HOME
INDEX

405     Bäckefors - Kornsjö gränsen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Bäckefors) - Ed - Kornsjö gränsen inklusive (Ed) - Lee
NÄSTA

 


Karta nr 407

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Bäf (Bäckefors) h 26.3 148 1879.07.18 33)
Våe Vången h 28.9 156 1879.07.18 33)
Intagan
Bogr Borgens grusgrop 29.4
Tvl Tingvalla h 35.5 160 1879.07.18 33)
Ånim Ånim v 39.6 145 1879.07.18 33)
Torp
Höh Höghus h 42.3 146
Höghusbron 1879.07.18 33)
Ed Ed h 44.6 142 1879.07.18 33)
Le 1879.07.18 33)
Hkd Hökedalen v 48.6 150 1879.07.18 33)
Mon Mon 56.7
Dh Dals Högen h 62.5 152
Högen
Ko Kornsjö-gränsen 63.6
Ko Kornsjö-SJ Kornsjö h 64.6 145

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten