Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Stockholm - Roslagens Järnvägar

Av Rolf Sten

Snabbfakta SRJ (facts about SRJ) (2002-07-16)

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ, kom att från den 1 januari 1909 bli samlingsnamnet för de smalspåriga järnvägslinjerna i Roslagen, Stockholm - Hallstavik, Uppsala - Norrtälje, Faringe - Gimo, Dannemora - Hargshamn, Knaby - Ramhäll, Risinge - Norrvällen, Norrmon - Lövstabruk, Roslags  -Näsby - Österskär, Djursholms Ösby - Svalnäs, Djursholms Ösby - Altorp samt Stocksund - Långängstorp. Det nya namnet kom alltså att ersätta det gamla SRJ, Stockholm - Rimbo Järnväg. Namnändringen kom till stor del till för att i bolagsnamnet bättre spegla hela det järnvägsnät som trafikerades.
Rimbo station 1925
Rimbo station var på sin tid en stor station. Fyra banor sammanstrålade här: Från Stockholm, Norrtälje, Faringe samt Hallstavik. Bilden är tagen 1925. Stationshuset skymtar i bildens mitt. Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 

Nedanstående skiss visar hur de olika banorna anslöt i Rimbo.

Drawing Rimbo    Hela nätet ägdes direkt eller indirekt via dotterbolag av Stockholm Rimbo Järnvägsaktiebolag ända fram till förstatligandet 1 juli 1951.
    SRJ kom att utvecklas genom året allt i takt med den ökande trafiken.
Spårstandarden har höjts vilket även medgivit högre hastigheter
    Gods- och persontrafik har tidvis varit stor.
    Dubbelspår har byggts på högt trafikerade sträckor nära Stockholms centrum.
SRJ lok nummer 29
SRJ lok nummer 29. En av de så kallade "Stortyskarna". Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 

Den elektrifiering som påbörjades 1892 har efterhand fortsatts på fler sträckor
- 1906 Ösby - Djursholms Danderyd, 1932 vidare till Roslags-Näsby
- 1939 Roslags-Näsby - Vallentuna och Roslags-Näsby - Österskär
- 1944 Vallentuna - Lindholmen
- 1945 Lindholmen - Frösunda
- 1946 Frösunda Rimbo
- 1949 Rimbo - Norrtälje

  Fjärrblockering har införts på linjerna närmast Stockholm

1 juli 1951 förstatligades SRJ och överfördes till ett särskilt statligt bolag
1 juli 1959 införlivades SRJ med Statens Järnvägar

- 1 januari 1934 lades all trafik ned på den 1 kilometer långa sträckan Eddavägen - Svalnäs
- 1 oktober 1960 lades all trafik ned på den 1 kilometer långa sträckan Stockholm Ö - Engelbrektsplan
- 25 september 1966 lades all trafik ned på den 1 kilometer långa sträckan Stocksund - Långängstorp
- 25 september 1966 lades persontrafiken ned på den 46 kilometer långa sträckan Rimbo - Hallstavik
- 1 januari 1967 lades persontrafiken ned på den 60 kilometer långa sträckan Uppsala Östra - Rimbo
- 1 juli 1969 lades godstrafiken ned på den 56 kilometer långa sträckan Stockholm Östra - Rimbo
- 1 juli 1969 lades godstrafiken ned på den 5 kilometer långa sträckan Djursholms Ösby - Näsbypark
- 1 juli 1969 lades godstrafiken ned på den 5 kilometer långa sträckan Djursholms Ösby - Eddavägen
- 1 juli 1969 lades godstrafiken ned på den 18 kilometer långa sträckan Roslags Näsby - Österskär
- 28 september 1969 lades all trafik ned på den 21 kilometer långa sträckan Rimbo - Norrtälje
- 1 januari 1976 nedlades persontrafiken på sträckan Djursholms Ösby - Eddavägen. Trafiken hade då sedan 27 augusti 1973 bestått av endast en dieseldriven motorvagn per dag.
- 1 juli 1977 lades godstrafiken ned på den 102 kilometer långa sträckan Uppsala Östra - Rimbo - Hallstavik. Sista tåget gick redan 19 april.
- 12 januari 1981 lades persontrafiken ned på den 14 kilometer långa sträckan Rimbo - Kårsta.

1 maj 1972 överlät SJ då kvarvarande delar av gamla SRJ till Stockholms Lokaltrafik. Numera kallat Storstockholms lokaltrafik där de gamla SRJ-delarna går under beteckningen RB, Roslagsbanan.

SRJ workshop at Mörby
Underhållet av SRJ rullande materiel uutfördes och utförs av bolagets verkstad i Mörby. Bilden visar en del av ångloksverkstaden. Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 

Källor:
Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från192, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to SRJ table of content
  Returtåg till SRJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
srj_fakta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten