Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad)
Statsbanan genom Bohuslän
The state railway Göteborg - Skee - (Strömstad)

av Rolf Sten

Göteborg - Skee - (Strömstad)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta Snabbfakta (facts about the state railway) (2004-02-26) 
Timetable Stationer/driftplatser bandelar 406, 407,408 samt 409 (Stations) (2020-03-30) 
Timetable Tidtabell 1930 Göteborg - Uddevalla - Strömstad (Timetable) (2003-02-02) 

Line gradient
Banprofil (Line gradient) (2003-02-02) 

Railwaymap over Swedish Railways Göteborg - Skee - (Strömstad)

Den röda linjen på ovanstående karta visar sträckning statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad). Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik.

  

Källor: Statens Järnvägars 50-års historik, Statens Järnvägars 75-års historik. Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999


Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sb_g_stromstad.html senast uppdaterad 2020-03-30