Åsen


Denna trafikplats tillhör bandel nr 580
 
Nr Bandel Spårvidd
580 (Halmstad) - Halmstad Ö - Åsen - (Bolmen) inklusive (Åsen) - Unnen 1067

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2011-12-02 Rolf Sten