Klippan


Denna trafikplats tillhör bandel nr 595
 
Nr Bandel Spårvidd
595 (Hässleholm) - Klippan - Kärreberga - (Åstorp) 1435
618 (Ängelholm) - Östra Ljungby - (Klippan) 1435
619 (Klippan) - (Eslöv) 1435
 
 


  Ovanstående bangårdsskiss visar Klippans bangård i utförande 1930-1931. Skiss: ekeving.se.

  Bilden nedan visar ankommande tåg på Ängelholm - Klippans Järnväg, EKJ, bandel 618. Lok 4 med tåg har just passerat infartssemaforen till Klippans station. Spåret hitom loket är bandel 595 mot Hälsingborg. I förgrunden stenkolsförrådet i anslutning till lokstallet. Foto: Jvm.KBED00556: Järnvägsmuseet. 


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-01 Rolf Sten