Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
VSBJ, Väderstad - Skänninge - Brännige Järnväg, V.S.B.J.
Linje

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
To facts about Snabbfakta (facts about VSBJ) (2009-02-19)
P. M. angående Väderstad—Skänninge Bränninge Järnväg (2009-02-19)
To facts about Beskrivning av VSBJ linje (description of VSBJ line) (2009-02-19) 
To map Karta VSBJ  (Map VSBJ) (2009-02-19)
Timetable Tidtabell VSBJ 1930 (Timetable VSBJ 1930) (2009-02-19)
Line gradient Banprofil VSBJ (Line gradient) (2009-02-19)

VSBJ lok nummer 2 på vändskivan framför stallet i Väderstad 1914
VSBJ lok nummer 2 på vändskivan framför stallet i Väderstad 1914. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Lars-Olov Karlsson, Från Wadstena till Vadstena , Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944. Svenska elmotorvagnar.

 


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2009-02-19
Epostadress