HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS (Eldsberga)-Hässleholm

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 493

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  163+600 (Eldsberga)EaSt HalmstadN  36 
  166+640 GenevadGndSt LaholmN493
  170+435 VeingeVigSt LaholmN493
      9+657 UddaredUrdLp LaholmN607
    15+456 KnäredKnäLp LaholmN607
    35+290 MarkarydMrdSt MarkarydG605
    56+185 BjärnumBjmLp HässleholmL605
  534+544 (Hässleholm)HmSt HässleholmL  58 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
493 Halmstad - Veinge - (Ängelholm) (nya och gamla linjen)
605 (Hässleholm) - Markaryd
607 (Markaryd) - (Veinge)
Typ av trafikplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
36Trafikplats Eldsberga hör till en annan spåranläggning.
58Trafikplats Hässleholm hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem