Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Stockholm - Roslagens Järnvägar

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about SRJ) Snabbfakta (facts about SRJ) (1999-11-20)
Tidtabeller SRJ 1930 (Timetables 1930) Tidtabeller SRJ 1930 (Timetables 1930) (2003-09-04)
Roslagsbanan blir statligt bolag , artikel i tidningen Signalen 1951. The Swedish state new owner of SRJ Roslagsbanan blir statligt bolag , artikel i tidningen Signalen 1951
Banprofiler (Line gradients) Banprofiler (Line gradients) (2003-09-04)
Karta Stockholm - Roslagens Järnvägar (Map) Karta Stockholm - Roslagens Järnvägar (Map) (1999-11-20)
Description of SRJ lines and their surroundings Beskrivning av SRJ linjer och dess omgivningar (2003-09-04)

SRJ, the bridge at Stocksund
SRJ ångloksdraget persontåg passerar över Stocksundsbron omkring år 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
srj.html senast uppdaterad 4 februari 2004 av Rolf Sten