Bokreferenser i Författarordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i författarordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över författare som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller det understrukna författarnamnet. Tyvärr saknas några bilder.

A A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  A-Train. Arlandabanan. A train service for the 21st century. Ref nr 525.
UPP
  AB Stockholms spårvägar. Stockholmskartan 1966. SSS. Ref nr 289.
UPP
  Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred. De första hundra åren. Ref nr 350.
UPP
  Adell, Sara-Lisa. Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974. "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Ref nr 75.
UPP
  Administrativa avdelningen. Säkerhetsordning (säo). SJF 010 utgåva 12. Ref nr 149.
UPP
  Administrativa avdelningen. Säkerhetsordning, kompletteringar (säok). Kompletterande föreskrifter och anvisningar. SJF 010. Ref nr 150.
UPP
  Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ölands Järnvägar. Ref nr 15.
UPP
  Adtranz. Adtranz i Skandinavien. Järnvägsteknik i världsklass. Ref nr 260.
UPP
  ADtranz. Flygtåget Oslo-Gardermoen. Ref nr 524.
UPP
  Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Järnvägsdata 2. Utgåva 2. SJK skriftserie nr 57. Ref nr 3.
UPP
  Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. Järnvägsdata 3. Utgåva 3. SJK skriftserie nr 68. Ref nr 11.
UPP
  Agrell, Harald. Kalmarnas. Järnvägarna i Kalmar län. Kalmar Nations skriftserie Volym 53. Ref nr 319.
UPP
  Ahlberg, Henrik. Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Särtryck koppar. Ref nr 805.
UPP
  Ahlberg, Henrik. Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966. Särtryck. Ref nr 335.
UPP
  Almqvist, Dan. ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren. 1959-1979. ÖSlJ. Ref nr 157.
UPP
  Alrenius, C-A. Våra Järnvägar. En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Ref nr 281.
UPP
  Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl. Inlandsbanan. En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Ref nr 521.
UPP
  Alvfors, Karl-Gösta. Järnvägsförstatligandet. Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. SJK skriftserie nr 21. Ref nr 267.
UPP
  Amberley Museum. Amberley Museum Guidebook. Ref nr 240.
UPP
  Andersson, Ingvar. Spårvägen i Helsingborg. - en pärla vid sundet. TNF bok 6. Ref nr 751.
UPP
  Andersson, Mats. Runt Anten. Ref nr 146.
UPP
  Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. 100 år på räls, Långsele - Sollefteå. Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. OKBv skriftserie. Ref nr 336.
UPP
  Andersson, Torsten, m.fl. Järnvägen i Båstad 100 år. Gamla Båstad 2. Ref nr 529.
UPP
  Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. CÅJ 100 år. Christianstad - Åhus Jernväg. ÖSJ. Ref nr 144.
UPP
  Andren, Ernst & Sundström Erik. Gruvgården - Fors Järnväg. SJK skriftserie nr 5. Ref nr 612.
UPP
  Ankarberg, Carl-Henrik. Södra Lidingöbanan. Ref nr 196.
UPP
  Arbeitsgruppe 6B5. Eisenbahnen und raumordnung in Schweden. Op3 408. Ref nr 517.
UPP
  Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter. Jenbach - Achensee. Die Tiroler Zahnradbahn. Ref nr 31.
UPP
  ASEA. Tio ASEA-decennier 1883-1983. Ref nr 357.
UPP
  ASJ. ASJ (på tyska). Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. Katalog 1951. Ref nr 355.
UPP
  ASJ. ASJ. Våra produkter - en presentation. Katalog 1961. Ref nr 360.
UPP
  ASJ. ASJ runt. ASJ växer fram. del 1. ASJ runt 1. Ref nr 807.
UPP
  ASJ. ASJ runt. Hur samarbetar vi?. del 2. ASJ runt 2. Ref nr 808.
UPP
  Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Stockholms Tunnelbanor 1975. Teknisk beskrivning. Ref nr 109.
UPP
  Aspenberg, Nils Carl. Från Söder till Östermalm. Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Ref nr 120.
UPP
  Aspenberg, Nils Carl. Nordisk Historisk Sporveisatlas. Ref nr 122.
UPP
  Aspenberg, Nils Carl. Nordisk Sporveisatlas. Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Ref nr 121.
UPP
  Aspenberg, Nils Carl. The Tramways in Stockholm. The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Ref nr 608.
UPP
  Aspengren, Nils Carl. Elektrolok i Norge. Ref nr 750.
UPP
  Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985. WFJ-skrift nr 3. Ref nr 143.
UPP

B A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Ballatore, Luigi. Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ref nr 216.
UPP
  Banans driftschef. Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen. VoV. Ref nr 14.
UPP
  Banavdelningen. Maskiner och Redskap. SJ. Ref nr 131.
UPP
  Banavdelningen. Normalsektion för fria rummet. SJF 510. Ref nr 447.
UPP
  Banverket. Järnvägskarta. BV. Ref nr 556.
UPP
  Banverket och MIAB. Mälarbanan. En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. BV. Ref nr 234.
UPP
  Banverket Planeringsavdelningen. Det kapillära bannätet. Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. BV. Ref nr 106.
UPP
  Banverket Södra Regionen. Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun. BV. Ref nr 237.
UPP
  Banverket Södra Regionen. Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge. Alternativ och utredningsförslag. BV. Ref nr 494.
UPP
  Banverket Södra Regionen. Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås. ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. BV. Ref nr 501.
UPP
  Banverket Västra och Södra Regionen. Helsingborg - Kävlinge via Landskrona. Västkustbanan - Ny sträckning. BV. Ref nr 169.
UPP
  Banverket Västra och Södra Regionen. Västkustbanan - under 90-talet. Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. BV 4. Ref nr 499.
UPP
  Banverket Västra och Södra Regionen. Västkustbanan. För nära och fjärran förbindelser. BV. Ref nr 236.
UPP
  Banverket Östra Regionen. Svealandsbanan. Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. BV. Ref nr 235.
UPP
  Banverket Östra Regionen. Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg. Information om det fortsatta utredningsarbetet. BV. Ref nr 238.
UPP
  Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars. Luleå Malmhamn. Ref nr 101.
UPP
  Baxter, Bertram & Baxter, David. British Locomotive Catalogue 1825-1923. London and North Western Railway and its constituent companies. Volume 2B. Ref nr 46.
UPP
  Berg, Svante. Två tegelbruk i Vallentuna. Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Vallentuna kultunämnd nr 11. Ref nr 241.
UPP
  Bergman, Lars G. Utsjö Järnväg. Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Ref nr 655.
UPP
  Bergmer, Åke & Landin, Ingemar. Tunbanan. Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Ref nr 749.
UPP
  Bjerke, Thor, m.fl. Banedata '94. Data om jernbanene i Norge. Ref nr 303.
UPP
  Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson. Föreningen Bödabanan 10 år. Ref nr 650.
UPP
  Björkstedt, Karl-Axel. Stråssa Grufvor. Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Ref nr 297.
UPP
  Björkum, Svante. Stockholm en resa i tiden. från ett sekel till ett annat. Ref nr 520.
UPP
  Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. Från Österby anhalt till Gimo station. Järnvägsliv i ord och bilder. SJK skriftserie nr 52. Ref nr 519.
UPP
  Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar. Malmö Centralstation. Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Ref nr 559.
UPP
  Bodstedt, Ivan A. Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865. På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Utredning. Ref nr 638.
UPP
  Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Rocket 150. 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Ref nr 644.
UPP
  Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. Ånglok vid ÖSlJ. Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. ÖSlJ. Ref nr 270.
UPP
  Boström, Nils & Johansson, Kent. Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland. Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Ref nr 141.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 1. Ref nr 189.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 2. Ref nr 188.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 92 - Byggtipsblandning. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 3. Ref nr 187.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 93 - Nya byggtips. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 4. Ref nr 186.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 94 - Stort & smått. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 5. Ref nr 185.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 95 - Exempelsamling. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 6. Ref nr 184.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 96 - Inspirationsbok. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 7. Ref nr 183.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 97 - Uppgraderingar. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 8. Ref nr 182.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 98 - Projekt. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 9. Ref nr 181.
UPP
  Brandt, Krister. Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins. Allt om Hobbys MJ-special. AoH volym 10. Ref nr 298.
UPP
  Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Trådbussen idag. En internationell översikt. Ref nr 411.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1993. Medlemsskrift. VFÖJ 93:1-4. Ref nr 484.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1994. Medlemsskrift. VFÖJ 94:1-3. Ref nr 485.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1997. Medlemsskrift. VFÖJ 97:2-4. Ref nr 486.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1998. Medlemsskrift. VFÖJ 98:1-4. Ref nr 487.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 1999. Medlemsskrift. VFÖJ 99:1-4. Ref nr 488.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2000. Medlemsskrift. VFÖJ 2000:1-4. Ref nr 597.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2001. Medlemsskrift. VFÖJ 2001:1-4. Ref nr 691.
UPP
  Brimalm, Christer, m.fl. Gurklisten 2002. Medlemsskrift. VFÖJ 2002:1-4. Ref nr 744.
UPP
  Brorson, Jan. Arboga Årsbok 1995. Arboga - Flygets dag. Ref nr 34.
UPP
  Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John. Internationale Tog via Öresund. Ref nr 560.
UPP
  Brügge, Bengt. Ur uppfinnaren John Ericssons liv. Ref nr 729.
UPP
  Buffers. Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri. SJF 489.8. Ref nr 518.
UPP
  Burton, Anthony. The Rainhill Story. The great locomotive trial. Ref nr 645.
UPP
  Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Deutsches Dampflokomotiv Museum. Museumsführer. Ref nr 276.
UPP
  Byström, Jan & Eckardt, Sven. Sveriges Järnvägar 1984. SOS. Ref nr 343.
UPP

C A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Callwell, Robert & Rice, Walter. The Cable Cars of San Francisco. Of Cables and Grips. First Edition. Ref nr 615.
UPP
  Carlén, Börje. Spårvägen i Malmö. Ref nr 220.
UPP
  Carlman, Inga Emmelin. Järnvägsbyggnader i Malmöhus län. Rapport från en inventering 1978,. Ref nr 299.
UPP
  Chr. Olsson. Chr. Olsson i Falkenbarg AB. Cisternvagnar. Katalog 1951. Ref nr 354.
UPP
  Christiansen, Asger. Fra Hvide Mölle til Scandia. Ref nr 232.
UPP
  Christie, Agatha. Mordet på Orientexpressen. Detektivroman. Ref nr 699.
UPP
  Citytunnelprojektet. Citytunneln. Kartor. Ref nr 711.
UPP
  Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. BJ. Ref nr 69.
UPP
  Cole, D. Swedish Private Railways. Steam locomotive lists ( I ). Ref nr 12.
UPP
  Curry, Dr Mary G. Gretna's railroads. Historic serie No 2. Ref nr 250.
UPP

D A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Dagermark, Hans. Västerås-modulen. Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Ref nr 442.
UPP
  Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Roslagsbanan 100 år. AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Ref nr 81.
UPP
  Dahlen, Harald. Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor. del 1. Ref nr 245.
UPP
  Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1988 - 1989. Medlemsskrift. Smalspårigt 38, 41. Ref nr 475.
UPP
  Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1993. Medlemsskrift. Smalspårigt 52, 53, 55. Ref nr 483.
UPP
  Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 1996. Medlemsskrift. Smalspårigt 60-61. Ref nr 233.
UPP
  Day, John R. Järnvägståg. Historia och teknik. Ref nr 287.
UPP
  Dellenbanans vänner. Dellenbanan. Världens nordligaste järnväg. Ref nr 302.
UPP
  Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. Järnvägsmuséer 1976. SJK skriftserie nr 19. Ref nr 17.
UPP
  Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ. Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Ref nr 177.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 1. Förändringar av den rullande materielen under 1994. L&V 1. Ref nr 328.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 2. Förändringar av den rullande materielen under 1995. L&V 2. Ref nr 329.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 3. Förändringar av den rullande materielen under 1996. L&V 3. Ref nr 330.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 4. Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. L&V 4. Ref nr 618.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Lok & Vagnar 5. Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. L&V 5. Ref nr 733.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969. SJK skriftserie nr 7. Ref nr 706.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971. SJK skriftserie nr 9. Ref nr 19.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973. SJK skriftserie nr 14. Ref nr 705.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976. SJK skriftserie nr 18. Ref nr 210.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Ref nr 20.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982. SJK skriftserie nr 34. Ref nr 21.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985. SJK skriftserie nr 41. Ref nr 22.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988. SJK skriftserie nr 48. Ref nr 23.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990. Mini SLM -90. Skriftserie 1. Ref nr 573.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991. SJK skriftserie nr 53. Ref nr 191.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994. SJK skriftserie nr 61. Ref nr 2.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997. SJK skriftserie nr 66. Ref nr 26.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000. SJK skriftserie nr 71. Ref nr 550.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003. SJK skriftserie nr 77. Ref nr 766.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SPM1982 Svenska Personvagnar 1982. SJK skriftserie nr 33. Ref nr 24.
UPP
  Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SPM1989 Svenska Personvagnar 1989. SJK skriftserie nr 49. Ref nr 9.
UPP
  Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar. SJK skriftserie nr 13. Ref nr 7.
UPP
  Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972. SJK skriftserie nr 11. Ref nr 25.
UPP
  Diehl, Ulf. ASEA:s tidning. Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. SJK småskrifter nr 4. Ref nr 579.
UPP
  Diehl, Ulf. De sista svenska ångloken. En bildkrönika. SJK skriftserie nr 20. Ref nr 611.
UPP
  Diehl, Ulf. Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947. SJK småskrifter nr 3. Ref nr 578.
UPP
  Diehl, Ulf. SJ ånglok litt A. En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. SJK skriftserie nr 10. Ref nr 662.
UPP
  Diehl, Ulf. SJ ånglok litt Sb. En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. SJK skriftserie nr 16. Ref nr 256.
UPP
  Driftavdelningen. SJ Godsvagnar, normalspåriga. Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. SJH 636. Ref nr 445.
UPP
  Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Das Bw Arnstadt, Band 4. Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Ref nr 30.
UPP

E A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  E, S. Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878. Ref nr 408.
UPP
  Edman, Björn. Kalmar - Berga Järnväg. SJK skriftserie nr 73. Ref nr 686.
UPP
  Eisenbahnkurier. DB Fahrzeug Lexikon. Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. EK-Special 30. Ref nr 391.
UPP
  Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. Historik över den rullande materielen 1872-1944. Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. SJK skriftserie nr 8. Ref nr 78.
UPP
  Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944. Minnesskrift 1924 - 1944. Ref nr 640.
UPP
  Eklund, B. Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048. SMoK Klippark 1. Ref nr 509.
UPP
  Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Säfsen Järnvägsbilder. S.V.J. och HFJ. Ref nr 363.
UPP
  Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Stockholms Central 100 år. Ett sekel med Stockholms Central. Ref nr 218.
UPP
  Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. Bilar på räls. AoH. Ref nr 74.
UPP
  Elfström, Gunnar. Hus och Museer på Valla fritidsområde. Ref nr 673.
UPP
  Ellis, C Hamilton. Boken om tåg. Ref nr 446.
UPP
  Engström, Göran. Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932. Ref nr 387.
UPP
  Ericson, Jan. Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB. Åren 1932 - 1953. SJK småbaneavd. Ref nr 739.
UPP
  Ericsson, Lars. Stockholms Trafikalmanacka 2002. Sth traf 2002. Ref nr 717.
UPP
  Eriksson, Gunnar. Woxna - Lobonäs Järnväg. Ref nr 567.
UPP
  Eriksson, Johan. Stockholmska mötesplatser. På spårvagnarnas tid. TNF bok 1. Ref nr 713.
UPP
  Eriksson, Leif & Källgård, Börje. Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ. 1877 - 1977 - 2077. Ref nr 331.
UPP

F A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Locomotiv-musik II. Locomotiv-musik 2. Ref nr 498.
UPP
  Farrell, Jack W. Lokomotive Quarterly. L Q Volume 22. Ref nr 353.
UPP
  Fast, Jon. Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Järnvägssärtryck 2. Ref nr 407.
UPP
  Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R. Liverpool to Manchester. into the second century. Ref nr 291.
UPP
  Fischerström, Iwan W. Ånglokomotiv. En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Ref nr 405.
UPP
  Fischerström, Iwan W. Sveriges Järnvägar. För SJ:s anställda. Ref nr 79.
UPP
  Fjeld, Ulf. Svenska Industrimotorlok I. SJK skriftserie nr 15. Ref nr 158.
UPP
  Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Småländska Järnvägar. Ref nr 147.
UPP
  Fleischmann. Fleischmann H0 Katalog '70. Fleischmann 70. Ref nr 506.
UPP
  Fleischmann. Fleischmann H0 spårschema M3. Fleischmann M3. Ref nr 505.
UPP
  Fleischmann. Fleischmann H0 spårschema. Fleischmann. Ref nr 507.
UPP
  Forsaeus, Svante. Fryksdalsbanan. SJK skriftserie nr 65. Ref nr 684.
UPP
  Forsaeus, Svante. Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873. En bolagskrönika. Ref nr 212.
UPP
  Forsaeus, Svante. Lelångenbanan. SJK skriftserie nr 40. Ref nr 555.
UPP
  Forsaeus, Svante. Lödöse - Lilla Edets Järnväg. En historik för åren 1906-1976. SJK skriftserie nr 23. Ref nr 160.
UPP
  Forsaeus, Svante. Tidaholms Järnväg. 1906 - 1989. Ref nr 772.
UPP
  Forsaeus, Svante, m.fl. På Värmländsk räls. Järnvägar i Värmland under 150 år. Skriftserie 15. Ref nr 523.
UPP
  Forsberg, Anders & Lange, Thomas. Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 14. Ref nr 628.
UPP
  Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. Från havre till el. När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. TNF bok 3. Ref nr 768.
UPP
  Forsberg, Anders & Walther, Hans. Linje 9 Danvikstull - Karlberg. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 09. Ref nr 627.
UPP
  Forsberg, Bernt. Uppsala - Gävle Järnvägar. Lokomotiven och deras personal. Ref nr 33.
UPP
  Forsberg, Bernt. Ångturbinlok. SJK skriftserie nr 72. Ref nr 624.
UPP
  Forsberg, Åke. Listerbanan 1914 - 1956. En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. ABF. Ref nr 680.
UPP
  Forsell, Lennart & Ödén, Peter. På skena och gata. Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. SSS. Ref nr 386.
UPP
  Forss, Erik. Svenska Motorvagnar i Danmark. Svenska Motorvagnsklubben. SMoK B10. Ref nr 41.
UPP
  Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Gula Faran. Spårvägen i Norrköping 75 år. Ref nr 198.
UPP
  Forsström, Willy. Spårvagnar under 90 år i Norrköping. SSS. Ref nr 13.
UPP
  Fox, Peter , m.fl. Today's Railways. Today's Railways 71. Ref nr 674.
UPP
  Freding, Mats , m.fl. Industrilok ( 1) i Närke. Svenska industrilok 1. Ref nr 585.
UPP
  Freding, Mats , m.fl. Industrilok ( 2) i Södermanland. Svenska industrilok 2. Ref nr 586.
UPP
  Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Industrilok ( 3) på Öland och Gotland. Svenska industrilok 3. Ref nr 587.
UPP
  Freding, Mats. Bjurström Lokomotorer. AB Slipmaterial, Västervik. SJK småbaneavd. Ref nr 448.
UPP
  Freding, Mats. Industrilok ( 4) i Västergötland. Svenska industrilok 4. Ref nr 588.
UPP
  Freding, Mats. Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland. Svenska industrilok 5. Ref nr 572.
UPP
  Freding, Mats. Industrilok ( 7) i Uppland. Svenska industrilok 7. Ref nr 591.
UPP
  Freding, Mats. Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland. Svenska industrilok 8. Ref nr 571.
UPP
  Fredriksson, Karin, m.fl. SJ Notvikens verkstäder 75 år. Ref nr 527.
UPP
  Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 2002. Medlemsskrift. Smalspårigt 79. Ref nr 818.
UPP
  Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl. AGEVE 50 år 1933-1983. En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Ref nr 431.
UPP
  Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. Motorvagnsåret 1990. SMoK. Ref nr 28.
UPP
  Fröidh, Oskar. Nya Nyköpingsbanan. Studie av alternativa linjer. Examensarbete 1992:6. Ref nr 246.
UPP
  Fröidh, Oskar. Sverige på spår. Ref nr 590.
UPP
  Furbäck, Bengt , m.fl. Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000?. SJ. Ref nr 687.
UPP

G A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Garrat, Colin. Classic days of steam. An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950. Illustrated encyclopedia. Ref nr 594.
UPP
  Garrat, Colin. Locomotives of the world. A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Illustrated encyclopedia. Ref nr 595.
UPP
  Gustafson, Gunvor. Dellenbanan. Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Rapport 1998:18. Ref nr 616.
UPP
  Gustafsson, Lars-Erik, m.fl. TGOJ Diesellok T66. Följ loken från tillverkning i Kanada till trafik i Norden. VHS 55 min. Ref nr 747.
UPP
  Gustavsson, Lars-Erik. Transportlederna vid Delary Bruk. Rälsbiten Special nr 1 1989. Ref nr 97.
UPP
  Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Rälsbiten 20 år. Medlemsblad. Ohs Bruks Jvgm 90:130. Ref nr 495.
UPP
  Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder. Medlemsblad. Ohs Bruks Jvgm 90:146. Ref nr 496.
UPP
  Gylin, Peter. Bygg ett modellhus. Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Katalog nr 1. Ref nr 412.
UPP
  Gyllenberg, Bo. Industrilok ( 6) i Östergötland. Svenska industrilok 6. Ref nr 209.
UPP
  Gyllenberg, Bo, m.fl. Svenska Småbanor. Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. SJK skriftserie nr 28. Ref nr 164.
UPP
  Göl, Lars-Erik. Industrilok tillverkade 1954 - 1964 av Oskarshamns Varv. SJK småskrifter nr 6. Ref nr 581.
UPP
  Görling, Thomas. Alberts ofullbordade. En liten bok om Bohusbanan. Ref nr 545.
UPP

H A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Hagberg, B. Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924. Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Ref nr 35.
UPP
  Hammarson, Per. Göteborgs Trafikalmanacka 2002. 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Gbg traf 2002. Ref nr 716.
UPP
  Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Den vite, den röe och lillablå. Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Ref nr 82.
UPP
  Hammarson, Stig. Zeppelinare, Limpor och Mustanger. Spårvägen i Göteborg 100 år. Ref nr 288.
UPP
  Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. EKOmuseum Bergslagen Guidebok. Ref nr 103.
UPP
  Hand, Victor & Edmonsson, Harold. TÅG det bästa som finns. Ref nr 124.
UPP
  Hardin, Bertil. Ett sekel järnväg i Ånge. SJK skriftserie nr 29. Ref nr 90.
UPP
  Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. På meterspår under midnattssol. Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Ref nr 77.
UPP
  Heikefelt, Jan-Erik. Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001. Utgåva 2. Ref nr 677.
UPP
  Heikefelt, Jan-Erik. Svenska modelltåg skala 1:87 (H0). Utgåva 1. Ref nr 272.
UPP
  Hellström, Malte. Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 39. Ref nr 760.
UPP
  Hellström, Malte. Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning. en stor bit svensk industrihistoria. småskriftsserie nr 40. Ref nr 758.
UPP
  Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987. Kortfattad minnesskrift. Ref nr 213.
UPP
  Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut. Norske lok og motorvogner 1978. Ref nr 211.
UPP
  Hollingsworth, Brian. Moderna Lok. 80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Ref nr 731.
UPP
  Holm, Henry. Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby. Ref nr 258.
UPP
  Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Skånsk Järnväg. Årsbok 1989/90. Ref nr 52.
UPP
  Holmgren, Yngve. Decauville-ånglok i Sverige. YH. Ref nr 166.
UPP
  Holmgren, Yngve. GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898. Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. YH. Ref nr 668.
UPP
  Holmgren, Yngve. Hamnloken i Åhus. Småskrifter 36. Ref nr 809.
UPP
  Holmgren, Yngve. HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986. Minnesskrift. Ref nr 660.
UPP
  Holmgren, Yngve. HNJ-Ånglok. YH. Ref nr 667.
UPP
  Holmgren, Yngve. Kristianstads Järnvägsmuseum. Till invigningen av museet. ÖSJ. Ref nr 242.
UPP
  Holmgren, Yngve. Kristianstadsbanans lokstall i Åhus. Småskrifter 24. Ref nr 810.
UPP
  Holmgren, Yngve. Skånska Privatbanors Ånglok. YH. Ref nr 50.
UPP
  Holmgren, Yngve. Svenska 1067-banornas ånglok. YH. Ref nr 49.
UPP
  Holmgren, Yngve. TGOJ Ånglok. YH. Ref nr 609.
UPP
  Holmgren, Yngve. Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982. YH. Ref nr 275.
UPP
  Holmgren, Yngve. Ångloken vid Sveriges Statsbanor. YH del 1. Ref nr 430.
UPP
  Holmgren, Yngve. Östgöta Ånglok spårvidd 891. YH. Ref nr 274.
UPP
  Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990. ÖSJ. Ref nr 249.
UPP
  Holmgren, Yngve, m.fl. Kristianstad - Karlskrona 100 år. ÖSJ 17 Special. Ref nr 332.
UPP
  Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå. Nytryck 1983. Ref nr 222.
UPP
  Holst, Lennart, m.fl. Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964. Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Ref nr 173.
UPP
  Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Perler på et spor. En reise i Jerbanens kulturminner. Ref nr 774.
UPP
  Hughes, Murray. Högfartståg. Vision och verklighet. Ref nr 726.
UPP
  Hultgren, Kurt , m.fl. Tåg nr 1 , 1966. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1966:1. Ref nr 93.
UPP
  Hultgren, Kurt. Stations-Guide, Inter-modal travel centres. Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Ref nr 734.
UPP
  Hultman, Einar. En spårvägsresa 1921. reproduktion. Ref nr 752.
UPP
  Hynson, Colin. The history of Railways. Take a journey through time to discover the history of Railways. Ref nr 293.
UPP
  Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ-bladet 2002. Medlemsblad. ÖSJ 30:1-. Ref nr 742.
UPP
  Håkansson, Nils Göte. Wessman - Barkens Järnväg. SJK skriftserie nr 30. Ref nr 40.
UPP
  Hällqvist, Arne. Paprikatågen. SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. SMoK B 3. Ref nr 334.
UPP
  Hällqvist, Arne. Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar. SJK skriftserie nr 38. Ref nr 54.
UPP
  Hällqvist, Arne. Rälsbussar. Ref nr 193.
UPP
  Höglund, Ebbe. Mölle, Lilla Europa ... tåg går. Konstnärsgården. Ref nr 701.
UPP

I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Informationsavdelningen, Skogcell. Det var en gång en järnväg. Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Ref nr 648.
UPP
  Ingbretsen, Roger M. Spectacular Railroad Photography. A full color guide to weather and lighting conditions. Ref nr 362.
UPP

J A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Då järnvägen kom till Östersund. Gamla Östersund. Ref nr 531.
UPP
  Jangö, Jan & Holmgren, Bo. Små Järnvägar. AoH. Ref nr 178.
UPP
  Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Mest om Hobby. Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. AoH. Ref nr 369.
UPP
  Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. Veteraner och Modeller. Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. AoH. Ref nr 368.
UPP
  Jangö, Jan. Hej Spårvagn!!!. En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Ref nr 219.
UPP
  Jangö, Jan. Järnvägshobby - 1. AoH 1. Ref nr 190.
UPP
  Jangö, Jan. Järnvägshobby - 2. AoH 2. Ref nr 304.
UPP
  Jangö, Jan. Järnvägshobby - 3. AoH 3. Ref nr 179.
UPP
  Jangö, Jan. Järnvägshobby - 4. AoH 4. Ref nr 180.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1980. ToH 80. Ref nr 323.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1981. ToH 81. Ref nr 324.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1982. ToH 82. Ref nr 325.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1983. ToH 83. Ref nr 326.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1984. ToH 84. Ref nr 327.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1986. ToH 86. Ref nr 170.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1987. ToH 87. Ref nr 625.
UPP
  Jangö, Jan. Teknik och Hobby 1988. ToH 88. Ref nr 626.
UPP
  Jangö, Jan. TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar. A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. AoH. Ref nr 566.
UPP
  Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965. Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1965:1,2,7. Ref nr 514.
UPP
  Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966. Teknik - Fritid - Foto. Hobby 1966:2. Ref nr 515.
UPP
  Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1962. Hobby 1962:1,3. Ref nr 511.
UPP
  Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1963. Hobby 1963:4. Ref nr 512.
UPP
  Jangö, Jan, m.fl. Modell Hobby 1964. med sportflyg. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10. Ref nr 513.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1906. Ref nr 394.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1907. Ref nr 395.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1908. Ref nr 396.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1916. Ref nr 400.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1917. Ref nr 401.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1918. Ref nr 402.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1919. Ref nr 403.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1920. Ref nr 404.
UPP
  Jannesson sammanställning, Åke. SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921. Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. SJK arkeologresor 1921. Ref nr 397.
UPP
  Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Stockholm - Nynäs Järnväg. Ref nr 119.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ. SJK folder K2, nr 1. Ref nr 111.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ. SJK folder L2, nr 2. Ref nr 112.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Q2) vid UEJ. SJK folder Q2, nr 3. Ref nr 118.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (R2) vid DHJ. SJK folder R2, nr 4. Ref nr 113.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (V2) vid LRJ. SJK folder V2, nr 5. Ref nr 114.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Y2) vid ULJ. SJK folder Y2, nr 6. Ref nr 115.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ. SJK folder Å2, nr 7. Ref nr 116.
UPP
  Jannesson, Åke. Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ. SJK folder Ö2, nr 8. Ref nr 117.
UPP
  Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke. Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910. Ref nr 390.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder. SJK folder A - Ö, AA -. Ref nr 305.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen. SRJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder F. Ref nr 414.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg. KYJ - med lokförteckning. SJK folder BM. Ref nr 420.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby. SJ. SJK folder Z. Ref nr 417.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå. SJ. SJK folder BH. Ref nr 419.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar. NÖJ. SJK folder AU. Ref nr 418.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970. SLJ - med lok & vagnförteckning. SJK folder G. Ref nr 415.
UPP
  Jannesson, Åke, m.fl. SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982. Värtabanan - med lok & vagnförteckning. SJK folder S3. Ref nr 416.
UPP
  Jansson, Anders. Hundra år med svenska Restaurangvagnar. Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Ref nr 108.
UPP
  Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl. Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp. Ref nr 728.
UPP
  Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Järnvägsposten, En kampanj mot tiden. Meddelande från postmuseum nr 39. Ref nr 43.
UPP
  Johannesson, Ove. En bildberättelse om Ölands Järnväg. ÖJ. Ref nr 646.
UPP
  Johansson, Kent. Jernvägsnytt. Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1. Ref nr 710.
UPP
  Johansson, Måns. Linje 18 Slussen - Gröndal. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 18. Ref nr 539.
UPP
  Johansson, Roger , m.fl. Rallaren nr 10 1996. Banverkets personaltidning. BV. Ref nr 95.
UPP
  Johansson, Sture. Valdemarsviksbanan. En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. VHS 26 min. Ref nr 643.
UPP
  Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. Från Wadstena till Vadstena. En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. WFJ-skrift. Ref nr 4.
UPP
  Johansson, Thomas & Peterson, Bo E. Tvärbanan. Om spårvägens återkomst i Stockholm. Ref nr 775.
UPP
  Johnstone, Michael. Sensationelle einblicke Lokomotiven. Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Ref nr 346.
UPP
  Juhlins samlingar, Lennart. Glimtar från det sena 1960-talet. Ref nr 72.
UPP
  Julin, Sten-Axel. Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 15. Ref nr 630.
UPP
  Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders. 10 år med NBvJ - 1978-1988. Ref nr 163.
UPP
  Järnvägsbolagen. Göteborg - Alfvesta. En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Ref nr 547.
UPP
  Järnvägsgruppen. Järnvägens historia i Hästveda. Ref nr 732.
UPP
  Järnvägsmusei vänner. Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum. Jmv. Ref nr 67.
UPP

K A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  K.E.Media. Railroad Tycoon II. Strategy PC CD ROM. PC Best Buy 67. Ref nr 688.
UPP
  Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel. SJ 125 år. Med SJ mot framtiden. Ref nr 432.
UPP
  Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven. NBJ 125 år - Nora Bergslags Järnväg. En minnesskrift. Ref nr 51.
UPP
  Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. Ångpannor av lokomotivtyp. Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. SJK småskrifter nr 5. Ref nr 580.
UPP
  Karlsson, Lars Olov. Spår av ett sekel. En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Ref nr 320.
UPP
  Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. Bandelsregistret. Reviderad Febr 1998. SJK forskning nr 11. Ref nr 104.
UPP
  Karlsson, Nils. Södra Bangården i Stockholm 1860-1983. En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. SJK skriftserie nr 36. Ref nr 384.
UPP
  Keefe, Kevin P. Classic Trains. From the editors of Trains Magazine. Tidskrift 1999. Ref nr 361.
UPP
  Kershaw. Kershaw railroad maintenance machinery. Broschyr. Ref nr 443.
UPP
  Kichenside, Geoffrey. Great train disasters. The world's worst railway accidents. Ref nr 383.
UPP
  Kihlberg, Hans E. En återblick de första 20 åren, JÅÅJ. En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Ref nr 300.
UPP
  Killander, K. Lok och tendrar vid Sveriges Statsbanor 1891. SJ 1891. Ref nr 398.
UPP
  Kjellvald, Henry. 50 år vid Roslagsbanan 1898 - 1948. Avdelning 2 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. Ref nr 652.
UPP
  Kjessel, Bo. Banestetik. Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. BV. Ref nr 681.
UPP
  Kockums Industrier AB. Kockums järnvägsfordon genom tiderna. Ref nr 85.
UPP
  Koponen, Lars & Rönn, Göran. Tjänstevagnar. med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967-1977. SJK skriftserie nr 27. Ref nr 356.
UPP
  Koppel, Arthur. Industri- och Lokaljernvägar. Katalog 1899. Ref nr 409.
UPP
  Koschinski, Konrad. Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde. Ref nr 133.
UPP
  Kronberg, Bo & Brink, Jan. SJ 125 år. En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. VHS 32 min. Ref nr 724.
UPP
  Krylbo Fotoklubb. Krylbo förr ... järnvägen. Bildhäfte nr 2. Ref nr 549.
UPP
  Kullander, Björn , m.fl. Sveriges Järnvägs Historia. Ref nr 88.
UPP
  Kullander, Björn. Tidsmaskinen. En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. Ref nr 243.
UPP
  Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. En bok om Lok. Ref nr 47.
UPP
  Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Min modelljärnväg. Handbok för mj-byggare. Ref nr 269.
UPP
  Kvarnstedt, John. Gotlands Järnvägar. Skriftserie GOTLANDICA nr 15. Ref nr 194.
UPP
  Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T. Everyday English for Railwaymen. with a small railway dictionary. Ref nr 730.
UPP

L A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J. Nynäsbanan (3:e utgåvan). Ref nr 746.
UPP
  Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. Nynäsbanan. SJK skriftserie nr 46. Ref nr 86.
UPP
  Landgren, Kenneth. Forsmo - Hotingbanan. Tåget genom sagornas ådal. Ref nr 653.
UPP
  Landgren, Kenneth. Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996. Ref nr 771.
UPP
  Landgren, Kenneth. Saltsjöbanan. SJK skriftserie nr 58. Ref nr 286.
UPP
  Landin, Ingemar. Skara - Lundsbrunns Järnvägar. Ett levande järnvägsmuseum. Ref nr 294.
UPP
  Lange, Thomas. Linje 8 Slussen - Skarpnäck. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 08. Ref nr 537.
UPP
  Lange, Thomas. Stocholm på spåret. Från hästspårväg till snabbspårväg. Ref nr 719.
UPP
  Lantz, Sune. Skogsbanan i Böda. Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Årsbok. Ref nr 651.
UPP
  Lauritsen, Tom. Danske lokomotiver og motorvogne 1997. Ref nr 255.
UPP
  Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. Simrisbanan på senare år. ÖSkJ. Ref nr 541.
UPP
  Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ-bladet 2000. Medlemsblad. ÖSJ 28:1-4. Ref nr 596.
UPP
  Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ-bladet 2001. Medlemsblad. ÖSJ 29:1-4. Ref nr 693.
UPP
  Lilja, Sören S. Linje 17 Slussen - Fruängen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 17. Ref nr 632.
UPP
  Liljendahl, Lennart. Dannemora - Hargs Järnväg. En social och teknisk studie av en bruksbana. SJK skriftserie nr 6. Ref nr 707.
UPP
  LIMA. Lima H0 Katalog nr 153. Lima 153. Ref nr 176.
UPP
  Lind, Lars Olof. Siljansbanan, Borlänge - Rättvik. SJK skriftserie nr 39. Ref nr 42.
UPP
  Lind, Lars Olof, m.fl. Nässjö - Knutpunkt på höglandet. SJK skriftserie nr 44. Ref nr 87.
UPP
  Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. En järnväg på Österlen. Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Specialnummer. Ref nr 313.
UPP
  Lindahl, Jan. Grödingebanan. BV. Ref nr 666.
UPP
  Lindahl, Jan, m.fl. Tåg nr 1 - 12, 2002. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2002:1-12. Ref nr 741.
UPP
  Linde, Gunilla. Stationshus 1855-1895. A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. SJK skriftserie nr 47. Ref nr 80.
UPP
  Lindqvist, Herman. Historien om Sverige. Ånga och dynamit. Historien om Sverige nr 8. Ref nr 575.
UPP
  Lissenko, Claes G. Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 01. Ref nr 533.
UPP
  Lissenko, Claes G. Linje 2 Fredhäll - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 02. Ref nr 723.
UPP
  Lissenko, Claes G. Linje 3 Haga - Hornstull. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 03. Ref nr 534.
UPP
  Lissenko, Claes G. Linje 5 Karlberg - Östra stationen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 05. Ref nr 605.
UPP
  Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). 100 år på spår - Kalmar. Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. SJK skriftserie nr 75. Ref nr 737.
UPP
  Ljunggren, Malte. SJ diesellok litt Z66. En beskrivning av diesellok Z66. SJK skriftserie nr 12. Ref nr 271.
UPP
  Ljunggren, Malte. Sveriges Lokstationer. Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. SJK skriftserie nr 60. Ref nr 388.
UPP
  Ljungqvist, Torbjörn. Laxå-Röfors Järnväg. SJK skriftserie nr 4. Ref nr 563.
UPP
  Ljungqvist, Torbjörn. Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel. En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ref nr 389.
UPP
  Loxton, Howard. Railways. Ref nr 197.
UPP
  Lundberg, Axel. Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt. Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Ref nr 636.
UPP
  Lundberg, John. Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer. Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. ÖSJ. Ref nr 16.
UPP
  Lundholm, Kjell. Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år. Ref nr 32.
UPP
  Lundin, Stig. 15 år med järnväg som hobby. En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Järnvägsnytts skriftserie nr 6. Ref nr 142.
UPP
  Lundin, Stig. Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens. Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. SJK småskrifter nr 2. Ref nr 577.
UPP
  Lundmark, Nils. Östgötabanan. Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Program målsättning. Ref nr 823.
UPP
  Lundmark, Nils. Östgötabanan. Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Program plan. Ref nr 767.
UPP
  Lundström, Sven. Ett stycke kanalhistoria. Småskriftserie nr 1. Ref nr 721.
UPP
  Lundvall, Börje. GDG ellok litt O. SJK skriftserie nr 17. Ref nr 89.
UPP
  Löf, Peter. Rullande materiel vid NKlJ. SJK skriftserie nr 51. Ref nr 137.
UPP

M A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Magnusson, Thorsten. Järnvägarna i Åseda 1902-2002. En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Skriftserie 5. Ref nr 714.
UPP
  Malke, Alfred. Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903. Historik och minnen. Ref nr 341.
UPP
  Malmberg, Arne. Finspong through the centuries. An industrial saga without end. Ref nr 301.
UPP
  Malmborg, Ewa. Teknik i praktiken från A till Ö. Ref nr 348.
UPP
  Mannerfelt, Måns. Västergötland Göteborgs Järnvägar. VGJ - En historik. Ref nr 358.
UPP
  Mannix. Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International. Ref nr 444.
UPP
  Marklund, Göran & Marklund, Hans. Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur. 75558,2 meter järnvägshistoria. SJK skriftserie nr 25. Ref nr 98.
UPP
  Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1911. Meddelande nr 5. Ref nr 433.
UPP
  Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1913. Meddelande nr 8. Ref nr 434.
UPP
  Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1915. Meddelande nr 10. Ref nr 435.
UPP
  Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1916. Meddelande nr 13. Ref nr 436.
UPP
  Maskinbyrån. Ny rullande materiel vid SJ 1918. Meddelande nr 14. Ref nr 437.
UPP
  Maskinbyrån. Statens Järnvägars Lokomotiv 1927. Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. SJ 1927. Ref nr 399.
UPP
  Maskintekniska byrån. Förteckning över lok och vagnar, m.m. Str 77/48. Ref nr 351.
UPP
  McGonigol, Robert S, m.fl. Classic Trains. The golden years of railroading. Volume 1 number 2. Ref nr 569.
UPP
  Melander, Rune, m.fl. Teknikens Värld. med Hobby. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18. Ref nr 510.
UPP
  Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg. Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Utredning 2000:29. Ref nr 617.
UPP
  Melchert, Daniel. Från Alvesta till Ösjöbol. Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Ref nr 349.
UPP
  Mihnoss, E G. Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1. Orbis 1. Ref nr 371.
UPP
  Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860. Roligt att veta - så levde man förr. Roligt att veta. Ref nr 654.
UPP
  Moore, Dennis. The Shimmer of Steel. An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. CvR 2. Ref nr 670.
UPP
  Motala Verkstad. Lokomotiv, AB Motala Verkstad. Katalog nr 3037. Ref nr 385.
UPP
  Motala Verkstad. Motala Diesel-turbine Locomotive. Reprinted from Diesel Railway traction. Ref nr 773.
UPP
  Mourning, Jim & Rolofson, Bob. New ideas in Railroad Modeling. MRR book no 159. Ref nr 172.
UPP
  Månsson, Krister. Spår i historien. Banmuseet i Ängelholm. Ref nr 557.
UPP
  Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1996. Medlemsskrift. NBVJ 96:1-4. Ref nr 490.
UPP
  Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1997. Medlemsskrift. NBVJ 97:1-4. Ref nr 491.
UPP
  Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1998. Medlemsskrift. NBVJ 98:1-4. Ref nr 492.
UPP
  Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1999. Medlemsskrift. NBVJ 99:1-4. Ref nr 493.
UPP
  Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. Jernvägsbladet Förstlingen 1995. Medlemsskrift. NBVJ 95:1-4. Ref nr 489.
UPP
  Märklin. Märklin H0 Katalog 1970 SV. Märklin 70 sv. Ref nr 508.
UPP
  Märklin. Märklin Neuheiten 1994 i skala 1. New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Katalog 1994E. Ref nr 703.
UPP
  Märklin. Märklin Neuheiten 1996. Das C-Cleis. Katalog 1996. Ref nr 702.
UPP
  Mörling, Staffan. Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 1. SJK skriftserie nr 1. Ref nr 708.
UPP
  Mörling, Staffan. Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg. Utgåva 2. SJK skriftserie nr 22. Ref nr 159.
UPP

N A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1977. Medlemsblad. ÖSJ 5:2-4. Ref nr 476.
UPP
  Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Längs spåret Stockholm - Göteborg. SJ Stab 1. Ref nr 192.
UPP
  Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. Längs spåret Stockholm - Sundsvall. SJ Stab 2. Ref nr 282.
UPP
  Neppenström, Mona. Längs spåret Stockholm - Malmö. SJ Stab 3. Ref nr 140.
UPP
  Nilsson, Göran. Ångwhisslan 1999. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2249-2250. Ref nr 599.
UPP
  Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn. Fest på Spår. Menyer ur järnvägens historia. Ref nr 322.
UPP
  Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank. Nordens Järnvägar 1981. Ref nr 45.
UPP
  Nilsson, Lennart. SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999. SJK skriftserie nr 69. Ref nr 247.
UPP
  Nilsson, Lennart. SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999. Daterat 2001-01-01. SJK skriftserie nr 69a. Ref nr 619.
UPP
  Nilsson, Ulf. Ellok tillverkade av ASEA. SJK småskrifter nr 8. Ref nr 10.
UPP
  Nilsson, Ulf. Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås. SJK småskrifter nr 1. Ref nr 576.
UPP
  Nilsson, Ulf. Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971. SJK småskrifter nr 7. Ref nr 582.
UPP
  Nilsson, Ulf. Museilok i Sverige. SJK småskrifter nr 9. Ref nr 583.
UPP
  Nisser, Marie. Surahammars bruksmuseum. Vägledning. Vägledning. Ref nr 811.
UPP
  Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Kalmar Järnväg 100 år. Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Ref nr 214.
UPP
  Nock, O.S. The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour. Colour serie 34. Ref nr 761.
UPP
  NOHAB. Nydqvist & Holm AB. Tank Locomotives. Katalog nr 51. Ref nr 73.
UPP
  Nordin, Tore. Svenska Elmotorvagnar. Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. SJK skriftserie nr 76. Ref nr 770.
UPP
  Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. Svenska Ellok. En bok om det svenska ellokets historia. SJK skriftserie nr 67. Ref nr 393.
UPP
  Nordling, Kjell. Järnvägsdata 1. SJK skriftserie nr 31. Ref nr 665.
UPP
  Nordqvist, Stig & Rosén, John. Faster trains - technology, prospects and impact. Information nr 418. Ref nr 342.
UPP
  Nothin, Erik. Vagnlära. På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok. Ref nr 637.
UPP
  NSVJ Styrelse. NSVJ 1893 - 1918. Minnesskrift 1893 - 1918. Ref nr 641.
UPP

O A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Obermayer, Horst J. Taschenbuch der Eisenbahn. 2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Ref nr 18.
UPP
  Ohlin, C Bengt. Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna. Ref nr 70.
UPP
  Ohlsson, N.G. Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild. Ref nr 264.
UPP
  Ohlsson, N.G. Möja Jernväg. Ref nr 266.
UPP
  Ohlsson, N.G. Ånglokomotivet Lappen 75 år. Möja Jernvägs lok nr 1. Ref nr 265.
UPP
  Olofsson, Carl. Sveriges Järnvägar. Reproduktion av ÖSkJ 1978. 1. Ref nr 315.
UPP
  Olson, Björn. ASG femtio år. ASG transport - spedition - lagring. ASG. Ref nr 574.
UPP
  Olsson, Håkan. Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989. Sillabanan 100år. Ref nr 207.
UPP
  Olsson, Stefan. Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation. Ref nr 138.
UPP
  Olsson, Stefan. Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg. Ref nr 548.
UPP

P A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Palén, Kjell. Ostkustbanan 1927-1977. SJK skriftserie nr 24. Ref nr 48.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1980 nr 1-5 + 1981 nr I. Medlemsblad. Ref nr 199.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1981 nr 1-4. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 1. Ref nr 200.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1982 nr 1-4. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 2. Ref nr 201.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1983 nr 1-4. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 3. Ref nr 202.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1984 nr 1-4. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 4. Ref nr 203.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1985 nr 1-4. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 5. Ref nr 204.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1986 nr 1-6. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 6. Ref nr 205.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1987 nr 1-6. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 7. Ref nr 206.
UPP
  Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar 1988 nr 1-6. Medlemsskrift. Järnvägar! Årgång 8. Ref nr 253.
UPP
  Persson, Bruse L F. Linje 0 och andra udda linjer. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 00. Ref nr 607.
UPP
  Persson, Bruse L F. Linje 4 Ringlinjen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 04. Ref nr 535.
UPP
  Persson, Bruse L F. Linje 10 Hornstull - Värtan. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 10. Ref nr 602.
UPP
  Persson, Bruse L F. Linje 22 Norrmalmstorg - Utställningen. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 22. Ref nr 603.
UPP
  Persson, E Bertil. Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg. SJK skriftserie nr 32. Ref nr 312.
UPP
  Persson, Tom, m.fl. Ångwhisslan 1975. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 1312-1313. Ref nr 598.
UPP
  Peterson, Gert. Från ASJA till SAAB. Historien om en flygindustri. Ref nr 516.
UPP
  Petersson, Lennart. Lennarts Järnvägsbilder. Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. ÖSJ L27. Ref nr 676.
UPP
  Pettersson, Conny. Nunnebanan 1901-1939. En cykel- och vandringsled. Ref nr 259.
UPP
  Plochmann, Peter. 100 Jahre Fahrzeugmodelle im Verkehrsmuseum Nürnberg. Bildkatalog mit Beschreibung von ausgewählten Modellen im 1:10. Årsskrift 1982. Ref nr 262.
UPP
  Pokschewinski, Karl. Feuerlose Lokomotiven. Geschichte, Funktion und Einsatz der Dampfspeicherloks. Ref nr 715.
UPP
  Priedits, Janus. Industrilok ( 9) i Skåne - Malmöhus län. Svenska industrilok 9. Ref nr 378.
UPP
  Priedits, Janus. Industrilok (10) i Skåne - Kristianstads län. Svenska industrilok 10. Ref nr 379.
UPP

R A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Ragnar, Martin & Hardings, Eje. Järnvägen till Ronehamn. Spekulationer från början till slut. SJK skriftserie nr 74. Ref nr 738.
UPP
  Ragnar, Martin. Gotlandståget i Dalhem. En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. GHJ. Ref nr 296.
UPP
  Ragnar, Martin. Järnvägen till Klintebys. Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ref nr 622.
UPP
  Ragnar, Martin. Så bygger man en museijärnväg. 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. GHJ 65. Ref nr 295.
UPP
  Ragnar, Martin. Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards. SJK skriftserie nr 63. Ref nr 44.
UPP
  Rasserie, André. Les "141 R" Méditerranée. Ref nr 71.
UPP
  Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. Tåg och Spår 1997-2000. ToS 104-120. Ref nr 231.
UPP
  Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar. Motorvagnar. AB Hässleholms Verkstäder. Ref nr 76.
UPP
  Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad. Katalog nr 5, 1891. Katalog 5. Ref nr 136.
UPP
  Rigstam, Ulf. I fäders spår ... 90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Ref nr 427.
UPP
  Ronander, Ulf. Den gotländska järnvägsepoken. Särtryck. Från GUTABYGD 1982. Ref nr 532.
UPP
  Rosén, Bengt. Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1. Värnamo - Strömsnäsbruk. SSJF del 1. Ref nr 422.
UPP
  Rosén, Bengt. Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2. Strömsnäsbruk - Kärreberga. SSJF del 2. Ref nr 423.
UPP
  Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. Säröbanan. GSJ. SJK skriftserie nr 3. Ref nr 543.
UPP
  Rossberg, Ralf Roman. Geschichte der eisenbahn. Ref nr 347.
UPP
  Rudström, Bengt-Åke. Tåg och Spår 2001-. ToS 121-. Ref nr 689.
UPP
  Rundblad, Per. Enköping - Heby - Runhällens Järnväg. SJK skriftserie nr 55. Ref nr 226.
UPP
  Rundblad, Per. Uppsala - Enköpings Järnväg. SJK skriftserie nr 43. Ref nr 227.
UPP

S A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Sanderberg, Martin. Stationshuset Lund C. Årsskrift 49. Ref nr 649.
UPP
  Sanderberg, Martin W. Decauville. Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Ref nr 318.
UPP
  Sandhammar, Bengt. Lok och Järnvägar 1. Jädraås - Tallås Järnväg. AoH. Ref nr 91.
UPP
  Sandin, Gunnar. Kring Lund C. Årsbok nr 81. Ref nr 500.
UPP
  Sandin, Gunnar. KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv. hundra år efter det första öppnandet. Ångtrycket specialnummer. Ref nr 544.
UPP
  Sandin, Gunnar, m.fl. BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939. Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Ref nr 380.
UPP
  Sarmento, Petrus J. Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 12. Ref nr 629.
UPP
  Sarmento, Petrus J. Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken. Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. SS linjebeskrivningar 20. Ref nr 604.
UPP
  Sarmento, Petrus J. Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 21. Ref nr 633.
UPP
  Schwerin, Günter. Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg. Ref nr 83.
UPP
  Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans. Technical description of the Stockholm underground railway 1964. Ref nr 110.
UPP
  Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. Museispårvägen i Malmköping. Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. SSS Katalog. Ref nr 634.
UPP
  Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Sveriges första brandbil. Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Årsbok 1979 - 1980. Ref nr 635.
UPP
  Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Eskilstuna Museer. Årsbok 1979 - 1980. Skrifter 1980. Ref nr 762.
UPP
  Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. Flygfoto Stockholm. TNF bok 5. Ref nr 769.
UPP
  SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB. Tåg med elkraft 75 år. Från vattenkraft till dragkraft. Ref nr 502.
UPP
  SJ. 1 kl manövervagn Litt UA7R. Broschyr. Ref nr 819.
UPP
  SJ Information och PR. Järnvägsmuseum Gävle. Katalog. Ref nr 215.
UPP
  SJ. SJ 1942. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1942. Ref nr 552.
UPP
  SJ. SJ 1943. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. Ref nr 553.
UPP
  SJ. SJ 1944. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1943. Ref nr 554.
UPP
  SJ. SJ 1945. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1945. Ref nr 439.
UPP
  SJ. SJ 1946. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1946. Ref nr 440.
UPP
  SJ. SJ 1947. En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ 1947. Ref nr 441.
UPP
  SJ. Tåg 62. SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. Ref nr 558.
UPP
  SJ. Vägen av stål. En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. BV. Ref nr 96.
UPP
  SJK. SJK 25 år 1958-1983. Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK skriftserie nr 35. Ref nr 565.
UPP
  SJK. Svenska järnvägsklubben 1958-1978. Växjö - Hultsfred - Västervik. Ref nr 546.
UPP
  Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 1994. Medlemsskrift. Nynäståget 2. Ref nr 704.
UPP
  Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget SNJ 90 år. Stort Jubileumsnummer. Nynäståget 3-4. Ref nr 333.
UPP
  Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. Skelleftebanan. och Bolidens järnvägar. SJK skriftserie nr 70. Ref nr 551.
UPP
  Sjöö, Robert , m.fl. Program till Järnvägsmuseets dag 2003. en resa till järnvägens barndom. Ref nr 763.
UPP
  Sjöö, Robert , m.fl. Tåg i tiondel. Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Ref nr 671.
UPP
  Skanska. Tunnelbygget genom Hallandsås. BV. Ref nr 694.
UPP
  Skov, Olaf. Veterantog. Ref nr 208.
UPP
  Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. Linje 16 Slussen - Mälarhöjden. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 16. Ref nr 631.
UPP
  SL. Renare, modernare och tryggare tunnelbana. Några av våra satsningar under 90-talet. SL. Ref nr 504.
UPP
  SL. Tunnelbanan - världens längsta konstutställning. Ref nr 700.
UPP
  SL. Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen. SL. Ref nr 503.
UPP
  Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Vandringar på rallarvägen. Ofotenbanan. Ref nr 720.
UPP
  Smith, Donald J. Robert Stephenson. An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Lifeline 8. Ref nr 292.
UPP
  Sperandeo, Andy, m.fl. Model Railroader. November 2000. volume 67 number 11. Ref nr 568.
UPP
  SRS. SRS Euroc. Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. Broschyr. Ref nr 421.
UPP
  Statens Järnvägar. Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg. Ref nr 217.
UPP
  Stegemann, Georg. Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde. Ref nr 132.
UPP
  Sten, Rolf. DONJ Under 100 år 1897-1997. Ref nr 102.
UPP
  Sten, Rolf. Mellan Härnösand och Sollefteå. En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. OKBv skriftserie 3. Ref nr 283.
UPP
  Stenbom, Freddy. Hobby 25. Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. AoH. Ref nr 370.
UPP
  Stenbom, Freddy, m.fl. Allt om Hobby nr 6 1996. 30 års jubileum. AoH. Ref nr 94.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 1A. Karta 01A. Ref nr 799.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 1B. Karta 01B. Ref nr 800.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 2. Utgåva 2. Karta 02. Ref nr 776.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 3. Karta 03. Ref nr 777.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 3. Utgåva 2. Karta 03. Ref nr 801.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 5. Karta 05. Ref nr 779.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 6. Karta 06. Ref nr 780.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 6. Utgåva 2. Karta 06. Ref nr 802.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 7. Karta 07. Ref nr 781.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 8. Karta 08. Ref nr 782.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 8. Utgåva 2. Karta 08. Ref nr 803.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 9. Karta 09. Ref nr 783.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 9. Utgåva 2. Karta 09. Ref nr 804.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 10. Utgåva 2. Karta 10. Ref nr 784.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 11. Utgåva 2. Karta 11. Ref nr 785.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 13. Karta 13. Ref nr 787.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 14. Karta 14. Ref nr 788.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 15. Karta 15. Ref nr 789.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 16. Karta 16. Ref nr 790.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 19. Karta 19. Ref nr 793.
UPP
  STF och KAK. Turistkartan över Sverige Blad 21. Karta 21. Ref nr 795.
UPP
  Stipich, Daniel, m.fl. Transport Journalen. Tema: Teknik och vagnar. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1. Ref nr 584.
UPP
  Stolt, Leif. Trådbussen i Sverige del 1. TNF bok 2. Ref nr 712.
UPP
  Stolt, Leif. Trådbussen i Sverige del 2. TNF bok 4. Ref nr 718.
UPP
  Styrelsen. Anten-Gräfsnäs Järnväg. Berättelsen om en museibana. Ref nr 528.
UPP
  Styrelsen. Södra Spårvägarne 25 år. Ref nr 530.
UPP
  Sundström, Erik. Svartälvsbanan. Statens Enskilda Järnväg. SJK skriftserie nr 42. Ref nr 610.
UPP
  Sundström, Erik W , m.fl. Karlskoga Bergslag förr och nu 1968. Årsskrift 1968. Ref nr 812.
UPP
  Sundström, Erik. Ånglok tillverkade i Sverige. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Ref nr 8.
UPP
  Sundström, Erik. Österströms Järnväg. En trävarubana i Norrland. OKBv skriftserie 2. Ref nr 285.
UPP
  Sundström, Lennart. Hobbyboken 1963. Modellbyggarnas årsbok. Ref nr 174.
UPP
  Sundström, Lennart. Hobbyboken 1964. Modellbyggarnas årsbok. Ref nr 175.
UPP
  Svallhammar, Stig. Skendöd i Roslagen. Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Ref nr 722.
UPP
  Svanstein, Hans. Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona. Ref nr 145.
UPP
  Svedab. På väg till Öresund. Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Ref nr 424.
UPP
  Svensson, Anders. Bevarade Järnvägsfordon Normalspår. JHR. Ref nr 337.
UPP
  Svensson, Anders. Bevarade Järnvägsfordon Smalspår. JHR. Ref nr 338.
UPP
  Svensson, Anders. Järnvägsadresser. Förteckning över organisationer. JHR. Ref nr 340.
UPP
  Svensson, Anders. Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker. Förteckning över skriftutgivning. JHR. Ref nr 339.
UPP
  Svensson, Anders. Slite Roma Järnväg 100 år. Spårstumpen nr 80. Spårstumpen 2002:2. Ref nr 743.
UPP
  Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Skärstadsboken. Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Årsskrift 10. Ref nr 221.
UPP
  Svensson, Jan-Olov. DONJ - En beskrivning av den rullande materielen. WFJ-skrift nr 5. Ref nr 100.
UPP
  Svensson, Jan-Olov. Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. VJF skrift nr 8. Ref nr 345.
UPP
  Svensson, Magnus & Frick, Jan. Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 07. Ref nr 123.
UPP
  Svensson, Magnus. Linje 19 Slussen - Örby. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 19. Ref nr 540.
UPP
  Svensson, Sven-Eric. Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla. I går - I dag - I framtiden. Ref nr 664.
UPP
  Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1978. Medlemsblad. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Ref nr 477.
UPP
  Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1983. Medlemsblad. ÖSJ 11:3, 13:1. Ref nr 478.
UPP
  Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ-bladet 1994. Medlemsblad. ÖSJ 22:3-4. Ref nr 479.
UPP
  Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Järn bryter bygd. Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Ekomuseum. Ref nr 268.
UPP

T A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Tekniska rådet. Järnvägsdriften, automatisering rationalisering. Framtida möjligheter. FJT rapport 1993. Ref nr 426.
UPP
  Temming, Rolf L. Dampf Lokomotiven. Ref nr 125.
UPP
  Temming, Rolf L. Eisenbahn für morgen schon heute. Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Ref nr 127.
UPP
  Temming, Rolf L. Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte. Ref nr 126.
UPP
  Themar, Tomas. Gislavedsboken 2001. Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Gislavedsboken 26. Ref nr 727.
UPP
  Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 1999. Medlemsskrift. Smalspårigt 69. Ref nr 620.
UPP
  Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 2001. Medlemsskrift. Smalspårigt 75. Ref nr 621.
UPP
  Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974. Jubileumsskrift. Ref nr 647.
UPP
  Thordeman, Bror. Bilistens miniatyratlas över Sverige. 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Ref nr 696.
UPP
  Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. Sveriges Järnvägars Historia. BV. Ref nr 321.
UPP
  Thoweman, John. Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (färg). Ref nr 359.
UPP
  Thoweman, John. Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland. Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Roslagsexpressen nr 2 (s/v). Ref nr 709.
UPP
  Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle. Resan till Kinnekulle. Tidtabell. Ref nr 820.
UPP
  Thulin, Bertil. Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988. SJK skriftserie nr 45. Ref nr 39.
UPP
  Thulin, Bertil. Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping. SJK skriftserie nr 50. Ref nr 663.
UPP
  Thulin, Bertil, m.fl. Göteborg - Borås Jernväg. SJK skriftserie nr 62. Ref nr 352.
UPP
  Thulin, Bertirl. Nossebrobanan. Ett 75 årsjubileum. SJK skriftserie nr 54. Ref nr 685.
UPP
  Thulin, Olof. Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Ref nr 162.
UPP
  Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Efter Hundra År. Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Ref nr 53.
UPP
  Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Post och järnvägar i Östergötland. Specialhandbok 21. Ref nr 522.
UPP
  Turistbyrån. Surahammars bruksmuseum. Från järn till järnvägshjul. Ref nr 695.
UPP
  Tågdriftavdelningen. Handhavande av motorvagn litt Y3. SJF 333.5 utgåva 2. Ref nr 252.
UPP

U A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Ulvesjö, Åke. Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona. Ref nr 225.
UPP
  Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. Tåg och Spår 1991-1996. ToS 87-103. Ref nr 228.
UPP
  Unvér, Bengt E. Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond. Ref nr 697.
UPP
  Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1963-1966. ToS 1-7. Ref nr 229.
UPP
  Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1967-1970. ToS 8-22. Ref nr 230.
UPP
  Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1971-1979. ToS 23-54. Ref nr 38.
UPP
  Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1980-1985. ToS 55-72. Ref nr 37.
UPP
  Unvér, Bengt E. Tåg och Spår 1986-1990. ToS 73-86. Ref nr 36.
UPP
  Unvér, Bengt E. Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Katalog Nr 2. Ref nr 273.
UPP
  Unvér, Bengt E. Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Järnvägsmuseal katalog. Katalog Nr 1. Ref nr 814.
UPP
  Upmark, Erik , m.fl. Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956. Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. SJ. Ref nr 656.
UPP
 
V A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Walther, Hans. Linje 11 Tegelbacken - Ängby och Mariebergsgatan - Karlaplan. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 11. Ref nr 606.
UPP
  Walther, Hans. Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 13. Ref nr 538.
UPP
  Vandenberghen, Ir. J. Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967. Departement materiel tome XIX. Ref nr 428.
UPP
  Wannedal, Ernst. Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar. TGOJ 1927 - 1990. TGOJ Del 2. Ref nr 6.
UPP
  Wegmann, Rolph. Getå 1918, Den stora tågolyckan. Ref nr 429.
UPP
  Welander, Lennart & Gustafsson, Willy. Anneberg - Ormaryds Järnväg. En svensk enskild liten järnvägs historia. ÖSlJ-skrift nr 1. Ref nr 152.
UPP
  Welander, Lennart. Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana. Decauvillens historia. ÖSlJ-skrift nr 5. Ref nr 155.
UPP
  Welander, Lennart. Järnvägen i Mariefred 100 år, 1895-1965-1995, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. ÖSlJ 2:a upplagan. Ref nr 278.
UPP
  Welander, Lennart. Järnvägen i Mariefred, NrSlJ - SJ - ÖSlJ. ÖSlJ. Ref nr 277.
UPP
  Welander, Lennart. Jönköping - Gripenbergs Järnväg. ÖSlJ-skrift nr 7. Ref nr 381.
UPP
  Welander, Lennart. Kosta Järnväg. Linjen Lessebo - Målerås, Hummels Jvg-sbyrå och Kostasystemet. ÖSlJ-skrift nr 6. Ref nr 156.
UPP
  Welander, Lennart. Läggesta. Knutpunkt från vikingatid till nutid. Järnvägen i Läggesta NrSlJ-SJ-ÖSlJ. ÖSlJ. Ref nr 290.
UPP
  Welander, Lennart. Munkedals Järnväg. En bohusländsk järnvägs historia. ÖSlJ-skrift nr 4. Ref nr 151.
UPP
  Welander, Lennart. Nättrabybanan. Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. ÖSlJ-skrift nr 3. Ref nr 154.
UPP
  Welander, Lennart. Skogen tar tåget. Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. SJK skriftserie nr 56. Ref nr 165.
UPP
  Welander, Lennart. Stafsjö Järnväg - Nunnebanan. Kolmårdens egen järnväg. ÖSlJ-skrift nr 2. Ref nr 153.
UPP
  Welander, Lennart. VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911. Ref nr 5.
UPP
  Welander, Lennart. Vägen från gruva och Bruk. Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. SJK skriftserie nr 37. Ref nr 99.
UPP
  Welch, Michael S. Portrait of Bluebell Steam. The Bluebell Railway in colour. Ref nr 284.
UPP
  Welin, Gustaf , m.fl. Statens Järnvägar 1856-1906. Transportmateriel och verkstäder. SJ SJ 50:3. Ref nr 735.
UPP
  Welin, Gustaf , m.fl. Statens Järnvägar 1856-1906. Förvaltning och personal. SJ SJ 50:4. Ref nr 736.
UPP
  Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. Statens Järnvägar 1856-1906. Historik. SJ SJ 50:1. Ref nr 314.
UPP
  Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. Statens Järnvägar 1856-1906. Bana och byggnader. SJ SJ 50:2. Ref nr 678.
UPP
  Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2002. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2295-2316. Ref nr 740.
UPP
  Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2001. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2273-2294. Ref nr 692.
UPP
  Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. Ångwhisslan 2000. Notiser om järnvägar m.m. ÅW 2251-2272. Ref nr 600.
UPP
  Westling, Folke. Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Ref nr 757.
UPP
  Wigg, Torbjörn. Linje 6 Roslagstull - Sofia. Spårvägslinjer i Stockholm. SS linjebeskrivningar 06. Ref nr 536.
UPP
  Wikström, Karl-Axel. Norra Bohusbanan 80 år 1903 - 1983. Skriftserie 1. Ref nr 661.
UPP
  Vinberg, Sal. Stockholms hamn 1937. Ref nr 105.
UPP
  von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl. Model Railroading. Experts show you how to build and operate a pike. MRR book no 138. Ref nr 171.
UPP
  von Schmalensee, Kurt. Johannisborg. Föreningen Gamla Norrköping. Norrk Kulturhist Publ nr 1. Ref nr 257.
UPP
  Wållström, Lennart, m.fl. Mälarbanan - då och nu. En bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid. Ref nr 526.
UPP
  Wååg, Nils Erik , Jönsson, Sigvard & Holmgren, Yngve. När tåget gick till Tollarp. Gärds Härads Järnväg och Östra Skånes Järnvägar. Ref nr 623.
UPP
  Wååg, Nils Erik. Banvakt 17. SJK skriftserie nr 59. Ref nr 542.
UPP

Å A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Åberg, Nils. SJ modellhall. SJ 656108. Ref nr 659.
UPP
  Åkerman, Helge. Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar, NVHJ 1924 - 1944. I anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Minnesskrift 1879 - 1944. Ref nr 759.
UPP
  Åkerman, Helge. NVHJ 1879 - 1944. Minnesskrift 1944. Ref nr 642.
UPP
  Åkesson, Gert. Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten. Ref nr 195.
UPP
  Åsberg, Rolf. Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Meddelande nr 20. Ref nr 27.
UPP
  Åsbrink, Gustav. Från Västerhavet till Östersjön. Resehandbok över BJ, SWB, GDJ och SDJ. Ref nr 251.
UPP
  Åstedt, Björn. Malmö - Genarps Järnväg 1894-1948. Ref nr 29.
UPP

Ö A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  Öresundskonsortiet. Den fasta förbindelsen över Öresund. Design och konstruktion. Ref nr 425.
UPP
  ÖSlJ. En presentation av ÖSlJ. Museibanan i Mariefred. Ref nr 279.
UPP
  ÖSlJ Styrelse. De smalaste spåren. En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. AoH. Ref nr 263.
UPP
  Östra Regionen. 3-spårstunnel förbi Riddarholmen. Broschyr. Ref nr 438.
UPP
  Östra regionen. Tre förslag till nytt dubbelspår Norrköping - Gistad. Södra Stambanan. BV. Ref nr 261.
UPP

? A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö ?
TOP
 
INDEX

  A traveller's guide to the Festiniog Railway. Ref nr 765.
UPP
  ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel. Broschyr. Ref nr 816.
UPP
  Banarbete på Blekinge Kustbana. En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
UPP
  Basic Model Railroading. Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
UPP
  Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget. Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
UPP
  DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik. En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
UPP
  Från Ånghästen till Uddeholmaren. Bilder från NKlJ. Ref nr 139.
UPP
  Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan. gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
UPP
  Great trains ride again. Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
UPP
  Guide to Tourist Railroads and Museum 2000. Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
UPP
  Göteborg 1923. 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
UPP
  Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov. Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
UPP
  Järnvägar i 1940-talets Skåne. Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min. Ref nr 725.
UPP
  Järnvägen genom 100 år. Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck. Ref nr 134.
UPP
  Järnvägsliggaren. Kommunikationsdepartementets register. 1-3. Ref nr 698.
UPP
  Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm. Kort vägledning. Katalog 1. Ref nr 657.
UPP
  Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda. Katalog 2. Ref nr 658.
UPP
  Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m. Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6. Ref nr 480.
UPP
  Klart för avgång. SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01. Ref nr 497.
UPP
  KVBJ 1874-1924. Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion. Ref nr 562.
UPP
  Lokdata. Pärm med loktyper. Ref nr 365.
UPP
  Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993). Medlemsskrift. SSS 93:1-6. Ref nr 481.
UPP
  Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994). Medlemsskrift. SSS 94:1-5. Ref nr 482.
UPP
  National Railway Museum, York. Katalog. Ref nr 413.
UPP
  Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890. SJ. Ref nr 130.
UPP
  Program vid TÖJ medaljutdelning och middag. med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
UPP
  Railroading in America. Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
UPP
  Route of the Southwest Chief. Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
UPP
  Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949. Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
UPP
  Sala Maskinfabriks AB Katalog. Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
UPP
  SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige. Ref nr 167.
UPP
  SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978. En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
UPP
  Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23. För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
UPP
  SPÅR 1986. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
UPP
  SPÅR 1987. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
UPP
  SPÅR 1988. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
UPP
  SPÅR 1989. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
UPP
  SPÅR 1990. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
UPP
  SPÅR 1991. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
UPP
  SPÅR 1992. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
UPP
  SPÅR 1993. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
UPP
  SPÅR 1994. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
UPP
  SPÅR 1995. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
UPP
  SPÅR 1996. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
UPP
  SPÅR 1997. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
UPP
  SPÅR 1998. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
UPP
  SPÅR 1999. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
UPP
  SPÅR 2000. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
UPP
  SPÅR 2001. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
UPP
  SPÅR 2002. Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
UPP
  Spårvägen i Norrköping. Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
UPP
  Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
UPP
  Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2). Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
UPP
  Statens Järnvägar år 1948. Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
UPP
  Statens Järnvägars Godsvagnar. Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl. Ref nr 248.
UPP
  Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar. Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
UPP
  Stockholm - Saltsjön 1892-1992. Till Saltsjön. Ref nr 68.
UPP
  Stockholm Track diagrams and railway map. Reproduktion. Ref nr 806.
UPP
  Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok. Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
UPP
  Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher. Ref nr 364.
UPP
  Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926. del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
UPP
  Svenska trafikplatsnamn. Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
UPP
  Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement. Jvg Insp. Ref nr 382.
UPP
  Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950. SJ 1950:8. Ref nr 669.
UPP
  Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958. SJ 1958:3. Ref nr 306.
UPP
  Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder. Bildhäfte. Ref nr 639.
UPP
  Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station. Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
UPP
  Sång om Lagerlundaolyckan. Nytryck 1875. Ref nr 224.
UPP
  The New Underground Railway Coaches for Stockholm. ASJ. Ref nr 107.
UPP
  The Swedish state railway electrification. SJ. Ref nr 344.
UPP
  Tio år med Ohsabanan. En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. Ref nr 161.
UPP
  Traffic goes Underground. Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min. Ref nr 453.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1979. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10. Ref nr 457.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1983. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10. Ref nr 458.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1984. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10. Ref nr 459.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1985. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10. Ref nr 460.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1986. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10. Ref nr 461.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1987. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10. Ref nr 462.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1988. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10. Ref nr 463.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1989. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10. Ref nr 464.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1990. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10. Ref nr 465.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1991. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10. Ref nr 466.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1992. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10. Ref nr 467.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1993. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10. Ref nr 468.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1994. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10. Ref nr 469.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1995. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10. Ref nr 470.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1996. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10. Ref nr 471.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1997. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10. Ref nr 472.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1998. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10. Ref nr 473.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1999. Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10. Ref nr 474.
UPP
  Tåg nr 1 - 12, 2000. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12. Ref nr 601.
UPP
  Tåg nr 1 - 12, 2001. Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12. Ref nr 690.
UPP
  Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar. Reproduktion. Ref nr 84.
UPP
  VGJ vagnslista för år 1944. med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
UPP
  Vikbolandsbanan. 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
UPP
  Von London nach Paris: Der Eurostar. Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
UPP
  Årstabron. Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
UPP
  Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping. Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
UPP
  Östersjöbanesystemet. Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
UPP
  Östersjöbanesystemet. Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
UPP
  Östgötabanor 1950-1958. Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
UPP

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson