HOME
INDEX

423     Gössäter - Mariestad

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gössäter) - Forshem - (Mariestad)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status


Sign

Driftplatsens namn

Sida Km Höjd Från NoteringGs/Gsä (Gössäter) v 157,000 58 1887-12-15stn, hlp 1961, T hp 1960t, † 1970-08-24,
BI 1976; ansl MKJ, delsträcka Gössäter–Vänern
Fh/Fhm Forshem v 63,800 57 1889-12-19stn, † P 1987-05-31, † G 1989-10-01, *P 1991-06-10; PS
Ög/Öäg Österäng v 59,400 59 1889-12-24stn, hp 1962, † 1987-05-31, *P 1991-06-10; PH
Kvt/Kvt Kvarntorp 58,100 64 1889-12-19lp, † 1950-06-10
Ä/Äsr Äskekärr h 56,300 68 1889-12-19stn, hlp 1952-09-01, hp 1962, † 1987-05-31, *P 1991-06-10; småbana Östra Kinneskogen; PH
Sg/Svnb Svaneberg h 52,200 58 1889-12-19stn, hlp 1927, hp 1955, † 1962-05-27
Lå/Lnå Lugnås h 50,300 56 1889-12-19stn, † G 1975-06-01, I hlp 1980-10-09; PL
Pr/Prk Prästkvarn v 47,800 56 1892-05-26hp, † 1962-05-27
Prestqvarn  
Ls/Lks Leksberg v 42,400 66 1889-12-19stn, hlp 1956, † 1962-05-27
  Tidan   39,900     bro 96 m
Mst/Ms (Mariestad) v 39,000 47 1874-03(t) stn ; ansl MMJ; hamnspår; FS

Mariestad–Kinnekulle järnväg (MKJ, MKiJ) Mer info HÄR!

Tillkomsten av Skara–Kinnekulle–Vänerns järnväg utlöste omedelbart motdrag från Mariestad.
Det fanns en del skog att frakta utefter banan, men i övrigt siktade man framför allt på Kinnekulles naturresurser, bl.a. kvarnstenar.

Koncession 1888-06-08.

Längd 27 km.

Spårvidd 891 mm.

Förvaltningsort Till 1898 Moholm (SJ), sedan Mariestad.

Trafikförändringar 1889-12-19 *Mariestad–Gössäter, 27 km, allmän trafik.

Samband En viss samverkan förekom med Skara–Kinnekulle–Vänerns järnväg, med bl.a.
genomgående vagnar Skara–Mariestad–Moholm.
Lok och personal byttes emellertid i Gössäter.

Nollpunkt Mariestad.

Anmärkning
Entreprenören Theodor Wallenius var stor aktieägare och erlade själv mellanskillnaden för stationshus byggda av sten i stället för trä litteratur Sture Dahlén, ”Mariestad–Kinnekulle Järnväg”, Skara Järnvägsblad 1/2003.
MKJ inköptes 1909-01-01 av Västergötland–Göteborgs järnvägar (se härefter dessa). För trafikplatsdata se Kinnekullebanan.

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  Kjell Byström
Uppdaterad 2023-01-12