HOME
INDEX

Spåranläggning:   (Örebro)-(Arboga)

FÖREGÅENDE
LISTA
Mälarbanan
NÄSTA

 


Karta nr 247

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  224+233 (Örebro central)ÖrSt ÖrebroT  10 
    25+000 GropvikGrvÖ ÖrebroT236
    14+000 AlvängÖ ArbogaU236
      5+000 ÖknaÖaÖ ArbogaU236
  329+141 (Arboga)ArbSt ArbogaU  16 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
236 (Kallhäll) - (Enköping) - (Västerås) - (Kolbäck) - (Valskog) - (Arboga) - Hovsta (Mälarbanan)
Typ av trafikplats
StStation
ÖÖvrig plats
Övrig information
10Trafikplats Örebro central hör till en annan spåranläggning.
16Trafikplats Arboga hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem