HOME
INDEX

422     Skara - Vänern/Hellekis hamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Skara) - Kinne Malma - Gössäter - Vänern/Hellekis hamn
NÄSTA

 


Karta nr 343

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sa (Skara) v 129.3 113 1874.11.20 33) 100)
Dpg Domprostegården 130.9 100)
Plt Planteringen 131.9 100)
Tve Tveta 133.9 100)
Myå Myråsen v 137.4 1887.12.16 33) 100)
Smk Skogsmark 138.4 100)
Dkn Dala kvarn 139.6 100)
Lnb Lundsbrunn h 140.5 115 1887.12.16 33) 100)
Lundsbrunns kurort 100)
Väö Vättlösa h 146.1 1887.12.15 33)
Gne Götene h 147.4 78 1887.12.15 33)
Götened
Knm Kinnemalma v 152.9 66 1887.12.15 33)
Kinne-Malma
Malma
Käå Kärrgården v 155.1 1887.12.15 33)
Gsä Gössäter v 157 58 1887.12.15 33)
Venern Vänern 1887.12.15 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
100)Museibana

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-01 Rolf Sten