Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Söderhamns Järnväg
Kommunikationsleden Söderhamn - Bollnäs (Kilafors)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Kommunikationsleden (facts about the route) (2001-12-02) 

Förhistoria (prehistory) (2001-12-02) 

Söderhamn - Bergviks Järnväg (railway) (2001-12-02)

Båtleden Bergvik - Landa (boat connection) (2001-12-02)

Hästbanan Landa - Edsänge (Horse railway) (2001-12-02)

Båtleden Edsänge - Bollnäs (boat connection) (2001-12-02)

Ombyggnad och nedläggning (rebuilding and closed down) (2001-12-02)

Karta över järnvägen och båtlederna (railway map) (2001-12-02)

Timetable

Tidtabell 1863 (Timetable 1863)


Hamnen i Bergvik omkring år 1870

Hamnen i Bergvik omkring 1870. Ett tåg lastat med plankor är klart för avgång till stationen i Bergvik. Kanske för att koppla till personvagnar innan den vidare färden till kusten och Söderhamn. Foto: Järnvägsmuseet.  Train back to History and page "narrow gauge railways"

  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
shj.html senast uppdaterad 2019-12-17