Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 ÖSJ, Östra Skånes Järnvägsaktiebolag

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about ÖSJ)
Ett trafiksamarbete etablerades tidigt mellan Gärds Härads Järnvägar, Hästveda-Karpalunds Järnväg och Hörby-Tollarps Järnväg. När Eslöv-Hörby Järnväg öppnades 1897 ingick även den i detta trafiksamarbete vilket nu hade formaliserats och kallades för Östra Skånes Trafikförening. Denna förening kom att utgöra grunden när Östra Skånes Järnvägsaktiebolag (ÖSJ) konstituerades i Kristianstad den 28 mars 1898. Följande var för sig enskilda järnvägar slogs ihop och bildade ett järnvägsbolag, ÖSJ:
- Gärds Härads Järnväg. Bandelarna Karpalund - Degeberga och Åhus -Everöd (GJ).
- Hästsveda - Karpalunds Järnväg (HKJ).
- Hörby - Tollarps Järnväg (senare Frosta Härads Järnvägsaktiebolag, FHJ).
- Eslöv - Hörby (EHJ)
- 1915 inköptes
Höör - Hörby Järnväg (HHyJ)

Bandelen Degeberga-Brösarp- Juni 1898 övertog ÖSJ koncessionen på Degeberga - Brösarps Järnväg. Banan byggdes av ÖSJ och öppnades för trafik 3 maj 1900.

 

 

 

Bandelen Everöd-Långebro- Juni 1898 övertog ÖSJ koncession på en järnväg från Everöd till en provisorisk station utanför Kristianstad (Långebro). Bandelen byggdes av ÖSJ och öppnades för trafik 2 maj 1901.

 

 

 

 

Bandelen Skepparslöv-Långebro- 1901 fick ÖSJ koncession på en järnväg mellan Skepparslöv och Långebro. Bandelen byggdes av ÖSJ och öppnades för trafik 1 oktober 1902.

 

"Den sista länken" bandelen Långebro-Kristianstad- Nu återstod att lösa den segslitna frågan om hur ÖSJ skulle anslutas till Kristianstads station. Efter många år av utdragna förhandlingar kunde den drygt kilometern långa sträckan från Långebro till Kristianstads station öppnas för trafik, 25 juli 1919.
Järnvägsbron över Helge å
Järnvägsbron över Helge å som förband den "provisoriska" stationen Långebro med Kristianstads station. Foto ur Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926.

- 1935 var ÖSJ:s totala banlängd 172,9 kilometer.
Man hade:
- 22 egna stationer.
- 35 egna håll- och lastplatser.
- 4 stationer tillhörande annan järnväg
Den 1 januari 1936 förvärvade Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ) aktiemajoriteten i ÖSJ och de båda järnvägsnäten kom att samförvaltas.

 

 

Return to page top
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
osj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 9 februari 2001