HOME
INDEX

161     Märsta - Uppsala C

FÖREGÅENDE
LISTA
(Märsta) - Uppsala C
NÄSTA

 


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Mr (Märsta) v 36.773 7 1866.09.20 32) 33)
Osa Odensala h 39.9 16 1866.09.20 33)
Ro Rosendal 42.102 86) 130)
Myn Myrbacken 43.1 88) 150)
Gin Grindstugan 44.9
Kn Knivsta 48.6 180)
Kn Knifsta 48.7 12 1866.09.20 25) 33) 34)
Ale Alsike v 52.5 22 1904.10.01 33)
Vrå 52.5
Eby Ekeby 54.6
Br Bergsbrunna v 59.1 18 1866.09.20 25) 33) 34)
Säy Säby 61.4 250)
U Uppsala C v 65.88 7
Uppsala
Upsala 1866.09.20 25) 33) 34)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
86) Tåg, 1999 nr 1
88) Tåg, 1999 nr 5
Övrig information
130)Km 42,2 Ingår sedan 1997.09.21 i Myrbacken.
150)Km 43,0 Tågtrafikledningen tog 1999.05.03 kl 12.00 över sträckan Arlanda C- Myrbacken.
180)Km 48,7
250)Km 61,3

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund