Halmstad Ö


Denna trafikplats tillhör bandel nr 580
 
Nr Bandel Spårvidd
580 (Halmstad) - Halmstad Ö - Åsen - (Bolmen) inklusive (Åsen) - Unnen 1067

Ritningen ovan visar HBJ station i Halmstad. Kallad för Bolmens Halmstad fram till 9 juni 1947 varefter den hette Halmstad Östra. Fram till 1963 fanns ett spår framdraget mellan Halmstad Östra och Halmstad Central. Detta för att persontågen på HBJ skulle kunna gå fram till och från Halmstad Central och därmed underlätta för resenärerna att byta tåg.

Bilden nedan visar ett persontåg, draget av lok nummer 7, som just ankommit till till stationen. Loket var för övrigt det sista lok som HBJ köpte. Det var den tyska firman Henschel som fick 1920 levererade ett tanklok med axelföljden 1C1. Foto Svenska Järnvägsföreningen 1921.
Större bild? Klicka i bilden!

Halmstad Bolmen sstation med lok nummer 7

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-08-04 Rolf Sten