HOME
INDEX

406     Olskroken - Stenungsund

FÖREGÅENDE
LISTA
(Olskroken) - Tingstad - (Stenungsund) inklusive (Tingstad) - Hamnbanan/Göteborg Frihamn - Arendal/Volvo
NÄSTA
   Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status


Sign

Driftplatsens namn

Sida Km Höjd Från

Notering
G

(Göteborg C)

 

1856-12-02  

Or

(Olskroken)

0,000 2 1877-12-11

se Västra stambanan

   lmk       455,1 lmk km 455,078 = 2,761, godstågsspåret
  Skäran       bro 250 m för godståg över BJ, vid triangelspår till gbg Göteborg-Sävenäs (km 454,000)
   lmk        lmk km 454,683 = 2,774, persontågsspåret
  Säveån       (”Hammaren”) bro 310 m, vid grenspår till Norge/Vänerbanan

Gml

Gamlestaden

2,800 6 1948 

fp, I infogad i Olskroken stn 1958

  Marieholmsbron   3,300 8  svängbro 1909, totalt 906 m; Göta älv

Gtd

Göteborg -Tingstad

  4,200 6 1907-08-23

stn, *G 1914, †P 1978-05-28, †1978-10-01; fd Göteborg Tingstad; småbana Göteborg - Tingstad – Backa

  Göteborg Tingstad          

Gkv

Göteborg-Kville

4,200 6 1987-05-31

stn; småbana Backa industrispår; hamnspår; under Göteborg C ställverk; GS

Gf Göteborgs frihamn   +1,500   1922-08-31 bgd; vid bispår från Göteborg - Kville stn; hamnspår; GÖ
  lmk   4,600   äldre km 0, km 4,560 = 0,000

Hamnbanan; Göteborg - Tingstad-Sannegårdens järnväg benämns, från 1999 tillsammans
med Göteborgs norra hamn- och industrispår, Hamnbanan

  Kvillebangården   0,000   1987-05-31 bgd, infogad i Göteborg-Kville stn
  Hjalmar Brantingsgatan   1,900     bro 136 m
  Kvillebäckskanalen   2,200   1914 rörlig bro , fast bro >1935
  sidospår       ~1952 ssp  (Lundbyhamnen), I infogat i Göteborg-Kville stn
  sidospår         ssp (Götaverken), I infogat i Göteborg-Kville stn
Sgn Göteborg-Sannegården   3,600   1914-03-01  > lp, I infogat i Göteborg-Kville stn 1987-05-31; småbana Göteborgs norra hamn- och industri- spår; hamnspår
sidospår ssp (Christian Olsson), I inlett till Göteborg-Sannegården stn
  tunnel   4,800   1934 Pölsebo tunnel 99 m
             
Gkf Göteborg-KF   5,200 3 ~1960 ssp, I infogad i Göteborg-Tingstad stn 1966
  Krokängsparken   5,400     bro 112 m
  sidospår         ssp, BI; KF och Eriksbergs snickeri
  sidospår         ssp, BI; Sandbolaget
  sidospår         ssp, kvarnen Tre Lejon; I inlett till Pölsebo stn
Pöb Pölsebo   5,800   1934 lp, † 1986-06-01; tillhör Göteborg C ställverk; IS
  Skarvikshamnen   +1,000     ssp; hamnspår, oljehamn; I infogad i Pölsebo stn
  Hökebangården   7,000     bgd, I inledd till Pölsebo stn
      7,500   1955 Rya tunnel 68 m; utsprängd till skärning
Gsh Göteborg-Skandiahamnen   8,100   1960t bgd; hamnspår, containerhamn; GS
Gbäh Göteborg-Älvsborgshamnen       1955 bgd; I ingår i Göteborg-Skandiahamnen stn; hamnspår; GÖ
Gsha Göteborg-Arendal   10,000     I ingår i Göteborg-Skandiahamnen stn; hamnspår; GÖ
Gvo Göteborg-Volvo       1961 bgd, stn 1986-10-01; vid sidolinje; tillhör Göteborg C ställverk; <1961 Torslandaverken (Tlv); GÖ
 

Forts. Statsbanan Göteborg – Skee – Strömstad

Lhn

Lillhagen

7,800 4 1907-08-23 lp, hlp 1912, stn ~1920, †G 1970-11-01, I hp 1977-06-03, †1984-06-03

Hök

Hökälla

8,900 5 1929 lp, hlp 1933, hp 1954, †1956

Tuv

Tuve

10,200 7 1913-04-01 hp, †1959-05-31

Sve

Säve

14,800 13  1907-08-23  stn , †G 1970-11-01, †1978-05-28; IS

Sve

Säfve

     
      19,600 10 1907   Nordre älv  svängbro 188 m , halvfast bro 1995

Nordre älvs vattentag

20,000   1907 vattentag vt; Nordre älv

Yb

Ytterby

21,500 16 1907-08-23 stn, †G 1989-10-01; 1933-07-01–1953-10-01 Kungälvs Ytterby; PS

Yb

Kungälvs Ytterby

    
  Kastellgården      1917 grp , BI <1949

Sry

Skårby   26,700 11 1907-08-23 hp, hlp 1922-10-01, stn 1927, hp 1963, †1975-06-01

Kde

Kode 32,400 28 1907-08-23 hp, hlp 1915-10-01, stn 1923, †G 1971-10-01,
†1984-06-04, stn 1996-06-10; PS

Jl

Jörlanda

37,100 18 1907-08-23 stn, †G 1964-05-31, †1984-06-04, BI 1995-04-02

Vln

Vallen

40,900 10 1907-08-23 hp, hlp ~1910

Sth

Stora Höga 41,000 11 1920-09-15

hlp, stn 1936, †G 1970-05-31, †1984-06-04, stn 2001-06-17; flyttad

Sth Stora Höga   41,100  2008-11-23 hp; PS

Snu

(Stenungsund)

 

47,700 4 1907-08-23

stn; hamnspår; FS

 

Hamnbanan
Göteborg-Tingstad–Sannegårdens järnväg benämns från 1999 tillsammans med Göteborgs norra hamn- och industrispår, Hamnbanan.

Hamnbanan har en mycket omfattande godstrafik. Framför allt har containertransporterna från diverse terminaler expanderat på senare tid vilket bland annat föranlett elektrifiering och ny anslutning i öster.

Förstatligad 1999-01-01 Göteborg Kville–Göteborg Skandiahamnen, 8 km, från Göteborgs stad.
Förlängningen till Göteborg-Volvo, 3 km, ägs av Volvo

Elektrifiering 2004-07-19

ATC 2005-01-16 [Göteborg Kville stn, helt]–(Göteborg Skandiahamnen, delvis)

Nollpunkt Göteborg Kville


Anmärkning 1999-01-01–2002-03-31 tillhörde banan stomnätet

Statsbanan Göteborg–Skee–Strömstad Läs MER!
Statsbanan infogade 1907-01-01 Strömstad–Skee järnväg

Norska stortinget föreslog en mellanriksbana till Uddevalla redan i slutet av 1860-talet, men sedan involverades norska intressen i Dalslands järnväg och det var den vägen som tågtrafiken söderut från Osloområdet kom att ta. Med

Västkustbanan förstatligad 1896 stärktes dock svenska statens intresse för en fortsättning norrut – DJ och Bergslagernas järnväg var ju privata – och det beslöts om en statsbana till Skee i hopp om att norrmännen skulle besluta om en sammanknytning över Svinesund. Bl.a. de senares skepsis mot unionen lär ha bromsat detta. Efter unionsupplösningen har det uppstått flera planer på förlängning in i Norge, men det har ansetts att den svåra terrängen lägger hinder i vägen för den upprustning av hela banan som skulle behövas för genomgående trafik

Längd Göteborg–Skee 173 km

Trafikförändringar
1903-12-16 *Uddevalla–Skee, 85 km, allmän trafik
1907-06-01 *Göteborg-Tingstad–Ljungskile, 64 km, provisorisk trafik
1907-06-09 *Uddevalla–Uddevalla S, 1 km, provisorisk godstrafik och Uddevalla S–Ljungskile, 19 km, provisorisk trafik
1907-08-23 *Göteborg-Tingstad–Uddevalla, 84 km, allmän trafik
1909-03-01 *Olskroken–Göteborg-Tingstad, 2 km, allmän trafik

Trafik Från 1960 framfördes inga reguljära godståg till Strömstad

Trafikuppehåll
1968-08-08–09-09 Göteborg C–Göteborg Tingstad, all trafik sedan Marieholmsbron blivit påseglad
1972-10-10–12-19 samma sträcka, ny broskada

Omläggning
a) 1948 togs ett direkt ingångsspår Gamlestaden fp–Sävenäs rbg (västra änden) i bruk
b) 1975-06-27 ny sträckning förbi Uddevalla med Sörvikstunneln

Elektrifiering
1939-05-05 [Olskroken]–Uddevalla SJ, 87 km
1950-06-10 [Uddevalla]–Strömstad, 92 km

Linjeblockering
1915 Olskroken–Göteborg-Tingstad, manuell (automatisk 1940-06-15)
1941–1977-06-05 Göteborg-Tingstad–Lillhagen, automatisk

Fjärrblockering
1941 Göteborg-Tingstad fp; Olskroken, lokal fjärrstyrning
1948 Gamlestaden fp; Olskroken, lokal fjärrstyrning
1957 Smedberg stn; Munkedal, lokal fjärrstyrning
1983-05-08 Olskroken stn; Göteborg, lokal fjärrstyrning

ATC
1987-08-20 (Göteborg-Kville stn, delvis)
1987-10-12 (Uddevalla, delvis)–[Göteborg-Kville]

Nollpunkt Göteborg C, på senare tid dock ändrad närmast Olskroken

Anmärkning 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg

Litteratur
”Teknisk-ekonomisk beskrivning över anläggningen av statsbanan Göteborg–Skee”, Spår 2009
Sven-Eric Svensson (red.), Bohusbanan 75 år, 1982
Karl-Axel Wikström, Norra Bohusbanan 80 år 1903–1983, 1983
Banan benämns från 1990 även officiellt Bohusbanan

Bohusbanan
Bohusbanan är sedan 1990 namnet på statsbanan Göteborg–Skee–Strömstad

Längd 180 km (huvudlinjen)

Trafikförändringar
 †1994-01-01 Smedberg–Strömstad, 71 km, godstrafik. Inga reguljära godståg har körts sedan 1960, bara godstransport med person- eller extratåg.
1996-06-17–11-30 utfördes emellertid provtrafik till Strömstad gbg med lastbilstransporttåg från Trelleborg.

Trafikuppehåll
1994-09-05–12-02 Göteborg-Tingstad–Stenungsund, godstrafik på grund av banupprustning
1995-04-14–05-23 Göteborg C–Stenungsund, all trafik på grund av rälsbyte
2006-12-20–2007-02-23 Uddevalla–Strömstad, all trafik på grund av ras strax söder om Munkeda
2009-09-20 Skee–Strömstad, all trafik på grund av ombyggnad

Fjärrblockering
1996-06-10 (Uddevalla stn, tidvis); Göteborg
2008-12-14 [Göteborg Kville]–(Stenungsund); Göteborg

ATC 1989-06-10 Olskroken stn

Nollpunkt Göteborg C via Olskroken
Anmärkning 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg
Trafikplatsdata för Göteborg C–Olskroken redovisas under Västra stambanan, för Olskroken–Göteborg-Kville se ovan!

 

 

TOP

FÖREGÅENDE

NÄSTA


Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad 2020-03-28 Rolf Sten