HOME
INDEX

618     Ängelholm - Klippan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ängelholm) - Östra Ljungby - (Klippan)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÄ (Ängelholm) 0 5 1886-09-18 stn
Lokb/ Lbg Ängelholms lokbangård 0,5 1904 ssp, BI
Hbvg Havsbadsvägen   0,7   1938

hp, säsong, †1947

  Kronoskogen   1,0     sto, †
 

Ängelholms kronoplantering

  1,0    
Äv Ängelholms värn 2,0 8 1904-12-01 stn, hlp 1939, †1953-06-10
  sidospår   2,6     ssp; jordtipp
M Munkaågård 5,6 20  

stn, hlp 1939, T hp 1941, I hp ~1945, †1953-06-10

Muå

Munka Ågård

  5,6 20 1904-12-01
Mb/Mlb Munkaljungby 8,3 40 1904-12-01

stn, †1953-06-10

Sdh, Säh/Shu Skälderhus 10,4 49 1904-12-01 stn, hlp 1943-09-01, †1953-06-10
Åö Åsbo-Össjö 14,0 48 1904-12-01 stn, hlp 1941, †1953-06-10
Kn/Kna Källna 16,0 33 1904-12-01

stn, hlp 1939, †1953-06-10

  Kellna        
Ölb Östra Ljungby 19,4 31 1894-01-15 stn, hlp 1967, lp 1968-05-12, 1975
Ly/Lrö Lyckås-Rösa 22,6 34 1907-05-01 lp, hlp 1920t, †1953-06-10
Gp/Grp Gråmanstorp 24,8 31 1907-05-01

stn, hlp 1941, †1953-06-1

Kl (Klippan) 35 1875-03-17  stn

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten