HOME
INDEX

408     Uddevalla C - Dingle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Uddevalla C) - Munkedal - Smedberg - (Dingle)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringUv (Uddevalla C) v 88,500 6 1903-12-15 88,5 Uddevalla C (Uv) 6 stn 1907-08-23; <1908-05-01 Uddevalla, <1940-07-01 Uddevalla SJ; ansl Älvsborgsbanan; hamnspår; FS
            90,3 Sörvik tunnel 354 m 1975-06-27, vid linjeomläggning
            91,1 Kärra S tunnel 199 m 1903
            91,4 Kärra N tunnel 89 m 1903
            91,7 Uddevalla bro 158 m
Tog Torsberg v 96,400 67 1913-09-20 96,4 Torsberg (Tog) 67 hp 1913-09-20, †1968-05-12
Htp Hogstorp v 100,500 61 1903-12-15 100,5 Hogstorp (Http) 61 stn 1903-12-16, hlp 1968-05-12, lp 1971-05-23, ssp 1988-09-01, BI 2002
            105,0 Saltkällan (Sln) 27 ssp 1940t, BI 2007; <1971 Saltkällans växel; totalförsvarsändamål
Sln Saltkällan h 105,700 26 1906-06-25 105,7 Saltkällan (Sln) 26 hp 1906-06-25, †1971-05-23
            108,1 Örekilsälven bro 80 m
Mkl Munkedal v 109,500 23 1903-12-15 109,5 Munkedal (Mkl) 23 stn 1903-12-16; FS
Sbg Smedberg 113,300 1957-06-02 113,3 Smedberg (Sbg) 38 stn 1911-11-15, †G 1957-06-01, I infogad i Munkedal stn 1957, †1964-05-31 Strömstadsbanan, †1975-06-01 Lysekilsbanan; ansl LJ
Dl (Dingle) h 119,200 42 1903-12-16 119,2 Dingle (Dl) 42 stn 1903-12-16, †G 1994-01-01; PS


Statsbanan Göteborg–Skee–Strömstad Läs MER!
Statsbanan infogade 1907-01-01 Strömstad–Skee järnväg

Norska stortinget föreslog en mellanriksbana till Uddevalla redan i slutet av 1860-talet, men sedan involverades norska intressen i Dalslands järnväg och det var den vägen som tågtrafiken söderut från Osloområdet kom att ta. Med

Västkustbanan förstatligad 1896 stärktes dock svenska statens intresse för en fortsättning norrut – DJ och Bergslagernas järnväg var ju privata – och det beslöts om en statsbana till Skee i hopp om att norrmännen skulle besluta om en sammanknytning över Svinesund. Bl.a. de senares skepsis mot unionen lär ha bromsat detta. Efter unionsupplösningen har det uppstått flera planer på förlängning in i Norge, men det har ansetts att den svåra terrängen lägger hinder i vägen för den upprustning av hela banan som skulle behövas för genomgående trafik

Längd Göteborg–Skee 173 km

Trafikförändringar
1903-12-16 *Uddevalla–Skee, 85 km, allmän trafik
1907-06-01 *Göteborg-Tingstad–Ljungskile, 64 km, provisorisk trafik
1907-06-09 *Uddevalla–Uddevalla S, 1 km, provisorisk godstrafik och Uddevalla S–Ljungskile, 19 km, provisorisk trafik
1907-08-23 *Göteborg-Tingstad–Uddevalla, 84 km, allmän trafik
1909-03-01 *Olskroken–Göteborg-Tingstad, 2 km, allmän trafik

Trafik Från 1960 framfördes inga reguljära godståg till Strömstad

Trafikuppehåll
1968-08-08–09-09 Göteborg C–Göteborg Tingstad, all trafik sedan Marieholmsbron blivit påseglad
1972-10-10–12-19 samma sträcka, ny broskada

Omläggning
a) 1948 togs ett direkt ingångsspår Gamlestaden fp–Sävenäs rbg (västra änden) i bruk
b) 1975-06-27 ny sträckning förbi Uddevalla med Sörvikstunneln

Elektrifiering
1939-05-05 [Olskroken]–Uddevalla SJ, 87 km
1950-06-10 [Uddevalla]–Strömstad, 92 km

Linjeblockering
1915 Olskroken–Göteborg-Tingstad, manuell (automatisk 1940-06-15)
1941–1977-06-05 Göteborg-Tingstad–Lillhagen, automatisk

Fjärrblockering
1941 Göteborg-Tingstad fp; Olskroken, lokal fjärrstyrning
1948 Gamlestaden fp; Olskroken, lokal fjärrstyrning
1957 Smedberg stn; Munkedal, lokal fjärrstyrning
1983-05-08 Olskroken stn; Göteborg, lokal fjärrstyrning

ATC
1987-08-20 (Göteborg-Kville stn, delvis)
1987-10-12 (Uddevalla, delvis)–[Göteborg-Kville]

Nollpunkt Göteborg C, på senare tid dock ändrad närmast Olskroken

Anmärkning 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg

Litteratur
”Teknisk-ekonomisk beskrivning över anläggningen av statsbanan Göteborg–Skee”, Spår 2009
Sven-Eric Svensson (red.), Bohusbanan 75 år, 1982
Karl-Axel Wikström, Norra Bohusbanan 80 år 1903–1983, 1983
Banan benämns från 1990 även officiellt Bohusbanan

Bohusbanan
Bohusbanan är sedan 1990 namnet på statsbanan Göteborg–Skee–Strömstad

Längd 180 km (huvudlinjen)

Trafikförändringar
 †1994-01-01 Smedberg–Strömstad, 71 km, godstrafik. Inga reguljära godståg har körts sedan 1960, bara godstransport med person- eller extratåg.
1996-06-17–11-30 utfördes emellertid provtrafik till Strömstad gbg med lastbilstransporttåg från Trelleborg.

Trafikuppehåll
1994-09-05–12-02 Göteborg-Tingstad–Stenungsund, godstrafik på grund av banupprustning
1995-04-14–05-23 Göteborg C–Stenungsund, all trafik på grund av rälsbyte
2006-12-20–2007-02-23 Uddevalla–Strömstad, all trafik på grund av ras strax söder om Munkeda
2009-09-20 Skee–Strömstad, all trafik på grund av ombyggnad

Fjärrblockering
1996-06-10 (Uddevalla stn, tidvis); Göteborg
2008-12-14 [Göteborg Kville]–(Stenungsund); Göteborg

ATC 1989-06-10 Olskroken stn

Nollpunkt Göteborg C via Olskroken
Anmärkning 1988-07-01–2002-03-31 var banan länsjärnväg
Trafikplatsdata för Göteborg C–Olskroken redovisas under Västra stambanan, för Olskroken–Göteborg-Kville se ovan!

 
Källor och referenser
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2011-11-02 Rolf Sten