HOME
INDEX

567     Karlshamn - Sölvesborg

FÖREGÅENDE
LISTA
Karlshamn - Sandbäck - Sölvesborg
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kh Karlshamn V lp 69,6 1957-08-26 > 26)
Kh Karlshamn C h st 69,6 1945-06-11 1957-08-26 26)
Kh (EJ: K) Karlshamn st 69,6 3 1874-06-30 1945-06-10 26) 33)
Hry Horsaryd h hp 72.7 16 1966.05.22 25)
Vru Vekerum v hp 75.4 6 1986 25)
(EJ: W) Wekerum st 75.4 1886.12.22 1896.10.01 25) 33)
Mrub Mörrums bruk lp 1961.06.28 1986 25) 220)
Mru Mörrum h 77.9 11 1886.12.22 33)
Gup Gustavstorp h lp 82.4 21 1972.05.28 1974.06.01 25)
Gustafstorp
Sak Sandbäck v lp 86.4 13 1972.10.01 1988.04.01 25)
Ryl Ryedal h hp 89.3 11 1959.03.01 1972.05.28 25)
Skvaltan lp 25)
Gat Gammalstorp h hp 93.5 9 1971.07.01 1972.05.28 25)
Skivx Skiljeväxeln fp 99.3 1946.06.01 1970.10.01 25)
Tiv (EJ: Tv) Tivoli fp 99.3 1914.01.10 1946.06.01 25)
Sög (EJ: Sg) Sölvesborg h st 100.3 2 > 25)
(EJ: Sg) Sölfvesborg st 100.3 1874.08.08 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
26) I och med breddningen av Blekinge Kustbanor till normal spårvidd togs en ny persontågsstation i bruk 1957-09-01, benämnd Karlshamn.
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
220)Sidobana från Vru

Västra Blekinge järnvägar (VBlJ)
VBlJ öppnades högtidligt genom att tåg från Holje, Karlshamn och Sölvesborg sammanstrålade i knutpunkten Sandbäck. Att linjerna var två motiverade namnets pluralform. De hade byggts snabbt och relativt billigt men 1880-talets lågkonjunktur var svår och konkursen kom redan 1888. Karlshamns stad köpte då bolaget och förvaltningen överläts till Karlshamn–Vislanda järnväg som rustade upp banan, vilken drog nytta av den genomgående trafik mellan Karlskrona och Kristianstad som sedan etablerades
koncession 1885-05-01
längd 46 km
spårvidd 1067 mm
ägare 1889-02-09 Karlshamns stad
förvaltningsort Karlshamn
trafikförändringar 1886-12-22 *Karlshamn–Sölvesborg, 31 km, och Sandbäck–Holje,
15 km, allmän trafik
nollpunkt Sandbäck för Sandbäck–Holje, obekant i övrigt
litteratur Yngve Holmgren, ”Västra Blekinge Järnvägar 100 år”, ÖSJ-bladet 4/1986
WBlJ köptes 1903-01-01 av Mellersta Blekinge järnväg (se härefter denna). Trafikplatsdata redovisas under Blekinge kustbanor

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2019-01-08 Rolf Sten