 1986. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
UPP
[Spår 87] SPÅR 1987. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
UPP
[Spår 88] SPÅR 1988. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
UPP
[Spår 89] SPÅR 1989. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
UPP
[Spår 90] SPÅR 1990. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
UPP
[Spår 91] SPÅR 1991. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
UPP
[Spår 92] SPÅR 1992. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
UPP
[Spår 93] SPÅR 1993. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
UPP
[Spår 94] SPÅR 1994. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
UPP
[Spår 95] SPÅR 1995. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
UPP
[Spår 96] SPÅR 1996. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
UPP
[Spår 97] SPÅR 1997. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
UPP
[Spår 98] SPÅR 1998. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
UPP
[Spår 99] SPÅR 1999. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
UPP
[Spår2000] SPÅR 2000. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
UPP
[Spår2001] SPÅR 2001. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
UPP
[Spår2002] SPÅR 2002. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
UPP
[Spårsche] Fleischmann H0 spårschema. Fleischmann. Fleischmann. Ref nr 507.
UPP
[Spårst80] Slite Roma Järnväg 100 år. Spårstumpen nr 80. Svensson, Anders. Spårstumpen 2002:2. Ref nr 743.
UPP
[Spårv Ck] Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona. Svanstein, Hans. Ref nr 145.
UPP
[Spårv Ma] Spårvägen i Malmö. Carlén, Börje. Ref nr 220.
UPP
[Spårvagn] Spår av ett sekel. En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Karlsson, Lars Olov. Ref nr 320.
UPP
[Spårvatl] Nordisk Sporveisatlas. Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 121.
UPP
[SpårvHbg] Spårvägen i Helsingborg. - en pärla vid sundet. Andersson, Ingvar. TNF bok 6. Ref nr 751.
UPP
[SRJ-DHJ] Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949. Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
UPP
[SRSEuroc] SRS Euroc. Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. SRS. Broschyr. Ref nr 421.
UPP
[SS-0] Linje 0 och andra udda linjer. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 00. Ref nr 607.
UPP
[SS-1] Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 01. Ref nr 533.
UPP
[SS-10] Linje 10 Hornstull - Värtan. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 10. Ref nr 602.
UPP
[SS-11] Linje 11 Tegelbacken - Ängby och Mariebergsgatan - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 11. Ref nr 606.
UPP
[SS-12] Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby. Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 12. Ref nr 629.
UPP
[SS-13] Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda. Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 13. Ref nr 538.
UPP
[SS-14] Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården. Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 14. Ref nr 628.
UPP
[SS-15] Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg. Spårvägslinjer i Stockholm. Julin, Sten-Axel. SS linjebeskrivningar 15. Ref nr 630.
UPP
[SS-16] Linje 16 Slussen - Mälarhöjden. Spårvägslinjer i Stockholm. Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 16. Ref nr 631.
UPP
[SS-17] Linje 17 Slussen - Fruängen. Spårvägslinjer i Stockholm. Lilja, Sören S. SS linjebeskrivningar 17. Ref nr 632.
UPP
[SS-18] Linje 18 Slussen - Gröndal. Spårvägslinjer i Stockholm. Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 18. Ref nr 539.
UPP
[SS-19] Linje 19 Slussen - Örby. Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus. SS linjebeskrivningar 19. Ref nr 540.
UPP
[SS-2] Linje 2 Fredhäll - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 02. Ref nr 723.
UPP
[SS-20] Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken. Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 20. Ref nr 604.
UPP
[SS-21] Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga. Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 21. Ref nr 633.
UPP
[SS-22] Linje 22 Norrmalmstorg - Utställningen. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 22. Ref nr 603.
UPP
[SS-3] Linje 3 Haga - Hornstull. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 03. Ref nr 534.
UPP
[SS-4] Linje 4 Ringlinjen. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 04. Ref nr 535.
UPP
[SS-5] Linje 5 Karlberg - Östra stationen. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 05. Ref nr 605.
UPP
[SS-6] Linje 6 Roslagstull - Sofia. Spårvägslinjer i Stockholm. Wigg, Torbjörn. SS linjebeskrivningar 06. Ref nr 536.
UPP
[SS-7] Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar. Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus & Frick, Jan. SS linjebeskrivningar 07. Ref nr 123.
UPP
[SS-8] Linje 8 Slussen - Skarpnäck. Spårvägslinjer i Stockholm. Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 08. Ref nr 537.
UPP
[SS-9] Linje 9 Danvikstull - Karlberg. Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 09. Ref nr 627.
UPP
[SSB nyMG] Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg. Information om det fortsatta utredningsarbetet. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 238.
UPP
[SSJ-del1] Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1. Värnamo - Strömsnäsbruk. Rosén, Bengt. SSJF del 1. Ref nr 422.
UPP
[SSJ-del2] Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2. Strömsnäsbruk - Kärreberga. Rosén, Bengt. SSJF del 2. Ref nr 423.
UPP
[SSJ100år] Stockholm - Saltsjön 1892-1992. Till Saltsjön. Ref nr 68.
UPP
[SSnJ] Saltsjöbanan. Landgren, Kenneth. SJK skriftserie nr 58. Ref nr 286.
UPP
[SSSAB] Södra Spårvägarne 25 år. Styrelsen. Ref nr 530.
UPP
[Staffans] Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten. Åkesson, Gert. Ref nr 195.
UPP
[Stat_hus] Stationshus 1855-1895. A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Linde, Gunilla. SJK skriftserie nr 47. Ref nr 80.
UPP
[StavsjöJ] Stafsjö Järnväg - Nunnebanan. Kolmårdens egen järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 2. Ref nr 153.
UPP
[SteamLoc] The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour. Nock, O.S. Colour serie 34. Ref nr 761.
UPP
[Sth Gbg] Längs spåret Stockholm - Göteborg. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 1. Ref nr 192.
UPP
[Sth Hamn] Stockholms hamn 1937. Vinberg, Sal. Ref nr 105.
UPP
[Sth Mö] Längs spåret Stockholm - Malmö. Neppenström, Mona. SJ Stab 3. Ref nr 140.
UPP
[Sth Sund] Längs spåret Stockholm - Sundsvall. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 2. Ref nr 282.
UPP
[Sth2002] Stockholms Trafikalmanacka 2002. Ericsson, Lars. Sth traf 2002. Ref nr 717.
UPP
[SthCentr] Stockholms Central 100 år. Ett sekel med Stockholms Central. Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Ref nr 218.
UPP
[SthKarta] Stockholmskartan 1966. AB Stockholms spårvägar. SSS. Ref nr 289.
UPP
[Sthmötes] Stockholmska mötesplatser. På spårvagnarnas tid. Eriksson, Johan. TNF bok 1. Ref nr 713.
UPP
[SthSpåre] Stocholm på spåret. Från hästspårväg till snabbspårväg. Lange, Thomas. Ref nr 719.
UPP
[SthSpårv] Från Söder till Östermalm. Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 120.
UPP
[Stn-hus] Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder. Bildhäfte. Ref nr 639.
UPP
[StnGuide] Stations-Guide, Inter-modal travel centres. Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Hultgren, Kurt. Ref nr 734.
UPP
[StnLundC] Stationshuset Lund C. Sanderberg, Martin. Årsskrift 49. Ref nr 649.
UPP
[Stockhlm] Stockholm en resa i tiden. från ett sekel till ett annat. Björkum, Svante. Ref nr 520.
UPP
[Str 263] Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar. Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
UPP
[Str77-48] Förteckning över lok och vagnar, m.m. Maskintekniska byrån. Str 77/48. Ref nr 351.
UPP
[Stråssa] Stråssa Grufvor. Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Björkstedt, Karl-Axel. Ref nr 297.
UPP
[Surahamm] Surahammars bruksmuseum. Från järn till järnvägshjul. Turistbyrån. Ref nr 695.
UPP
[Suramuse] Surahammars bruksmuseum. Vägledning. Nisser, Marie. Vägledning. Ref nr 811.
UPP
[Sv Jvg] Sveriges Järnvägar. För SJ:s anställda. Fischerström, Iwan W. Ref nr 79.
UPP
[Sv Järnv] Sveriges Järnvägar. Reproduktion av ÖSkJ 1978. Olofsson, Carl. 1. Ref nr 315.
UPP
[Sv Tåghi] Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna. Ohlin, C Bengt. Ref nr 70.
UPP
[Sv_Mv_Dk] Svenska Motorvagnar i Danmark. Svenska Motorvagnsklubben. Forss, Erik. SMoK B10. Ref nr 41.
UPP
[Svartälv] Svartälvsbanan. Statens Enskilda Järnväg. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 42. Ref nr 610.
UPP
[SWB] Historik över den rullande materielen 1872-1944. Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 8. Ref nr 78.
UPP
[Sve-Småb] Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865. På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Bodstedt, Ivan A. Utredning. Ref nr 638.
UPP
[Sveaban] Svealandsbanan. Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 235.
UPP
[SvElmoto] Svenska Elmotorvagnar. Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. Nordin, Tore. SJK skriftserie nr 76. Ref nr 770.
UPP
[SvJ Hist] Sveriges Järnvägs Historia. Kullander, Björn , m.fl. Ref nr 88.
UPP
[SvJvg84] Sveriges Järnvägar 1984. Byström, Jan & Eckardt, Sven. SOS. Ref nr 343.
UPP
[SvJvgMä1] Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926. del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
UPP
[SvJvHist] Sveriges Järnvägars Historia. Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. BV. Ref nr 321.
UPP
[SvKom50] Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950. SJ 1950:8. Ref nr 669.
UPP
[SvKom58] Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958. SJ 1958:3. Ref nr 306.
UPP
[SvMotorl] Svenska Industrimotorlok I. Fjeld, Ulf. SJK skriftserie nr 15. Ref nr 158.
UPP
[SvpåSpår] Sverige på spår. Fröidh, Oskar. Ref nr 590.
UPP
[SvSmåban] Svenska Småbanor. Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. Gyllenberg, Bo, m.fl. SJK skriftserie nr 28. Ref nr 164.
UPP
[SvTrafpl] Svenska trafikplatsnamn. Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
UPP
[SvTrfplH] Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement. Jvg Insp. Ref nr 382.
UPP
[SvÅnglok] Ånglok tillverkade i Sverige. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Ref nr 8.
UPP
[Såbygger] Så bygger man en museijärnväg. 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. Ragnar, Martin. GHJ 65. Ref nr 295.
UPP
[SångGetå] Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå. Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Nytryck 1983. Ref nr 222.
UPP
[SångLage] Sång om Lagerlundaolyckan. Nytryck 1875. Ref nr 224.
UPP
[SångMalm] Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station. Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
UPP
[Säfsen] Säfsen Järnvägsbilder. S.V.J. och HFJ. Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Ref nr 363.
UPP
[Säo 010] Säkerhetsordning (säo). Administrativa avdelningen. SJF 010 utgåva 12. Ref nr 149.
UPP
[Säok 010] Säkerhetsordning, kompletteringar (säok). Kompletterande föreskrifter och anvisningar. Administrativa avdelningen. SJF 010. Ref nr 150.
UPP
[Säröban] Säröbanan. GSJ. Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 3. Ref nr 543.
UPP

T 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[T-bana64] Technical description of the Stockholm underground railway 1964. Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans. Ref nr 110.
UPP
[T-bana75] Stockholms Tunnelbanor 1975. Teknisk beskrivning. Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Ref nr 109.
UPP
[Taschenb] Taschenbuch der Eisenbahn. 2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Obermayer, Horst J. Ref nr 18.
UPP
[Tdt 23] Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23. För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
UPP
[Tegelbru] Två tegelbruk i Vallentuna. Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Berg, Svante. Vallentuna kultunämnd nr 11. Ref nr 241.
UPP
[Teknik] Teknik i praktiken från A till Ö. Malmborg, Ewa. Ref nr 348.
UPP
[TekVärld] Teknikens Värld. med Hobby. Melander, Rune, m.fl. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18. Ref nr 510.
UPP
[TGOJ] Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar. TGOJ 1927 - 1990. Wannedal, Ernst. TGOJ Del 2. Ref nr 6.
UPP
[TGOJ lok] TGOJ Ånglok. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 609.
UPP
[Tidaholm] Tidaholms Järnväg. 1906 - 1989. Forsaeus, Svante. Ref nr 772.
UPP
[Tidsmask] Tidsmaskinen. En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. Kullander, Björn. Ref nr 243.
UPP
[Tiondel] Tåg i tiondel. Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 671.
UPP
[Tjust] Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Åsberg, Rolf. Meddelande nr 20. Ref nr 27.
UPP
[Tjänstev] Tjänstevagnar. med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967-1977. Koponen, Lars & Rönn, Göran. SJK skriftserie nr 27. Ref nr 356.
UPP
[TKSv01A] Turistkartan över Sverige Blad 1A. STF och KAK. Karta 01A. Ref nr 799.
UPP
[TKSv01B] Turistkartan över Sverige Blad 1B. STF och KAK. Karta 01B. Ref nr 800.
UPP
[TKSv02-2] Turistkartan över Sverige Blad 2. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 02. Ref nr 776.
UPP
[TKSv03] Turistkartan över Sverige Blad 3. STF och KAK. Karta 03. Ref nr 777.
UPP
[TKSv03-2] Turistkartan över Sverige Blad 3. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 03. Ref nr 801.
UPP
[TKSv05] Turistkartan över Sverige Blad 5. STF och KAK. Karta 05. Ref nr 779.
UPP
[TKSv06] Turistkartan över Sverige Blad 6. STF och KAK. Karta 06. Ref nr 780.
UPP
[TKSv06-2] Turistkartan över Sverige Blad 6. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 06. Ref nr 802.
UPP
[TKSv07] Turistkartan över Sverige Blad 7. STF och KAK. Karta 07. Ref nr 781.
UPP
[TKSv08] Turistkartan över Sverige Blad 8. STF och KAK. Karta 08. Ref nr 782.
UPP
[TKSv08-2] Turistkartan över Sverige Blad 8. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 08. Ref nr 803.
UPP
[TKSv09] Turistkartan över Sverige Blad 9. STF och KAK. Karta 09. Ref nr 783.
UPP
[TKSv09-2] Turistkartan över Sverige Blad 9. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 09. Ref nr 804.
UPP
[TKSv10-2] Turistkartan över Sverige Blad 10. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 10. Ref nr 784.
UPP
[TKSv11-2] Turistkartan över Sverige Blad 11. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 11. Ref nr 785.
UPP
[TKSv13] Turistkartan över Sverige Blad 13. STF och KAK. Karta 13. Ref nr 787.
UPP
[TKSv14] Turistkartan över Sverige Blad 14. STF och KAK. Karta 14. Ref nr 788.
UPP
[TKSv15] Turistkartan över Sverige Blad 15. STF och KAK. Karta 15. Ref nr 789.
UPP
[TKSv16] Turistkartan över Sverige Blad 16. STF och KAK. Karta 16. Ref nr 790.
UPP
[TKSv19] Turistkartan över Sverige Blad 19. STF och KAK. Karta 19. Ref nr 793.
UPP
[TKSv21] Turistkartan över Sverige Blad 21. STF och KAK. Karta 21. Ref nr 795.
UPP
[TodaysRW] Today's Railways. Fox, Peter , m.fl. Today's Railways 71. Ref nr 674.
UPP
[ToH 80] Teknik och Hobby 1980. Jangö, Jan. ToH 80. Ref nr 323.
UPP
[ToH 81] Teknik och Hobby 1981. Jangö, Jan. ToH 81. Ref nr 324.
UPP
[ToH 82] Teknik och Hobby 1982. Jangö, Jan. ToH 82. Ref nr 325.
UPP
[ToH 83] Teknik och Hobby 1983. Jangö, Jan. ToH 83. Ref nr 326.
UPP
[ToH 84] Teknik och Hobby 1984. Jangö, Jan. ToH 84. Ref nr 327.
UPP
[ToH 86] Teknik och Hobby 1986. Jangö, Jan. ToH 86. Ref nr 170.
UPP
[ToH 87] Teknik och Hobby 1987. Jangö, Jan. ToH 87. Ref nr 625.
UPP
[ToH 88] Teknik och Hobby 1988. Jangö, Jan. ToH 88. Ref nr 626.
UPP
[Tollarp] När tåget gick till Tollarp. Gärds Härads Järnväg och Östra Skånes Järnvägar. Wååg, Nils Erik , Jönsson, Sigvard & Holmgren, Yngve. Ref nr 623.
UPP
[ToS01-] Tåg och Spår 2001-. Rudström, Bengt-Åke. ToS 121-. Ref nr 689.
UPP
[ToS63-66] Tåg och Spår 1963-1966. Unvér, Bengt E. ToS 1-7. Ref nr 229.
UPP
[ToS67-70] Tåg och Spår 1967-1970. Unvér, Bengt E. ToS 8-22. Ref nr 230.
UPP
[ToS71-79] Tåg och Spår 1971-1979. Unvér, Bengt E. ToS 23-54. Ref nr 38.
UPP
[ToS80-85] Tåg och Spår 1980-1985. Unvér, Bengt E. ToS 55-72. Ref nr 37.
UPP
[ToS86-90] Tåg och Spår 1986-1990. Unvér, Bengt E. ToS 73-86. Ref nr 36.
UPP
[ToS91-96] Tåg och Spår 1991-1996. Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. ToS 87-103. Ref nr 228.
UPP
[ToS97-00] Tåg och Spår 1997-2000. Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. ToS 104-120. Ref nr 231.
UPP
[Trackdia] Stockholm Track diagrams and railway map. Reproduktion. Ref nr 806.
UPP
[TramwSth] The Tramways in Stockholm. The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 608.
UPP
[TransJou] Transport Journalen. Tema: Teknik och vagnar. Stipich, Daniel, m.fl. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1. Ref nr 584.
UPP
[Trådbus1] Trådbussen i Sverige del 1. Stolt, Leif. TNF bok 2. Ref nr 712.
UPP
[Trådbus2] Trådbussen i Sverige del 2. Stolt, Leif. TNF bok 4. Ref nr 718.
UPP
[Trådbuss] Trådbussen idag. En internationell översikt. Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Ref nr 411.
UPP
[Tunbanan] Tunbanan. Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Bergmer, Åke & Landin, Ingemar. Ref nr 749.
UPP
[TunnelHa] Tunnelbygget genom Hallandsås. Skanska. BV. Ref nr 694.
UPP
[Tvärbana] Tvärbanan. Om spårvägens återkomst i Stockholm. Johansson, Thomas & Peterson, Bo E. Ref nr 775.
UPP
[Tycoon2] Railroad Tycoon II. Strategy PC CD ROM. K.E.Media. PC Best Buy 67. Ref nr 688.
UPP
[TÅG] TÅG det bästa som finns. Hand, Victor & Edmonsson, Harold. Ref nr 124.
UPP
[Tåg 2000] Tåg nr 1 - 12, 2000. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12. Ref nr 601.
UPP
[Tåg 2001] Tåg nr 1 - 12, 2001. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12. Ref nr 690.
UPP
[Tåg 2002] Tåg nr 1 - 12, 2002. Medlemsskrift. Lindahl, Jan, m.fl. SJK tidskrift 2002:1-12. Ref nr 741.
UPP
[Tåg 62] Tåg 62. SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. SJ. Ref nr 558.
UPP
[Tåg 66-1] Tåg nr 1 , 1966. Medlemsskrift. Hultgren, Kurt , m.fl. SJK tidskrift 1966:1. Ref nr 93.
UPP
[Tåg 79] Tåg nr 1 - 10, 1979. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10. Ref nr 457.
UPP
[Tåg 83] Tåg nr 1 - 10, 1983. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10. Ref nr 458.
UPP
[Tåg 84] Tåg nr 1 - 10, 1984. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10. Ref nr 459.
UPP
[Tåg 85] Tåg nr 1 - 10, 1985. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10. Ref nr 460.
UPP
[Tåg 86] Tåg nr 1 - 10, 1986. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10. Ref nr 461.
UPP
[Tåg 87] Tåg nr 1 - 10, 1987. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10. Ref nr 462.
UPP
[Tåg 88] Tåg nr 1 - 10, 1988. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10. Ref nr 463.
UPP
[Tåg 89] Tåg nr 1 - 10, 1989. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10. Ref nr 464.
UPP
[Tåg 90] Tåg nr 1 - 10, 1990. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10. Ref nr 465.
UPP
[Tåg 91] Tåg nr 1 - 10, 1991. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10. Ref nr 466.
UPP
[Tåg 92] Tåg nr 1 - 10, 1992. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10. Ref nr 467.
UPP
[Tåg 93] Tåg nr 1 - 10, 1993. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10. Ref nr 468.
UPP
[Tåg 94] Tåg nr 1 - 10, 1994. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10. Ref nr 469.
UPP
[Tåg 95] Tåg nr 1 - 10, 1995. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10. Ref nr 470.
UPP
[Tåg 96] Tåg nr 1 - 10, 1996. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10. Ref nr 471.
UPP
[Tåg 97] Tåg nr 1 - 10, 1997. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10. Ref nr 472.
UPP
[Tåg 98] Tåg nr 1 - 10, 1998. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10. Ref nr 473.
UPP
[Tåg 99] Tåg nr 1 - 10, 1999. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10. Ref nr 474.
UPP
[Tåg-bild] TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar. A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. Jangö, Jan. AoH. Ref nr 566.
UPP

U 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[UA7R] 1 kl manövervagn Litt UA7R. SJ. Broschyr. Ref nr 819.
UPP
[UEJ] Uppsala - Enköpings Järnväg. Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 43. Ref nr 227.
UPP
[UGJ] Uppsala - Gävle Järnvägar. Lokomotiven och deras personal. Forsberg, Bernt. Ref nr 33.
UPP
[UGJ74-24] Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924. Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Hagberg, B. Ref nr 35.
UPP
[UtsjöJv] Utsjö Järnväg. Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Bergman, Lars G. Ref nr 655.
UPP
[UWHJ] Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987. Kortfattad minnesskrift. Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Ref nr 213.
UPP
 
V 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[V&MFalun] Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar. Reproduktion. Ref nr 84.
UPP
[V2 LRJ] Lok och vagnar (V2) vid LRJ. Jannesson, Åke. SJK folder V2, nr 5. Ref nr 114.
UPP
[VABIS] VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911. Welander, Lennart. Ref nr 5.
UPP
[Wadstena] Från Wadstena till Vadstena. En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. WFJ-skrift. Ref nr 4.
UPP
[Vagn2000] Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen. SL. SL. Ref nr 503.
UPP
[Vagnlära] Vagnlära. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Nothin, Erik. Handbok. Ref nr 637.
UPP
[VallaHus] Hus och Museer på Valla fritidsområde. Elfström, Gunnar. Ref nr 673.
UPP
[WBJ] Wessman - Barkens Järnväg. Håkansson, Nils Göte. SJK skriftserie nr 30. Ref nr 40.
UPP
[Veteran] Veteraner och Modeller. Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 368.
UPP
[Veterant] Veterantog. Skov, Olaf. Ref nr 208.
UPP
[VG891] Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 275.
UPP
[VGJ] Västergötland Göteborgs Järnvägar. VGJ - En historik. Mannerfelt, Måns. Ref nr 358.
UPP
[VGJ smal] Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland. Boström, Nils & Johansson, Kent. Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Ref nr 141.
UPP
[VGJlista] VGJ vagnslista för år 1944. med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
UPP
[VHS-125] SJ 125 år. En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. Kronberg, Bo & Brink, Jan. VHS 32 min. Ref nr 724.
UPP
[VHS-ASJ] Traffic goes Underground. Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min. Ref nr 453.
UPP
[VHS-BKB] Banarbete på Blekinge Kustbana. En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
UPP
[VHS-BSJ] SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978. En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
UPP
[VHS-Dies] Railroading in America. Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
UPP
[VHS-Dm3] DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik. En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
UPP
[VHS-Euro] Von London nach Paris: Der Eurostar. Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
UPP
[VHS-NKA] Spårvägen i Norrköping. Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
UPP
[VHS-NSVJ] Valdemarsviksbanan. En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. Johansson, Sture. VHS 26 min. Ref nr 643.
UPP
[VHS-NÖJ] Östgötabanor 1950-1958. Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
UPP
[VHS-Skan] Järnvägar i 1940-talets Skåne. Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min. Ref nr 725.
UPP
[VHS-T66] TGOJ Diesellok T66. Följ loken från tillverkning i Kanada till trafik i Norden. Gustafsson, Lars-Erik, m.fl. VHS 55 min. Ref nr 747.
UPP
[VHS-VB] Vikbolandsbanan. 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
UPP
[VHS-Ångl] Great trains ride again. Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
UPP
[VHSChief] Route of the Southwest Chief. Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
UPP
[ViaÖresu] Internationale Tog via Öresund. Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John. Ref nr 560.
UPP
[VKB ny] Helsingborg - Kävlinge via Landskrona. Västkustbanan - Ny sträckning. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 169.
UPP
[VKB nyÄk] Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 237.
UPP
[Vkb-GöMa] Västkustbanan - under 90-talet. Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. Banverket Västra och Södra Regionen. BV 4. Ref nr 499.
UPP
[Vkb-Hall] Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås. ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 501.
UPP
[Vkb-HeKä] Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge. Alternativ och utredningsförslag. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 494.
UPP
[Vkb-nyGL] Västkustbanan. För nära och fjärran förbindelser. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 236.
UPP
[WLJ] Woxna - Lobonäs Järnväg. Eriksson, Gunnar. Ref nr 567.
UPP
[VoV-rapp] Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen. Banans driftschef. VoV. Ref nr 14.
UPP
[Voxna-Lo] Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932. Engström, Göran. Ref nr 387.
UPP
[VVJ] Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards. Ragnar, Martin. SJK skriftserie nr 63. Ref nr 44.
UPP
[VÅHVJ] Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg. Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Utredning 2000:29. Ref nr 617.
UPP
[Våra Jvg] Våra Järnvägar. En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Alrenius, C-A. Ref nr 281.
UPP
[Vägistål] Vägen av stål. En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. SJ. BV. Ref nr 96.
UPP
[Värmland] På Värmländsk räls. Järnvägar i Värmland under 150 år. Forsaeus, Svante, m.fl. Skriftserie 15. Ref nr 523.
UPP
[Västerha] Från Västerhavet till Östersjön. Resehandbok över BJ, SWB, GDJ och SDJ. Åsbrink, Gustav. Ref nr 251.
UPP

Y 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Y2 ULJ] Lok och vagnar (Y2) vid ULJ. Jannesson, Åke. SJK folder Y2, nr 6. Ref nr 115.
UPP
[Y3-handh] Handhavande av motorvagn litt Y3. Tågdriftavdelningen. SJF 333.5 utgåva 2. Ref nr 252.
UPP
[Y6_UFV] Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048. Eklund, B. SMoK Klippark 1. Ref nr 509.
UPP

Z 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Z66] SJ diesellok litt Z66. En beskrivning av diesellok Z66. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 12. Ref nr 271.
UPP
[Zeppelin] Zeppelinare, Limpor och Mustanger. Spårvägen i Göteborg 100 år. Hammarson, Stig. Ref nr 288.
UPP

Å 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Å2 SGGJ] Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ. Jannesson, Åke. SJK folder Å2, nr 7. Ref nr 116.
UPP
[Åhuslok] Hamnloken i Åhus. Holmgren, Yngve. Småskrifter 36. Ref nr 809.
UPP
[Ånge] Ett sekel järnväg i Ånge. Hardin, Bertil. SJK skriftserie nr 29. Ref nr 90.
UPP
[Ångl1067] Svenska 1067-banornas ånglok. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 49.
UPP
[Ånglok] Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar. Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 13. Ref nr 7.
UPP
[Ånglok A] SJ ånglok litt A. En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 10. Ref nr 662.
UPP
[Ånglok27] Statens Järnvägars Lokomotiv 1927. Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. Maskinbyrån. SJ 1927. Ref nr 399.
UPP
[Ånglok91] Lok och tendrar vid Sveriges Statsbanor 1891. Killander, K. SJ 1891. Ref nr 398.
UPP
[ÅnglokAm] Lokomotive Quarterly. Farrell, Jack W. L Q Volume 22. Ref nr 353.
UPP
[Ånglokom] Ånglokomotiv. En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Fischerström, Iwan W. Ref nr 405.
UPP
[ÅnglokSb] SJ ånglok litt Sb. En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 16. Ref nr 256.
UPP
[ÅnglokSv] Ångloken vid Sveriges Statsbanor. Holmgren, Yngve. YH del 1. Ref nr 430.
UPP
[ÅnglÖSlJ] Ånglok vid ÖSlJ. Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. ÖSlJ. Ref nr 270.
UPP
[ÅngpannM] Ångpannor av lokomotivtyp. Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 5. Ref nr 580.
UPP
[Ångturbi] Ångturbinlok. Forsberg, Bernt. SJK skriftserie nr 72. Ref nr 624.
UPP
[Årstabro] Årstabron. Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
UPP
[Åseda] Järnvägarna i Åseda 1902-2002. En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Magnusson, Thorsten. Skriftserie 5. Ref nr 714.
UPP
[ÅW-1975] Ångwhisslan 1975. Notiser om järnvägar m.m. Persson, Tom, m.fl. ÅW 1312-1313. Ref nr 598.
UPP
[ÅW-1999] Ångwhisslan 1999. Notiser om järnvägar m.m. Nilsson, Göran. ÅW 2249-2250. Ref nr 599.
UPP
[ÅW-2000] Ångwhisslan 2000. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2251-2272. Ref nr 600.
UPP
[ÅW-2001] Ångwhisslan 2001. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2273-2294. Ref nr 692.
UPP
[ÅW-2002] Ångwhisslan 2002. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. ÅW 2295-2316. Ref nr 740.
UPP

Ö 1 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ö
TOP
 
INDEX

[Ö-sjöban] Östersjöbanesystemet. Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
UPP
[Ö-sjöstr] Östersjöbanesystemet. Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
UPP
[Ö2 BLJ] Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ. Jannesson, Åke. SJK folder Ö2, nr 8. Ref nr 117.
UPP
[ÖCJ] Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred. De första hundra åren. Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Ref nr 350.
UPP
[ÖG891] Östgöta Ånglok spårvidd 891. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 274.
UPP
[ÖJ] Ölands Järnvägar. Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ref nr 15.
UPP
[ÖJbilder] En bildberättelse om Ölands Järnväg. ÖJ. Johannesson, Ove. Ref nr 646.
UPP
[Öresund] Den fasta förbindelsen över Öresund. Design och konstruktion. Öresundskonsortiet. Ref nr 425.
UPP
[Öresundb] På väg till Öresund. Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Svedab. Ref nr 424.
UPP
[ÖSJ-2000] ÖSJ-bladet 2000. Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 28:1-4. Ref nr 596.
UPP
[ÖSJ-2001] ÖSJ-bladet 2001. Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 29:1-4. Ref nr 693.
UPP
[ÖSJ-2002] ÖSJ-bladet 2002. Medlemsblad. Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ 30:1-. Ref nr 742.
UPP
[ÖSJ-77] ÖSJ-bladet 1977. Medlemsblad. Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 5:2-4. Ref nr 476.
UPP
[ÖSJ-78] ÖSJ-bladet 1978. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Ref nr 477.
UPP
[ÖSJ-83] ÖSJ-bladet 1983. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 11:3, 13:1. Ref nr 478.
UPP
[ÖSJ-94] ÖSJ-bladet 1994. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 22:3-4. Ref nr 479.
UPP
[ÖSlJ 20] ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren. 1959-1979. Almqvist, Dan. ÖSlJ. Ref nr 157.
UPP
[ÖSlJbana] En presentation av ÖSlJ. Museibanan i Mariefred. ÖSlJ. Ref nr 279.
UPP
[ÖSlJsmal] De smalaste spåren. En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. ÖSlJ Styrelse. AoH. Ref nr 263.
UPP
[Österby] Från Österby anhalt till Gimo station. Järnvägsliv i ord och bilder. Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. SJK skriftserie nr 52. Ref nr 519.
UPP
[Österlen] En järnväg på Österlen. Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. Specialnummer. Ref nr 313.
UPP
[Österstr] Österströms Järnväg. En trävarubana i Norrland. Sundström, Erik. OKBv skriftserie 2. Ref nr 285.
UPP
[Östersun] Då järnvägen kom till Östersund. Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Gamla Östersund. Ref nr 531.
UPP
[ÖstgötaA] Östgötabanan. Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Lundmark, Nils. Program målsättning. Ref nr 823.
UPP
[ÖstgötaB] Östgötabanan. Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Lundmark, Nils. Program plan. Ref nr 767.
UPP

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson