Norraryd


Denna trafikplats tillhör bandel nr 577
 
Nr Bandel Spårvidd
576 (Norraryd) - (Kvarnamåla) 1067
577 (Karlshamn) - Norraryd - (Vislanda) 1067

Ritningen ovan visar Norraryd på 1930-talet. Stationen var föreningsstation med Hönshylte-Kvarnamåla Järnväg, HKJ.
Ritning från ekeving.se.

Bilden nedan, är också från 1930-talet, troligen sent 30-tal. Den visar ett persontåg, som just startat efter uppehåll, på sin väg mot Vislanda. Foto KBIA11417, Järnvägsmuseet.


 

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-08-08 Rolf Sten