Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
ÖSJ, Östra Skånes Järnvägar

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)

Snabbfakta (facts about ÖSJ) (1999-01-04) 

Karta  (Map.) (200-02-09)

Tidtabeller ÖSJ 1930 (Timetables ÖSJ) (2002-02-09)
Hästveda - Kristianstad - Brösarp - Ystad och åter
Tollarp - Everöd - Åhus och åter

Tidtabeller ÖSJ 1930 (Timetables ÖSJ) (2002-02-09)
Kristianstad - Eslöv - Kristianstad

Östra Skånes Järnvägars, ÖSJ, lok nummer 18
Bilden visar Östra Skånes Järnvägars lok nummer 18 i Åhus. Året är 1935. Loket byggdes för ÖSJ av Motala Werkstad 1901. Det var ett tenderlok med axelföljden 1C-2, det vill säga en löpaxel följd av tre drivande axlar samt en tvåaxlig tender. Loket var tillsammans med systerloket, nummer 19, avsett för godstågstjänst. När ÖSJ övertogs av Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ, 1935 numrerades båda loken om till nummer 38 och 39.  Vid CHJ förstatligande, 1944, kom loken till Statens Järnvägar . Där fick de numren 1671 och 1672 och littera L22. Loket på bilden slopades 1949 och gick till skrot 1952. Systerloket nummer 19 såldes 1945 till Kumla - Yxhults Järnväg där det som nummer 7 tjänstgjorde till 1959 då det skrotades. Foto: Stig Nyberg


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
osj_inneh.htm senast uppdaterad 9 februari 2002