HOME
INDEX

160     Stockholm C - Märsta

FÖREGÅENDE
LISTA
(Stockholm C) - Karlberg - Rosersberg - Märsta
NÄSTA

 


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Cst (Stockholm C) h 0 3 1871.07.17 32) 33)
Nbt Norra Bantorget 1.06 Fortf
Nst Stockholm N 0.7 1866.09.20 32) 33)
Stockholm 1867.09.20 21) 34) 112)
Stockholm Bonnierhuset 1.5
Sabbatsberg
Ke Karlberg 2.1 10 1871.07.17 33) 125)
Carlberg
Tmö Tomteboda övre 2.5 13
Tm Tomteboda 3.1
Tmn Tomteboda nedre 2.9 13
Gångbron 3
So Solna 5.2 175)
Hgl Hagalund h 5.2 5 1917.01.01 33)
Ghu Gula huset 6.3 22) 200)
Hgl Hagalund 6.3 210)
Hglö Hagalunds övre v 6.5
Udl Ulriksdal v 7.09 10
Järva
Järfva 7.1 1866.09.20 32) 33)
Jerfva 1866.09.20 34)
Söp Sörentorp h 8.9
Kym Kymlinge 10.224 32
Kummelby 10.4
Kummelby grusgrop 90) 265)
Hel Helenelund vh 11 36 275)
Kmy Kummelby 11.95
Sol Sollentuna 13.2
Tbg Tureberg 13.3 17 1866.09.20 33)
Tbg Tureberg 13.8
Stan Stansen 14.6
Hgv Häggvik 14.7
Hgv Häggvik vh 15.278 18
Syk Sykorgen 15.35
Väh Väderholmen 15.639 18 345)
Nvk Norrviken 17 355)
Nsm Nattsmygen 17.9
R Rotebro 19 370)
Atas Antuna S 21
Ata Antuna 21.1 14
Atan Antuna N 21.2
Älv Älvsunda 21.683
Upv Upplands Väsby 24.4
Väsby 24.4 3 1866.09.20 32) 33)
Wy Wäsby 34)
Urm Urmula 26.4
Lvl Löwenströmska lasarettet h 27.1
Skby Skavstaby 27.7 445)
Vsn Vallstanäs 29.9 460)
Rs Rosersberg 31.444 22
Åsy Åshusby h 32.7
Nola Norslunda 33.48 25 490)
Bvr Blackvreten 34.5
Mr Märsta v 36.773 7 1866.09.20 25) 33) 34) 505)

Källor och referenser
21) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
22) SJ Särtryck nr 646
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
90) Grafisk tidtabell, 1978
Övrig information
112)(Stockholm N)
125)Km 2,2
175)Se även Hagalund
200)anger km 6,130. anger km 6,310
210)Se även Solna
265)4,0 km från Järfva.
275)Km 10,9 och 11,1
345)Km 15,8
355)Km 16,9
370)Km 18,9 och 19,1
445)Km 27,4
460)Km 29,1
490)Km 33,6
505)Km 36,7

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-22 Rolf Sten