Bokreferenser i Nummerordning

Förteckningen på denna sida visar alla i Bokreferenser i nummerordning.
Klicka på ett understruket nummer för att snabbt komma till detta. Därefter återfinnes samtliga efterföljande referensnummer.

0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

2 [SLM 94] SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 61.
UPP
3 [Jvgdata2] Järnvägsdata 2. Utgåva 2. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 57.
UPP
4 [Wadstena] Från Wadstena till Vadstena. En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. WFJ-skrift.
UPP
5 [VABIS] VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911. Welander, Lennart.
UPP
6 [TGOJ] Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar. TGOJ 1927 - 1990. Wannedal, Ernst. TGOJ Del 2.
UPP
7 [Ånglok] Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar. Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 13.
UPP
8 [SvÅnglok] Ånglok tillverkade i Sverige. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan.
UPP
9 [SP 89] SPM1989 Svenska Personvagnar 1989. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 49.
UPP
10 [ASEA Lok] Ellok tillverkade av ASEA. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 8.
UPP
11 [Jvgdata3] Järnvägsdata 3. Utgåva 3. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 68.
UPP
12 [Priv Lok] Swedish Private Railways. Steam locomotive lists ( I ). Cole, D.
UPP
13 [NKA] Spårvagnar under 90 år i Norrköping. Forsström, Willy. SSS.
UPP
14 [VoV-rapp] Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen. Banans driftschef. VoV.
UPP
15 [ÖJ] Ölands Järnvägar. Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar.
UPP
16 [S&NJ stn] Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer. Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. Lundberg, John. ÖSJ.
UPP
17 [JvgMusee] Järnvägsmuséer 1976. Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. SJK skriftserie nr 19.
UPP
18 [Taschenb] Taschenbuch der Eisenbahn. 2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Obermayer, Horst J.
UPP
19 [SLM 71] SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 9.
UPP

20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

20 [SLM 79] SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan.
UPP
21 [SLM 82] SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 34.
UPP
22 [SLM 85] SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 41.
UPP
23 [SLM 88] SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 48.
UPP
24 [SP 82] SPM1982 Svenska Personvagnar 1982. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 33.
UPP
25 [SP 72] SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972. Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SJK skriftserie nr 11.
UPP
26 [SLM 97] SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 66.
UPP
27 [Tjust] Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Åsberg, Rolf. Meddelande nr 20.
UPP
28 [SMOK 90] Motorvagnsåret 1990. Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. SMoK.
UPP
29 [MGJ] Malmö - Genarps Järnväg 1894-1948. Åstedt, Björn.
UPP
30 [Arnstadt] Das Bw Arnstadt, Band 4. Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot.
UPP
31 [Jenbach] Jenbach - Achensee. Die Tiroler Zahnradbahn. Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter.
UPP
32 [Malmbana] Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år. Lundholm, Kjell.
UPP
33 [UGJ] Uppsala - Gävle Järnvägar. Lokomotiven och deras personal. Forsberg, Bernt.
UPP
34 [Arboga] Arboga Årsbok 1995. Arboga - Flygets dag. Brorson, Jan.
UPP
35 [UGJ74-24] Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924. Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Hagberg, B.
UPP
36 [ToS86-90] Tåg och Spår 1986-1990. Unvér, Bengt E. ToS 73-86.
UPP
37 [ToS80-85] Tåg och Spår 1980-1985. Unvér, Bengt E. ToS 55-72.
UPP
38 [ToS71-79] Tåg och Spår 1971-1979. Unvér, Bengt E. ToS 23-54.
UPP
39 [BHJ] Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988. Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 45.
UPP

40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

40 [WBJ] Wessman - Barkens Järnväg. Håkansson, Nils Göte. SJK skriftserie nr 30.
UPP
41 [Sv_Mv_Dk] Svenska Motorvagnar i Danmark. Svenska Motorvagnsklubben. Forss, Erik. SMoK B10.
UPP
42 [BSJ] Siljansbanan, Borlänge - Rättvik. Lind, Lars Olof. SJK skriftserie nr 39.
UPP
43 [JvgPost] Järnvägsposten, En kampanj mot tiden. Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Meddelande från postmuseum nr 39.
UPP
44 [VVJ] Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards. Ragnar, Martin. SJK skriftserie nr 63.
UPP
45 [N Jvg 81] Nordens Järnvägar 1981. Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank.
UPP
46 [LNWR Loc] British Locomotive Catalogue 1825-1923. London and North Western Railway and its constituent companies. Baxter, Bertram & Baxter, David. Volume 2B.
UPP
47 [Lok] En bok om Lok. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart.
UPP
48 [OKB27-77] Ostkustbanan 1927-1977. Palén, Kjell. SJK skriftserie nr 24.
UPP
49 [Ångl1067] Svenska 1067-banornas ånglok. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
50 [SkånÅngl] Skånska Privatbanors Ånglok. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
51 [NBJ 125] NBJ 125 år - Nora Bergslags Järnväg. En minnesskrift. Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven.
UPP
52 [SkånskJv] Skånsk Järnväg. Årsbok 1989/90. Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl.
UPP
53 [SJ 100år] Efter Hundra År. Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G.
UPP
54 [Rälsbuss] Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar. Hällqvist, Arne. SJK skriftserie nr 38.
UPP
55 [Spår 97] SPÅR 1997. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12.
UPP
56 [Spår 96] SPÅR 1996. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11.
UPP
57 [Spår 95] SPÅR 1995. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10.
UPP
58 [Spår 94] SPÅR 1994. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9.
UPP
59 [Spår 93] SPÅR 1993. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8.
UPP

60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

60 [Spår 92] SPÅR 1992. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7.
UPP
61 [Spår 91] SPÅR 1991. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6.
UPP
62 [Spår 90] SPÅR 1990. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5.
UPP
63 [Spår 89] SPÅR 1989. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4.
UPP
64 [Spår 88] SPÅR 1988. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3.
UPP
65 [Spår 87] SPÅR 1987. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2.
UPP
66 [Spår 86] SPÅR 1986. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1.
UPP
67 [Jvgm kat] Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum. Järnvägsmusei vänner. Jmv.
UPP
68 [SSJ100år] Stockholm - Saltsjön 1892-1992. Till Saltsjön.
UPP
69 [BJ] Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. BJ.
UPP
70 [Sv Tåghi] Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna. Ohlin, C Bengt.
UPP
71 [Miramas] Les "141 R" Méditerranée. Rasserie, André.
UPP
72 [Glimt 60] Glimtar från det sena 1960-talet. Juhlins samlingar, Lennart.
UPP
73 [NOHAB 25] Nydqvist & Holm AB. Tank Locomotives. NOHAB. Katalog nr 51.
UPP
74 [Bilpåräl] Bilar på räls. Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. AoH.
UPP
75 [NOJ] Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974. "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Adell, Sara-Lisa.
UPP
76 [HVmotorv] Motorvagnar. AB Hässleholms Verkstäder. Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar.
UPP
77 [Meterspå] På meterspår under midnattssol. Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Hedman, Raymaond & Rickheden, Per.
UPP
78 [SWB] Historik över den rullande materielen 1872-1944. Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 8.
UPP
79 [Sv Jvg] Sveriges Järnvägar. För SJ:s anställda. Fischerström, Iwan W.
UPP

80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

80 [Stat_hus] Stationshus 1855-1895. A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Linde, Gunilla. SJK skriftserie nr 47.
UPP
81 [Roslb100] Roslagsbanan 100 år. AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt.
UPP
82 [GS spårv] Den vite, den röe och lillablå. Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Hammarson, Stig & Zettermark, Göran.
UPP
83 [Nürnberg] Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg. Schwerin, Günter.
UPP
84 [V&MFalun] Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar. Reproduktion.
UPP
85 [Kockums] Kockums järnvägsfordon genom tiderna. Kockums Industrier AB.
UPP
86 [Nynäsban] Nynäsbanan. Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. SJK skriftserie nr 46.
UPP
87 [Nässjö] Nässjö - Knutpunkt på höglandet. Lind, Lars Olof, m.fl. SJK skriftserie nr 44.
UPP
88 [SvJ Hist] Sveriges Järnvägs Historia. Kullander, Björn , m.fl.
UPP
89 [GDG O] GDG ellok litt O. Lundvall, Börje. SJK skriftserie nr 17.
UPP
90 [Ånge] Ett sekel järnväg i Ånge. Hardin, Bertil. SJK skriftserie nr 29.
UPP
91 [LokJvg1] Lok och Järnvägar 1. Jädraås - Tallås Järnväg. Sandhammar, Bengt. AoH.
UPP
92 [Sala AB] Sala Maskinfabriks AB Katalog. Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5.
UPP
93 [Tåg 66-1] Tåg nr 1 , 1966. Medlemsskrift. Hultgren, Kurt , m.fl. SJK tidskrift 1966:1.
UPP
94 [AoH 96-6] Allt om Hobby nr 6 1996. 30 års jubileum. Stenbom, Freddy, m.fl. AoH.
UPP
95 [Rall9610] Rallaren nr 10 1996. Banverkets personaltidning. Johansson, Roger , m.fl. BV.
UPP
96 [Vägistål] Vägen av stål. En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. SJ. BV.
UPP
97 [Delary] Transportlederna vid Delary Bruk. Rälsbiten Special nr 1 1989. Gustavsson, Lars-Erik.
UPP
98 [Jörn-Arv] Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur. 75558,2 meter järnvägshistoria. Marklund, Göran & Marklund, Hans. SJK skriftserie nr 25.
UPP
99 [GruvBruk] Vägen från gruva och Bruk. Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 37.
UPP

100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

100 [DONJ] DONJ - En beskrivning av den rullande materielen. Svensson, Jan-Olov. WFJ-skrift nr 5.
UPP
101 [Luleå] Luleå Malmhamn. Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars.
UPP
102 [DONJ 100] DONJ Under 100 år 1897-1997. Sten, Rolf.
UPP
103 [EKO-muse] EKOmuseum Bergslagen Guidebok. Hamrin, Örjan & Hulander, Mats.
UPP
104 [Bandel] Bandelsregistret. Reviderad Febr 1998. Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. SJK forskning nr 11.
UPP
105 [Sth Hamn] Stockholms hamn 1937. Vinberg, Sal.
UPP
106 [Kap ban] Det kapillära bannätet. Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. Banverket Planeringsavdelningen. BV.
UPP
107 [ASJ vagn] The New Underground Railway Coaches for Stockholm. ASJ.
UPP
108 [Restvagn] Hundra år med svenska Restaurangvagnar. Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Jansson, Anders.
UPP
109 [T-bana75] Stockholms Tunnelbanor 1975. Teknisk beskrivning. Asker, Bertil & Falk, Gunnar.
UPP
110 [T-bana64] Technical description of the Stockholm underground railway 1964. Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans.
UPP
111 [K2 NrSlJ] Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ. Jannesson, Åke. SJK folder K2, nr 1.
UPP
112 [L2 MlSlJ] Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ. Jannesson, Åke. SJK folder L2, nr 2.
UPP
113 [R2_DHJ] Lok och vagnar (R2) vid DHJ. Jannesson, Åke. SJK folder R2, nr 4.
UPP
114 [V2 LRJ] Lok och vagnar (V2) vid LRJ. Jannesson, Åke. SJK folder V2, nr 5.
UPP
115 [Y2 ULJ] Lok och vagnar (Y2) vid ULJ. Jannesson, Åke. SJK folder Y2, nr 6.
UPP
116 [Å2 SGGJ] Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ. Jannesson, Åke. SJK folder Å2, nr 7.
UPP
117 [Ö2 BLJ] Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ. Jannesson, Åke. SJK folder Ö2, nr 8.
UPP
118 [Q2 UEJ] Lok och vagnar (Q2) vid UEJ. Jannesson, Åke. SJK folder Q2, nr 3.
UPP
119 [SMoK SNJ] Stockholm - Nynäs Järnväg. Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt.
UPP

120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

120 [SthSpårv] Från Söder till Östermalm. Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Aspenberg, Nils Carl.
UPP
121 [Spårvatl] Nordisk Sporveisatlas. Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Aspenberg, Nils Carl.
UPP
122 [Hist Spv] Nordisk Historisk Sporveisatlas. Aspenberg, Nils Carl.
UPP
123 [SS-7] Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar. Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus & Frick, Jan. SS linjebeskrivningar 07.
UPP
124 [TÅG] TÅG det bästa som finns. Hand, Victor & Edmonsson, Harold.
UPP
125 [Dampflok] Dampf Lokomotiven. Temming, Rolf L.
UPP
126 [GrosseZü] Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte. Temming, Rolf L.
UPP
127 [Eisenbah] Eisenbahn für morgen schon heute. Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Temming, Rolf L.
UPP
128 [Str 263] Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar. Särtryck 263. Str nr 263, kopia.
UPP
129 [DEVA] Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget. Broschyrer, brevkopior.
UPP
130 [Pv 1890] Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890. SJ.
UPP
131 [Redskap] Maskiner och Redskap. Banavdelningen. SJ.
UPP
132 [LOK 92] Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde. Stegemann, Georg.
UPP
133 [LOK94-95] Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde. Koschinski, Konrad.
UPP
134 [Jvg 100] Järnvägen genom 100 år. Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck.
UPP
135 [Gbg 1923] Göteborg 1923. 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum.
UPP
136 [Lj-mtrl] Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad. Katalog nr 5, 1891. Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Katalog 5.
UPP
137 [NKlJmtrl] Rullande materiel vid NKlJ. Löf, Peter. SJK skriftserie nr 51.
UPP
138 [JTJ] Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation. Olsson, Stefan.
UPP
139 [NKlJ lok] Från Ånghästen till Uddeholmaren. Bilder från NKlJ.
UPP

140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

140 [Sth Mö] Längs spåret Stockholm - Malmö. Neppenström, Mona. SJ Stab 3.
UPP
141 [VGJ smal] Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland. Boström, Nils & Johansson, Kent. Järnvägsnytts skriftserie nr 5.
UPP
142 [15år Jvg] 15 år med järnväg som hobby. En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Lundin, Stig. Järnvägsnytts skriftserie nr 6.
UPP
143 [MHJ] Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985. Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. WFJ-skrift nr 3.
UPP
144 [CÅJ100år] CÅJ 100 år. Christianstad - Åhus Jernväg. Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ.
UPP
145 [Spårv Ck] Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona. Svanstein, Hans.
UPP
146 [Anten] Runt Anten. Andersson, Mats.
UPP
147 [Smål Jvg] Småländska Järnvägar. Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl.
UPP
148 [SvTrafpl] Svenska trafikplatsnamn. Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp.
UPP
149 [Säo 010] Säkerhetsordning (säo). Administrativa avdelningen. SJF 010 utgåva 12.
UPP
150 [Säok 010] Säkerhetsordning, kompletteringar (säok). Kompletterande föreskrifter och anvisningar. Administrativa avdelningen. SJF 010.
UPP
151 [MJ] Munkedals Järnväg. En bohusländsk järnvägs historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 4.
UPP
152 [AOJ] Anneberg - Ormaryds Järnväg. En svensk enskild liten järnvägs historia. Welander, Lennart & Gustafsson, Willy. ÖSlJ-skrift nr 1.
UPP
153 [StavsjöJ] Stafsjö Järnväg - Nunnebanan. Kolmårdens egen järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 2.
UPP
154 [NAEJ] Nättrabybanan. Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 3.
UPP
155 [HRRJ] Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana. Decauvillens historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 5.
UPP
156 [KLJ] Kosta Järnväg. Linjen Lessebo - Målerås, Hummels Jvg-sbyrå och Kostasystemet. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 6.
UPP
157 [ÖSlJ 20] ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren. 1959-1979. Almqvist, Dan. ÖSlJ.
UPP
158 [SvMotorl] Svenska Industrimotorlok I. Fjeld, Ulf. SJK skriftserie nr 15.
UPP
159 [Skogsban] Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 2. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 22.
UPP

160 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

160 [LLEJ] Lödöse - Lilla Edets Järnväg. En historik för åren 1906-1976. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 23.
UPP
161 [Ohs 10år] Tio år med Ohsabanan. En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979.
UPP
162 [GripJv] Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Thulin, Olof.
UPP
163 [NBvJ] 10 år med NBvJ - 1978-1988. Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders.
UPP
164 [SvSmåban] Svenska Småbanor. Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. Gyllenberg, Bo, m.fl. SJK skriftserie nr 28.
UPP
165 [Skog tåg] Skogen tar tåget. Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 56.
UPP
166 [Decauvil] Decauville-ånglok i Sverige. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
167 [SDSKarta] SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige.
UPP
168 [JvgKarta] Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok. Handledning för SJ kurser. SJ.
UPP
169 [VKB ny] Helsingborg - Kävlinge via Landskrona. Västkustbanan - Ny sträckning. Banverket Västra och Södra Regionen. BV.
UPP
170 [ToH 86] Teknik och Hobby 1986. Jangö, Jan. ToH 86.
UPP
171 [Model RR] Model Railroading. Experts show you how to build and operate a pike. von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl. MRR book no 138.
UPP
172 [RR Model] New ideas in Railroad Modeling. Mourning, Jim & Rolofson, Bob. MRR book no 159.
UPP
173 [Pop Mech] Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964. Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Holst, Lennart, m.fl.
UPP
174 [Hobbyb63] Hobbyboken 1963. Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart.
UPP
175 [Hobbyb64] Hobbyboken 1964. Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart.
UPP
176 [Lima 153] Lima H0 Katalog nr 153. LIMA. Lima 153.
UPP
177 [SmalDrag] Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ. Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Järnvägsnytts skriftserie nr 1.
UPP
178 [Små Jvg] Små Järnvägar. Jangö, Jan & Holmgren, Bo. AoH.
UPP
179 [JvgHobb3] Järnvägshobby - 3. Jangö, Jan. AoH 3.
UPP

180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

180 [JvgHobb4] Järnvägshobby - 4. Jangö, Jan. AoH 4.
UPP
181 [Modtåg98] Modelltåg 98 - Projekt. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 9.
UPP
182 [Modtåg97] Modelltåg 97 - Uppgraderingar. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 8.
UPP
183 [Modtåg96] Modelltåg 96 - Inspirationsbok. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 7.
UPP
184 [Modtåg95] Modelltåg 95 - Exempelsamling. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 6.
UPP
185 [Modtåg94] Modelltåg 94 - Stort & smått. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 5.
UPP
186 [Modtåg93] Modelltåg 93 - Nya byggtips. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 4.
UPP
187 [Modtåg92] Modelltåg 92 - Byggtipsblandning. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 3.
UPP
188 [Modtåg91] Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 2.
UPP
189 [Modtåg90] Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 1.
UPP
190 [JvgHobb1] Järnvägshobby - 1. Jangö, Jan. AoH 1.
UPP
191 [SLM 91] SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 53.
UPP
192 [Sth Gbg] Längs spåret Stockholm - Göteborg. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 1.
UPP
193 [Rbs] Rälsbussar. Hällqvist, Arne.
UPP
194 [GJ] Gotlands Järnvägar. Kvarnstedt, John. Skriftserie GOTLANDICA nr 15.
UPP
195 [Staffans] Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten. Åkesson, Gert.
UPP
196 [S Lid] Södra Lidingöbanan. Ankarberg, Carl-Henrik.
UPP
197 [Railways] Railways. Loxton, Howard.
UPP
198 [GulaFara] Gula Faran. Spårvägen i Norrköping 75 år. Forsström, Willy & Hägglund, Bo.
UPP
199 [Jvg 80] Järnvägar 1980 nr 1-5 + 1981 nr I. Palm, Torgny , m.fl. Medlemsblad.
UPP

200 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

200 [Jvg 81] Järnvägar 1981 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 1.
UPP
201 [Jvg 82] Järnvägar 1982 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 2.
UPP
202 [Jvg 83] Järnvägar 1983 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 3.
UPP
203 [Jvg 84] Järnvägar 1984 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 4.
UPP
204 [Jvg 85] Järnvägar 1985 nr 1-4. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 5.
UPP
205 [Jvg 86] Järnvägar 1986 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 6.
UPP
206 [Jvg 87] Järnvägar 1987 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 7.
UPP
207 [MLJ] Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989. Sillabanan 100år. Olsson, Håkan.
UPP
208 [Veterant] Veterantog. Skov, Olaf.
UPP
209 [Indlok-E] Industrilok ( 6) i Östergötland. Gyllenberg, Bo. Svenska industrilok 6.
UPP
210 [SLM 76] SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 18.
UPP
211 [NLM 78] Norske lok og motorvogner 1978. Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut.
UPP
212 [Frykstad] Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873. En bolagskrönika. Forsaeus, Svante.
UPP
213 [UWHJ] Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987. Kortfattad minnesskrift. Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov.
UPP
214 [KJ] Kalmar Järnväg 100 år. Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Nived, Ola & Sjögren, Bengt.
UPP
215 [Jvg muse] Järnvägsmuseum Gävle. Katalog. SJ Information och PR.
UPP
216 [Piemonte] Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ballatore, Luigi.
UPP
217 [ElSthGbg] Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg. Statens Järnvägar.
UPP
218 [SthCentr] Stockholms Central 100 år. Ett sekel med Stockholms Central. Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes.
UPP
219 [HejSpårv] Hej Spårvagn!!!. En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Jangö, Jan.
UPP

220 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

220 [Spårv Ma] Spårvägen i Malmö. Carlén, Börje.
UPP
221 [Skärstad] Skärstadsboken. Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Årsskrift 10.
UPP
222 [SångGetå] Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå. Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Nytryck 1983.
UPP
223 [SångMalm] Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station. Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982.
UPP
224 [SångLage] Sång om Lagerlundaolyckan. Nytryck 1875.
UPP
225 [Lådan] Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona. Ulvesjö, Åke.
UPP
226 [EHRJ] Enköping - Heby - Runhällens Järnväg. Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 55.
UPP
227 [UEJ] Uppsala - Enköpings Järnväg. Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 43.
UPP
228 [ToS91-96] Tåg och Spår 1991-1996. Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. ToS 87-103.
UPP
229 [ToS63-66] Tåg och Spår 1963-1966. Unvér, Bengt E. ToS 1-7.
UPP
230 [ToS67-70] Tåg och Spår 1967-1970. Unvér, Bengt E. ToS 8-22.
UPP
231 [ToS97-00] Tåg och Spår 1997-2000. Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. ToS 104-120.
UPP
232 [Scandia] Fra Hvide Mölle til Scandia. Christiansen, Asger.
UPP
233 [Smalsp60] Smalspårigt 1996. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 60-61.
UPP
234 [Mälarban] Mälarbanan. En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. Banverket och MIAB. BV.
UPP
235 [Sveaban] Svealandsbanan. Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. Banverket Östra Regionen. BV.
UPP
236 [Vkb-nyGL] Västkustbanan. För nära och fjärran förbindelser. Banverket Västra och Södra Regionen. BV.
UPP
237 [VKB nyÄk] Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun. Banverket Södra Regionen. BV.
UPP
238 [SSB nyMG] Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg. Information om det fortsatta utredningsarbetet. Banverket Östra Regionen. BV.
UPP
239 [Spår 98] SPÅR 1998. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13.
UPP

240 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

240 [Amberley] Amberley Museum Guidebook. Amberley Museum.
UPP
241 [Tegelbru] Två tegelbruk i Vallentuna. Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Berg, Svante. Vallentuna kultunämnd nr 11.
UPP
242 [KrJvMuse] Kristianstads Järnvägsmuseum. Till invigningen av museet. Holmgren, Yngve. ÖSJ.
UPP
243 [Tidsmask] Tidsmaskinen. En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. Kullander, Björn.
UPP
244 [SOSjvg48] Statens Järnvägar år 1948. Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar.
UPP
245 [Damploko] Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor. Dahlen, Harald. del 1.
UPP
246 [Nyköping] Nya Nyköpingsbanan. Studie av alternativa linjer. Fröidh, Oskar. Examensarbete 1992:6.
UPP
247 [SPM 99] SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69.
UPP
248 [SjGv] Statens Järnvägars Godsvagnar. Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl.
UPP
249 [CHJ] Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990. Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ.
UPP
250 [GretnaRR] Gretna's railroads. Curry, Dr Mary G. Historic serie No 2.
UPP
251 [Västerha] Från Västerhavet till Östersjön. Resehandbok över BJ, SWB, GDJ och SDJ. Åsbrink, Gustav.
UPP
252 [Y3-handh] Handhavande av motorvagn litt Y3. Tågdriftavdelningen. SJF 333.5 utgåva 2.
UPP
253 [Jvg 88] Järnvägar 1988 nr 1-6. Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 8.
UPP
254 [Spår 99] SPÅR 1999. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14.
UPP
255 [DLM 97] Danske lokomotiver og motorvogne 1997. Lauritsen, Tom.
UPP
256 [ÅnglokSb] SJ ånglok litt Sb. En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 16.
UPP
257 [Johannis] Johannisborg. Föreningen Gamla Norrköping. von Schmalensee, Kurt. Norrk Kulturhist Publ nr 1.
UPP
258 [Hörbystn] Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby. Holm, Henry.
UPP
259 [Nunneban] Nunnebanan 1901-1939. En cykel- och vandringsled. Pettersson, Conny.
UPP

260 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

260 [Adtranz] Adtranz i Skandinavien. Järnvägsteknik i världsklass. Adtranz.
UPP
261 [Nrk-Gist] Tre förslag till nytt dubbelspår Norrköping - Gistad. Södra Stambanan. Östra regionen. BV.
UPP
262 [Nürnbmod] 100 Jahre Fahrzeugmodelle im Verkehrsmuseum Nürnberg. Bildkatalog mit Beschreibung von ausgewählten Modellen im 1:10. Plochmann, Peter. Årsskrift 1982.
UPP
263 [ÖSlJsmal] De smalaste spåren. En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. ÖSlJ Styrelse. AoH.
UPP
264 [Möja Jvg] Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild. Ohlsson, N.G.
UPP
265 [Lappen75] Ånglokomotivet Lappen 75 år. Möja Jernvägs lok nr 1. Ohlsson, N.G.
UPP
266 [MöjaJvg] Möja Jernväg. Ohlsson, N.G.
UPP
267 [Förstatl] Järnvägsförstatligandet. Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. Alvfors, Karl-Gösta. SJK skriftserie nr 21.
UPP
268 [Järnbryt] Järn bryter bygd. Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Ekomuseum.
UPP
269 [ModellJv] Min modelljärnväg. Handbok för mj-byggare. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart.
UPP
270 [ÅnglÖSlJ] Ånglok vid ÖSlJ. Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. ÖSlJ.
UPP
271 [Z66] SJ diesellok litt Z66. En beskrivning av diesellok Z66. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 12.
UPP
272 [Modelltå] Svenska modelltåg skala 1:87 (H0). Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 1.
UPP
273 [JvgM-Lkp] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 2.
UPP
274 [ÖG891] Östgöta Ånglok spårvidd 891. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
275 [VG891] Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
276 [D Museum] Deutsches Dampflokomotiv Museum. Museumsführer. Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen.
UPP
277 [Mariefre] Järnvägen i Mariefred, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ.
UPP
278 [Mariefr1] Järnvägen i Mariefred 100 år, 1895-1965-1995, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ 2:a upplagan.
UPP
279 [ÖSlJbana] En presentation av ÖSlJ. Museibanan i Mariefred. ÖSlJ.
UPP

280 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

280 [Tdt 23] Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23. För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23.
UPP
281 [Våra Jvg] Våra Järnvägar. En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Alrenius, C-A.
UPP
282 [Sth Sund] Längs spåret Stockholm - Sundsvall. Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 2.
UPP
283 [HdSJ] Mellan Härnösand och Sollefteå. En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. Sten, Rolf. OKBv skriftserie 3.
UPP
284 [Bluebell] Portrait of Bluebell Steam. The Bluebell Railway in colour. Welch, Michael S.
UPP
285 [Österstr] Österströms Järnväg. En trävarubana i Norrland. Sundström, Erik. OKBv skriftserie 2.
UPP
286 [SSnJ] Saltsjöbanan. Landgren, Kenneth. SJK skriftserie nr 58.
UPP
287 [Jvgtåg] Järnvägståg. Historia och teknik. Day, John R.
UPP
288 [Zeppelin] Zeppelinare, Limpor och Mustanger. Spårvägen i Göteborg 100 år. Hammarson, Stig.
UPP
289 [SthKarta] Stockholmskartan 1966. AB Stockholms spårvägar. SSS.
UPP
290 [Läggesta] Läggesta. Knutpunkt från vikingatid till nutid. Järnvägen i Läggesta NrSlJ-SJ-ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ.
UPP
291 [Liverpoo] Liverpool to Manchester. into the second century. Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R.
UPP
292 [Robert S] Robert Stephenson. An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Smith, Donald J. Lifeline 8.
UPP
293 [Railway] The history of Railways. Take a journey through time to discover the history of Railways. Hynson, Colin.
UPP
294 [SkLJ] Skara - Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande järnvägsmuseum. Landin, Ingemar.
UPP
295 [Såbygger] Så bygger man en museijärnväg. 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. Ragnar, Martin. GHJ 65.
UPP
296 [Gotlands] Gotlandståget i Dalhem. En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. Ragnar, Martin. GHJ.
UPP
297 [Stråssa] Stråssa Grufvor. Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Björkstedt, Karl-Axel.
UPP
298 [Modtåg99] Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins. Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 10.
UPP
299 [M-Jvgbyg] Järnvägsbyggnader i Malmöhus län. Rapport från en inventering 1978,. Carlman, Inga Emmelin.
UPP

300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

300 [JÅÅJ] En återblick de första 20 åren, JÅÅJ. En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Kihlberg, Hans E.
UPP
301 [Finspong] Finspong through the centuries. An industrial saga without end. Malmberg, Arne.
UPP
302 [Dellen] Dellenbanan. Världens nordligaste järnväg. Dellenbanans vänner.
UPP
303 [Banedata] Banedata '94. Data om jernbanene i Norge. Bjerke, Thor, m.fl.
UPP
304 [JvgHobb2] Järnvägshobby - 2. Jangö, Jan. AoH 2.
UPP
305 [SJK Fold] SJK Arkeologfolder. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder A - Ö, AA -.
UPP
306 [SvKom58] Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958. SJ 1958:3.
UPP
312 [GKJ] Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg. Persson, E Bertil. SJK skriftserie nr 32.
UPP
313 [Österlen] En järnväg på Österlen. Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. Specialnummer.
UPP
314 [SJ50år1] Statens Järnvägar 1856-1906. Historik. Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. SJ SJ 50:1.
UPP
315 [Sv Järnv] Sveriges Järnvägar. Reproduktion av ÖSkJ 1978. Olofsson, Carl. 1.
UPP
318 [Decauvi] Decauville. Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Sanderberg, Martin W.
UPP
319 [KalmarNa] Kalmarnas. Järnvägarna i Kalmar län. Agrell, Harald. Kalmar Nations skriftserie Volym 53.
UPP

320 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

320 [Spårvagn] Spår av ett sekel. En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Karlsson, Lars Olov.
UPP
321 [SvJvHist] Sveriges Järnvägars Historia. Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. BV.
UPP
322 [Festspår] Fest på Spår. Menyer ur järnvägens historia. Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn.
UPP
323 [ToH 80] Teknik och Hobby 1980. Jangö, Jan. ToH 80.
UPP
324 [ToH 81] Teknik och Hobby 1981. Jangö, Jan. ToH 81.
UPP
325 [ToH 82] Teknik och Hobby 1982. Jangö, Jan. ToH 82.
UPP
326 [ToH 83] Teknik och Hobby 1983. Jangö, Jan. ToH 83.
UPP
327 [ToH 84] Teknik och Hobby 1984. Jangö, Jan. ToH 84.
UPP
328 [LokVagn1] Lok & Vagnar 1. Förändringar av den rullande materielen under 1994. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 1.
UPP
329 [LokVagn2] Lok & Vagnar 2. Förändringar av den rullande materielen under 1995. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 2.
UPP
330 [LokVagn3] Lok & Vagnar 3. Förändringar av den rullande materielen under 1996. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 3.
UPP
331 [HLJ] Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ. 1877 - 1977 - 2077. Eriksson, Leif & Källgård, Börje.
UPP
332 [BKB100år] Kristianstad - Karlskrona 100 år. Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 17 Special.
UPP
333 [SNJ 90år] Nynäståget SNJ 90 år. Stort Jubileumsnummer. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 3-4.
UPP
334 [Paprika] Paprikatågen. SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. Hällqvist, Arne. SMoK B 3.
UPP
335 [KURJ] Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Ahlberg, Henrik. Särtryck.
UPP
336 [Långsele] 100 år på räls, Långsele - Sollefteå. Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. OKBv skriftserie.
UPP
337 [JvgfordN] Bevarade Järnvägsfordon Normalspår. Svensson, Anders. JHR.
UPP
338 [JvgfordS] Bevarade Järnvägsfordon Smalspår. Svensson, Anders. JHR.
UPP
339 [Jvgskrif] Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker. Förteckning över skriftutgivning. Svensson, Anders. JHR.
UPP

340 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

340 [JvgAdres] Järnvägsadresser. Förteckning över organisationer. Svensson, Anders. JHR.
UPP
341 [SKWJ] Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903. Historik och minnen. Malke, Alfred.
UPP
342 [Fastrain] Faster trains - technology, prospects and impact. Nordqvist, Stig & Rosén, John. Information nr 418.
UPP
343 [SvJvg84] Sveriges Järnvägar 1984. Byström, Jan & Eckardt, Sven. SOS.
UPP
344 [Electrif] The Swedish state railway electrification. SJ.
UPP
345 [Slutsmal] Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. Svensson, Jan-Olov. VJF skrift nr 8.
UPP
346 [Lokomoti] Sensationelle einblicke Lokomotiven. Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Johnstone, Michael.
UPP
347 [Geschich] Geschichte der eisenbahn. Rossberg, Ralf Roman.
UPP
348 [Teknik] Teknik i praktiken från A till Ö. Malmborg, Ewa.
UPP
349 [JvgbyggG] Från Alvesta till Ösjöbol. Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Melchert, Daniel.
UPP
350 [ÖCJ] Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred. De första hundra åren. Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov.
UPP
351 [Str77-48] Förteckning över lok och vagnar, m.m. Maskintekniska byrån. Str 77/48.
UPP
352 [GBJ] Göteborg - Borås Jernväg. Thulin, Bertil, m.fl. SJK skriftserie nr 62.
UPP
353 [ÅnglokAm] Lokomotive Quarterly. Farrell, Jack W. L Q Volume 22.
UPP
354 [ChrOlsso] Chr. Olsson i Falkenbarg AB. Cisternvagnar. Chr. Olsson. Katalog 1951.
UPP
355 [ASJ-ty59] ASJ (på tyska). Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. ASJ. Katalog 1951.
UPP
356 [Tjänstev] Tjänstevagnar. med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967-1977. Koponen, Lars & Rönn, Göran. SJK skriftserie nr 27.
UPP
357 [ASEA1983] Tio ASEA-decennier 1883-1983. ASEA.
UPP
358 [VGJ] Västergötland Göteborgs Järnvägar. VGJ - En historik. Mannerfelt, Måns.
UPP
359 [Lenna-30] Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (färg).
UPP

360 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

360 [ASJ] ASJ. Våra produkter - en presentation. ASJ. Katalog 1961.
UPP
361 [Classic1] Classic Trains. From the editors of Trains Magazine. Keefe, Kevin P. Tidskrift 1999.
UPP
362 [RR-photo] Spectacular Railroad Photography. A full color guide to weather and lighting conditions. Ingbretsen, Roger M.
UPP
363 [Säfsen] Säfsen Järnvägsbilder. S.V.J. och HFJ. Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S.
UPP
364 [Plansche] Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher.
UPP
365 [Lokdata] Lokdata. Pärm med loktyper.
UPP
366 [SJ75årB1] Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1.
UPP
367 [SJ75årB2] Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2.
UPP
368 [Veteran] Veteraner och Modeller. Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH.
UPP
369 [Mest om] Mest om Hobby. Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH.
UPP
370 [Hobby 25] Hobby 25. Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. Stenbom, Freddy. AoH.
UPP
371 [Orbis 1] Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1. Mihnoss, E G. Orbis 1.
UPP
378 [Indlok-M] Industrilok ( 9) i Skåne - Malmöhus län. Priedits, Janus. Svenska industrilok 9.
UPP
379 [Indlok-L] Industrilok (10) i Skåne - Kristianstads län. Priedits, Janus. Svenska industrilok 10.
UPP

380 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

380 [BLHJ] BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939. Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Sandin, Gunnar, m.fl.
UPP
381 [JGJ] Jönköping - Gripenbergs Järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 7.
UPP
382 [SvTrfplH] Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement. Jvg Insp.
UPP
383 [Disaster] Great train disasters. The world's worst railway accidents. Kichenside, Geoffrey.
UPP
384 [SBangård] Södra Bangården i Stockholm 1860-1983. En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. Karlsson, Nils. SJK skriftserie nr 36.
UPP
385 [MotalaW] Lokomotiv, AB Motala Verkstad. Motala Verkstad. Katalog nr 3037.
UPP
386 [SpvGävle] På skena och gata. Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. Forsell, Lennart & Ödén, Peter. SSS.
UPP
387 [Voxna-Lo] Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932. Engström, Göran.
UPP
388 [Lokstn] Sveriges Lokstationer. Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 60.
UPP
389 [Röfors] Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel. En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ljungqvist, Torbjörn.
UPP
390 [FoleMV] Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910. Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke.
UPP
391 [DBlexiko] DB Fahrzeug Lexikon. Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. Eisenbahnkurier. EK-Special 30.
UPP
392 [SRJ-DHJ] Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949. Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg.
UPP
393 [Ellok] Svenska Ellok. En bok om det svenska ellokets historia. Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. SJK skriftserie nr 67.
UPP
394 [SJM1906] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1906.
UPP
395 [SJM1907] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1907.
UPP
396 [SJM1908] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1908.
UPP
397 [SJM1921] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1921.
UPP
398 [Ånglok91] Lok och tendrar vid Sveriges Statsbanor 1891. Killander, K. SJ 1891.
UPP
399 [Ånglok27] Statens Järnvägars Lokomotiv 1927. Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. Maskinbyrån. SJ 1927.
UPP

400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

400 [SJM1916] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1916.
UPP
401 [SJM1917] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1917.
UPP
402 [SJM1918] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1918.
UPP
403 [SJM1919] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1919.
UPP
404 [SJM1920] SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1920.
UPP
405 [Ånglokom] Ånglokomotiv. En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Fischerström, Iwan W.
UPP
406 [VGJlista] VGJ vagnslista för år 1944. med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck.
UPP
407 [Lokritn2] Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Fast, Jon. Järnvägssärtryck 2.
UPP
408 [GJ1878] Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878. E, S.
UPP
409 [A Koppel] Industri- och Lokaljernvägar. Koppel, Arthur. Katalog 1899.
UPP
410 [Hultsbru] Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov. Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913.
UPP
411 [Trådbuss] Trådbussen idag. En internationell översikt. Brimalm, Christer & Karlsson, Jan.
UPP
412 [Modellhu] Bygg ett modellhus. Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Gylin, Peter. Katalog nr 1.
UPP
413 [NRM-York] National Railway Museum, York. Katalog.
UPP
414 [SJKfo-F] SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen. SRJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder F.
UPP
415 [SJKfo-G] SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970. SLJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder G.
UPP
416 [SJKfo-S3] SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982. Värtabanan - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder S3.
UPP
417 [SJKfo-Z] SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby. SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder Z.
UPP
418 [SJKfo_AU] SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar. NÖJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder AU.
UPP
419 [SJKfo_BH] SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå. SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BH.
UPP

420 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

420 [SJKfo_BM] SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg. KYJ - med lokförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BM.
UPP
421 [SRSEuroc] SRS Euroc. Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. SRS. Broschyr.
UPP
422 [SSJ-del1] Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1. Värnamo - Strömsnäsbruk. Rosén, Bengt. SSJF del 1.
UPP
423 [SSJ-del2] Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2. Strömsnäsbruk - Kärreberga. Rosén, Bengt. SSJF del 2.
UPP
424 [Öresundb] På väg till Öresund. Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Svedab.
UPP
425 [Öresund] Den fasta förbindelsen över Öresund. Design och konstruktion. Öresundskonsortiet.
UPP
426 [FJT 1993] Järnvägsdriften, automatisering rationalisering. Framtida möjligheter. Tekniska rådet. FJT rapport 1993.
UPP
427 [Spv-Hbg] I fäders spår ... 90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Rigstam, Ulf.
UPP
428 [SNCB-lok] Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967. Vandenberghen, Ir. J. Departement materiel tome XIX.
UPP
429 [Getå1918] Getå 1918, Den stora tågolyckan. Wegmann, Rolph.
UPP
430 [ÅnglokSv] Ångloken vid Sveriges Statsbanor. Holmgren, Yngve. YH del 1.
UPP
431 [AGEVE] AGEVE 50 år 1933-1983. En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl.
UPP
432 [SJ125år] SJ 125 år. Med SJ mot framtiden. Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel.
UPP
433 [Nymtrl05] Ny rullande materiel vid SJ 1911. Maskinbyrån. Meddelande nr 5.
UPP
434 [Nymtrl08] Ny rullande materiel vid SJ 1913. Maskinbyrån. Meddelande nr 8.
UPP
435 [Nymtrl10] Ny rullande materiel vid SJ 1915. Maskinbyrån. Meddelande nr 10.
UPP
436 [Nymtrl13] Ny rullande materiel vid SJ 1916. Maskinbyrån. Meddelande nr 13.
UPP
437 [Nymtrl14] Ny rullande materiel vid SJ 1918. Maskinbyrån. Meddelande nr 14.
UPP
438 [Getingmi] 3-spårstunnel förbi Riddarholmen. Östra Regionen. Broschyr.
UPP
439 [SJ 1945] SJ 1945. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1945.
UPP

440 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

440 [SJ 1946] SJ 1946. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1946.
UPP
441 [SJ 1947] SJ 1947. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1947.
UPP
442 [MJ-modul] Västerås-modulen. Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Dagermark, Hans.
UPP
443 [Kershaw] Kershaw railroad maintenance machinery. Kershaw. Broschyr.
UPP
444 [Mannix] Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International. Mannix.
UPP
445 [SJ gv] SJ Godsvagnar, normalspåriga. Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. Driftavdelningen. SJH 636.
UPP
446 [Bokomtåg] Boken om tåg. Ellis, C Hamilton.
UPP
447 [Fria-rum] Normalsektion för fria rummet. Banavdelningen. SJF 510.
UPP
448 [Bjurströ] Bjurström Lokomotorer. AB Slipmaterial, Västervik. Freding, Mats. SJK småbaneavd.
UPP
449 [VHS-NÖJ] Östgötabanor 1950-1958. Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min.
UPP
450 [VHS-VB] Vikbolandsbanan. 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min.
UPP
451 [VHS-BKB] Banarbete på Blekinge Kustbana. En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min.
UPP
452 [VHS-BSJ] SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978. En film från SJ arkiv. VHS 36 min.
UPP
453 [VHS-ASJ] Traffic goes Underground. Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min.
UPP
454 [VHS-Ångl] Great trains ride again. Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min.
UPP
455 [VHS-Dies] Railroading in America. Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min.
UPP
456 [VHSChief] Route of the Southwest Chief. Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min.
UPP
457 [Tåg 79] Tåg nr 1 - 10, 1979. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10.
UPP
458 [Tåg 83] Tåg nr 1 - 10, 1983. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10.
UPP
459 [Tåg 84] Tåg nr 1 - 10, 1984. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10.
UPP

460 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

460 [Tåg 85] Tåg nr 1 - 10, 1985. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10.
UPP
461 [Tåg 86] Tåg nr 1 - 10, 1986. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10.
UPP
462 [Tåg 87] Tåg nr 1 - 10, 1987. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10.
UPP
463 [Tåg 88] Tåg nr 1 - 10, 1988. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10.
UPP
464 [Tåg 89] Tåg nr 1 - 10, 1989. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10.
UPP
465 [Tåg 90] Tåg nr 1 - 10, 1990. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10.
UPP
466 [Tåg 91] Tåg nr 1 - 10, 1991. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10.
UPP
467 [Tåg 92] Tåg nr 1 - 10, 1992. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10.
UPP
468 [Tåg 93] Tåg nr 1 - 10, 1993. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10.
UPP
469 [Tåg 94] Tåg nr 1 - 10, 1994. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10.
UPP
470 [Tåg 95] Tåg nr 1 - 10, 1995. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10.
UPP
471 [Tåg 96] Tåg nr 1 - 10, 1996. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10.
UPP
472 [Tåg 97] Tåg nr 1 - 10, 1997. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10.
UPP
473 [Tåg 98] Tåg nr 1 - 10, 1998. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10.
UPP
474 [Tåg 99] Tåg nr 1 - 10, 1999. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10.
UPP
475 [Smalsp38] Smalspårigt 1988 - 1989. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 38, 41.
UPP
476 [ÖSJ-77] ÖSJ-bladet 1977. Medlemsblad. Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 5:2-4.
UPP
477 [ÖSJ-78] ÖSJ-bladet 1978. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 6:1-4, 7:1.
UPP
478 [ÖSJ-83] ÖSJ-bladet 1983. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 11:3, 13:1.
UPP
479 [ÖSJ-94] ÖSJ-bladet 1994. Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 22:3-4.
UPP

480 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

480 [Jvgtekn] Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m. Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6.
UPP
481 [MfSS-93] Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993). Medlemsskrift. SSS 93:1-6.
UPP
482 [MfSS-94] Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994). Medlemsskrift. SSS 94:1-5.
UPP
483 [Smalsp52] Smalspårigt 1993. Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 52, 53, 55.
UPP
484 [Gurkl-93] Gurklisten 1993. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 93:1-4.
UPP
485 [Gurkl-94] Gurklisten 1994. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 94:1-3.
UPP
486 [Gurkl-97] Gurklisten 1997. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 97:2-4.
UPP
487 [Gurkl-98] Gurklisten 1998. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 98:1-4.
UPP
488 [Gurkl-99] Gurklisten 1999. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 99:1-4.
UPP
489 [NBVJ-95] Jernvägsbladet Förstlingen 1995. Medlemsskrift. Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. NBVJ 95:1-4.
UPP
490 [NBVJ-96] Jernvägsbladet Förstlingen 1996. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 96:1-4.
UPP
491 [NBVJ-97] Jernvägsbladet Förstlingen 1997. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 97:1-4.
UPP
492 [NBVJ-98] Jernvägsbladet Förstlingen 1998. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 98:1-4.
UPP
493 [NBVJ-99] Jernvägsbladet Förstlingen 1999. Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 99:1-4.
UPP
494 [Vkb-HeKä] Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge. Alternativ och utredningsförslag. Banverket Södra Regionen. BV.
UPP
495 [Ohs-90] Rälsbiten 20 år. Medlemsblad. Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:130.
UPP
496 [Ohs-93] Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder. Medlemsblad. Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:146.
UPP
497 [CDJvdv01] Klart för avgång. SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01.
UPP
498 [CDLocoll] Locomotiv-musik II. Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Locomotiv-musik 2.
UPP
499 [Vkb-GöMa] Västkustbanan - under 90-talet. Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. Banverket Västra och Södra Regionen. BV 4.
UPP

500 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

500 [KringLun] Kring Lund C. Sandin, Gunnar. Årsbok nr 81.
UPP
501 [Vkb-Hall] Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås. ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. Banverket Södra Regionen. BV.
UPP
502 [Elkr75år] Tåg med elkraft 75 år. Från vattenkraft till dragkraft. SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB.
UPP
503 [Vagn2000] Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen. SL. SL.
UPP
504 [SL-utbyg] Renare, modernare och tryggare tunnelbana. Några av våra satsningar under 90-talet. SL. SL.
UPP
505 [M3 HO Fl] Fleischmann H0 spårschema M3. Fleischmann. Fleischmann M3.
UPP
506 [Fleis-70] Fleischmann H0 Katalog '70. Fleischmann. Fleischmann 70.
UPP
507 [Spårsche] Fleischmann H0 spårschema. Fleischmann. Fleischmann.
UPP
508 [Märkl-70] Märklin H0 Katalog 1970 SV. Märklin. Märklin 70 sv.
UPP
509 [Y6_UFV] Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048. Eklund, B. SMoK Klippark 1.
UPP
510 [TekVärld] Teknikens Värld. med Hobby. Melander, Rune, m.fl. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18.
UPP
511 [Hobby-62] Modell Hobby 1962. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1962:1,3.
UPP
512 [Hobby-63] Modell Hobby 1963. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1963:4.
UPP
513 [Hobby-64] Modell Hobby 1964. med sportflyg. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10.
UPP
514 [Hobby-65] Hobby 1965. Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965:1,2,7.
UPP
515 [Hobby-66] Hobby 1966. Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966:2.
UPP
516 [Asjasaab] Från ASJA till SAAB. Historien om en flygindustri. Peterson, Gert.
UPP
517 [Eisenban] Eisenbahnen und raumordnung in Schweden. Arbeitsgruppe 6B5. Op3 408.
UPP
518 [Buffers] Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri. Buffers. SJF 489.8.
UPP
519 [Österby] Från Österby anhalt till Gimo station. Järnvägsliv i ord och bilder. Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. SJK skriftserie nr 52.
UPP

520 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

520 [Stockhlm] Stockholm en resa i tiden. från ett sekel till ett annat. Björkum, Svante.
UPP
521 [Inlbanan] Inlandsbanan. En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl.
UPP
522 [PostÖgtl] Post och järnvägar i Östergötland. Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Specialhandbok 21.
UPP
523 [Värmland] På Värmländsk räls. Järnvägar i Värmland under 150 år. Forsaeus, Svante, m.fl. Skriftserie 15.
UPP
524 [Gardermo] Flygtåget Oslo-Gardermoen. ADtranz.
UPP
525 [Arlandab] Arlandabanan. A train service for the 21st century. A-Train.
UPP
526 [Mälar_ba] Mälarbanan - då och nu. En bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid. Wållström, Lennart, m.fl.
UPP
527 [Notviken] SJ Notvikens verkstäder 75 år. Fredriksson, Karin, m.fl.
UPP
528 [AGJmf] Anten-Gräfsnäs Järnväg. Berättelsen om en museibana. Styrelsen.
UPP
529 [JvBåstad] Järnvägen i Båstad 100 år. Andersson, Torsten, m.fl. Gamla Båstad 2.
UPP
530 [SSSAB] Södra Spårvägarne 25 år. Styrelsen.
UPP
531 [Östersun] Då järnvägen kom till Östersund. Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Gamla Östersund.
UPP
532 [Gotl_jvg] Den gotländska järnvägsepoken. Särtryck. Ronander, Ulf. Från GUTABYGD 1982.
UPP
533 [SS-1] Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 01.
UPP
534 [SS-3] Linje 3 Haga - Hornstull. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 03.
UPP
535 [SS-4] Linje 4 Ringlinjen. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 04.
UPP
536 [SS-6] Linje 6 Roslagstull - Sofia. Spårvägslinjer i Stockholm. Wigg, Torbjörn. SS linjebeskrivningar 06.
UPP
537 [SS-8] Linje 8 Slussen - Skarpnäck. Spårvägslinjer i Stockholm. Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 08.
UPP
538 [SS-13] Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda. Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 13.
UPP
539 [SS-18] Linje 18 Slussen - Gröndal. Spårvägslinjer i Stockholm. Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 18.
UPP

540 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

540 [SS-19] Linje 19 Slussen - Örby. Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus. SS linjebeskrivningar 19.
UPP
541 [SimrisJv] Simrisbanan på senare år. Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. ÖSkJ.
UPP
542 [Banvakt] Banvakt 17. Wååg, Nils Erik. SJK skriftserie nr 59.
UPP
543 [Säröban] Säröbanan. GSJ. Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 3.
UPP
544 [KRJ 100] KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv. hundra år efter det första öppnandet. Sandin, Gunnar. Ångtrycket specialnummer.
UPP
545 [Alberts] Alberts ofullbordade. En liten bok om Bohusbanan. Görling, Thomas.
UPP
546 [SJK 20år] Svenska järnvägsklubben 1958-1978. Växjö - Hultsfred - Västervik. SJK.
UPP
547 [Gbg-Alfv] Göteborg - Alfvesta. En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Järnvägsbolagen.
UPP
548 [LokVaJTJ] Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg. Olsson, Stefan.
UPP
549 [Krylbo] Krylbo förr ... järnvägen. Krylbo Fotoklubb. Bildhäfte nr 2.
UPP
550 [SLM2000] SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 71.
UPP
551 [SbBSS] Skelleftebanan. och Bolidens järnvägar. Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. SJK skriftserie nr 70.
UPP
552 [SJ 1942] SJ 1942. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1942.
UPP
553 [SJ 1943] SJ 1943. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943.
UPP
554 [SJ 1944] SJ 1944. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943.
UPP
555 [Lelången] Lelångenbanan. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 40.
UPP
556 [Jvkart99] Järnvägskarta. Banverket. BV.
UPP
557 [Banmusee] Spår i historien. Banmuseet i Ängelholm. Månsson, Krister.
UPP
558 [Tåg 62] Tåg 62. SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. SJ.
UPP
559 [Malmö C] Malmö Centralstation. Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar.
UPP

560 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

560 [ViaÖresu] Internationale Tog via Öresund. Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John.
UPP
561 [VHS-Euro] Von London nach Paris: Der Eurostar. Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min.
UPP
562 [KVBJ] KVBJ 1874-1924. Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion.
UPP
563 [LaxåRöfo] Laxå-Röfors Järnväg. Ljungqvist, Torbjörn. SJK skriftserie nr 4.
UPP
564 [Spår2000] SPÅR 2000. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15.
UPP
565 [SJK 25år] SJK 25 år 1958-1983. Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK. SJK skriftserie nr 35.
UPP
566 [Tåg-bild] TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar. A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. Jangö, Jan. AoH.
UPP
567 [WLJ] Woxna - Lobonäs Järnväg. Eriksson, Gunnar.
UPP
568 [Mod RRer] Model Railroader. November 2000. Sperandeo, Andy, m.fl. volume 67 number 11.
UPP
569 [Classic2] Classic Trains. The golden years of railroading. McGonigol, Robert S, m.fl. Volume 1 number 2.
UPP
570 [BasicMRR] Basic Model Railroading. Getting started in the hobby. Model RR books 12197.
UPP
571 [Indlok-X] Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland. Freding, Mats. Svenska industrilok 8.
UPP
572 [Indlok-P] Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland. Freding, Mats. Svenska industrilok 5.
UPP
573 [MinSLM90] SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990. Mini SLM -90. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Skriftserie 1.
UPP
574 [ASG 50] ASG femtio år. ASG transport - spedition - lagring. Olson, Björn. ASG.
UPP
575 [HistSv 8] Historien om Sverige. Ånga och dynamit. Lindqvist, Herman. Historien om Sverige nr 8.
UPP
576 [ASEAindL] Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 1.
UPP
577 [LjungLoV] Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens. Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. Lundin, Stig. SJK småskrifter nr 2.
UPP
578 [BjurLoko] Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947. Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 3.
UPP
579 [ASEATidn] ASEA:s tidning. Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 4.
UPP

580 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

580 [ÅngpannM] Ångpannor av lokomotivtyp. Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 5.
UPP
581 [OV IndL] Industrilok tillverkade 1954 - 1964 av Oskarshamns Varv. Göl, Lars-Erik. SJK småskrifter nr 6.
UPP
582 [MotV Lok] Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 7.
UPP
583 [MuseiL] Museilok i Sverige. Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 9.
UPP
584 [TransJou] Transport Journalen. Tema: Teknik och vagnar. Stipich, Daniel, m.fl. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1.
UPP
585 [Indlok-T] Industrilok ( 1) i Närke. Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 1.
UPP
586 [Indlok-D] Industrilok ( 2) i Södermanland. Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 2.
UPP
587 [Indlok-I] Industrilok ( 3) på Öland och Gotland. Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Svenska industrilok 3.
UPP
588 [Indlok-R] Industrilok ( 4) i Västergötland. Freding, Mats. Svenska industrilok 4.
UPP
589 [VHS-NKA] Spårvägen i Norrköping. Vid millenniumskiftet. VHS 65 min.
UPP
590 [SvpåSpår] Sverige på spår. Fröidh, Oskar.
UPP
591 [Indlok-C] Industrilok ( 7) i Uppland. Freding, Mats. Svenska industrilok 7.
UPP
594 [ClassicD] Classic days of steam. An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia.
UPP
595 [LocWorld] Locomotives of the world. A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia.
UPP
596 [ÖSJ-2000] ÖSJ-bladet 2000. Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 28:1-4.
UPP
597 [Gurkl-00] Gurklisten 2000. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2000:1-4.
UPP
598 [ÅW-1975] Ångwhisslan 1975. Notiser om järnvägar m.m. Persson, Tom, m.fl. ÅW 1312-1313.
UPP
599 [ÅW-1999] Ångwhisslan 1999. Notiser om järnvägar m.m. Nilsson, Göran. ÅW 2249-2250.
UPP

600 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

600 [ÅW-2000] Ångwhisslan 2000. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2251-2272.
UPP
601 [Tåg 2000] Tåg nr 1 - 12, 2000. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12.
UPP
602 [SS-10] Linje 10 Hornstull - Värtan. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 10.
UPP
603 [SS-22] Linje 22 Norrmalmstorg - Utställningen. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 22.
UPP
604 [SS-20] Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken. Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 20.
UPP
605 [SS-5] Linje 5 Karlberg - Östra stationen. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 05.
UPP
606 [SS-11] Linje 11 Tegelbacken - Ängby och Mariebergsgatan - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 11.
UPP
607 [SS-0] Linje 0 och andra udda linjer. Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 00.
UPP
608 [TramwSth] The Tramways in Stockholm. The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Aspenberg, Nils Carl.
UPP
609 [TGOJ lok] TGOJ Ånglok. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
610 [Svartälv] Svartälvsbanan. Statens Enskilda Järnväg. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 42.
UPP
611 [SistaÅng] De sista svenska ångloken. En bildkrönika. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 20.
UPP
612 [GruvFors] Gruvgården - Fors Järnväg. Andren, Ernst & Sundström Erik. SJK skriftserie nr 5.
UPP
614 [Guide_00] Guide to Tourist Railroads and Museum 2000. Empire State Railway Museum 35th Annual.
UPP
615 [CableCar] The Cable Cars of San Francisco. Of Cables and Grips. Callwell, Robert & Rice, Walter. First Edition.
UPP
616 [Dellenba] Dellenbanan. Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Gustafson, Gunvor. Rapport 1998:18.
UPP
617 [VÅHVJ] Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg. Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Utredning 2000:29.
UPP
618 [LokVagn4] Lok & Vagnar 4. Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 4.
UPP
619 [SPM99sup] SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999. Daterat 2001-01-01. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69a.
UPP

620 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

620 [Smalsp69] Smalspårigt 1999. Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 69.
UPP
621 [Smalsp75] Smalspårigt 2001. Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 75.
UPP
622 [Klinteby] Järnvägen till Klintebys. Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ragnar, Martin.
UPP
623 [Tollarp] När tåget gick till Tollarp. Gärds Härads Järnväg och Östra Skånes Järnvägar. Wååg, Nils Erik , Jönsson, Sigvard & Holmgren, Yngve.
UPP
624 [Ångturbi] Ångturbinlok. Forsberg, Bernt. SJK skriftserie nr 72.
UPP
625 [ToH 87] Teknik och Hobby 1987. Jangö, Jan. ToH 87.
UPP
626 [ToH 88] Teknik och Hobby 1988. Jangö, Jan. ToH 88.
UPP
627 [SS-9] Linje 9 Danvikstull - Karlberg. Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 09.
UPP
628 [SS-14] Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården. Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 14.
UPP
629 [SS-12] Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby. Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 12.
UPP
630 [SS-15] Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg. Spårvägslinjer i Stockholm. Julin, Sten-Axel. SS linjebeskrivningar 15.
UPP
631 [SS-16] Linje 16 Slussen - Mälarhöjden. Spårvägslinjer i Stockholm. Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 16.
UPP
632 [SS-17] Linje 17 Slussen - Fruängen. Spårvägslinjer i Stockholm. Lilja, Sören S. SS linjebeskrivningar 17.
UPP
633 [SS-21] Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga. Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 21.
UPP
634 [Malmköpi] Museispårvägen i Malmköping. Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. SSS Katalog.
UPP
635 [Brandbil] Sveriges första brandbil. Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Årsbok 1979 - 1980.
UPP
636 [Lokomot] Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt. Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Lundberg, Axel. Handbok.
UPP
637 [Vagnlära] Vagnlära. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Nothin, Erik. Handbok.
UPP
638 [Sve-Småb] Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865. På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Bodstedt, Ivan A. Utredning.
UPP
639 [Stn-hus] Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder. Bildhäfte.
UPP

640 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

640 [NÖJ&MÖJ] NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944. Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. Minnesskrift 1924 - 1944.
UPP
641 [NSVJ25år] NSVJ 1893 - 1918. NSVJ Styrelse. Minnesskrift 1893 - 1918.
UPP
642 [NVHJ65år] NVHJ 1879 - 1944. Åkerman, Helge. Minnesskrift 1944.
UPP
643 [VHS-NSVJ] Valdemarsviksbanan. En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. Johansson, Sture. VHS 26 min.
UPP
644 [Rocket] Rocket 150. 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F.
UPP
645 [Rainhill] The Rainhill Story. The great locomotive trial. Burton, Anthony.
UPP
646 [ÖJbilder] En bildberättelse om Ölands Järnväg. ÖJ. Johannesson, Ove.
UPP
647 [MYJ1874] Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974. Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Jubileumsskrift.
UPP
648 [Detvaren] Det var en gång en järnväg. Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Informationsavdelningen, Skogcell.
UPP
649 [StnLundC] Stationshuset Lund C. Sanderberg, Martin. Årsskrift 49.
UPP
650 [Böda10år] Föreningen Bödabanan 10 år. Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson.
UPP
651 [SkogBöda] Skogsbanan i Böda. Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Lantz, Sune. Årsbok.
UPP
652 [50årRB] 50 år vid Roslagsbanan 1898 - 1948. Avdelning 2 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. Kjellvald, Henry.
UPP
653 [ForsmoHo] Forsmo - Hotingbanan. Tåget genom sagornas ådal. Landgren, Kenneth.
UPP
654 [Barndom] I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860. Roligt att veta - så levde man förr. Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. Roligt att veta.
UPP
655 [UtsjöJv] Utsjö Järnväg. Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Bergman, Lars G.
UPP
656 [SJ100år] Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956. Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. Upmark, Erik , m.fl. SJ.
UPP
657 [JvgMus1] Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm. Kort vägledning. Katalog 1.
UPP
658 [JvgMus2] Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda. Katalog 2.
UPP
659 [Modeller] SJ modellhall. Åberg, Nils. SJ 656108.
UPP

660 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

660 [HKJ-100] HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986. Holmgren, Yngve. Minnesskrift.
UPP
661 [Bohus80] Norra Bohusbanan 80 år 1903 - 1983. Wikström, Karl-Axel. Skriftserie 1.
UPP
662 [Ånglok A] SJ ånglok litt A. En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 10.
UPP
663 [BUJ] Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping. Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 50.
UPP
664 [Bohus75] Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla. I går - I dag - I framtiden. Svensson, Sven-Eric.
UPP
665 [Jvgdata] Järnvägsdata 1. Nordling, Kjell. SJK skriftserie nr 31.
UPP
666 [Grödinge] Grödingebanan. Lindahl, Jan. BV.
UPP
667 [HNJ-Ångl] HNJ-Ånglok. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
668 [Gärdskan] GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898. Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. Holmgren, Yngve. YH.
UPP
669 [SvKom50] Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950. SJ 1950:8.
UPP
670 [Garratt] The Shimmer of Steel. An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. Moore, Dennis. CvR 2.
UPP
671 [Tiondel] Tåg i tiondel. Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Sjöö, Robert , m.fl.
UPP
672 [Spår2001] SPÅR 2001. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16.
UPP
673 [VallaHus] Hus och Museer på Valla fritidsområde. Elfström, Gunnar.
UPP
674 [TodaysRW] Today's Railways. Fox, Peter , m.fl. Today's Railways 71.
UPP
676 [Lennarts] Lennarts Järnvägsbilder. Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. Petersson, Lennart. ÖSJ L27.
UPP
677 [Modtåg2] Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001. Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 2.
UPP
678 [SJ50år2] Statens Järnvägar 1856-1906. Bana och byggnader. Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. SJ SJ 50:2.
UPP

680 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

680 [Listerba] Listerbanan 1914 - 1956. En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. Forsberg, Åke. ABF.
UPP
681 [Banestet] Banestetik. Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. Kjessel, Bo. BV.
UPP
683 [Gr 103RB] Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan. gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103.
UPP
684 [Fryksdal] Fryksdalsbanan. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 65.
UPP
685 [Nossebro] Nossebrobanan. Ett 75 årsjubileum. Thulin, Bertirl. SJK skriftserie nr 54.
UPP
686 [KBJ] Kalmar - Berga Järnväg. Edman, Björn. SJK skriftserie nr 73.
UPP
687 [Jvgnät20] Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000?. Furbäck, Bengt , m.fl. SJ.
UPP
688 [Tycoon2] Railroad Tycoon II. Strategy PC CD ROM. K.E.Media. PC Best Buy 67.
UPP
689 [ToS01-] Tåg och Spår 2001-. Rudström, Bengt-Åke. ToS 121-.
UPP
690 [Tåg 2001] Tåg nr 1 - 12, 2001. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12.
UPP
691 [Gurkl-01] Gurklisten 2001. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2001:1-4.
UPP
692 [ÅW-2001] Ångwhisslan 2001. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2273-2294.
UPP
693 [ÖSJ-2001] ÖSJ-bladet 2001. Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 29:1-4.
UPP
694 [TunnelHa] Tunnelbygget genom Hallandsås. Skanska. BV.
UPP
695 [Surahamm] Surahammars bruksmuseum. Från järn till järnvägshjul. Turistbyrån.
UPP
696 [MiniAtla] Bilistens miniatyratlas över Sverige. 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Thordeman, Bror.
UPP
697 [LkpJvgFo] Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond. Unvér, Bengt E.
UPP
698 [JvgLigga] Järnvägsliggaren. Kommunikationsdepartementets register. 1-3.
UPP
699 [Orientex] Mordet på Orientexpressen. Detektivroman. Christie, Agatha.
UPP

700 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

700 [Konstuts] Tunnelbanan - världens längsta konstutställning. SL.
UPP
701 [Mölle] Mölle, Lilla Europa ... tåg går. Konstnärsgården. Höglund, Ebbe.
UPP
702 [Märklin6] Märklin Neuheiten 1996. Das C-Cleis. Märklin. Katalog 1996.
UPP
703 [Märklin4] Märklin Neuheiten 1994 i skala 1. New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Märklin. Katalog 1994E.
UPP
704 [Nynäståg] Nynäståget 1994. Medlemsskrift. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 2.
UPP
705 [SLM 73] SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 14.
UPP
706 [SLM 69] SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 7.
UPP
707 [DHJ] Dannemora - Hargs Järnväg. En social och teknisk studie av en bruksbana. Liljendahl, Lennart. SJK skriftserie nr 6.
UPP
708 [LBJ] Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 1. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 1.
UPP
709 [Lenna30] Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (s/v).
UPP
710 [JvgNytt] Jernvägsnytt. Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. Johansson, Kent. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1.
UPP
711 [Citytunn] Citytunneln. Kartor. Citytunnelprojektet.
UPP
712 [Trådbus1] Trådbussen i Sverige del 1. Stolt, Leif. TNF bok 2.
UPP
713 [Sthmötes] Stockholmska mötesplatser. På spårvagnarnas tid. Eriksson, Johan. TNF bok 1.
UPP
714 [Åseda] Järnvägarna i Åseda 1902-2002. En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Magnusson, Thorsten. Skriftserie 5.
UPP
715 [Eldlösa] Feuerlose Lokomotiven. Geschichte, Funktion und Einsatz der Dampfspeicherloks. Pokschewinski, Karl.
UPP
716 [Gbg2002] Göteborgs Trafikalmanacka 2002. 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Hammarson, Per. Gbg traf 2002.
UPP
717 [Sth2002] Stockholms Trafikalmanacka 2002. Ericsson, Lars. Sth traf 2002.
UPP
718 [Trådbus2] Trådbussen i Sverige del 2. Stolt, Leif. TNF bok 4.
UPP
719 [SthSpåre] Stocholm på spåret. Från hästspårväg till snabbspårväg. Lange, Thomas.
UPP

720 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

720 [Rallarvä] Vandringar på rallarvägen. Ofotenbanan. Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K.
UPP
721 [Falsterb] Ett stycke kanalhistoria. Lundström, Sven. Småskriftserie nr 1.
UPP
722 [Skendöd] Skendöd i Roslagen. Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Svallhammar, Stig.
UPP
723 [SS-2] Linje 2 Fredhäll - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 02.
UPP
724 [VHS-125] SJ 125 år. En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. Kronberg, Bo & Brink, Jan. VHS 32 min.
UPP
725 [VHS-Skan] Järnvägar i 1940-talets Skåne. Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min.
UPP
726 [Högfarts] Högfartståg. Vision och verklighet. Hughes, Murray.
UPP
727 [Gislaved] Gislavedsboken 2001. Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Themar, Tomas. Gislavedsboken 26.
UPP
728 [Linbanan] Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp. Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl.
UPP
729 [JohnEric] Ur uppfinnaren John Ericssons liv. Brügge, Bengt.
UPP
730 [English] Everyday English for Railwaymen. with a small railway dictionary. Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T.
UPP
731 [ModernLo] Moderna Lok. 80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Hollingsworth, Brian.
UPP
732 [Hästveda] Järnvägens historia i Hästveda. Järnvägsgruppen.
UPP
733 [LokVagn5] Lok & Vagnar 5. Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 5.
UPP
734 [StnGuide] Stations-Guide, Inter-modal travel centres. Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Hultgren, Kurt.
UPP
735 [SJ50år3] Statens Järnvägar 1856-1906. Transportmateriel och verkstäder. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:3.
UPP
736 [SJ50år4] Statens Järnvägar 1856-1906. Förvaltning och personal. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:4.
UPP
737 [100Kalma] 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). SJK skriftserie nr 75.
UPP
738 [Ronehamn] Järnvägen till Ronehamn. Spekulationer från början till slut. Ragnar, Martin & Hardings, Eje. SJK skriftserie nr 74.
UPP
739 [Lok-Sala] Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB. Åren 1932 - 1953. Ericson, Jan. SJK småbaneavd.
UPP

740 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

740 [ÅW-2002] Ångwhisslan 2002. Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. ÅW 2295-2316.
UPP
741 [Tåg 2002] Tåg nr 1 - 12, 2002. Medlemsskrift. Lindahl, Jan, m.fl. SJK tidskrift 2002:1-12.
UPP
742 [ÖSJ-2002] ÖSJ-bladet 2002. Medlemsblad. Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ 30:1-.
UPP
743 [Spårst80] Slite Roma Järnväg 100 år. Spårstumpen nr 80. Svensson, Anders. Spårstumpen 2002:2.
UPP
744 [Gurkl-02] Gurklisten 2002. Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2002:1-4.
UPP
746 [Nynäsb3] Nynäsbanan (3:e utgåvan). Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J.
UPP
747 [VHS-T66] TGOJ Diesellok T66. Följ loken från tillverkning i Kanada till trafik i Norden. Gustafsson, Lars-Erik, m.fl. VHS 55 min.
UPP
748 [Spår2002] SPÅR 2002. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17.
UPP
749 [Tunbanan] Tunbanan. Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Bergmer, Åke & Landin, Ingemar.
UPP
750 [Ellok No] Elektrolok i Norge. Aspengren, Nils Carl.
UPP
751 [SpårvHbg] Spårvägen i Helsingborg. - en pärla vid sundet. Andersson, Ingvar. TNF bok 6.
UPP
752 [Spvres21] En spårvägsresa 1921. Hultman, Einar. reproduktion.
UPP
756 [SvJvgMä1] Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926. del 1 - 4. Del 1 - 4.
UPP
757 [Ekenholm] Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Westling, Folke.
UPP
758 [Hägglnd1] Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 40.
UPP
759 [NVHJ] Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar, NVHJ 1924 - 1944. I anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Åkerman, Helge. Minnesskrift 1879 - 1944.
UPP

760 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

760 [hägglnd2] Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 39.
UPP
761 [SteamLoc] The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour. Nock, O.S. Colour serie 34.
UPP
762 [Eskilstu] Eskilstuna Museer. Årsbok 1979 - 1980. Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Skrifter 1980.
UPP
763 [JVM2003] Program till Järnvägsmuseets dag 2003. en resa till järnvägens barndom. Sjöö, Robert , m.fl.
UPP
764 [Årstabro] Årstabron. Reproduktion av Årstabron 1929.
UPP
765 [Festinog] A traveller's guide to the Festiniog Railway.
UPP
766 [SLM2003] SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 77.
UPP
767 [ÖstgötaB] Östgötabanan. Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Lundmark, Nils. Program plan.
UPP
768 [HavreEl] Från havre till el. När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. TNF bok 3.
UPP
769 [Flygfoto] Flygfoto Stockholm. Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. TNF bok 5.
UPP
770 [SvElmoto] Svenska Elmotorvagnar. Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. Nordin, Tore. SJK skriftserie nr 76.
UPP
771 [Driftvär] Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996. Landgren, Kenneth.
UPP
772 [Tidaholm] Tidaholms Järnväg. 1906 - 1989. Forsaeus, Svante.
UPP
773 [MWdiesel] Motala Diesel-turbine Locomotive. Reprinted from Diesel Railway traction. Motala Verkstad.
UPP
774 [PerlerNo] Perler på et spor. En reise i Jerbanens kulturminner. Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar.
UPP
775 [Tvärbana] Tvärbanan. Om spårvägens återkomst i Stockholm. Johansson, Thomas & Peterson, Bo E.
UPP
776 [TKSv02-2] Turistkartan över Sverige Blad 2. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 02.
UPP
777 [TKSv03] Turistkartan över Sverige Blad 3. STF och KAK. Karta 03.
UPP
779 [TKSv05] Turistkartan över Sverige Blad 5. STF och KAK. Karta 05.
UPP

780 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

780 [TKSv06] Turistkartan över Sverige Blad 6. STF och KAK. Karta 06.
UPP
781 [TKSv07] Turistkartan över Sverige Blad 7. STF och KAK. Karta 07.
UPP
782 [TKSv08] Turistkartan över Sverige Blad 8. STF och KAK. Karta 08.
UPP
783 [TKSv09] Turistkartan över Sverige Blad 9. STF och KAK. Karta 09.
UPP
784 [TKSv10-2] Turistkartan över Sverige Blad 10. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 10.
UPP
785 [TKSv11-2] Turistkartan över Sverige Blad 11. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 11.
UPP
787 [TKSv13] Turistkartan över Sverige Blad 13. STF och KAK. Karta 13.
UPP
788 [TKSv14] Turistkartan över Sverige Blad 14. STF och KAK. Karta 14.
UPP
789 [TKSv15] Turistkartan över Sverige Blad 15. STF och KAK. Karta 15.
UPP
790 [TKSv16] Turistkartan över Sverige Blad 16. STF och KAK. Karta 16.
UPP
793 [TKSv19] Turistkartan över Sverige Blad 19. STF och KAK. Karta 19.
UPP
795 [TKSv21] Turistkartan över Sverige Blad 21. STF och KAK. Karta 21.
UPP
799 [TKSv01A] Turistkartan över Sverige Blad 1A. STF och KAK. Karta 01A.
UPP

800 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

800 [TKSv01B] Turistkartan över Sverige Blad 1B. STF och KAK. Karta 01B.
UPP
801 [TKSv03-2] Turistkartan över Sverige Blad 3. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 03.
UPP
802 [TKSv06-2] Turistkartan över Sverige Blad 6. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 06.
UPP
803 [TKSv08-2] Turistkartan över Sverige Blad 8. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 08.
UPP
804 [TKSv09-2] Turistkartan över Sverige Blad 9. Utgåva 2. STF och KAK. Karta 09.
UPP
805 [KUJ] Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Ahlberg, Henrik. Särtryck koppar.
UPP
806 [Trackdia] Stockholm Track diagrams and railway map. Reproduktion.
UPP
807 [ASJdel1] ASJ runt. ASJ växer fram. del 1. ASJ. ASJ runt 1.
UPP
808 [ASJdel2] ASJ runt. Hur samarbetar vi?. del 2. ASJ. ASJ runt 2.
UPP
809 [Åhuslok] Hamnloken i Åhus. Holmgren, Yngve. Småskrifter 36.
UPP
810 [LokstÅhu] Kristianstadsbanans lokstall i Åhus. Holmgren, Yngve. Småskrifter 24.
UPP
811 [Suramuse] Surahammars bruksmuseum. Vägledning. Nisser, Marie. Vägledning.
UPP
812 [Karlskog] Karlskoga Bergslag förr och nu 1968. Sundström, Erik W , m.fl. Årsskrift 1968.
UPP
813 [ProgrTÖJ] Program vid TÖJ medaljutdelning och middag. med anledning av förstatligandet 1950.
UPP
814 [JvgMfLkp] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Järnvägsmuseal katalog. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 1.
UPP
815 [JvgMfRyd] Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog.
UPP
816 [ASJ-bros] ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel. Broschyr.
UPP
817 [VHS-Dm3] DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik. En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min.
UPP
818 [Smalsp79] Smalspårigt 2002. Medlemsskrift. Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 79.
UPP
819 [UA7R] 1 kl manövervagn Litt UA7R. SJ. Broschyr.
UPP

820 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820
TOP
 
INDEX

820 [Kinnekul] En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle. Resan till Kinnekulle. Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. Tidtabell.
UPP
821 [Ö-sjöban] Östersjöbanesystemet. Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän.
UPP
822 [Ö-sjöstr] Östersjöbanesystemet. Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk.
UPP
823 [ÖstgötaA] Östgötabanan. Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Lundmark, Nils. Program målsättning.
UPP

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson