Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Stockholm - Rimbo Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

To facts about SRJ Snabbfakta (facts about SRJ) (1999-11-20) 
To the map Karta Stockholm - Rimbo Järnväg (Map) (1999-11-20)
To the key map Översiktskarta SRJ (Key map) (1999-11-20) 

Stockholm Östra engineshed year 1907
Lokstationen vid Stockholm Östra år 1907. Rundstallet skymtar till vänster. Till höger om detta syns Elmotorvagnsstallet med en motorvagn av den äldsta serien framför. Spåren till höger är utfarten mot Rimbo. Foto: Stig Nyberg. 

 


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

 

 

 

© Rolf Sten
srj_1.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten