HOME
INDEX

577     Karlshamn - Vislanda
Kilometerräkning från Karlshamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Karlshamn) - Norraryd - (Vislanda)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering  Karlshamn V       1957-08-26 lp
Kh Karlshamn C       1945-06-11 stn †1957-08-26
Kh/K (Karlshamn) h 0,000 3 1874-06-30 stn †1945-06-10 åter Stn i nytt läge fr 1957-08-26
(Karlshamns hamn) 2    
A/Aum Asarum h 4,000 30 ~1875 hp, stn 1900-07-01, †G 1969-05-01, †1970-05-31
Gl/Gvl Gungvala v 7,100 51 1906-06-01 hp, stn 1915-09-08, T hlp 1931-07-01, I hlp 1937, I hlp 1937, T hp 1959-05-31, †1966-05-22
  Svängsta tunnel   10,6      68 m, BI 1952; utsprängd till skärning
S, Sv/Sväa Svängsta v 11,300 46 1874-06-30 stn , lp 1970-05-31, †1975-10-01
Åm/Åkm Åkeholm v 15,200 59 1878 ssp, stn 1902-11-30, hlp 1961-05-28, †1970-05-31
Hj/Hms Hemsjö v 20,000 85 1874-06-30 stn, †1970-05-31; <1875-02-01 Härnäs
Hemsjö mosse  20,0 1918-05-24 lp, BI 1931
            24,3 sidospår ssp, BI 1931
H/Hov Hovmansbygd h 24.800 103 1874-06-30 stn, hlp 1960, hp 1964-05-31, †1970-05-31
  Hofmansbygd 24,8´00    
Fri Fridafors v 29,300 114 1892-12-01 stn lp 1970-05-31, U 1979-06, †1981-03-01;
F/ Bjellernäs 29,300 114 lp 1885 stn
Slm/Sma Slattesmåla h 31,700 131 1876 hlp, hp 1930, †1970-05-31
Skattesmåla  
Granö 33,800 ~1880  lp, †~1895
R/Ryd Ryd h 36,000 144 1874-06-30 stn, lp 1970-05-31, U 1979-06, †1981-03-01
Nd/Nod Norraryd h 38,500 139 1900-10-22 stn, ssp 1965-05-30; ansl HKJ
Å/Ålt Ålshult h  43,600 143 1874-06-30 stn, †1970-05-31
  Åsnen   51,200    1874 svängbro 15 m, BI ~1971, provisoriskt låst
U/Uö Ulvö v 51,500 141 1874-06-30 stn, hlp 1959, †1970-05-31
  Ulfö 51,500  
Hlv/Huk Hulevik v 55,500 142 1939-05-15 hlp , hp 1966, †1970-05-31;
  Hulvik 55,500 142 1876 hlp , lp ~1885, hlp – 1895
T/Tne Torne h 63,300 143 1874-06-30 stn, †1970-05-31
Torp ~1880 lp, †~1895; detaljläge oklart
Ha Hunna 66,100 1931 hp, †1941
Gl/Gmö Grimslöv h 69,600 150 1874-06-30 stn, †1970-05-31
  Grimslöf 69,600    
Skg/Sköp Skörda grusgrop 74,000 150   grp, BI 1969; s
Hästhagsmossen ca 75 1901-08-1 lp, †1932
Vs (Vislanda) 77,800 160 1863-10-01 stn; ansl Södra stambanan


 

Karlshamn–Vislanda järnväg (KWJ)   Läs mer HÄR!
Karlshamn tänkte upprätta förbindelse till Södra stambanan genom en kombinerad järnvägs- och vattenled till Alvesta hamn, men fann att en obruten järnvägslinje låg inom ekonomiskt räckhåll om man valde smalspår.
Karlshamns stad garanterade halva aktiekapitalet och banan fullbordades trots den fördyring som uppstod under det tidiga 1870-talets högkonjunktur.
Trafiken utvecklades väl, inte minst genom de industrisamhällen som utvecklades kring flera stationer och tillflödet från anslutande banor.

Koncession 1872-01-19

Längd 78 km.

Spårvidd 1067 mm.

Förvaltningsort Karlshamn.

Trafik
1874-06-06 *provisorisk trafik.
1874-06-30 *allmän trafik.

Samband
KWJ trafikerade 1878–1891 Vislanda–Bolmens järnväg, som administrerades 1886–1903.

Nollpunkt Karlshamn.

KWJ sammanslogs 1908-07-01 med ViBJ till Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg .

Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg (KVBJ) Läs mer HÄR!
KVBJ bildades 1908-07-01 av Karlshamn–Vislanda järnväg och Vislanda–Bolmens järnväg. Fusionen möjliggjorde sådana rationaliseringar och besparingar att det gemensamma bolaget redan från början gav vinst.

Längd 129 km.

Spårvidd 1067 mm.

Ägare Karlshamn–Vislanda järnvägs AB som alltså behöll firmanamnet.

Förvaltningsort Karlshamn.

Trafikförändringar
1966-10-01 †Vislanda–Bolmen, 51 km, all trafik.
1970-05-31 †Karlshamn–Norraryd, 38 km, persontrafik, och Norraryd–Vislanda, 40 km, all

Trafik
1971-03-01 †Ryd–Norraryd, 2 km, godstrafik
1979-06-08 †Karlshamn V–Ryd, 36 km, godstrafik de facto (formellt 1981-03-01).

Samband
a) 1932-09-01 förvärvade KVBJ från Växjö–Tingsryds järnväg järnvägen Hönshylte–Kvarnamåla, som dock formellt förblev självständig på grund av lägre löneavtal.
b) Samtrafik upprätthölls med Halmstad–Bolmens järnväg, som trafikerade Bolmen–Vislanda med rälsbuss från 1939-05-15.

Omläggning
1957-08-31 lades KVBJ-linjen vid breddningen av Blekinge kustbana förbi Karlshamn i en ny sträckning norr om staden varvid den nya stationen Karlshamn C anlades. Dess trafik leddes dit på ett nytt 1067 mm-spår. Godstrafiken fortsatte att gå till den gamla stationen som i fortsättningen kallades Karlshamn V.

Förstatligad 1943-07-01.

Upprivning
Bolmen–Vislanda ~1967, smalspåret till Karlshamn C ~1970, Vislanda–Norraryd 1970–1971, Norraryd–Ryd 1972, Ryd–Karlshamn 1982.

Nollpunkt
Karlshamn för Karlshamn–Vislanda, Vislanda för Vislanda–Bolmen, av KVBJ ändrat till Karlshamn, av SJ till Halmstad.

Anmärkning
a) Försäljning till Blekinge kustbanor var nära avslut 1936 men planen föll på nej från Karlshamn.
b) Överföringsvagnar förekom ej Bolmen–Vislanda på grund av en trång spårport under Södra stambanan.
c) De ålderdomliga skivsignalerna Vislanda–Karlshamn (flest vid någon övertagen SJ-bana) var helt utbytta först 1963.

 
Källor och referenser
Karlshamn–Vislanda och Vislanda–Bolmens Järnvägar 1874–1924, 1924
Åke Forsberg (red.), En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad, 2003
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
ÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2013-07-14 Rolf Sten