Halmstad


Denna trafikplats tillhör bandel nr 493
 
Nr Bandel Spårvidd
491 (Varberg) - Falkenberg - (Halmstad) (nya och gamla linjen) 1435
493 Halmstad - Veinge - (Ängelholm) (nya och gamla linjen) 1435
514 (Halmstad) - Torup - Kinnared - Landeryd 1435
580 (Halmstad) - Halmstad Ö - Åsen - (Bolmen) inklusive (Åsen) - Unnen 1067

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-16 Rolf Sten