HOME
INDEX

591     Tollarp - Åhus

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tollarp) - (Everöd) - Åhus
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTp/Tlp (Tollarp) 0 38 1881-12-06 stn, lp 1961-05-28, 1967-05-28; triangelspår
Öv/Ötv Östra Vram 3,2 29 1881-12-06 stn, hlp 1903-01-01, †1936-07-01, *G m1940t, †G 1957
Ly Lyngsjö 4,5 1883 hlp 1903-01-01, hp, †1923-01-01
stn

Hommentorp

4,5 1881-12-06
Mh Maltesholm 5,8 33 1888 , hlp 1923-01-01, T hp 1929, I hp 1930, †1936-07-01
Evl Everöds lastplats 8,1 1920t †1936-07-01 (bettrafik även därefter), U ~1955; triangelspår;
  Everöds gamla 1901 lp 1901-05-02
 

Efveröd

      1881-12-06 stn (även lokalt annonserad persontrafik)
Ev (Everöd) v 9,0 25 1901-05-02 stn, lp 1972-01-01, †1975-06-01
Gl/Glb Gärds Lyngby 10,1 1886-06-01 hlp ~1902, †1936 07-01 (bettrafik även därefter)
Gl Lyngby 1883-12-18 stn
Mj Mjö 14,8 3 1901 hlp ~1902, †1936-07-01
 

         Gärds Köpinge

      1893 stn
  Helge å svängbro   15,8   1882 BI 1937
Hd Härnestad 15,8 3 1883-12-18 hp, †1936-07-01
Hernestad
R Ripa 18,5 6 1883-12-18 stn, hlp 1903-01-01, †1936-07-01
Å Åhus 23,1 4 1883-12-18 stn; gemensam stationsdrift med CÅJ men skilda bangårdar 1886-05-19–1889-06-04; infogad i Åhushamn stn 1936-07-01; ansl CÅJ; triangelspår

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

 

 

 

 

 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-08-31 Rolf Sten