HOME
INDEX

158     Stockholm C

FÖREGÅENDE
LISTA
Stockholm C
NÄSTA

 


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Cst Stockholm C h 0 3 1871.07.17 32) 33)

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten