Karlshamn


Denna trafikplats tillhör bandel nr 567
 
Nr Bandel Spårvidd
565 (Gullberna) - Nättraby - Ronneby - Kallinge - Bredåkra - (Karlshamn) inklusive (Ronneby) - Ronneby hamn och (Kallinge) - Kallinge järnverk 1067/1435
567 Karlshamn - Sandbäck - Sölvesborg 1067/1435
577 (Karlshamn) - Norraryd - (Vislanda) 1067

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-06-27 Rolf Sten