HOME
INDEX

580     Halmstad - Bolmen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Halmstad) - Halmstad Ö - Åsen - (Bolmen) inklusive (Åsen) - Unnen
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHd Halmstad C 0    
Hdö Halmstad Ö 0,000 5 1959-05-31 stnI infogad i Halmstad C ; < Bolmens Halmstad (Hd); även Halmstad HB, Bolmens-Halmstad, Halmstad, Bolmens; ansl HNJ,Västkustbanan; hamnspår
Hd Bolmens Halmstad 0,000 5 1947-06-09 stn
Halmstad, Bolmens 0,000 5 1889-11-04 stn
Halmstad HB 0,000 5   
Nyhem 0,600 5   0,6 Nyhem ssp 1905, BI 1927
Snöstorp 3,000   sto  b1900t, BI
  Sperlingsholmsvägen   4,200   ~1963 väg, stopplikt, BI 1966-07-01
Skdh Skedalahed 5,100 39 1889-11-04 stn , hlp 1914, hp 1922, †1966-07-01; fd Skedala hed
Sd,Sh/Skdh Skedala hed 5,100 39 1889-11-04  
Sa/Skdl Skedala  7,400 47 1889-11-04 stn, T hlp 1926, I hlp ~1947, T hp 1961-09-01, †1966-07-01
Sag/Skdg Skedala grusgrop  8,600 52   Skedala grusgrop
Mk/Mab Marbäck 11,500 60 1889-11-0 stn 4, hlp 1930, †1966-07-01
Sk/Skrd Skerkered 13,600 56   ~1938 hp, †1966-07-01
  Skerkereds banvaktsstuga   17,000    hp
Sg/Smld Simlångsdalen  18,200 69 1912-10-01 I stn, I hlp ~1948, †1966-07-01
Breared 18,200 69 1890-02-01 hlp
Bp/Brdp Breareds pump 20,000   vt, hp ~1930, †1961-05-28
Mth Mahults herrgård 21,500 ~1935 hp, †1940t; fd Nybygget
Mt/Mhl Mahult  22,800 77 1893-05-01 hlp, T hp 1961-09-01, †1966-07-01
Rg/Rbg Ryaberg 26,600 81 1912-05-01 stn, T hlp 1947-02-01, I hlp ~1948,T hp 1961-09-01, †1966-07-01;
Skallinge 26,600 81 1889-11-04 stn,
Röskebo 29,500   hp b1900t, BI
Fb/Frbö Fröböke 31,800   ~1930 hp, †1966-07-01
By/Bye Bygget v  33,200 132 1889-11-04 hlp, stn 1947, †1966-10-01
Äm Älmås v  36,200 161 1889-11-04 hlp, hp 1958, †1966-10-01
Bö/Böö Bökö v 40,200 174 1889-11-04 stn, hlp 1932 (I-stn tidvis även därefter),T hp 1958, †1966-10-01
Nannarp 43,000   sto b1900t, BI
Ld/Ldh Lidhult v 44,200 166 1889-11-04 stn, †1966-10-01
  Torserydsvägen   50,100   ~1960 väg stopplikt, BI 1966-10-01
Ån/Åsen Åsen v  50,200 162 1889-11-01 stn, T hlp 1929, I hlp ~1948, †1966-10-01
Un Unnen +2,300 1893-08-28 hlp, lp 1920t, †1941-08-01; hamnspår
Mhy Mosshylte 52,400 170  1943 lp, †, BI 1961; fd Hylte
Hylte    
Ba/Bya Byholma h 54,100 144 1889-11-04 stn, hlp 1966-02-01, †1966-10-01
Pg/Psb Piksborg h  59,400 143 1889-11-04 stn, hlp 1925-11-01 ( stn tidvis även därefter), T hp 1959-03-01, I hp ~1960, †1966-10-01; hamnspår
Öjarp 62,20+0 146   ssp, BI 1902; hamnspår
Öarp    
B/Bon (Bolmen) 64,000 143 1878-10-05 st, †1966-10-01; ansl KVBJ; hamnspår

Halmstad–Bolmens järnväg (HBJ) Läs mer HÄR!
Sedan Vislanda–Bolmens järnväg blivit byggd konkretiserades i Halmstad planerna på en bana österut.
Den drogs genom en tämligen fattig trakt, och kommuner och enskilda i inlandet bidrog med relativt lite kapital.
Halmstads kommun och stadens köpmän satsade desto mer. HBJ erövrade från ViBJ två tredjedelar av virkesfrakterna från sjön och stationen Bolmen. En betydande trafik förekom tidvis till övningsplatsen Skedalahed innan Hallands regemente kasernerades. Runt 1930 omstöptes HBJ i hårda rationaliseringar från virkesled till lokalbana.

Koncession
1886-05-06 Halmstad–Bolmen
1892-08-26 Åsen–Unnen.

Längd 66 km.

Spårvidd 1067 mm.

Förvaltningsort Halmstad.

Trafikförändringar
1889-11-04 Bolmenbanans Halmstad–Bolmen, 64 km, allmän trafik.
1893-08-28 Åsen–Unnen, 2 km, allmän persontrafik.
1907 †samma sträcka, allmän persontrafik (se ”anmärkning” a).
1919 *samma sträcka, allmän persontrafik.
1936 †samma sträcka, persontrafik.
1941-08-01 †samma sträcka, godstrafik.
1966-07-01† Halmstad Ö–Bygget, 33 km, all trafik.
1966-10-01 †Bygget–Bolmen, 31 km, all trafik. Etappindelning av nedläggningen på grund av vägbygge.

Samband
Viss samförvaltning med Halmstad–Nässjö järnvägar från 1927.

Trafik
Samtrafik med Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg (under loktågstiden genomgående personvagnar Halmstad–Karlshamn). HBJ:s rälsbussar trafikerade från 1938-02-01 även KVBJ-delen Bolmen–Ljungby, från 1939-15-15 Ljungby–Vislanda.

Förstatligad 1947-07-01.

Upprivning Åsen–Unnen 1941, Halmstad Ö–Bolmen 1966–1967.

Anmärkning
a) ”Dold” persontrafik förekom Åsen–Unnen till 1919
b) HBJ bedrev från 1920-talet till förstatligandet motorbåtstrafik på Bolmen från Piksborg stn
c) Överföringsvagnar förekom ej, bland annat på grund av broar
d) Filmen ”Stinsen på Lyckås” (1942) spelades in vid Ryaberg stn, 27 km från Halmstad Ö
 
Källor och referenser
Arvid Kindberg, ”Halmstad–Bolmens järnvägs historia till 1923”, Gamla Halmstads årsbok 1937
Joel Almryd, ”Minnen från HBJ”, Tåg 8/1987
Åke Forsberg (red.), En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad, 2003
– Bolmenbanan i Halland, 2006
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2011-12-02 Rolf Sten