Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Stockholm - Rimbo Järnväg

Av Rolf Sten


SRJ (1999-11-15)  

Karta Stockholm-Rimbo Järnväg, map SRJ
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten


Översiktskarta Stockholm-Roslagens Järnvägar
Key map SRJ

Back to page top  

 Return to SRJ table of content
  Returtåg till "SRJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
sr_j_karta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten