HOME
INDEX

Spåranläggning:   Ervalla NBVJ-Nora stad

FÖREGÅENDE
LISTA
NBVJ
NÄSTA

 


Karta nr 247

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
      1+155 Ervalla NBVJErnSt ÖrebroT272
      1+155 Ervalla stationsvägErsHst ÖrebroT272
      2+800 LöthLHp ÖrebroT272
      6+418 TorpaTpHp ÖrebroT272
      8+229 JärleJSt ÖrebroT272
    10+249 Lilla MonLmHp NoraT272
    12+557 Stora MonSmSt NoraT272
    14+035 KällarhalsenKhHp NoraT272
    16+600 ChristinelundClHp NoraT272
    17+644 Nora stadNSt NoraT272

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
272 (Ervalla) - Nora
Typ av trafikplats
HpHållplats
HstHållställe
StStation

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem