HOME
INDEX

Spåranläggning:   (Bofors)-Nora stad

FÖREGÅENDE
LISTA
NBVJ
NÄSTA

 


Karta nr 247

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    59+227 (Bofors)BofSt KarlskogaT  27 
    23+480 KäppstaHst NoraT275
    22+611 GyttorpGtSt NoraT275
    22+969 Pershyttan övrePhöHst NoraT275
    20+900 PershyttanPhSt NoraT275
    19+510 PershyttevägenPgnHp NoraT275
    18+366 ÄlvstorpÄpLp NoraT275
    17+644 (Nora stad)NSt NoraT  100 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
275 (Nora) - Gyttorp - Vikersvik - Kortfors - Bofors - (Strömtorp) inklusive (Bofors) - Valåsen
Typ av trafikplats
HpHållplats
HstHållställe
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
27Trafikplats Bofors hör till en annan spåranläggning.
100Trafikplats Nora stad hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem