Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 MKJ, Mariestad - Kinnekulle Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Snabbfakta (facts about MKJ) Snabbfakta (facts about MKJ) (2005-01-14) 
Tidtabell från 1930 finns på VGJ-sidan  (Timetable 1930) (2001-11-30) 
Karta finns på VGJ-sidan  (Map) (1999-05-28)
To the key map Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28)
   
Lungås station year 1892
Lungås station på Mariestad - Kinnekulle Järnväg 1892. Klockan är 0900 på morgonen och lok nummer 2, före detta MMJ 2, med tillkopplad snöplog/spårrensare står inne på stationen. Till vänster i bild är i riktning mot Mariestad. Foto: Samling Stig Nyberg.

 

Nästa sida Next page

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Alfred Malke Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Måns Mannerfelt Västergötland - Göteborgs Järnvägar. Yngve Holmgren Västgöta - ånglok.


© Rolf Sten
mkj.html senast uppdaterad 2006-09-17